Landmænd fordoblede indkøb af kritisk antibiotikum måneden før kravene blev strammet

Illustration: Dyrenes Beskyttelse

Dyrlægerne fordoblede recepterne på det kritisk vigtige antibiotika colistin måneden før, en strammet regulering trådte i kraft for at minimere risikoen for resistens.

Ifølge Fødevarestyrelsens Vetstat-database steg forbruget af colistin i de danske svinestalde fra et relativt stabilt niveau på 79 kg i februar til 149 kg i marts. Den 1. april trådte den strammere regulering i kraft.

Stigningen vækker forargelse i Dyrenes Beskyttelse:

»Hvis der er tale om en hamstring i sidste øjeblik, finder vi det temmelig uansvarligt,« siger chefkonsulent Birgitte Iversen Damm.

»Colistin er et kritisk vigtigt antibiotikum i behandlingen af mennesker, og så skal man ikke bruge løs af det. Det har i halvandet år været vurderingen fra WHO,« tilføjer hun.

Colistin bruges som et ‘sidste udvejs-medikament’ til behandling af bakterier, som er resistente over for andre typer antibiotika. Derfor strammede fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) reglerne i et forsøg på at få forbruget ned.

Det differentierede gule kort

Landmændene har en årlig mængde antibiotika, som må bruges. Det udregnes i forhold til andelen af husdyr og kaldes medicinregnskabet. På dette regnskab vægtes typer af antibiotika forskelligt. Ordningen kaldes 'det differentierede gule kort' og fastsætter grænsen for, hvor meget medicin der må gives til dyrene.

Overskrides grænsen, vil landmanden blive pålagt forskellige tiltag - først det gule kort, som giver ordningen navn.

De medicinalprodukter, som indgår i medicinregnskabet, er opdelt i 'faktorer'. Jo lavere faktoren er, des mere medicin kan der bruges.

Den 1. april 2017 gik colistin fra faktor 1 til 10 og tynger dermed landmændenes samlede medicinregnskab. I gennemsnit har ordineringen ligget på 73,5 kilo pr. måned de forgangne 14 måneder med den højeste ordinering værende i januar 2017 med 87 kilo aktivt stof.

Men i marts, måneden før colistin blev faktor 10, blev der ordineret 149 kilo, hvilket næsten er en fordobling fra måneden før med 79 kilo. Måneden efter, i april, faldt det til små fire kilo.

For kort varsel

Bekendtgørelsen om, at colistin skal vægtes med faktor 10, kom den 1. marts. Det kan ifølge brancheorganisationen De Danske Dyrlæger være med til at forklare den pludselige stigning:

»Vi skriver recepten ud på forhånd ud fra en vurdering af, hvor mange grise vi regner med bliver syge, indtil vi kommer næste gang. Og medicinen kommer i bestemte pakningsstørrelser, eksempelvis i kilo, og så skal vi vurdere, om vi vil udskrive ét eller to kilo,« siger Ken Steen Pedersen, formand for Faggruppe Svin ved De Danske Dyrlæger.

»Her kan det godt tænkes, at dyrlægen har hældt til den høje side for at skaffe et råderum til at finde ud af, hvad der skal erstatte colistinen.«

Men også noget så lavpraktisk som helligdage og påsken kan have spillet ind:

»Alle ordineringer er steget i den måned. Det hænger blandt andet sammen med helligdage, hvor der bliver ordineret ekstra for at tage højde for dage, hvor dyrlægen ikke kan komme på besøg. Så vi pakker vores besøg lidt mere i de perioder,« siger Ken Steen Pedersen.

Kan måle salget, ikke forbruget

Hos Fødevarestyrelsen har man ikke undersøgt nærmere, hvad der ligger til grund for stigningen, men har glædeligt konstateret det efterfølgende store fald i ordineringen. Styrelsen har dog heller ikke mulighed for at se, præcis hvordan medikamenterne bruges i landbruget:

»Når vi ser på forbruget, så kan vi måle på, hvad folk køber. Det har den konsekvens, at vi ikke kan se, hvorvidt det bliver brugt den måned, det bliver indkøbt,« siger Tim Petersen, sektionsleder ved Fødevarestyrelsen.

»Men det glæder os at se, at vores ordning faktisk fungerer,« siger han.