Landmænd får dispensationer på stribe til forbudte pesticider

Pesticider, der ikke er godkendt i Danmark, og pesticider, der er direkte forbud mod, ender alligevel i i den danske muld. Miljøstyrelsen udsteder nemlig dispensationer år efter år – også til midler, der er blevet forbudt, efter at de har vist sig ikke at leve op til miljøkravene.

Det viser en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen, der blandt andet rummer stoffet rimsulfuron, som bekæmper ukrudt på kartoffelmarker. Midlet blev forbudt i 2012, fordi det ophober sig på markerne, og nedbrydningsprodukter kan frigives til grundvandet. Første dispensation kom i 2013, og siden har salget ligget på et niveau som før forbuddet.

Hverken forskere, vandværker eller miljøorganisationer har været opmærksomme på de gentagne dispensationer, og vandværkerne kalder listen »grotesk« og »skræmmende«:

»Vi havde ikke fantasi til at forestille os, at et middel, der ikke længere er godkendt, fortsat benyttes på dispensation,« siger senior­konsulent Claus Vangsgaard fra brancheforeningen Danva:

Skrap godkendelse en illusion

»Vi kan sagtens hævde, at vi har en skrap godkendelsesordning herhjemme. Men hvis vi forbyder et stof og blot giver dispensation i stedet, så er det en illusion.«

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø finder også dispensationerne mærkværdige:

»Dispensationer kan være o.k. og nødvendige, men ikke, hvis de bliver givet rutinemæssigt og dermed bliver en praksis. Miljøproblemerne bliver hverken større eller mindre af, at midlerne benyttes på dispensation,« siger han.

Danmarks mest anerkendte professor i miljømedicin, Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet, var i en årrække sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen. Heller ikke han har hørt om dispensationerne:

»Jeg er dybt forundret over, at de dispensationer kan gives rent administrativt. De stoffer, der er tale om, er i forvejen betænkelige, fordi de gennemførte tests er utilstrækkelige til, at man kan foretage en sundhedsfaglig vurdering af, om de f.eks. er hormonforstyrrende eller skadelige for hjernens udvikling.«

»Stærkt provokerende«

Listen over dispensationerne er kommet frem i et svar til Folketingets miljøudvalg, som Miljøstyrelsen har uddybet over for Ingeniøren. Spørgsmålet stillede SF’s miljøordfører, Trine Torp, efter at Ingeniøren i sommer skrev, at Danmark har givet dispensation til at benytte såkaldte neonikotinoider til at bejdse rapsfrø. EU har ellers et generelt forbud mod neonikotinoider i blomstrende afgrøder, fordi de er mistænkt for at være medskyldige i bidød.

»Det er stærkt provokerende, at landbruget i vid udstrækning kan få dispensation til at anvende pesticider, som er forbudt i EU, eller som ikke ville kunne opnå normal godkendelse i Danmark,« siger Trine Torp.

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) forklarer i et svar til Folketinget, at dispensationerne bliver givet administrativt, og afviser derfor at drøfte dem politisk. Det kommer han dog til på et samråd, som SF og de Radikale indkalder ministeren til. Sammen med Socialdemokratiet og blå blok indgik de i foråret en aftale om en ny pesticidstrategi.

Dispensationer bør være ekstraordinære

Den radikale miljøordfører, tidligere miljøminister Ida Auken, understreger, at hun heller ikke som minister har set en liste over dispensationer til pesticider. Hun mener, at de kun bør udstedes i »ekstraordinære tilfælde« og i korte perioder.

»Regeringen har den tilgang til sprøjtemidler, at hvis der er usikkerhed, så kommer den midlerne til gode, ikke folkesundheden eller miljøet,« siger hun.

Kontorchef Lea Frimann Hansen fra Miljøstyrelsen understreger, at styrelsen kun giver dispensationer, hvis den skønner, at ikke-godkendte pesticider kan anvendes sikkert:

»Vi følger reglerne i EU, og vi er ikke et af de lande, der giver flest dispensationer,« fremhæver hun og understreger, at EU-Kommissionen har mulighed for at inspicere grundlaget for dispensationerne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Men jo så må man jo også forvente at der bliver givet flere dispensationer, i forhold til rent realistiske årsager. Nu kan jeg ikke sige noget om rimsulfuron fordi det har jeg ikke sat mig ind i. Men jeg kan da hurtigt fortælle at EU forbudet imod neo-nikotiniderne, bygger på rent plattenslageri, hvor der i hvert fald ikke har været en voksen til stede, der har kunnet tolke data for politikerne, i stedet for det spin forskeren bag studiet repræsenterer, fordi data i studiet lovgivningen er blevet lavet på, bakker ikke op om at neo-nikotinider er skyld i bidød:

http://www.slate.com/articles/health_and_s...

https://thoughtscapism.com/2017/07/02/new-...

Selv DN ser ud til at være enige i at vores voksende honning produktion er medspiller i at udrydde vores vilde bier:

http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/enge...

Men ja det forklarer jo hvor urealismen kommer fra hvis dette er sandt: "Danmarks mest anerkendte professor i miljømedicin, Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet" :-D

 • 6
 • 19

Enten er et middel forbudt eller ej. Dispensationer virker krænkende på dem der overholder reglerne og får hele systemet til se latterligt ud. Ryd op!!

 • 17
 • 4

Nå sjovt, fordi hvis man får en dispensation, så bryder man jo ikke loven, så hvordan virker det krænkende? Hvis man er så retskaffen, må man vel også gå ud fra at dispensationen bliver givet på et lovgivningsmæssigt holdbart grundlag.

 • 3
 • 13

Nu er Slate og Jon Entine fra Genetic Literacy Project nok ikke den mest troværdige kilde https://usrtk.org/hall-of-shame/jon-entine... og slet ikke op imod en peer reviewet artikel fra Science. Desuden er det veldokumenteret fra mange andre videnskabelige artikler at neonicotinoider har alvorlige sublethale effekter på honningbier og vilde bier. Senest er det dokumenteret hvordan de meget lave koncentrationer af neonicotinoider, som bierne udsættes for, har en negativ påvirkning af immunforsvaret og derfor gør dem mere modtagelige overfor sygdomme og parasitter.

 • 5
 • 1

Det er nogle år siden jeg læste ATS på bagsden af Politiken. Men jeg er overbevist om a Esben Lunde i dette organ vil være omtalt som en miljøSVINEminister.

Dertil kan jeg ikke helt huske om der også i regeringen er en demensminister eller en overflødighedsminister. En søsterminister har vi i alt fald.

 • 8
 • 1

Dispensationer virker krænkende på dem der overholder reglerne og får hele systemet til se latterligt ud.

Derimod er systemerne helt rigidt, når det gælder force majeure. Selvom det regner i stænger både august og september, så forlanges der overholdelse af datoer. landbruget har ellers altid måttet være fleksibel med vejret, men kontrol gennemføres upåagtet. Måske er ferier og arbejdstider ikke sådan at flytte? Landbruget holder ikke ferie i høsten og såtiden. Det er krænkende at force majeure ikke gælder uden administrativt omsvøb.

 • 2
 • 2

Grunden til dispensationer er jo den ulige konkurrence som danske politikere underlægger dansk landbrug - hvorfor accepterer man ikke fælles EU godkendelser? Det var jo hele argumentet for at gå med i EU - lige vilkår og bedre kontrol. Ikke særregler og fordyrende led.

I øvrigt er midlerne jo godkendt i det øvrige EU - så der bør ikke være nogen problemer for miljøet. Kun for sort-hvide politikere der prøver at bilde folk ind at de er grønne.

 • 3
 • 3

For over 40 år siden, da Giftnævnet var godkendelses myndighed, blev der også givet stribevis af dispensationer, og offentligheden fik ikke noget at vide. Udadtil var reglerne tilsyneladende skrappe, som nu!

Myndighederne kan altid godt lide at vise handlekraft og være restriktive, når det ikke koster!

Men hvis erhvervslivet siger, at de ikke kan eller det koster for meget at undvære et stof, så få de lov til at bruge det, evt. i stilhed.

 • 5
 • 1

I så fald vil vi gerne til gengæld bede om lidt sol og varme fra den sydlige del af EU!

Når der i resten af EU er mere fleksibilitet (selv i Sverige), burde den samme fleksibilitet også bruges i DK. At politikere (og embedmænd) er tilbøjelig til at tolke de samme regler mere striks(og stift), uden at lytte til det erhverv de er møntet på. Men det er vel de tre aber igen. Godkendelsesordningen i zoner har jo modarbejdet konkurrencen(særligt i Danmark), til skade for de danske landbrug.

 • 1
 • 7

Når jeg læser ovenstående artikel, ærgre jeg mig, især på mine børns vejne. Det er paradoksalt, at vi som et - i følge os selv- intelligent samfund fortsat tillader massiv brug af sprøjtemidler, også selvom nogle af disse er blevet forbudte, når vi godt ved, at de inden for et kort årrække trænger ned til grundavandet, som vi er totalt afhængige af. Jeg er ikke ekspert i kemi, men hvis et middel kan dræbe ukrudt, må man antage, at det er skadeligt for den menneskelige organisme. Jeg kan til dels godt forstå landmændenes ønske om at bruge sprøjtemidler, da de jo har en bundlinje og en forretning at tænke på -og stort set alle forretninger belaster miljøet- men så må vi jo som intelligent samfund give dem adgang til bæredygtige løsninger til minimering af ukrudt, så de ikke fortsat "fucker med grundvandet" En ting i artiklen der også provokere mig er, at kontorchefen for miljøstyrelsen, som jo burde værne om vores miljø, siger at " de ikke er dem der giver flest dispensationer". Det er ikke en undskyldning, og det lyder mere som en kommentar fra et skolebarn, der har haft hånden i kagedåsen.

Jeg synes emnet skal tages mere alvorligt, og jeg giver Thomas Balsløv medhold i, at der får systemet til at se latterligt ud, og at der skal ryddes op!

 • 3
 • 2

Hej John Johansen. Nej. Jeg tænker for eksempel på: "Conserve" mod pletvingefrugtfluen. Et insektmiddel som er farlig for bier og som blev dispenseret til bær produktion i økologisk produktion "Spruzit Neu" dispenseret til bekæmpelse af insekter i økologisk produktion. Indeholder aktivstofferne Pyrethrin I og Pyrethrin II. Disse er meget farlige for bier og der har været biavler som har mistet bier på denne baggrund. Just ikke noget man forventer når man stiller bier op på økologisk brug. "NeemAzal T/S, aktivstof Azadirachtin, meget bi farlig.

Men ellers har du også ret omkring kobber som bliver brugt i stor stil i økologisk vindrueproduktion i udlandet og endda i stor stil. Kobber giver resistente bakterier.

 • 1
 • 0

Hej Jacob!

Det er nyt for mig, at der er mulighed for dispensation også i økologisk drift. Ved du om danske, økologiske bedrifter faktisk benytter sig af dette? - Evt. i hvilket omfang?

Conserve må kun benyttes i væksthus, og burde derfor ikke påvirke bier.

Så vidt jeg kan se, må ingen af stofferne benyttes under blomstring. Det burde ligeledes minimere risikoen for bier.

Dét ændrer dog ikke på det generelt bedrøvelige i, at der dispenseres for ikketilladte stoffer i almindelighed, og indenfor økologisk drift i særdeleshed!

At økologiske jordbrugsforeninger tillader dette, virker voldsomt overraskende på mig. Ikke mindst kva risikoen for et kraftigt fald i den samlede branches troværdighed!

P.S.: Igen, så vidt jeg kan se, så udgør de stoffer du nævner, tilsammen, omkring 0,03% af den samlede mængde aktivstoffer, anvendt af dansk land- og jordbrug! Om dét er meget eller lidt, er vanskeligt for mig at afgøre.

 • 2
 • 0

Nysprog i forbindelse med pesticider og dispensationer. Ikke kun et problem i forbindelse med neoniks.

Resumé. Miljøstyrelsen og SEGES bruger i vid udstrækning et nysprog i forbindelse med pesticider. Man omdefinerer ords betydning. Miljøstyrelsen har i flere tilfælde anvendt ordet ”godkendt” i betydningen ”dispensation”. Dette skaber forvirring i forbindelse med diskussioner og forespørgsler om godkendelse/dispensationer/forbud af pesticider.

Der er i 2017 næsten 1400 gældende dispensation.

Det er overraskende, at man i forbindelse Pesticidforliget i 2017 ikke fik fjernet dette nysprog.

Miljøstyrelsen overholder ikke i alle tilfælde en tidsgrænse fastlagt af EU for en dispensations varighed på 120 dage.

1400 dispensationer

 • 6
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten