Landmænd risikerer prut-afgift for dyrenes methanudslip

En afgift på metan og andre klimagasser er et af forslagene i skattekommissionens forslag til en skattereform. Nu skal landmændene og deres dyr også være med til at redde klimaet og sikre skattelettelser.

Kommissionen foreslår, at udledningen af drivhusgasser, som blandt andet findes i køernes prutter, bliver beskattet på samme måde som virksomheder skal betale afgift for udledning af CO2.

Der bliver dog ikke indført et kvotesystem for methan, men en afgift per ko eller gris.

En ko udleder årligt, hvad der svarer til fire ton drivhusgasser, men er ikke omfattet af noget som helst afgiftssystem. Til sammenligning udleder en almindelig gennemsnitsbil 2,7 ton drivhusgasser. Og den er beskattet fra motor til udstødning.

Kommissionen regner med, at en afgift på metan med tiden vil reducere antallet af køer og grise i Danmark. Og afgiften vil give en indtjening på 440 millioner kroner på langt sigt.

Resultatet kan også blive, at flere landmænd vil satse på alternativt foder, som giver dyrene mindre gas i maven. Så kan en ændring af afgiften ifølge kommissionen komme på tale.

Afgift på kvælstof

Landbruget skal også tage sig sammen, når det gælder forurening af vandløb og åer. En afgift på fire kroner pr. kilo kvælstof en landmand smider ud på marken er et andet af forslagene til en skattereform.

De overordnede udvidelser af de grønne afgifter kan ifølge skattekommissionens beregninger indbringe otte milliarder kroner om året. På den måde vil de grønne afgifter være en god slat i den pulje, der er mærket skattelettelser.

Skattekommissionens forslag vil reducere udledningen af drivhusgasser med ca. 1,9 mio. tons. Energiforbruget vil falde med 1,3 pct. og udvaskningen af kvælstof mindskes med 30 mio. kg.

Nye og udvidede grønne afgifter:

 • Erhvervslivet skal betale energiafgifter.

 • Højere energiafgifter. Afgifterne på brændsler forhøjes med 15 pct., mens afgiften på elektricitet øges med 5 pct

 • Reduktion i bundfradraget i CO2-afgiften.

 • Afgift på biobrændsel.

 • Afgift på metan.

 • Højere afgift på spildevand.

 • Omlægning af bilafgifterne.
  Afgiftssatserne skal reguleres årligt. Halvdelen af
  merprovenuet reserveres til en reduktion af registreringsafgiften

Ejerafgift for nye varebiler og højere vægtafgift for ældre

Miljøtillæg for fri bil

Ændring af registreringsafgiften for hyrevogne
Den nuværende frikørselsordning tilskynder ifølge kommissionen vognmændene til at købe store, dyre og miljøbelastende biler. Registreringsafgiften skal derfor ændres, så vognmændene i mindre omfang præmieres for at vælge dyre, miljøbelastende biler.

Der indføres moms på personbefordring.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man må dog så håbe at de har tænkt sig om og gjort metan der bruges til biogas 320 gange billigere i afgift, da den ved afbrænding jo har 320 gange mindre drivhuseffekt.

 • 0
 • 0

Nu vi er igang syntes jeg også vi skal indføre afgifter på hvor store de er. Da små køer ikke udleder så meget som store.

Samme princip burde man så også bruge på mennesker. Da nogle mennesker skider mere end andre. Derfor burde de der skider meget betale mere i skat!

Damn hvorfor fjerner i ikke noget a støtten i stedet det ville da være lang nemmere... Eller hva?

 • 0
 • 0

Kan man ikke bare forbyde det der landbrug, de der bønder laver jo ikke andet end at svine søer og åer til. Så kan vi lave det hele om til nationalparker, rideskoler og golfbaner, og så lugter det heller ikke når vi kører ud til sommerhusene, oppe på landet...

 • 0
 • 0

Det er et genialt skatteudspil!

Der er virkelig mulighed for at videreudvikle dette forslag. Hvad med at inddrage:

Skovejerne, med deres vildt, katte, hunde og hesteejere, samt haveejere hvor der er fugle, ja og vores Zoologiske haver.

Da vi mennesker også udleder drivhusgasser kunne man beskatte indbyggere og besøgende turister efter vægt. Ville samtidig motivere til at tabe i vægt.

Det bør føres op på internationalt plan. I Afrika må der være uanede muligheder for at inddrive CO2 kvoter med baggrund i alle de vilde dyr der findes der. Og hvis vi sætter afgifterne højt nok, så vil man givet begynde at aflive vildtbestanden og så vil der til sidst ikke være nogen dyr tilbage, der kan udlede drivhusgasser. Så er der jo en stor chance for at vi kan redde vores jord.

Når dyrene er væk, er der ikke behov for planterne, så kan vi lægge solceller ud over hele jorden og så kan vi styre mængden af ilt ved spaltning af vand og vi vil ikke have behov for CO2 producerende energiformer, da der både er EL og brint til rådighed.

Er der nogen der har for små sko på? Står det i rimeligt forhold til målet og hvilke konsekvenser vil det i givet fald have?

Da det er os forbrugere, der køber varene, bør vi vel betale. Hvis de virkelig mener det alvorligt, kunne afgiften lægges pr. kg kød (mælk), herved ville udenlandsk som indenlandsk kød blive behandlet ens.

Men, var det ikke meningen at vi skulle have et simplere skattesystem?

 • 0
 • 0

Ja, hvordan er det meningen at denne nye ko-afgift på nogen som helst måde skal afhjælpe et problem? Det eneste en afgift pr. dyr kan medføre, er at landbruget lukker i Danmark, og produktionen istedet flyttes til andre lande uden denne besynderlige arts-racistiske miljøafgift. Hvad hjælper det?

 • 0
 • 0

Som planteavler ser jeg da frem til at modtage betaling for omdannelse af co2 til ilt på mine marker.

Næ-næ, den går ikke. Ilten kommer nemlig ikke fra CO2 en, men fra vand. CO2en indbygges i glucose, der er sukker, og sukker er jo skadeligt, så du får en afgift for at fremstille fedende, cariesskabende sukker!

 • 0
 • 0

Det var nok de færreste der overvejede at en ko forurener mere end en bil. Methan er jo en ganske slem drivhusgas. Hvis vi vil videre, må vi udfordre billedet af landbruget som ‘natur’; det er og bliver en industri med alvorlige konsekvenser for miljøet og landskabet. Landbruget har af historiske årsager en særstilling ift alle andre erhverv: brændstoffet er belagt med lavere afgifter, methan udledning fra dyrehold er fritaget for afgifter, fredningsbestemmelser gælder ikke. Den særstilling er det på tide vi reviderer.

 • 0
 • 0

Kvælstofafgiften vil koste gennemsnitslandmanden 40-50000 kr om året. Så vidt jeg lige kan vurdere.

Mon man har tænkt sig at slå lidt af i bøvse-afgift hvis den forskning der retter sig mod ko bøvserne bærer frugt og bliver implementeret?

 • 0
 • 0

Den særstilling er det på tide vi reviderer.

Der er ingen grund til at være fanatisk, men det er faktisk på tide at der bliver gjort op med en lang række af historisk betingede regler for landbruget, og at det fremover skal ind som almindeligt erhverv.

Vi kan da håbe at når Obama er kommet til, så vil amerikanerne skære i deres landbrugsstøtte,noget der er nødvendigt for at vi kan gøre det i EU...

Vh Troels

 • 0
 • 0

Hvis dansk kød bliver dyrere på den her måde, begynder folk bare at købe billigere Brasiliansk oksekød i stedet, så der udover det normale methanudslip fra dyrene, også bliver udledt ekstra CO2 pga den lange transport.

 • 0
 • 0

Ehh, er der lige en vare man ikke kan sætte ind i stedet for oksekødet i den sætning? Vi kan vel ikke foretage os nogen regulering der ikke (alt andet lige) vil flytte konkurrenceevne ud af landet. CO2 afgiften på lønmodtagerens benzin stiller jo også hans arbejdskraft ringere end e.g. en kinesers eller en inders.

 • 0
 • 0

Næ-næ, den går ikke. Ilten kommer nemlig ikke fra CO2 en, men fra vand. CO2en indbygges i glucose, der er sukker, og sukker er jo skadeligt, så du får en afgift for at fremstille fedende, cariesskabende sukker!

Hvor får du lige den atomt-stedbestemmelse fra? 6 CO2 + 6 H2O => C6H12O6 + 6 O2 Da det koster energi at lave O2 om til fri O, er det vil nemmest at tage O2 fra CO2 'en, mens kullet bindes til vandet. Kommer der forøvrigt skattefradrag på stueplanter?

 • 0
 • 0

Jeg læste engang at jordens mængde af fauna gennem de sidste årtusinder er nogenlunde konstant. At der er flere kreaturer betyder bare at der er flere andre arter der er gået tilbage.

Kan nogle oplyse om det er korrekt, og er hele diskussionen om metan ikke dermed inderlig ligegyldig - altså lige bortset fra skattemyndighedernes chance for at indføre en moderne udgave af middelalderens afladshandel?

 • 0
 • 0

Hill-Reaktionen, opdaget 1937, senere bevist ved radioaktiv mærkning med isotoper

A first experimental prove that the oxygen developed during the photosynthesis of green plants stems indeed from water was delivered by the British physiologist R. HILL. He detected that isolated chloroplasts give off oxygen in the presence of unnatural reducing agents like iron oxalate, ferricyanide or benzoquinone after exposure to light. The reaction went down in literature as the HILL-reaction:

2 H2O + 2 A > (light, chloroplasts) > 2 AH2 + O2

http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-onlin...

 • 0
 • 0

meget skal man læse for øjnene falder ud, men her var de godt nok tæt på. Vi skal nærmere være glæde for at landmænd vil gå rundt i lort og sørge for at vi får noget i mausen. Den med afgift på at bruge gift m.m. På markerne.

 • 0
 • 0

Dermed siger du egentlig at klimadebatten er ligegyldig, for der har været masser af varme perioder før. Det kan du have ret i. Men hvis der skal uddeles afgifter, kan landbruget altså ikke påberåbe sig at lige deres køer har arvet methan-kvoter fra nu uddøde vilde elge og mamutter. Landbruget er et industrialiseret eksporterhverv, ikke en del af naturen.

 • 0
 • 0

... burde "Kommissionen" selv betale en hel del ekstra, med alt det l... de lukker ud... øv, øv, øv... endnu mere CO2-hysteri :-(

/Tim

 • 0
 • 0

Det er helt forkert at sætte afgifter på. Hvis man vil mindske udslippet fra køer burde man sætte nogle krav til, hvilke type foder de må bruge.

Og jeg kan ikke se, hvordan en reducering af grise og køer skal give en indtjening for Danmark, da det vil give mindre eksport, hvilket medfører det modsatte i virkeligheden.

 • 0
 • 0

Nej det er ikke nogen dårlig ide at stoppe landbrugets forurening af vores vandløb, fjorde og havmiljø. En afgift på fire kroner pr. kilo kvælstof vil medvirke mærkbart til at reducere den alt for store gødningsmængde der smides ud på markerne.

 • 0
 • 0

Nej det er ikke nogen dårlig ide at stoppe landbrugets forurening af vores vandløb, fjorde og havmiljø.

Det har jo intet at gøre med nærværende artikel, hvor afgiften skal ramme CO2 udslippet.

Bortset fra det, kan jeg da kun være enig med dig i, at deres brug af forskellige former for gødning skal reduceres voldsomt.

/Tim

 • 0
 • 0

Skattekommisionen har fat i noget rigtigt, dette forslag vil sikre at færre kødprodukter bliver sendt til udlandet, til gavn for miljøet, transport er også en miljøforurener. Dog har de glemt at importen af de samme produkter vil stige til skade for det samme miljø. En virkelig miljø forbedring ville vi opnå hvis vi lavede en miljøafgift på transport der sikrede at mest muligt blev produceret lokalt, vi fik færre biler på vejene, vi købte ikke nær så meget fra udlandet og sendte ikke produkter ud de selv kunne producerei f.eks. Polen, hvor produktionen til hjemmemarkedet ville stige på grund af deres manglende import. Kunne vi forhindre al unødvendig transport inden for EU, sammenlignelige varer transporteres rundt i verden kun for konkurrencens skyld, til glæde for hvem?.

 • 0
 • 0

Jeg forstår din bekymring, hvis vi i Danmark har en produktion som dækker vores behov er der vel ingen grund til at importere single Malt. Jeg ved at der fra danmark importeres toiletpapir til sydeuropa og at der exporteres toiletpapir fra samme område, samt at vi i Danmark importerer vand på flasker og dunke kun fordi det er en mærkevare der er opreklameret, det betyder mange læssede lastbiler den ene vej og megen tomkørsel den anden, se det er unødvendig transport.

 • 0
 • 0

Nu er det jo ikke kvælstof alene der er skyld i iltsvind og døde områder i fjorde mv. hvad med Fosfor - det er i mindst lige så høj grad skyld i alge opblomstring. Jeg tror ikke landmænd overgøder, for det kan planter altså ikke tåle og udvaskning af fosfor og kvælstof afhænger rigtig meget af vejret og især vinterregn - mere regn = mere udvaskning.

 • 0
 • 0

Pengene skal naturligvis betales af nogen, hvorfor forbrugerne nu skal betale mere for deres kød og mælk. [/quote]

Nej det skal du ikke regne med. Selv om fødevarepriserne er faldet markandt de sidste 40 år så mener forbrugerne stadig at de betaler for meget. Så i stedet vil supermarkederne importere mere kød fra Brasillien og mælkeprodukter fra Polen, Letland og andre steder hvor det kan produceres billigt. Til stor glæde for lastbilbranchen og så bliver CO2 udslippet bare flyttet derover + i Brasillien, Polen, Letland og hvor vi nu ellers skal importere fra bliver de nød til at øge antallet af dyr for at klare den øgede efterspørgsel......

For øvrigt kender jeg flere landmænd der hellere end gerne vil af med EU støtteordningerne og al det papirarbejde det medfører, hvis de havde mulighed for en fornuftig indtjening uden. Men det er svært da al økonomi i landbruget er udregnet ud fra støttehelvedet.

 • 0
 • 0

Mogens,

Jeg tror ikke landmænd overgøder, for det kan planter altså ikke tåle og udvaskning af fosfor og kvælstof afhænger rigtig meget af vejret og især vinterregn - mere regn = mere udvaskning

du har ret - tværtimod undergødes mange afgrøder med kvælstof, hvilket medfører udbyttetab, så samme udbytte skal avles på et større areal. Et evt. overskud af fosfor udvaskes ikke, den fosfor, der genbruges år efter år i vandmiljøet stammer ovevejende fra det fosfor, der udledtes fra diverse vaskemidler for 30-40 år siden - landbrugets bidrag er meget beskedent og svarer stort set til, hvad naturarealer udleder.

Den kvælstof, der udvaskes om foråret stammer ikke fra den tilførte kvælstofgødning, men fra den organiske pulje i jorden. Desværre er vi begavet med en række politikere og miljøbevægelser, der ved for lidt om, hvad der sker i jorden, hvis deres vilje kunne gennemføres ville livet i vandmiljøet ganske enkelt dø - se enkelte indlæg ovenfor.

Du har ret i, at det ikke er kvælstof, der giver iltsvind. Livet i vandmiljøet ville dø, hvis ikke der tilførtes næring fra land. Det sidste skud på den udbredte politiske dumhed er afgift på metan fra husdyr - man har ikke opdaget at den globale afkøling nu har stået på i 10 år! Vi skal være glad for drivhusgasserne, uden dem var kloden en stor isblok - bevar trygt vore husdyr, kronhjorte, rå- og dådyr, isbjørne, elefanter etc. etc. Homo sapiens udleder forresten også metan.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Som jeg har forstået det, er der den store forbrødring i gang mellem landbrugsordførerne for Venstre og Soc'erne, gående ud på, at man bør oprette store, jordløse, svinefarme i flere etager langs motorvejene. Netop ud fra den betragtning, at der er tale om industri. Gyllen skal så naturligvis indgå dels i et lukket energikredsløb på farmen, dels skabe strøm og varme i biogasanlæg. Ved samme lejlighed kan man vel opsamle og separere hvad der ellers er at samle op fra dyrene. Herunder methanudslippet! Det må vel være et spørgsmål om hvordan man indretter bygninger og ventilationsudstyr. Langt hovedparten af landets malkekøer render jo heller ikke rundt på markerne, men står i stalde året rundt, hvor samme metoder må kunne anvendes.

 • 0
 • 0

At det er farligt at søge viden.

Det har aldrigt generet nogen, at vi vidste at vore "udstødninger" var brandfarlige, hvad de jo som bekendt er.

Men så har nogle nysgerrige "fjolser", der i mangel på at have andet at lave, undersøgt hvor megen methan der forlader en ko.

Det ville have været dødlækkert, hvis de havde holdt deres viden for dem selv.

Eksemplet viser, at videnskabsmænd er konkurrencemennesker, der ønsker at deres gerninger bliver husket, på samme måde som arkitekter bygger nonumenter over dem selv.Derfor skal de altid fortælle hvad de har opdaget.

Denne naive kappestrid, medfører imidlertid ind imellem, for videnskabmændene især, at deres arbejder kommer til, at vække den efter afgifter søgende skatteminister.

I forvejen har disse kære videnskabsmænd jo sat fut i miljøministeren.

Derfor skal vore kære køer til, enten at spise burgere fra McDonalds (ren kannibalisme) eller leve af kinesisk mælkerstatning, så methanudslippet måske minimeres, ellers vanker der Methanafgift :-)

Når jeg kalder de pågældende videnskabsmænd for mindre pæne ting, skyldes det, at de ikke har begreb skabt om, hvilken lavine af afgifter, de har sat igang

Først koprutteafgift. Så griseprutteafgift. Så hønseprutteafgift. Så katteprutteafgift. Så hundeprutte afgift. I forvejen er der moms på hundeprutter fra Bon Bon. .........og det ender helt sikkert med os mennesker.

 • 0
 • 0

Samme princip burde man så også bruge på mennesker. Da nogle mennesker skider mere end andre. Derfor burde de der skider meget betale mere i skat!

Damn hvorfor fjerner i ikke noget a støtten i stedet det ville da være lang nemmere... Eller hva?

Det gør de jo også gennem at de så betaler mere i vandaflednings-afgift for at trække ud i toilettet lidt tiere...og benytter de offentlige toiletter så betaler de jo kontant da de fleste efterhånden er betalingstoiletter.

Men forslaget med at fjerne støtteordninger til fødevare produktion (også fiskeri) er en god ide. Det vil give kontante kassebesparelser og besparelser i det offentlige til alle de kontrollanter der skal rende og kontrollere at reglerne for tilskud bliver overholdt m.m., hvilket også vil frigøre arbejdskraft til det åbenbart meget arbejdskraft hungrende danske erhvervsliv så de ikke behøver importere så mange fra udlandet med dertil hørende CO2 belastninger og endvidere er der mulighed for at vi kan få reel skattenedsættelse for dem der tror på det.

For at dansk fødevareproduktion ikke skal føle sig ramt p.g.a. af tilskud i hjemlandene til importerede fødevarer, kan der pålægges importerede fødevarer en afgift i samme størrelse som de modtager offentlige samt 'skjulte' tilskud til produktion i deres hjemlande, for på den måde at konkurrere på samme vilkår.

 • 0
 • 0

Hvis man mener at drøvtyggerprutter er et klimatisk problem, burde afgiften så ikke indordnes under de Forenede Nationer?

 • Det er selvfølgelig et problem hvis koprutter o.a. påvirker klimaet så, CO2-kvoterne må naturligvis også påvirke landbruget, i det omfang det udleder CO2-ækvivalenter.
 • Vi, som forbrugere, må, lige så naturligvis, betale for omkostningerne, i den sidste ende.
 • 0
 • 0

Logisk giver det vel mening, en ko er vel et produktionsanlæg på linie med så meget andet? (men kompostbunker osv skulle vel så også med?) Problemet med udflytning til et mindre CO2 beskattende land er vel klassisk. Så vidt jeg husker er der allerede et forsøg i gang med at skifte bakterierne i koens mave ud med nogen (fra kænguruer?) som skulle give mindre methan. Der må være noget for vores biotek-industri at rive i. (Jeg citerer fra hukommelsen fra BBCs nyhedsside fra en måned eller to siden).

 • 0
 • 0

For at dansk fødevareproduktion ikke skal føle sig ramt p.g.a. af tilskud i hjemlandene til importerede fødevarer, kan der pålægges importerede fødevarer en afgift i samme størrelse som de modtager offentlige samt 'skjulte' tilskud til produktion i deres hjemlande, for på den måde at konkurrere på samme vilkår

 • javist; og dét forslag vil EU/EF-domstolen (og WTO) sikkert nikke anerkendende til, ikk'?
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten