Landmølleloft kan koste samfundet op til 6,6 mia. kroner

Illustration: Poul Steen Nordhagen, Nordhagen Kommunikation

Hvis politikerne holder fast ved det aftalte land-vindmølleloft i Energiaftalen, så vil det koste samfundet mellem 1,4 og 6,6 mia. kroner at kompensere dem, der ejer de vindmøller, som skal pilles ned, selvom de stadig fungerer.

Læs også: Politisk loft over møller under pres: Vindmøller kan køre rentabelt i 30-50 år

Det har vindmøllebranchens og vindmølleejernes fælles brancheorganisation, Wind Denmark, beregnet.

Ifølge en ny vurdering fra Energistyrelsen, som endnu ikke er offentliggjort i sin helhed, forventer man i dag en gennemsnits-levetiden for vindmøller på land på 35 år, mens man anslog den til 28 år, da Energiaftalen blev indgået.

Læs også: Vindmølledirektør: Landmølle-loft modarbejder udskiftning af gamle vindmøller

Det medfører, at der vil være 3900 vindmøller tilbage på land i 2030, hvilket giver et overskud på 2.050 vindmøller i 2030 i forhold til det politisk fastsatte loft på 1850.

Strøm til 800.000 husstande

Ifølge Wind Denmarks beregninger har de 2050 overskydende vindmøller – som er i privat eje og derfor kun kan nedtages via økonomisk kompensation eller på grund af en ny markedssituation - i dag en værdi for ejerne på 6,6 mia. kr., baseret på den el-produktion, møllerne vil have frem mod 2030.

Vil man kræve, at vindmøllerne pilles ned i år, vil regningen altså blive 6,6 mia. kroner, men venter man med at bede ejerne om at stoppe vindmøllerne til 2030, vil restværdien og dermed prisen for at nedtage de berørte møller beløbe sig til ca. 1,4 mia. kr.

Læs også: Høj elpris holder liv i pensionsmodne møller

»Vi synes grundlæggende, at det er en grotesk situation, at man vil pille funktionsdygtige vindmøller ned. Men hvis det skal ske, så må politikerne jo kompensere vindmølleejerne for at stoppe vindmøllerne, og så bliver det staten - og dermed os alle sammen – der skal betale, « siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark.

Ifølge organisationen producerer de 2.050 vindmøller, der vil skulle nedtages før tid, hvad der svarer til elforbruget i 800.000 husstande (ca. 3 mia. kWh) eller knap 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug.

Håber på pragmatisme

Jan Hylleberg kalder hele den politiske diskussionen for barok, fordi forliget kun har været gældende siden 1. januar og loftet først – ifølge forligs-teksten - er gældende for 2030.

»Jeg håber, at politikerne vil være pragmatisk indstillet og tage konsekvensen af den nye faglige viden omkring levetiden og måske også vores nye klimamål. Hvis ikke det kan føre til en aflysning af landmølle-loftet, så udsætte det til 2040, så markedet kan nå at indstille sig på det nye niveau, « siger han.

Læs også: Fronterne blødes op før afgørende forhandlinger om energiforlig

Også Klimarådet har været ude af anbefale, at landmølleloftet droppes i forbindelse med rådets notat med 14 straks klima-initiativer, som bør iværksættes nu i forbindelse med åbning af Danmark efter Corona-lukningen .

Vindmølleloftet, som er indskrevet i Energiaftalen fra 2018, er til debat i Energiforligskredsen, fordi det i aftalen kædes sammen med afholdelse af teknologineutrale udbud, som forligspartierne i øjeblikket drøfter.

Endnu ingen reduktionsplan

Ifølge aftalen skal Energistyrelsen udarbejde en plan for gradvis reduktion i antallet af vindmøller og hvert andet år give status på udviklingen, men endnu findes der ikke sådan en plan.

Det bekræfter styrelsen i en mail og oplyser, at man afventer de igangværende drøftelser mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og forligspartierne blandt andet om, hvordan landvindmølleloftet skal håndteres.

Læs også: Trods vindmøller og solceller: Det halter med elektrificere danskernes forbrug

Til DR siger klimaminister Dan Jørgensen, at man ikke er afvisende over for Klimarådets ide om at fjerne loftet:

»Det vil være en god ide. Men det kan ikke gøres inden for det gældende forlig. Det skal vi finde en god løsning på, og det forhandler jeg om lige nu sammen med Folketingets partier, « siger han.

Nutidsværdien af møllerne har Wind Denmark beregnet med brug af Energistyrelsens elprisfremskrivning fra 2019.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Landmøller skal ikke reguleres efter et tal, men efter hvor de kan placeres så de generer mindst, og så med passende erstatning til dem de alligevel måtte genere. Efter objektive kriterier.

 • 32
 • 3

Jeg har tenkt at vindmøllene har en konsesjonstid på 25 år. Da kan staten overta dem gratis og dersom staten ikke vil det så må eier ta ned vindmøllen å sanere det hele på egen kostnad (eller avtale med staten om fortsatt drift).

I Norge var det private som bygde ut vannkraften opprinnelig på slike vilkår (konsesjon på 35 år om jeg husker riktig).

 • 5
 • 4

Det regnestykke holder ikke. Dem som vil opstille vindmøller gør det naturligvis det billigste sted. Er det billigst at opstille havvind, vælger man det. Er det billigst at købe familien Jensen ud, gør man det. Anden logiske brist: der behøver ikke være statskroner i det spil. Tredje logiske brist: skal vi tale samfundsøkonomi skal nabogener og naturødelæggelse også værdisættes. Det har Wind Denmark behændigt glemt.

 • 7
 • 12

1) havvind er dyrere end landvind og vil højst sandsynligt være det en årrække endnu 2) hvem skal så betale for regler som politikere finder på, hvis ikke politikere? 3) de natur-ødelæggelser der snakkes om her, er en smagssag. Dem der elsker at brokke, de brokker over vindmøller. Men der er sgu også mange, selv i det vestjyske som synes de er pæne. Og næsten alle er enige om at de er pænere end et kul/flis-kraftværk

 • 19
 • 6

men efter hvor de kan placeres så de generer mindst, og så med passende erstatning til dem de alligevel måtte genere. Efter objektive kriterier.

Den korrekte placering må være i baghaven hos dem der ønsker møllerne, så generer de jo ikke.

Erstatning til naboer skal være baseret på de subjektivt oplevede gener hver enkelt nabo finder sig udsat for og mener sig berrettiget til.

Ved erstatning til naboerne, må møllen ikke være statsstøttet.

Derved finder man en tilnærmelsesvis korrekt markedspris for landmøller.

 • 3
 • 12

Den korrekte placering må være i baghaven hos dem der ønsker møllerne, så generer de jo ikke.

Med den holdning så kan vi godt sige farvel til enhver fremtidig udvikling i Danmark, for så skal vi jo til at placere alt hvad nogen er imod, hjemme i baghaven hos dem der ønsker det, så dem der ønsker en ny motorvej, må ud fra din holdning placere motorvejen hjemme i deres baghave, så dem der er imod motorvejen kan blive fri for den. Sådan kan vi fortsætte med alle mulige projekter.

Men synes da at det er interessant at nogle få mennesker skal have lov til at trumfe deres holdninger igennem, bare fordi de forstår at råbe højt og har en god formuleringsevne og kan bruge medierne.

 • 19
 • 1

Med den holdning så kan vi godt sige farvel til enhver fremtidig udvikling i Danmark,

Har vi allerede. I dag kan et kommunistisk autoritært styre få fjernet eller omformuleret kritik af dem fra EU og vi kan i EU gøre nada, fordi siden jeg er blevet født har vi kun solgt vores magt og indflydelse særligt til Kina og Rusland. Først nævnte har vi intet magt over mere fordi de forsyner os med de fleste ressourcer og komponenter vi bruger, så sanktioner i mod Kina vil kun gå udover EU selv. Rusland kan vi forsigtigt lave sanktioner imod. Forsigtigt i den forstand at de helst ikke skal have effekt, fordi så skruer man ned på gashanen.

Ja du kan jo så gætte hvordan det er gået sådan. Noget med energipriser og lækage på grund ideologiske projekter som dem vi snakker om her.

Til artiklen vil jeg så sige at det er tåbeligt at pille fungerende energikilder ned. Men jeg tænker også at regnestykket ikke helt holder, fordi Hr. Hylleberg har vist ikke medregnet mer produktionen ved at de gamle møller bliver udskiftet med nyere og mere effektive møller.

Men kan forstå han gerne vil presse citronen mere ved at stikke sine klamme hænder ned i statskassen igen, som ellers har betalt ganske glimrende for at hans medlemmer kan tjene penge på de nu afbetalte møller, eller man må formode de er afbetalt. Men det kan hans medlemmer her i debatten vel belyse.

 • 2
 • 15

@Anders Würtz: Har du et par navne på folk i Vestjylland, der synes at møllerne er pæne? Det er vist en risikabel påstand. Personligt så jeg dem hellere end gerne opstillet i kystregionen nord for Kbh... :-) Mere fornuftigt og måske klimavenligt ville det være at udvikle og opstille en rimelig nuklear teknologi, men det ville kræve stort politisk mod. Til gengæld ville output fra en sådan løsning ikke stige og falde i takt med vejrets luner.

 • 6
 • 12

Mere fornuftigt og måske klimavenligt ville det være at udvikle og opstille en rimelig nuklear teknologi, men det ville kræve stort politisk mod

Så vestjyderne vil hellere have atomkraftværker de kan kigge på frem for vindmøller?

Til gengæld ville output fra en sådan løsning ikke stige og falde i takt med vejrets luner.

Netop et problem med atomkraft, at de helst skal ligge på en produktion på 90% eller derover for bare at være nogenlunde konkurrencedygtige, men selvfølgelig hvis alle tilhængere af atomkraft vil betale den ekstra pris, samt selvfølgelig have dem liggende i deres baghave, så må de da se at komme igang med at bearbejde vores politikere. Men husk, i betaler merprisen for den el det koster at have atomkraft.

Hvis vi med øjeblikkelig virkning afskaffede alle subventioner på elproduktion, direkte såvel som indirekte, så ville vind og sol klart vinde et hvert nyt udbud på ny elproduktion.

Tænk hvis sommerhus ejerne på den jyske vestkyst begyndte at reklamere med at den strøm der bruges i deres udlejningsejendom kom fra vedvarende energi, så kunne de måske endda få nogle tyskere til at betale en højere sommerhus leje.

 • 15
 • 5

fornuftigt og måske klimavenligt ville det være at udvikle og opstille en rimelig nuklear teknologi,

Ahhh altså, den nukleare teknologi tager pænt mange år at opføre, de fylder ret meget, er ret farlige og det kommer til at koste rigtig mange penge, så det er nu ikke sikkert det er den rigtige vej. Men giv forskningskroner til nogle at de nye små thorium teknologier og lad os så se om disse kan give en supplerende produktion. De kan stå i baghaven.

 • 7
 • 4

Med den holdning så kan vi godt sige farvel til enhver fremtidig udvikling i Danmar

Sikke en gang vås!

Udvikling er også at tage hensyn til andre menneskers livskvalitet !

Især når der findes fuldt brugbare alternativer: Havvind !

Men synes da at det er interessant at nogle få mennesker skal have lov til at trumfe deres holdninger igennem, bare fordi de forstår at råbe højt og har en god formuleringsevne og kan bruge medierne.

Jeg synes det er direkte sørgeligt at nogle grådige egoistiske mennesker kan få lov at trumfe deres grådighed igennem og ødelægge andres livskvalitet, bare fordi de forstår at råbe højt, har god formuleringsevne og kan bruge medierne.

Nogle bare fordi de vil rage penge til sig selv.

Andre fordi de er for nærrige til at betale nogle få håndører ekstra for havvind langt fra land.

 • 2
 • 12

gen bliver lodret løgne opført. Per produceret energi er alle dine argumenter vås og lette at slå op. Så find dig et andet fora hvor du kan sprede dit BS du ikke selv evner at slå op og regne på:

Hej Rolf.

Når du nu skriver så aggressivt, så vil jeg anbefale, at du lige giver dig selv 10 minutter, hvor du overvejer, om du kan formulere din holdning lidt mindre hårdt. Jeg tror sagtens, du kan få din holdning ud, uden at nedgøre andre.

Dit indlæg bliver bare til støj med al den aggressivitet.

/Bjørn

 • 18
 • 2

Hej Rolf.

Når du nu skriver så aggressivt, så vil jeg anbefale, at du lige giver dig selv 10 minutter, hvor du overvejer, om du kan formulere din holdning lidt mindre hårdt. Jeg tror sagtens, du kan få din holdning ud, uden at nedgøre andre.

Dit indlæg bliver bare til støj med al den aggressivitet.

/Bjørn

Kan du fortælle mig hvad der er aggressivt i det? Sandheden og er den så svær at sluge for dig?

Men jeg kan da også fortælle dig en anden sandhed, du sidder og sætter dig i en offer rolle pga af dine egne følelser som du anklager mig for.

Det er jo kun noget man gør når man forsøger at manipulerer debatten. Det illustreres jo ganske glimrende ved du tilsyneladende hellere forsvarer en der bevidst forsøger at gøre debatten usaglig med usaglige påstande, sjovt nok imod debatreglerne.

Så jeg kunne jo spørge dig hvorfor du kun får lyst til at deltage i debatten med et indlæg man ikke skulle tro en voksen person stod bag. Du ved en person der ikke fatter meget af hvornår skældud er berettiget eller hvad personligt ansvar dækker over.

 • 1
 • 23

Jeg synes det er direkte sørgeligt at nogle grådige egoistiske mennesker kan få lov at trumfe deres grådighed igennem og ødelægge andres livskvalitet, bare fordi de forstår at råbe højt, har god formuleringsevne og kan bruge medierne.

Ja velkommen til kulturen i dag.

Du kan jo se hvordan lastbilchaufføren oven over laver en smilende Stein Bakker og bekræfter akkurat hvad du skriver.

Men det skal der være plads til på ingeniøren fremfor saglig debat. Hvor tror du ellers pengene kommer fra.

 • 1
 • 16

Du mangler kun at overbevise nogen investorer. Atomkraft værker virker pudsigt nok bedst i lande hvor statskassen giver underskudsgaranti. I en liberal økonomi går pengene andetsteds, der hvor varen er billigst.

Nå gør det? Jeg tror du blander kernekraft og VE sammen her.

Det er sjovt da i det fleste lande der har kernekraft er der ikke noget der hedder underskuds garanti og hvorfor skulle et kraftværk der producerer med en kapacitetsfaktor på over 90% også give underskud? Produktionen er jo temmelig sikker og det eneste der reelt udgør en trussel er statsfinansieret billig fracking kombineret med en lille smule tilskudsberretiget VE, altså politik/ideologi modsat fornuft.

Men jeg synes nu det er ganske morsomt at VE ekstremisterne hellere vil snakke kernekraft i en tråd om VE.

Måske lige så morsomt som de 9-10 stykker man kan tælle med ondt i anus og uden evner til argumenter :-D

Debatter artiklen i stedet, eller man vil måske hellere debatterer noget andet efter foreningens motiver blev udstillet?

 • 2
 • 9

Det bør undersøges hvad de økonomiske konsekvenser vil være at købe strømmen fra Ringhals 1 i en årrække i stedet for at opføre produceree den på VE, som er ustabil energiproduktion.

 • 1
 • 8
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten