Landmænd skal droppe bejdsning med bidræber-pesticid
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Landmænd skal droppe bejdsning med bidræber-pesticid

I år er de rapsmarker, som bierne lige nu boltrer sig i, behandlet med neonikotinoider. Men fra næste år vil det være slut, hvis Miljøstyrelsen følger sin egen indstilling og siger nej til en ansøgning om dispensation. Illustration: Gilles San Martin / Wikimedia Commons

Landmændene skal til at rydde ud på hylderne med sprøjtemidler indeholdende neonikotinoider.

Det står klart, efter at Miljøstyrelsen for første gang har afslået en ansøgning om at bejdse de frø, som landmændene sår til efteråret, med pesticidgruppen neonikotinoider.

De er forbudt at anvende i EU, fordi de kan skade bierne, men Danmark har i de tre år givet dispensation til alligevel at bejdse vinterrapsen med midlerne. Det skyldes, at Miljøstyrelsen har vurderet, at bierne ikke tager skade af de lave doser, og at alternativet, sprøjtning med et andre insektmidler i foråret, er værre for naturen.

Læs også: Danske raps smøres i bi-dræbende pesticid, som EU vil forbyde

Nu er Miljøstyrelsen imidlertid vendt på en tallerken. Det oplyste den nye miljøminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), fra Folketingets talerstol tirsdag. Da behandlede den lovgivende forsamling Enhedslistens forslag om et totalforbud mod neonikotinoider (på engelsk forkortet neonics) herhjemme.

Forslaget ser ikke ud til at samle flertal, og miljøministeren er lodret imod det. Men ikke desto mindre vil rapsmarkerne for første gang undgå neonikotinoider, når frøene kommer i jorden til efteråret.

»Miljøstyrelsen har ikke givet en dispensation til bejdsning af vinterraps i år, men har sendt en partshøring med et afslag,« sagde ministeren.

Læs også: Hvad hjælper forbud mod bi-dræbende pesticider, hvis landmændene alligevel får dispensation?

Han henviste til, at Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen vurderer, om der er alternativer til at bekæmpe de jordlopper, som ifølge landbrugets organisationer kan medføre stor nedgang i udbyttet fra rapsmarkerne.

Tidligere har Aarhus-forskerne ment, at der var stor risiko for, at jordlopperne ville blive resistente over for en anden gruppe insektmidler, pyrethroider. Logikken er, at dem må landmændene sprøjte med om foråret, hvis ikke bejdsning med neonikotinoider sørger for at holde jordlopperne nede.

Fæstner lid til fagfolkenes ændring

På talerstolen fremhævede Jakob Ellemann-Jensen, at Institut for Agroøkologi i år har ændret sin vurdering.

»Institut for Agroøkologi mener i modsætning til tidligere ikke, at resistensproblemerne ved at bruge insektmidler med pyrothroider er så store, at der er behov for en dispensation,« sagde han og advarede om, at miljøbelastningen kan blive større uden bejdsningen med neonics.

Regeringens nye miljøminister indvarsler nye tider for landmændene og ikke mindst bierne. Illustration: Venstre

»Det betyder, at der bliver behov for øget sprøjtning med insektmidler, når afgrøden er kommet op. Det vil betyde en øget belastning af miljøet og vil kunne have en negativ effekt på pesticidbelastningen, men det er baseret på en faglig gennemgang i Miljøstyrelsen, hvor den lille risiko for resistens er afgørende,« lød det fra ministeren.

Læs også: Pesticid på danske rapsmarker tager langsomt livet af bier

Han ville dog ikke love Enhedslistens miljøordfører, Søren Egge Rasmussen, at der ikke kommer dispensationer igen senere.

»Det er en faglig vurdering, som jeg synes, at vi som politikere skal læne os op ad,« begrundede ministeren.

Søren Egge Rasmussen fik ikke svar på sit spørgsmål om, hvorvidt der heller ikke vil blive givet dispensation til at bejdse læggekartofler med neonics.

Læs også: Landmænd får dispensationer på stribe til forbudte pesticider

Da Ingeniøren 9. maj søgte Miljøstyrelsen om at få afgørelsen på ansøgningen om dispensation til at bejdse rapsfrø, havde styrelsen ikke modtaget andre ansøgninger om dispensation til at benytte neonics, altså heller ikke til læggekartofler.

Det lykkedes ikke umiddelbart onsdag at få styrelsen til at fremsende afslaget eller at få en kommentar til det.

Danmark gik imod EU-anbefalinger

Danske landmænd skal søge om flere dispensationer, hvis de vil fortsætte med at bejdse en række afgrøder med neonics, først og fremmest roer. Det skyldes, at EU for nylig vedtog at skærpe forbuddet mod pesticiderne. Tidligere gjaldt det kun i blomstrende afgrøder. Nu gælder det alle anvendelser uden for drivhuse.

Danmark stemte sammen med tre østeuropæiske lande som de eneste imod at stramme forbuddet.

Læs også: DF sprang fra aftale - regeringen sikret flertal for kamp mod pesticid-forbud

Jakob Ellemann-Jensen oplyste i Folketinget, at styrelsen fremover under alle omstændigheder vil kræve, at der ikke må dyrkes blomstrende afgrøder eller afgrøder, der på anden vis er attraktive for bier, året efter at der har været anvendt neonics på en mark. Det skyldes, at nedbrydningstiden for netop de pesticider er så lang, at bierne også næste år risikerer at komme i kontakt med resterne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tja, landmænd skal nu sprøjte 2-3 gange for at se rapsen overleve i efteråret. Måske har enhedslisten venner i kemiindustrien. Det bliver landmanden der betaler og skal bruge mere tid i marken. Hvis man gider læse artiklen, så er det beskrevet.

 • 7
 • 9

Vores landbrug (globalt) er igang med at udrydde bierne. Det får enorme konsekvenser. Landmændene er ude af stand til selv at stoppe med det. For det koster mange penge at stoppe med at bruge den gift, som truer bierne. Derfor er vi som samfund nødt til at tage fat om nældens rod. EU er i gang med det, og vi er trods alt medlem, så tåslæbende følger vi efter.

På statskundskab har de "altid" brugt landbrugsministeriet som case på binding op imod interesseorganisationer. Selv vælger jeg at kalde miljø- fødevareministre for landmandsministre. Esben var rigtigt meget landmændenes minister. Er Ellemann-Jensen mon lidt mere miljøets?

 • 11
 • 4

At EU og vores offentlige instanser er besat af tosser og ligger under industri interesser som biavlerforeninger, der faktisk selv er hoved synderne bag udryddelsen af vilde bier, fordi det har meget lidt med pesticider at gøre, som når EFSA i sin rapoort skriver "low risk could not be confirmed" som EU kommissionen så kan få til at det er bevist at neonicotiniderne er problemet.

Det reelle problem skyldes vores domesticerede honningbier der udkonkurrerer det vilde bier på deres føde, og særligt denne økologiske honning producerede på vilde blomster der er dem som de vilde bier er specialiserede til at leve af. Samtidigt spreder vores honningbier så sygdomme til de vilde bestande, som ikke er lige så resistente overfor diverse sygdomme, da de vilde bier ikke er aktive hele året.

Rune Engelbreth Larsen har skrevet lidt om det her:

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/eng...

Derudover er det godt videnskabeligt formidlet her af forskere der faktisk forsker i problemet her:

https://www.insidescience.org/news/how-bee...’t

Og her er en nye gennemgang af forskningen på området i forhold til konkurrencen om føde:

http://journals.plos.org/plosone/article?i...

"Fifty-three percent of studies reported a negative effect of managed bees on wild bees via competition for shared resources while 28% reported no effect and 19% reported mixed effects (Fig 5A). Though no studies reported entirely positive effects, some positive effects were included in studies reporting mixed effects (Table 1). Negative effects were more common with managed bees outside of their native range (58% of studies) as compared to managed bees within their native range (37%), indicating that the use of managed bees outside of their native range is more likely to have negative competitive effects on wild bees (Fig 5A)."

Bakker forskningen op omkring neonicotinider er særlige problematiske for bier: Nope

http://www.slate.com/articles/health_and_s...

Men nej vi skal da have et forbud imod neonicotinider og vi skal da også lige have biernes dag her den anden dag. Pointen ved det er ikke at redde bierne, nej det er udelukkende politisk promovering så man i EU kan vise handlekraft og komme op på popularitets rangstien. Men jeg kan gætte at landmændene så i år kommer til at sprøjte meget mere af mindre specialiserede pesticider som vi ved med sikkerhed dræber bierne og alle andre insekter.

EU er ikke hvad pointen med EU var, vi er i hvert fald gået helt væk fra evidens baseret politik.

 • 4
 • 10

At EU og vores offentlige instanser er besat af tosser og ligger under industri interesser som biavlerforeninger

Så vidt jeg ved er det veldokumenteret at neonikotinoider skader bier - både vilde og "tamme", så det er vanskeligt sat se hvordan et forbud ensidigt skulle gavne biavlerne men skade de vilde bier. Uanset om honningbier konkurrere med vilde bier, må det være til alle biers fordel at sprøjtemidler der skader bier forbydes - det ene har ikke noget med det andet at gøre.

 • 12
 • 1

I artiklen fremføres 'Tidligere har Aarhus-forskerne ment, at der var stor risiko for, at jordlopperne ville blive resistente over for en anden gruppe insektmidler, pyrethroider. Logikken er, at dem må landmændene sprøjte med om foråret, hvis ikke bejdsning med neonikotinoider sørger for at holde jordlopperne nede.' - altså: bruger vi ikke den ene gift, må vi bruge den anden.

Nej - vi må overgå til økologisk landbrug. Og det må ske ved samfundets tvang.

Det vil betyde kæmpe ændringer i landbruget - og i biodiversiteten.

Og ja - det vil koste for landmændene. Der er formentlig en del, der vil gå fallit (men er vel en ongoing balancegang med bankerne).
Men det var også dyrt for Keminova ikke længere bare at kunne dumpe restaffald i klitterne.

Jeg er ikke i familie med hverken landmænd eller kemiindustri - jeg har bare min sunde fornuft og et ønske om at bevare planeten. Og det kræver, at vi stopper med hvert år at sprede et lille lekstra lag gift udover den.

 • 17
 • 5

Tåbeligt at give dispensationer, stop dog det vanvid med at tillade neonics.
Det kan altså ikke være rigtigt at de tåbelige politikere og miljøstyrelsen skal træffe sådanne afgørelser. Lyt dog til hvad befolkningen ønsker, fremfør raps producenterne.

 • 4
 • 3

"Tidligere har Aarhus-forskerne ment, at der var stor risiko for, at jordlopperne ville blive resistente over for en anden gruppe insektmidler, pyrethroider. Logikken er, at dem må landmændene sprøjte med om foråret, hvis ikke bejdsning med neonikotinoider sørger for at holde jordlopperne nede."
Rapsen bliver sået i august/september, rapsjordlopper forårsager skaden allerede fra kimbladsstadiet.
”Den hovedsagelige skade forårsages af larverne. Larverne lever nemlig af og indeni rapsplanternes bladstilke og stængler helt fra efteråret til foråret. Men der er ikke altid en direkte sammenhæng mellem antallet af voksne rapsjordlopper, der er blevet fanget i starten af sæsonen, og antallet af skadevoldende larver senere på efteråret,” forklarer Helle Mathiasen og fortsætter:
”Temperaturen påvirker nemlig både mængden af æg, der lægges, samt antallet af æg, der klækker i efteråret. Så det er problematisk at bygge sin bekæmpelse alene på overvågningen af voksne rapsjordlopper.”
http://plen.ku.dk/nyheder/nyheder-2015/rap...
registrering:
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/pla...

 • 3
 • 2

Uanset om honningbier konkurrere med vilde bier, må det være til alle biers fordel at sprøjtemidler der skader bier forbydes - det ene har ikke noget med det andet at gøre.


Måske burde netop fagkundskaben spørges.
http://www.biavl.dk/om-dbf/faktaark-om-pol...
Vilde biers største problem er:
1. Mangel på fødekilder jævnt fordelt over året.
2. Mulige levesteder/reder.
Tambiernes største problem er biavleren.
Denne vinter er de største tab grundet for lidt foder(sukker) til indvintring. Der er forskel på at give bistadet 5 kg eller 20 kg. Andre vintertab har været dårlig eller manglende varroabehandling.
http://www.varroa.dk/varroa-viden/artikler/

 • 2
 • 1

 1. Mangel på fødekilder jævnt fordelt over året.
 2. Mulige levesteder/reder.


Det gør ikke problemet med pesticider hverken større eller mindre. Og selv hvis der er andre problemer der er større, så er det ikke et argument for at undlade at gøre noget ved mindre, problemer - særligt ikke hvis de er relativt enkle at løse.

Men vi kan da også godt tage fat på diskussionen om hvorfor bier ikke kan finde føde eller redepladser i Danmark - det skulle vel ikke have noget at gøre med at Danmark er et af verdens mest intensivt dyrkede lande, og der derfor stort set ikke er plads til vild natur her i landet. Og samtidig er landbruget jo ikke just tilhænger af fx. fredning som det jo klart fremgik af debatten i Deadline mellem en repræsentant for DN og Landbrug & fødevare, hvor sidstnævnte jo stort set direkte gav udtryk for at han ikke mente der var behov for at frede mere i Danmark.

 • 5
 • 0

Så er der lige glemt: Antallet af nyttehaver, med frugttræer mm. bidrager mest.
Før havde en husholdning 10-12 forskellige æbletræer et par pæretræer, kirsebær, blommer for ikke at nævne forskellige bær. Nok til at holde en bigård med plads til mange andre insekter.
Det stablede brænde og kvas mm. skabte perfekte overvintringssteder.
Det ser vi sjældent i dag.
Jeg ser mange haver der kun består af græs, klippet helt kort, året rundt. Stakit fremfor hække.
En pyntehave levner ikke plads til overvintrende insekter.

Landbruget har ændret sig, særligt når det gælder areal til kvægfoder, hestefoder. Der er færre køer og næsten ingen heste i forhold til bare 70 år siden. Roer til fabrik findes kun i en region af Danmark. Foderroer dyrkes næsten ikke.
Dog er der plantet nye læhegn, skovrejsning og genetablering af søer mv.
De gamle læhegn, holdes så de bliver fornyet med nyvækst.
Regler omkring hvilke arter der må være i græsmarker, med KO-træ hvis der dukker nogle blomster op, har været og er stadig kontraproduktiv.
At der ikke skulle være plads til natur på landet, er vist ikke helt sandheden.

Vild natur? Danmark? Så må man da vist lige være kommet til Danmark. Vi har overvejende kulturlandskab. Den "vilde" natur er planlagt og plantet i Danmark, noget der kaldes kultur.
Måske er det vild kultur der efterlyses?

 • 2
 • 2

Landmændene skal ikke til at rydde ud på hylderne i kemi-rummet. For de har ingen bejdsemidler på lager. Rapsfrøene bejdses af frøfirmaerne, der levere det bejdsede frø til rapsavleren.
Anvendelse af pyrethroider i foråret har ingen effekt på rapsjordloppen, da den laver sin skade om efteråret lige efter fremspiringen.
Anvendelsen i efteråret, når rapsjordlopperne er i marken har en svingende effekt grundet en udviklet resistens mod pyrethroiderne efter mange års brug.
MB - søg experthjælp på fx SEGES , før du sender dine udgydelser ud.!

 • 2
 • 2

Såvel for de solitære bier som for honningbierne er det skraldt med fødegrundlag , når raapsen er afblomstret nu i disse dage. Så er der ca 1 % tilbage af nektarholdige landbrugsafgrøder - især kløver frø.
Det viser samtidig hvor lidt bi - bestøvningen betyder for planteproduktionen i DK. Det er vel også derfor, medierne hele tiden måler biernes betydning globalt
Rapsen bestøver udmærket sig selv, samt alle andre betydende afgrøder.
Kun Kløver-arterne kræver bibestøvning for at sætte frø.

 • 2
 • 3

Så vidt jeg ved er det veldokumenteret at neonikotinoider skader bier - både vilde og "tamme", så det er vanskeligt sat se hvordan et forbud ensidigt skulle gavne biavlerne men skade de vilde bier. Uanset om honningbier konkurrere med vilde bier, må det være til alle biers fordel at sprøjtemidler der skader bier forbydes - det ene har ikke noget med det andet at gøre.

Så skal man vist ikke ligge så meget i hvad du mener er veldokumenteret, fordi du har tydeligvis ikke læst data bag studierne, der klart (som mit link ovenover forklarer dig) giver ca. lige så mange negative som positive resultater forbundet med neonicotinider i datasættene, altså du kunne læse at halvdelen der er udsat for neonicotinider der virker det omvendt og nærmest som et vitamin tilskud, mens det for den anden halvdel er det giftigt. Men virkningen af pesticider afhænger ikke af landet de bliver sprøjtet i, så der er en anden mere betydelig faktor end pesticiderne der er afgørende, og der viser studiet en tydelig sammenhæng med at de negative datasæt finder du i lande med meget stor del af arealet er opdyrket, hvor de positive datasæt finder du i lande med lavere del af arealet opdyrket og dermed mere varieret føde til bierne.

At nervegift som neonicotiderne skader bier opfodret med langt højere doser end hvad de bliver udsat for i naturen er ikke et bevis eller noget der er synderligt overraskende. Det siger intet om pesticiderne er et problem eller ej i forhold til bier i naturen.

Til gengæld gør det at vi kan bejse frøene med neonicotinider, at landmanden ikke behøver at sprøjte særligt meget i løbet af sæsonen, og det at sprøjte pesticider gør at det ender mange andre steder end der hvor det er tiltænkt og det er også de nærmeste blomsterbede i kanten af marken der kunne fungerer som føde for de vilde bier. Flot, virkeligt flot at forbyde dette...

Men så kan landmændene jo køre ud nu og sprøjte med et økologisk pesticid som pyrethrin, det nedbrydes hurtigt, så han kommer nok til at sprøjte flere gange om ugen, og samtidigt er det også giftigt for bier og de fleste hvis ikke alle insekter.

Medierne tolker også EFSA rapportens "Low risk could not be confirmed", som at så må der være høj risiko, det kaldes jo så "confirmation bias", man ligger det i teksten som man helst vil, i stedet for at ligge den betydning i teksten som der menes med den, og den er sådanset ret logisk, da der ikke står "low risk confirmed" eller "moderate risk confirmed" eller "high risk confirmed", ja så er det jo nok fordi der menes at man ikke har kunnet bevise en lav risiko men at det udelukker ikke at der er en lav risiko, Så nej ikke veldokumenteret og det er ikke et grundlag for forbud, fordi der er en risiko ved alt, og pointen er at minimere risikoen, ikke at forbyde det med lav risiko og så sætte noget med højere risiko i stedet.

 • 4
 • 2

"Så vidt jeg ved er det veldokumenteret at neonikotinoider skader bier - både vilde og tamme" !
Det svarer til jeg mener, at biler skader danskerne !
Det kommer i begge tilfælde helt an på omstændighederne !
Fx er danske doser ved bejdsning ca 1/10 af, hvad der er brugt i de studier EFSA og andre godkendelsesorg. har tilgængelige. Det er jo dog en forskel Og de der ved hvad bejdsning betyder, ved så også at Neonics kun findes på marken og IKKE i markkanter og markskel - det som nogen kalder for naturareal ?!

 • 2
 • 1

Rolf - det er nok første gang, der er nogen, der har læst rigtigt i EFSA - de har bare ikke kunnet demonstrere low risk og så er de (vist nok pga selvskabte vanskeligheder med feltforsøg) gået død og tager den nemme og populistiske løsning. De har jo efter Miljøstyrelsens udsagn ikke engang lavet vurderingen for dansk anvendelse - mærkeligt for alle lande har indsendt deres GAP og jeg mente, at alt skulle tages med. Og netop her er det mærkeligt, for så havner man åbenbart (ulogisk) i dispensationssystemet. Det burde være muligt at søge godkendelse i DK med dansk GAP. Og helt ærligt - har nogen læst de vurderinger, der er lavet af resistensrisiko - det synes som klampværk enten oprindeligt eller nu. Eller skal det være en nem vej ud?

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten