Landmænd bruger resistensfremmende zink i stedet for antibiotika

Når landmænd skal fravænne smågrise fra at die hos soen, sker det, allerede fire uger efter at de er kommet til verden. På det tidspunkt er de små grises tarmflora endnu ikke gearet til at bearbejde almindeligt grisefoder, og for at undgå diarré iblander svinebønderne det bakteriedræbende zinkoxid.

Siden 2005, hvor Fødevarestyrelsen begyndte at registrere forbruget af zink i landbruget, er det mere end tredoblet og kulminerede foreløbigt sidste år med 412,5 ton zink. Det viser en opgørelse fra styrelsen, som Politiken har fået indsigt i.

Læs også: Norge finder nye MRSA-tilfælde i seks svinestalde

Problemet med det stigende zinkforbrug er, at det giver bedre vilkår for den antibiotikaresistente svine-bakterie MRSA CC398, der kan overføres til mennesker og i visse tilfælde har vist sig at være livsfarlig.

»Når zinken hæmmer væksten af andre bakterier, giver det plads til, at MRSA-bakterien trives«, siger Henrik Westh, professor ved MRSA Videncenter til Politiken.

Læs også: Engelske svin er for første gang blevet syge af MRSA

Det registrerede antal smittede danskere med svine-MRSA steg i 2014 til 1.276, hvilket er tæt på en fordobling fra året før, viser tal fra Statens Serum Institut. Men formanden for Danske Svinproducenter, Henrik Mortensen, peger på, at det høje zinkforbrug er nødvendigt for dansk svineproduktions konkurrenceevne.

»Hvis man skrider ind over for brugen af zink, kommer det til at ramme os hårdt på en i forvejen presset økonomi. Hvis smågrisene skal blive længere ved soen, vil hendes cyklus blive langsommere, og dermed producerer hun mindre. Hvis man sænker niveauet af zink, vil det gå ud over konkurrenceevnen, og vi vil blive nødt til at bruge mere antibiotika«, siger han til Politiken.

Læs også: Op til 10 milliarder kr. for at rense danske svinestalde efter norsk forbillede

Hos interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer mener afdelingsleder Poul Bækbo også, at det er en dårlig idé at reducere zinkforbruget, så længe der ikke findes andre alternativer end antibiotika. Han påpeger samtidig, at den samlede danske svineproduktion siden 2005 er steget med omkring 16 procent, hvilket også kan forklare en mere naturlig stigning i forbruget af zink.

Birgitte Damm, der er chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse, kalder på politisk handling i forhold til at begrænse det stigende forbrug af zink.

Læs også: Forslag: Pres svine-MRSA ud stald for stald

»Når man ikke skrider ind over for zink som forebyggelse mod diarré, ligesom man gjorde med antibiotika, så er det jo fordi, man ikke vil gøre noget ved det egentlige problem. Man giver landmændene en udvej for at fortsætte med at producere billigt svinekød i stedet for at ændre produktionen, så grisene ikke bliver syge«, siger Birgitte Damm til Politiken.

Folketinget mødes i begyndelsen af marts for at drøfte problematikken omkring svine-MRSA og udarbejde en handlingsplan, men ifølge Politiken har det ikke været muligt at få svar fra nogle af regeringspartierne på, om zink-forbruget vil blive taget op i den forbindelse.

Kilde Politiken
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når landmænd skal fravænne smågrise fra at dige hos soen...

 • her ser vi måske en potentiel kandidat til jobbet som digegreve i Vadehavsområdet!? :)
 • 4
 • 9

Den konventionelle svineproduktion i bl. a. Danmark er gået over gevind og resulterer i dyrplageri, miljøforurening og øget sygelighed i befolkningen. Hvis der ikke i det mindste er råd til at lade smågrisene være sammen med moderen/soen, indtil deres tarmsystem er tilstrækkeligt udvikle, så bør produktionen lukkes. De samfundsmæssige økonomiske, sociale, etiske og kulturelle ulemper bliver større end fordelene ved at opretholde denne produktion.

I gamle dage var det vigtigt for dansk landbrug at producere kvalitetsvarer, og det var de kendt for og fik bedre priser for. Nu drejer det sig tilsyneladende kun om at producere mest muligt billigst muligt, så danske landbrugsprodukter mister sin tidligere position og kvalitetstempel. Dette sker selvom enhver med deres fulde fornuft ved at i det lange løb kan Danmark ikke overleve med masseproduktion, men kun med at fremstille forædlede kvalitetsvarer.

 • 11
 • 6

Omlæg omlkægningslysten på noget man ikke har forstand på!

Om fravænning, (her kalve) http://www.kfc-foulum.dk/artikler/2_slagte...

Måden og alder ved fravænning, er der forsket meget i. De resultater der bruges, tager i høj grad hensyn til den enkelte dyrearts behov. Men altså også tilvækst og foderudnyttelse.

Om smågrise, læg mærke til alder! http://vsp.lf.dk/Viden/Foder/Tildeling%20a...

Der er altså ikke kommet nogle faglige krav fra Dyrenes Beskyttelse, kun noget politisk veganer-bavl.

 • 6
 • 11

Den konventionelle svineproduktion i bl. a. Danmark er gået over gevind og resulterer i dyrplageri, miljøforurening og øget sygelighed i befolkningen.

Lad os se noget dokumentation - tak. Den nye fødevareminister har så travlt med at profilere sig selv, at han ofte kommer til at dumme sig. Feeks. de gamle frase om at dødeligheden blandt svin er et stort problem. Det reelle er, at det forskes der kontinuerligt med. Faktisk er dødeligheden lavere hos svin end den er for hunde. Den laveste dødelighed hos fjerkræ ses hos burhøns, den er under 5%. Frilandshøns havde for få år siden en dødelighed over 30%! Mange får deres landbrugsviden ved at se en tv-udsendelse. Det er godt stof, hvis man kan finde en enkelt landmand, der forsynder sig. Ingen gider se en landmand, der behandler sin jord og husdyr godt. Landbruget tager gerne mod gode råd, men gider ikke bruge tid på forslag, der ikke er funderet i forskningsresultater. Allan, danske landbrugsvarer er stadig velanset over hele kloden som kvalitetsprodukter, og er kendt for at have de laveste indhold af pesticidrester. Du er ikke enig, jamen hvad er problemet, du kan jo bare købe ¨produkter, der er indført fra udlandet, der er ingen købetvang af de produkter, du faktisk kritiserer sønder og sammen. Hvorfor fortæller du ikke, hvilke produkter du mener er bedre? Sagen er jo den, at mange vil lokke landbruget til at producere en række produkter med "bedre kvalitet". Det gør landbruget gerne, men forbrugerne vælger de gode produkter fra og ser alene på prisen i køledisken. Landbruget leverer til enhver tid de varer og kvaliteter, der kan sælges.

Hvad skete der med den fortrinloige produktion "Dansk Kalv", som jeg kender en del til? I stedet for at sende kalvene til Holland, var der producenter, der opstillede kriterier for kvalitetskød fra danske kalve. Det gik fint - superkvalitet med meget lille spild. Men da TV ikke mere interesserede sig for dette kvalitetsprodukt, ville forbrugerne ikke betale en overpris. Nu ende vi dem til udlandet igen.
 • 7
 • 9

Jeg er ikke veganer, men heldigvis har vi nogle økologisk brug som laver bedre produkter, og det giver vi gladeligt en højere pris for. Danmark har en enestående chance her. Det er bare at gribe den.

 • 8
 • 7

Den lettere nedladende og forkerte bemærkning gavner ikke Per A. Hansens omdømme. Ude i virkeligheden stormer økologiske vare frem på hylderne med samme fart svineindustri produkter forsvinder.

Det sker blandt andet som følge af uvilje blandt konventionelle svineproducenter der ikke lytter til forbrugernes stødt stigende krav om giftfri, sunde og bæredygtige fødevare.

Landbruget gør fejl i at bruge millioner på sagfører og retssager om hemmeligholdelse af produktionsforhold samtidig med anmassende goodwill propaganda.

Forbrugerne så hellere statsstøtten anvendt på sundhed, dyre-etik og bæredygtighed, og så selvfølgelig en anstændig varedeklaration. Grundig deklaration af produktionsforhold, anvendte råvare og medicin med mere, ville sætte kunden i stand til at træffe et oplyst valg.

Som det er nu køber vi katten i sækken, eneste oplysning er prisen, derfor kan de ringe produkter stadig sælges, men heldigvis i stadig mindre mængde.

 • 5
 • 7

Det nævnes, at økologiske produkter stormer frem. Ud af en samlet svineproduktion på ca. 20 millioner bliver der produceret knap 10.000 slagtesvin om året i Dk. Set i relation til anden økologisk animalsk produktion så som mælkeproduktionen, fylder svineproduktionen stort intet. Endvidere har denne produktionsgren ikke udviklet sig synderligt over de sidste år. Dette er besynderligt, når så mange personer udtaler sig om, at det er underligt, for det er jo bare om at komme i gang, så man kan samle guldet op. Folk der kommer disse velmenende udtalelser har intet begreb om svineproduktion og hvordan afsætningsforholdende er. Hvilken betydning har det fx for svineproduktionen, at pattegrisene først fravænnes ved 7 uger? Er det god dyrevelfærd for pattegrisene? Er det god dyrevelfærd for soen, som bliver fuldstændig afpillet. Vil det være økonomisk bæredygtigt at fravænne grisene ved 7 uger og dermed måske undgå ZnO? Ligeledes giver det økologiske regelsæt ingen mulighed for at anvende syntetiske aminosyrer, som er hovedværktøjet i at sænke indholdet af råprotein i foderet og derved reducere risikoen for fravænningsdiarre og dermed brugen af ZnO. Ydermere betyder det, at den mængde kvælstof grisen udskiller i gødningen stiger kraftigt i forhold til den konventionelt fodrede gris.

 • 5
 • 4

Du mener dermed ikke det arbejde DTU foretager sig er uafhængigt? Et større generelt indtag af grønsager har en større sundhedsmæssig effekt end hvorvidt det er konventionelt eller økologisk dyrket.

 • 4
 • 3

Økologi er desværre stadig i manges ører forbundet med frelste hippie typer, der villigt lader sig snyde, på et usagligt grundlag. Jeg ville ønske at vi vendte mærkningsordningen om. Konventionelt svinekød burde mærkes: Fremstillet ved hjælp af dyremishandling, resistensfremmende antibiotika og brug af ikke-bæredygtigt fremstillet foder.

Vi mærker cigaretter med kræftfremkaldende og sundhedsskadeligt, ikke alle andre produkter, der ikke er det.

 • 8
 • 5

Endvidere har denne produktionsgren ikke udviklet sig synderligt over de sidste år

Hvad mener du med det, Steffen? Evt. i forhold til konventionel drift.

Hvilken betydning har det fx for svineproduktionen, at pattegrisene først fravænnes ved 7 uger? Er det god dyrevelfærd for pattegrisene?

Er du alvorlig, Steffen? For real?

Er det god dyrevelfærd for soen, som bliver fuldstændig afpillet

Gør den da det? Hvor har du set det?

 • 5
 • 3

Antallet af slagtede økosvin stiger jo ikke. Hvis det var så økonomisk fordelagtigt ville produktionsomfanget stige. Der er mange diegivende søer, som er i negativ energibalance, og det er et af de mest velkendte reproduktionsproblemer, at søer mister vægt i diegivningsperioden og efterfølgende ikke kommer i brunst.

 • 4
 • 6

Om antibiotika-resistens. Det er vigtigt at se på alle midler, som bruges i svineproduktionen og som kan medføre udvikling af antibiotika-resistens.

Midlerne er: Antibiotika Kobber Zink GMO-holdigt foder med højt indhold af glyphosat.

 • 9
 • 4

Der bør ikke ses bort fra synergi-effekten. Altså dette, at toksiske stoffer indbyrdes kan forstærke hinandens virkning. F.eks. er der synergi mellem pesticiderne Maneb og Paraquat.

Synergi-effekten er kun undersøgt for ganske enkelte kemikalier.

Moderne mennesker eksponeres dagligt for cocktail af forskellige toksiske stoffer. Nogle mennesker synes at kunne tåle denne belastning, mens andre kommer til at lide af "de nye sygdomme", som ingen rigtigt kender årsagerne (eller vil kende årsagerne til). Patienter, som lider af disse "nye sygdomme" udredes ikke for belastning med miljøgifte. Som et par eks. på de "nye sygdomme" kunne nævnes ALS, ME, ADHD.

 • 5
 • 4

Hvis det ikke er "cherry-picking" er det meningsløs generalisering, eller off topic, either way you can't ever win! Imidlertid er det et faktum at kemitilhængere har en positivt indstillet industri i ryggen der omsætter i nærheden af 100 milliarder årligt. Er der ikke en behjertet kommentator der villig afsløre størrelsen på kemimodstandernes økonomiske bagland?

 • 3
 • 5

*der er ikke i følge sundhedsstyrelsen ikke betænkeligheder

Altså der ér betænkeligheder! ;-)

Eller selv jeg kan lave tastefejl. :)

Skal jeg forstå det sådan, Jan, at du mener kemikalier vi får ind i kroppen via maden, er mindre problematiske end dem vi kun kommer i kontakt med gennem berøring?

Proportionalitet! Fra fødevarer og drikkevand, er der mindre eksponering end fra beklædning, legetøj, hygiegne, kosmetik mm. Der er, i den forbindelse, ingen mindretalsgruppe at klandre for. Vi kender kun til meget lave niveaer sammenlignelig med detektionsgrænsen i danske fødevarer, mens niveaet er højere i udenlandsk. Hvorfor skulle der være ekstra fokus på de meget få lavdosis-kemikalier, der ikke udgør noget problem og ignorere det der trænger gennem huden?

 • 3
 • 4

Det naturlige indhold i planter som dyr og mennesker er tilvænnet gennem årtusinder er ifølge Jan C Damgaards logik rigelig undskyldning for at tilsætte helt nye kemikalier. Den mærkværdige sammenstilling råber på en fornuftig forklaring.

At flertallet af forbrugere er tilfreds med det naturlige indhold men simpelthen ikke ønsker nye kemikalier i deres mad løfter ikke et eneste øjenbryn i en industri der har blikket stift rettet mod bundlinjen.

Gælder Frederik den 6.s berømte ord "Vi alene vide" stadig indenfor konventionelt landbrug?

 • 4
 • 4

Alene det langt lavere pesticidindhold er en stor fordel.

Hvordan hænger det udsagn sammen med denne reference http://www.pnas.org/content/87/19/7777.ful... ?

Det gamle papir der henvises til, forsøger, som jeg læser det, at sidestille nye, menneskeskabte kemikalier med de stoffer der naturligt forekommer i frugt og grønt.

Jeg skal ikke kunne udelukke, at naturligt forekommende stoffer har en carcinogen effekt, hvis de ekstraheres og gives forsøgsdyr i høje doser. (Var der ikke noget med betacaroten, på et tidspunkt?) - Dét er jo bare mindst lige så unaturligt, som at tilføre fødevarer menneskeskabte, naturfremmede, kemiske stoffer.

De naturlige, kemiske "kampstoffer" som spiselige planter indeholder, er jo 'afprøvet' på os gennem millioner af år. - De menneskeskabte maksimalt omkring 80 år. Reelt langt, langt, langt mindre. (Hvor længe er det forsøgsmus lever?)

http://ing.dk/artikel/okologisk-dyrkning-a...

http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Nordjyl...

http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Nordjyl...

 • 4
 • 2

mrsa stammer fra mennesker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Forskningsnyt/20...

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/12419...

Stafylokokker er bakterier, der findes udbredt hos mennesker, nogle dyr og i vores omgivelser. Cirka halvdelen af alle mennesker bærer stafylokokker i næsen og på huden enten i perioder eller hele tiden. Smitte sker ved kontakt med mennesker eller dyr, der har stafylokokker eller fra genstande som fx dørhåndtag forurenet med stafylokokker. Ofte overføres smitte via hænderne.

så det er ikke svin der fejler noget det er mennesker!!!!!!!!! kan også ske for økologi!!!!

 • 3
 • 9

For lige at rette en misforståelse der ofte forekommer, når man taler menneskefremstillede kontra naturlige giftstoffer. Det påståes, at de naturlige giftstoffer er vi "vant til, underforstået at kroppen så ikke kan finde ud af at håndtere de menneskefremstillede. Sandheden er, at kroppen ikke skelner mellem naturlige og menneskefremstillede stoffer. Det er den kemiske sammensætning af det enkelte stof der afgør hvad der skal ske med det. Hvis ikke det var sådan, ville man jo heller ikke kunne bruge diverse lægemidler.

 • 5
 • 7

Med al respekt kære Nina Svanborg dit indlæg er mestendels noget forfærdeligt sludder.

Debatten drejer sig om hvorvidt de abnormt store mængder zink som mennesker tilsætter grisefoder øger bakteriers resistens til skade for menneskene, grisene, naturen med mere.

Du kan trygt regne med at hverken grise eller gulerødder selv pludseligt kan beslutte at indeholde mere af dette eller hint tungmetal, eller kemikalie for den sags skyld, det skal der mennesker til og gerne mennesker som ikke har skyklapper på så de kun kan se bundlinjen.

Men ellers har du ret, gid det var umuligt at bruge de enorme mængder tungmetaller og al den medicin som svineindustrien fylder i vores mad. Som det ser ud lige for tiden fravælger stadig flere forbrugere svineindustriens produkter.

 • 6
 • 8

Sandheden er, at kroppen ikke skelner mellem naturlige og menneskefremstillede stoffer.

Her må jeg altså stille mig på Nina Svanborgs side: det som betyder noget er, hvad et stof er, og ikke hvor det måtte komme fra. Det grænser til numerologi at hævde at noget er godt, bare fordi det forekommer "naturligt".

Derfor forstår jeg heller ikke, når man bliver nærmest religiøst optaget af såkaldt "naturmedicin". Jeg husker stadig, da jeg af en af de andre forældre i vuggestuen blev anbefalet at lægge den lægeordinerede medicin til mit barn på hylden og i stedet bruge en kraftig urte-the. Skulle jeg give den lille størrelse noget, hvis aktivstof ikke var kendt og hvor det kunne forekomme i voldsomt variabel dosering?

Det er helt OK at være skeptisk overfor stoffer, hvis virkning ikke er godt kendt. Og man bør også være skeptisk overfor anvendelser af gammelkendte stoffer i nye sammenhænge, eller i markant højere doser eller koncentrationer end ellers.

Men det gælder altså helt uanset om stoffet i øvrigt er "naturligt" eller syntetisk.

 • 7
 • 6

De naturlige, kemiske "kampstoffer" som spiselige planter indeholder, er jo 'afprøvet' på os gennem millioner af år. - De menneskeskabte maksimalt omkring 80 år. Reelt langt, langt, langt mindre.

Det er nok lidt overdrevet. Det er nok mere de sidste tusinde år, særligt hvor mennesket har påvirket planterne gennem selektion. Mennesket har ikke millioner af år på bagen.

Det er rigtigt at forædlingen har taget fart i de sidste 100 år, særligt de sidste 50 år. Målemetoderne er også blevet betydeligt bedre.

Om giftstoffer, så læs hvad Paracelsus skriver. http://da.wikipedia.org/wiki/Paracelsus

 • 4
 • 5

Det gamle papir der henvises til, forsøger, som jeg læser det, at sidestille nye, menneskeskabte kemikalier med de stoffer der naturligt forekommer i frugt og grønt.

Hvad betyder det, at artiklen er publiceret i 1990? Inden for kemi er der skrevet videnskabelige artikler i mere end 100 år og mange af de ældste er stadig troværdige. Indrømmet, at der sker udvikling i f.eks. den kemiske analyseteknik, der kan betyde at gamle erkendelser må revideres. Når Bruce Ames i den omtalte artikel gengiver, at det carcinogene stof p-hydrazinobenzoate findes i rå champignon, så holder det stadigt i 2015: 1. at stoffet er carcinogent 2. findes i rå champignon 3. har den samme strukturformel som tidligere.

 • 3
 • 3

@Peter Damborg Er din pointe at planter vi har spist i århundreder altid har indeholdt visse stoffer som vores organisme er tilvænnet, og tilsætning af fremmede, eller øget mængde af identiske stoffer kan have skadevirkninger?

 • 1
 • 3

Er din pointe at planter vi har spist i århundreder altid har indeholdt visse stoffer som vores organisme er tilvænnet, og tilsætning af fremmede, eller øget mængde af identiske stoffer kan have skadevirkninger

Jeg ved ikke om vores organisme har tilvænnet sig disse stoffer. Jeg ved ikke nok om biokemi, toxicologi og ernæringsvidenskab til at konkludere, hvorvidt det udsagn holder. Den sidste del ”tilsætning af fremmede, eller øget mængde af identiske stoffer kan have skadevirkninger” kan aldrig afvises generelt, men selv om stoffet, der tilsættes, er skabt i en kolbe, behøver det ikke at have skadevirkning, det afgør de funktionelle grupper som molekylet indeholder og deres rummelige position i strukturen.

Mine pointer er: 1. At godt videnskabeligt arbejde ikke har nogen udløbsdato. 2. At der findes en række forbindelser, syntetiseret f. eks. af planten selv, der har strukturer og indeholder funktionelle grupper, som de menneskeskabte

 • 3
 • 2

Erik Bressler, min bemærkning var ikke til zink / ikke zink, men til naturlige / menneskefremstillede kemiske stoffer. Og den holder ganske udmærket, selvom du følelsesmæssiigt / instinktivt ikke er enig med mig. Men hvis vi skal tage zink, så er det sådan, at før i tiden åd grisene af zinktrug. Da disse blev erstattet af cementtrug og lignende, begyndte grisene at mistrives. Og så fandt man ud af, at de havde zinkmangel....Nu ved jeg ikke, om der er nogen som har regnet på, hvor meget zink grisene indtog via trugene? Det kunne jo være interessant at vide i denne sammenhæng.

 • 2
 • 5

Hvor er jeg både følelsesmæssigt og instinktivt glad for vi endelig fik det opklaret! De 400 tons zink er erstatning for den zink trugene tidligere afgav. Tak til Ninna Svanborg for at rette den fadæse.

 • 4
 • 3

Nu er det vel fordi vi ikke vil betale nok at de bliver nød til det.. Tror løsningen nærmere at er lave en minimum gris til den som producere fødevare... Så man både kan og skal have råd til ordentlig forhold til mennesker og dyr som arbejder der.

synes det er forkert det overhoved er lovlig at købe ting, hvor der ikke er råd til dyrevelfærd eller at de som arbejder der kan få en løn som de kan leve fornuftig af.

Ja nogen ting vil da blive dyre . De fleste mangler vil ikke noget ... og de flest som mangler penge handler det mere om de har tage nogen uheldige beslutninger end at de faktisk har mangle penge.... oftere er det dyre lån eller ideen om man er der nød til både at have et tv i stue soveværelser og børneværelser. eller andre luksus ting.. vi skal vel ikke andet end 20 år tilbage før det ikke var normalt end at man havde en telefon per famile og et tv. ved ikke hvordan det var med biler dengang ... men virker meget normalt af der er en bil per voksen i familen.. Der kunne måske også spares lidt der.. så man kunne få råd til at give den pris varen burte koste i stedet for at holde kunstisk liv i landbruget

 • 0
 • 1

Nu er det vel fordi vi ikke vil betale nok at de bliver nød til det.

kender du ikke ordsproget: Den der har grisen bestemmer prisen? Vi bor jo ikke i det gamle DDR, i danmark er der er fri næring og ingen regulering af pris, eller fri prissætning som det hedder officielt, men når der ingen varedeklaration er kan vi kun vælge mellem pris, længere er den ikke. Uanset hvor mange der beskylder os for nærighed og vælge billigste vare skyldes det ene og alene vi holdes i uvidenhed om hvad det er vi køber. Det er sørgeligt men sandt, varedeklarationen finder vi i avisoverskrifterne når det der foregår er tilstrækkeligt slemt.

 • 2
 • 4

Her i debatten anføres at problemet med anvendelse af zink kan løses ved at satse på økologisk jordbrug. Igen, igen, igen viser de skingre indlæg vedrørende økologi som løsning på ALTING sig mest at handle om manglende viden og indsigt i det emne øko-tilhængerne deltager i debatter om.

Zink-behandling af fravænnings-diarre er således helt i tråd med de økologiske principper, idet zinkoxid også er godkendt til behandling af fravænnings-diarre i økologiske husdyrbrug.

Desuden er det i økologiske husdyrbrug også tilladt at bruge zink (og kobber) i foderblandinger.

Tankevækkende nok er det meget mere sundhedsskadelige og kræftkaldende stof, formaldehyd, tilladt som bakteriedræbende middel til rengøring indenfor økologisk husdyrbrug ...

Se http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_uplo...

Herudover er det jo også de fleste bekendt, at det man lærer fra sig vedrørende dyrevelfærd i top-økologernes familier (Camilla Plum, Fuglebjerggaard, og Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening) ligger så langt fra normal adfærd og omsorgsfuldhed over vore husdyr at det har ført til retsager og fængslinger for overtrædelse af Dyreværnsloven.

Der er således intet der tyder tyder på at økologisk jordbrug skulle være vejen til bedre dyrevelfærd. Tværtimod virker det som man i de kredse tror man kan udsætte dyr for de mest makabre og lidelsesfulde behandlinger - helt i tråd med det vi ser hos religiøse fanatikere eller fundamentalister.

 • 2
 • 6

Førhen var det rigeligt for forbrugere af landbrugets produkter, at bestemme hvad de ville spise. De sidste 25 år er opstået et stigende ønske om også at kunne vælge hvordan det de spiser er produceret. Det er tåbeligt at tro der ikke vil være modstand mod forbrugernes ønske om sunde giftfri og bæredygtige fødevare. Metoden Finn Okkels anvender for at modgå forbrugernes ønsker er i bedste fald uhensigtsmæssig og i værste fald til fatal skade for konventionelt landbrug....

 • 3
 • 3

Erik Bresler :

Metoden Finn Okkels anvender for at modgå forbrugernes ønsker er i bedste fald uhensigtsmæssig og i værste fald til fatal skade for konventionelt landbrug....

Tankevækkende at en beskrivelse af rene fakta såsom at man i økologisk husdyrbrug bruger zinkoxid mod nøjagtigt det samme som man bruger zinkoxid til i konventionelt jordbrug kan fremkalde en så voldsom reaktion. På den måde minder øko-tilhængernes reaktioner meget om det reaktionsmønster vi ser hos religiøse fundamentalister: man baserer sine livsværdier på en fundament der ikke er holdbart i et moderne samfund og så føler man sig truet når grundlaget for ens fordomsfulde holdninger smuldrer …

Heldigvis lever vi i et åbent samfund hvor man ikke på et øko-religiøst grundlag kan holde helt almindelige kendsgerninger skjult ( ret længe).

Det helt store problem med spredning af antibiotikaresistens og sygdomsfremkaldende bakterier fra landbrug er forbundet med anvendelse af husdyrgødning. Da gødningstilførselen i økologisk jordbrug modsat konventionelt jordbrug i høj grad er baseret på husdyrgødning er det især i forbindelse med de økologiske produkter vi teoretisk set og i praksis har det store problem med spredning og smitte med antibiotikaresistente og sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Problemet er ikke alvorligt i forbindelse med økologiske afgrøder der anvendes til foder, men når man bruger husdyrgødning til de økologiske grøntsager kan det give nogle forfærdelige problemer når sygdomsfremkaldende bakterier fra husdyrenes afføring/gødning kontaminerer fødevarerne.

Således vedrører den mest alvorlige og meget triste fødevareskandale i nyere tid formodentlig smittespredning via økologiske grøntsager. Økologiske bønnespirer der var kontamineret med den livsfarlige VTEC-bakterie smittede mange danskere med den dødbringende VTEC-bakterie. I Danmark og Nordtyskland blev ca. 3000 mennesker syge, heraf fik mange ødelagt nyrerne og mindst 35 mennesker døde efter at have spist de økologiske bønnespirer http://ing.dk/artikel/100-tyskere-skal-hav... og http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-405...

I forbindelse med spredning af sygdomsfremkaldende bakterier er det de økologiske produkter, der har været årsag til de mest gruopvækkende skandaler, men mærkeligt nok er der ingen der snakker om at forbyde økologiske fødevarer og de økologiske landbrugssystemer, der på denne måde har forårsaget sygdom og død i Danmark og vore nabolande.

De mange der er blevet uhelbredeligt syge eller er døde af de økologiske produkter ville nok have ønsket at man havde haft en noget mere kritisk indstilling til de økologiske fødevarer og den økologiske produktionsform.

Udover spredning via husdyrgødning bruges i økologisk jordbrug også levende sygdomsfremkaldende bakteriestammer til insektbekæmpelse. Disse økologiske bakterier er påvist i flere mennesker der har været syge med diagnostificerede maveinfektioner http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/200...

Der er således massive sundhedsmæssige problemer med de økologiske fødevarer.

 • 4
 • 5

Heldigvis lever vi i et åbent samfund hvor man ikke på et øko-religiøst grundlag kan holde helt almindelige kendsgerninger skjult ( ret længe).

Nej for at holde noget hemmeligt skal man have venner både på Christiansborg og Axelborg, tillige med en tegnebog stor nok til at sende topadvokater i krig for at hemmeligholde væsentlige forhold i svineindustrien. Det er ikke svært at forstå hvorfor salg og pris stadig falder.

 • 2
 • 5

Erik Bresler

Nej for at holde noget hemmeligt skal man have venner både på Christiansborg og Axelborg

Ja, man skal have mange "venner" for at kunne holde problemerne med de økologiske fødevarer hemmelige. Her vil jeg beskrive hvordan sådanne "venne-relationer" kan føre til at forbrugerne ikke er bekendte med de alvorlige problemer der har været med en række økologiske produkter.

F.eks. skjuler Fødevarestyrelsen næsten konsekvent når der er problemer med de økologiske fødevarer. Fødevarestyrelsen holder det hemmeligt at de mange dødsfald og de mange tusinde meget alvorlige sygdomstilfælde i den beskrevne fødevareskandale skyldtes økologiske (!) bønnespirer (her er det heldigvis godt at vi har en fri presse hvoraf kun dele er statskontrolleret). Her er der jo ellers som beskrevet en særlig og oplagt risiko forbundet med at spise økologiske grøntsager, der er kontamineret med sugdomsfremkaldende bakterier fra den husdyrgødning der anvendes i de økologiske jordbrug. Da det er en dødbringende smitte burde forbrugeren vel informeres om at der sådanne iboende alvorlige problemer ved de økologiske produkter og den økologiske jordbrugsmetode.

En anden fødevareskandale, der ikke fik konsekvenser for de økologiske producenter og anprisningen af økologiske fødevarer, handler om at et kæmpestort parti økologiske havregryn som allerede stod i butikkerne og var blevet solgt igennem længere tid viste sig at indeholde meget store mængder særdeles sundhedsskadelige svampetoksiner (indholdet var meget langt over grænseværdien). http://www.mynewsdesk.com/dk/pressreleases... Det groteske her er jo at mange forældre netop køber økologiske havregryn fordi de så tror de giver deres børn særligt sunde produkter, men her har intetanende forældre altså uden at vide det udsat deres børn for ekstremt farlige svampetoksiner, som er kendt for at ødelægge immunforsvarssystemet - og børn er særligt følsomme.

Igen hænger problemet grundlæggende sammen med selve den økologiske dyrkningsmetode, idet forekomst af store mængder ukrudt i den økologiske afgrøde gør at afgrøden får en høj fugtighed der fremmer udbredelsen af de svampe der på den økologiske afgrøde producerer de pågældende sundhedsskadelige svampetoksiner.

Alle de forældre jeg har talt med om denne sag har simpelthen ikke vidst at der var tale om økologiske havregryn, men efter de er blevet bekendt med det er de øjeblikkeligt holdt op med at bruge og købe økologiske havregryn - nogle har ligefrem smidt de økologiske havregryn de har haft stående ud. Sådan ville de fleste forældre sikkert reagere, hvis Fødevarestyrelsen var gået ud og havde advaret mod den økologiske jordbrugsmetode generelt og ikke havde holdt det hemmeligt at det er selve den økologiske dyrkningsmetode der er problemet i disse sammenhænge.

Man kan undre sig over hvorfor Fødevarestyrelsen ikke informerer korrekt om disse meget alvorlige skandaler. Noget tyder på at årsagen er at dele af det politiske system ønsker at fremme økologisk jordbrugsproduktion og at Fødevarestyrelsen deltager i kampagner for at fremme den politisk bestemte anprisning af de økologiske produkter. Man pålægger ligefrem daginstitutioner at købe de økologiske produkter - altså de produkter der kan indeholder meget høje koncentrationer af svampetoksiner, som børn er særligt følsomme overfor. Statens og Fødevarestyrelsens pålæg om at bruge økologiske morgensmadsprodukter har således ført til at børnene i institutionerne er blevet forgiftet af de økologiske produkter.

Der er således nogle meget uheldige "venne-relationer" mellem de politikere, der bevilleger pengene til de økologiske kampagner og Fødevarestyrelsen. For at hele korthuset ikke skal falde sammen er man jo nødt til så vidt muligt at hemmeligholdte at det er økologiske produkter der er involveret i disse forfærdelige fødevareskandaler og generelle advarsler mod de produkter man promoverer kan man jo ikke komme med.

På sin vis kan man jo så også sige at de folk, herunder Erik Bresler, der f.eks. her i debatten forsøger at promoverer økologisk jordbrug er undskyldt, fordi de offentlige institutioner informerer og advarer ikke om at der er alvorlige sundhedsmæssige problemer med en række økologiske fødevarer og oplyser i deres økologiske kampagner ikke om at mange er døde og tusindvis af mennesker er blevet alvorligt syge af at spise de økologiske fødevarer. Når staten promoverer de økologiske produkter uden at informere om farerne for alvorlig sygdomssmitte og indhold af særdeles sundhedsskadelige mykotoksiner pådrager staten efter almindelige retspraksis sig et erstatningsansvar overfor de skadelidte. De statsstøttede økologiske kampagner kan på den baggrund blive særdeles dyre for skatteyderne.

 • 5
 • 5

Det link hr Finn Okkels er så venlig at dele er fra en virksomhed der på sin forside skriver:

"Det smarte værktøj til PR og markedsføring. Vores markedsførings- og PR-platform hjælper over 5000 virksomheder, bureauer og organisationer med at dele deres historier med de rette mennesker på det rette tidspunkt. Vi kan også hjælpe dig."

Et godt råd til f.eks. en hr Finn Okkels der måtte ønske at fremstå endnu mere troværdig, kunne være at vælge en mindre skinger tone og mere troværdige historier...

Vi må alle håbe at de som på mere eller mindre seriøst grundlag, stiller sig i kø for at spytte i den økologiske kål, ikke selv en dag må søbe samme kål. Det kunne jo være rigtigt at kunden altid har ret. (Google kvittere med 390.000.000 hits på: The customer is always right)

I øvrigt lever hr Finn Okkels slet ikke op til forventningerne udtalt af en af konventionel landbrugs sværvægtere, formanden for Bornholms Landbrug Lars-Ole Hjorth-Larsen, der på DRs nyheder, både når at modsige sig selv og helt upåvirket lade sig citere for at sige: Det store fokus på økologi går ud over landmændenes økonomi citat slut.

Hvis ikke der var tale om en hædersmand som Lars-Ole Hjorth-Larsen kunne enkelte meget utroværdige finde på at sige det var brødnid der stak sit ækle hovedet frem.

 • 2
 • 5

Tja, så må flertallet af forbrugerne jo mene at konventionellt er rigtigt?

Hvis konventionelle producenter spørges er det rigtigt! Hvis de konventionelle selv formulere ledende spørgsmål til forbrugerne er det også rigtigt! Men oplyst om konsekvenser for nuværende umådeholden forbrug af animalske produkter ændre billedet sig drastisk.

Hvis de fremmeste ernæringseksperter bliver spurgt så er anbefalede indtag af animalske produkter hastigt på vej ned, nogle siger fem procent af kosten som ideelt for maksimal sundhed, forplantningsevne, livslængde og almen velbefindende.

En miljø og sundheds skat på animalske produkter er ikke nær så usandsynlig som for bare få år siden.

 • 2
 • 5

Erik Bresler:

"Det smarte værktøj til PR og markedsføring. Vores markedsførings- og PR-platform hjælper over 5000 virksomheder, bureauer og organisationer med at dele deres historier med de rette mennesker på det rette tidspunkt. Vi kan også hjælpe dig."

Erik Bresler: Er du nu sikker på at du har læst/forstået teksten i det der ophidser dit øko-fundamentalistiske sind så voldsomt?

Jeg beskriver en række tilfælde hvor danske økologiske forbrugere intetanende f.eks. har givet deres børn havregryn med et ekstrem højt indhold af en svampegift der ødelægger immunforsvarssystem (børn er meget følsomme overfor den pågældende naturlige svampegift) , og jeg beskriver en meget trist og alvorlig sag hvor tusindvis af økologiske forbrugere blev alvorligt syge, fik ødelagt nyrene (mange skal resten af deres liv i dialyse eller skal have nyretransplantationer) og mindst 35 er døde.

Det er så alvorlige ting, at jeg synes det er særdeles upassende at begynde, at afspore debatten med henvisninger til hvilket medie, der har viderebragt Fødevarestyrelsens pressemeddelelse. Politiken, Information og f.eks. JP skrev alle om Fødevarestyrelsens pressemeddelelse - jeg linker blot til et medie hvor hele Fødevarestyrelsens pressemeddelelse er med. Af en eller anden grund kan man aldrig finde de pressemeddelelser der vedrører skandalerne med de økologiske fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Jeg kan jo ikke linke til noget jeg ikke kan finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside - det er den slags mit indlæg vedrører og jeg spørger så : hvorfor kan man ikke finde disse rapporter vedrørende de alvorlige skandaler de økologiske fødevarer har været involveret i på Fødevarestyrelsen hjemmeside? Jeg kommer også med et forslag til forklaring: Fødevarestyrelsen promoverer fuldstændigt ukritisk de økologiske fødevarer fordi det er et krav fra visse politiske partier og kan derfor ikke samtidigt advare mod de værste af de økologiske produkter og de grundlæggende økologiske principper. Dvs. problemer med smittespredning og resistensspredning via økologisk husdyrgødning (emnet i herværende artikel) og problemer med svampegift i økologiske fødevarer der stammer fra afgrøder med stor bestand af uklrudt (som holder afgrøden fugtig og derfor fremmer dannelsen af svampegiftstofferne).

Jeg kan iøvrigt oplyse at jeg selv er tidligere økologisk landmand, men det gør mig ikke blind eller til øko-fundamentalist, der tilbeder økologien som om der var tale om at en alvidende Øko-Gud har nedskrevet de økologiske regelsæt på stentavler som evigtgyldige sandheder.

De økologiske regelsæt er skrevet af bureaukratiske kontorfolk på hundredevis af sider papir. Der er desværre ikke noget guddommeligt over dem - og det videnskabelige grundlag er også tvivlsomt.

På sidenlinien har økologiske producenter og forretningsfolk sikkert påvirket nedskrivningen så de har kunnet franarre naïve politikere, der egentlig gerne vil gøre hele verden bedre, milliarder af øko-støttekroner, som ikke fører til at naturen og miljøet får bedre kår. Øko-milliarderne går derimod direkte ned i øko-producenternes lommer. Det er ikke uden grund at bagmændene bag firmaer der sælger økologiske varer er blandt Danmarks rigeste personer.

De økologiske regelsæt er end ikke i overensstemmelse med de erkendelser man har gjort indenfor videnskaben økologi - det sidste er årsagen til at jeg ikke selv er økologisk landmand mere.

Jeg ville ønsker de økologiske regelsæt var baseret på videnskabelige kendsgerninger, men desværre er de i mange tilfælde baseret på ren overtro og religiøsitet.

Forskellen på din og min tilgang til dette emne er jeg ikke tror på at blot fordi man kan sætte ordet økologi ind i en tekst om en vare eller en produktionsmetode så bliver varen eller produktionsmetoden mere miljøvenlig af den grund. Jeg har en videnskabelig tilgang til disse ting - dvs. at vil man forbedre miljøet skal man basere initiativerne på videnskaben økologi og ikke på overtro og vandrehistorier.

 • 5
 • 4

@Finn Okkels Læs lige hvad en anden af dine øko-fundamentalister påstår under henvisning til LFs private medlemsblad Landbrugsavisen 5. august 2011, agro, side 20. De forekommer at andre, også med videnskabelige tilgang til disse ting, er kommet til det modsatte resultat. Hvordan kan det forklares?

http://ing.dk/artikel/giftekspert-roundup-...

Vil du spilde mere tid på din ynglings øko-fundamentalist så læs link nedenfor hvordan det konventionelle ikke øko-fundamentalistiske landbrug tilbereder råvaren til rigtig mange menneskers daglige brød. Det er ganske interessante oplysninger jeg er sikker på mange forbrugere gerne så medtaget i den ellers beskedne varedeklaration.

http://tvendager.smartlog.dk/ka-de-nu-os-p...

 • 1
 • 4

Erik Bresler: Igen, igen og igen refererer du til vandrehistorier fra Nettet som er skrevet af folk der ukritisk vil promovere de økologiske produkter. I stedet kunne det være interessant om du baserede dine holdninger og indlæg på objektive videnskabelige undersøgelser, der har til formål at klarlægge hvordan tingene rent faktisk hænger sammen. De mere saglige indlæg i den debat du linker til viser jo klart at der er meget alvorlige problemer med mykotoksiner/svampegifte i de økologiske produkter.

I mange tilfælde kan man ligefrem lugte at der er disse problemer med de økologiske kornprodukter. De økologiske kornprodukter har således ofte en svag jordlugt/muglugt, som kan skyldes at produkterne er kontaminerede med mugsvampe. Den lugt forbinder mange inkarnerede økologiske forbrugere ligefrem med noget positivt, fordi de har vænnet sig til at sådan lugter økologiske kornprodukter, men der er faktisk tale om at de pågældende produkter kan være kontaminerede med særdeles sundhedsskadelige/kræftfremkaldende mugsvampe.

Mennesker er i stand til at registrere mugsvampenes lugtstoffer i ekstrem lav koncentration - netop fordi vi så skal undgå at spise produkter der har den lugt. Det er flygtige stoffer såsom geosmin o.lign., som mugsvampene udskillder, vi kan lugte og så ved vi fra naturens side instinktivt at vi skal undgå produkterne. Det således ikke klogt at prøve at overvinde vores naturlige og instinktive aversion mod f.eks. økologiske produkter med den lugt.

Det er den slags naturlige samspil mellem planteprodukter, svampe og mennesker man kender fra forskning indenfor videnskaben økologi. Planterne kan ligefrem tænkes at have en "evolutionsmæssig interesse" i at blive inficeret med de pågældende svampe som ikke nødvendigvis skader planterne eller deres frø. Dyr vil undgå at spise de mugne frø og gør de det alligevel vil de blive forgiftede. Derved undgår planten at dens afkom i form af frø/korn bliver spist. Den slags økologiske samspil findes overalt, men indenfor det økologiske "præsteskab" der udarbejder de økologiske regelsæt inddrager man overhovedet ikke sådanne helt basale økologiske og menneskelige principper når man fastlægger reglerne for hvad der kan betegnes som økologiske produkter. Tværtimod.

Når man i Danmark pålægger f.eks. børneinstitutioner at bruge økologiske produkter kan det ende med at vi ikke længere stoler på vore sanser og nedarvede instinktive viden. På den måde kan vi ved pålægge børn at spise sådanne produkter få generationer der fremmedgøres i forhold til vores mest fundamentale evner til at fravælge f.eks. usunde økologiske fødevarer hvori indholdet af svampegifte er alt for højt.

I hvert fald nogle dyr er også underlagt disse mekanismer og har aversion mod produkter der har mug-lugt. Jeg har prøvet på kolde vinterdage at lægge foder i form af økologiske kornprodukter med svag muglugt samtidigt med konventionelt kornprodukter ud til fuglene. Fuglene spiste det konventionelle kornprodukt fuldstændigt op inden de begyndte at spise det økologiske.

På Nettet kan du altid finde folk der argumenterer for at man skal basere landbrugsproduktion og sit liv på ren overtro eller øko-religiøsitet baseret på f.eks. Rudolf Steiners tanker.

Tankevækkende nok giver vi i Danmark enorme statstilskud til økologiske producenter som baserer deres landbrug på åbenlys overtro, der handler om at man tror at planeternes stilling på himlen spiller en rolle og disse økologiske producenter tror man overfører livsenergi fra år til år ved at nedgrave "livskræfter" der er gemt i et kohorn, som så forplanter sig til jorden og afgrøderne. Det skulle så give den biodynamiske jord særlig stor frugtbarhed. Den slags kan de overtroiske økologisk-biodynamiske landmænd faktisk stå og påsta mens man ser deres udpinte jorde og en afgrøde hvis frugtbarhed er halvdelen af det man ser hos en en helt almindelig gennemsnitslandmand. Er det virkelig en statsopgave at støtte landbrugsformer der er baseret på ren overtro?

Det er er jo sådanne ting der som en dyne ligger hen over de fundamentalistiske religiøse samfund og gør at de er hensat til at leve undertrykte under Midddelalder-agtige kår. I fundamentalisternes samfund og rækker kan prædikanterne ved at henvise til og fortolke på noget de påstår er evigtgyldige sandheder fra Gud hensætte millioner af menneskers liv i håbløshed og elendighed.

Efter min mening er en øko-fundamentalist en person som på tilsvarende ukritiske og ureflekterede fundamentalistiske måde tror at brug af ordet økologi (hvis anvendelse defineres i de økologiske skrifter, dvs. de økologiske regelsæt) er en slags magisk trylleord ,der tryller selv underlødige og usunde økologiske produkter om til miljøvenlige og sunde produkter - det tror folk på til trods for at folk som anført i mine foregående indlæg rent faktisk i flere tilfælde bliver alvorligt syge, nogle er døde og børn er blevet forgiftet af at spise produkterne.

Jeg synes således at vi skal basere vores fødevareproduktion på saglige og korrekte miljøvenlige metoder og anprisning af vores fødevarer bør ikke baseres på overtro og uvidenhed.

Hvis vi skal relatere disse ting til artiklen, som er udgangspunkt for denne debat, så påpeger jeg blot at økologisk produktion ikke kan være løsningen på de problemer der er med den påståede resistensfremmende effekt ved brug af zink til bekæmpelses af diarre hos smågrise, da man også bruger zink til nøjagtigt det samme i økologisk svineproduktion. At tro at økologisk husdyrproduktion i det henseende skulle være bedre en konventionel husdyrproduktion er et typisk eksempel på at man tror at trylleordet "økologi" tryller en problemstilling væk og skaber nogle bedre sundhedsforhold, selvom der ikke er nogen form for realiteter i det.

 • 3
 • 3

Jeg beklager fejlen i de to første linjer i linket: http://tvendager.smartlog.dk/ka-de-nu-os-p...

"Hvede sås på jord hvor der tidligere er spredt kloakslam indeholdende PCB, hormonlignende stoffer, tungmetaller, kemikalie- og medicin rester alt sammen indenfor de fastsatte maksimumgrænser."

At der er PCB i kloakslam er en kendt sag men der måles ikke PCB indhold i den kloakslam der anvendes som gødning til fødevareproduktion og vi kan derfor heller ikke vide hvor meget PCB hveden reelt gror i og dermed har mulighed for at optage.

Enhver opfordres hermed til at oplyse eventuelle andre fejl, på forhånd tak.

Finn Okkels hævder: "Jeg har en videnskabelig tilgang til disse ting" og roder alligevel grundigt rundt i begreberne økologi og biodynamisk, det kan næppe kaldes videnskab, snarere ufrivillig morskab.

Eller måske ligefrem ukritisk og ureflekteret fundamentalistisk. Vi kan kun håbe det ikke hensætte millioner af menneskers liv i håbløshed og elendighed som Finn Okkels bemærker ovenfor.

 • 2
 • 4

Erik Bresler :

Finn Okkels hævder: "Jeg har en videnskabelig tilgang til disse ting" og roder alligevel grundigt rundt i begreberne økologi og biodynamisk, det kan næppe kaldes videnskab, snarere ufrivillig morskab

Jeg roder desværre ikke rundt i det jeg skriver.

Det er nu en gang sådan at fødevarer, der er dyrket på baggrund af biodynamisk overtro, får statsstøtte helt på linie med andre mere almindelige økologiske produkter (hvor produktionsmetoderne også kan være baserede på forskellige elementer af overtro, der bare ikke er så åbenlyse, som at planeternes stilling og "livskræfter" i nedgravede kohorn skulle påvirke afgrødernes vækst).

Desuden markedsføres produkter fra biodynamiske landbrug som økologiske og må også mærkes med Ø-mærket. Når en inkarneret økologi-fortaler og -debatør, som Erik Bresler ikke er bekendt med disse forhold, er der jo nok også en del andre økologiske forbrugere der bliver narret i den forbindelse - forbrugerne ved simpelthen ikke at når de køber Ø-mærkede produkter risikerer de at købe produkter hvor produktionsmetoden er baseret på overtro.

Hvis bare man oplyser om at der er tale om dyrkningsmetoder der bygger på overtro er der ingen der bliver narret, men det gør man jo ikke. Jeg mener som nævnt ikke at det kan være en statsopgave at støtte landbrugsformer som er baseret på overtro. Tværtimod synes jeg det er statsopgave at oplyse om disse forhold, så intetanende økologiske forbrugere ikke får en opfattelse af, at der er realiteter bag de forskellige påstande som denne type økologiske produkter produceres og markedsføres på grundlag af.

 • 4
 • 3

Stillet for valget mellem brødkorn dyrket over kohorn fyldt med komøg og nedgravet, eller kornet stående i kloakslam, er der for mit vedkommende ikke meget tvivl.

Det er ikke bæredygtigt at hindre nogen dyrkningsform men at fortie hvordan fødevare fremstilles er ikke den rigtige løsning. At der er et udbredt ønske blandt forbrugere om at kunne læse på emballagen hvordan varen er fremstillet og med hvilke midler er endnu en grund til at konventionelle producenter burde ændre indstilling til faget og kunderne, uanset tro eller overtro.

 • 2
 • 4

Erik Bresler:

Stillet for valget mellem brødkorn dyrket over kohorn fyldt med komøg og nedgravet, eller kornet stående i kloakslam, er der for mit vedkommende ikke meget tvivl.

Jeg tror ikke der er ret mange der er uenige i det Erik Bresler her skriver, men står kornet mon i kloakslam? Konventionelle landboforeninger og landbrugsorganisationer advarer i hvert fald medlemmerne mod at bruge spildevandsslam på markerne.

At spildevandsslam bliver forurenet med særdeles sundhedsskadelige stoffer og dermed ubrugeligt som naturgødning på landbrugsarealerne er et eksempel på de problemer der er med at etablere økologiske og recirkulerbare gødningssystemer i landbruget.

Den slags er et central problem hvis man ønsker at etablere et ægte økologisk jordbrug hvor man tilbagefører de næringsstoffer man fjerner fra markerne . Som det er i dag går mange af de næringsstoffer der er i de fødevarer mennesker spiser tabt. De tilbageføres ikke til de økologiske marker, som de egentlig burde. Det er en af årsagerne til at økologisk baseret jordbrugsproduktion ofte udpiner jorden og de økologiske jordes frugtbarhed ofte falder efterhånden som jorden har været dyrket økologisk i længere tid.

I denne sammenhæng er det ikke om landbrugssystemerne er konventionelle eller økologiske, der er problemet, men den almindelige husholdning og forskellige småindustriers forurening af spildevandet der er problemet. Den centrale problemstilling er at kommunerne ikke sørger for at adskille forurenet spildevand fra rent spildevand.

Noget tyder på at kommunerne hellere vil glemme hele denne miljøskandale som kommunerne er ansvarlige for og bare ønsker at fortsætte den håbløse håndtering af spildevandet. Sådan er det i hvert fald her i Roskilde-Lejre-området. Det gedigne saglige og faglige grundarbejde på spildevandsområdet nedprioriteres, mens "økologisk" plat og pjat opprioriteres. Derved modarbejder kommunerne et grundlæggende gødningsgenbrugsprincip der umuliggør etablering af økologisk og bæredygtigt jordbrug

Det er således et alvorligt miljøproblem og et stort problem for det økologiske jordbrug at man ikke kan genanvende spildevandet fra husholdningerne.

Så længe man ikke genanvender spildevandet/plantenæringsstofferne fra husholdningerne kan man ikke kalde økologisk produktion bæredygtig. Tværtimod fører økologisk jordbrug til udpining af jorden når der ikke er mulighed for genbrug/tilbageføring af de næringsstoffer der fjernes fra markerne, fordi spildevandet bliver forurenet og ødelagt.

 • 4
 • 5

Erik Bresler:

"Hvede sås på jord hvor der tidligere er spredt kloakslam indeholdende PCB, hormonlignende stoffer, tungmetaller, kemikalie- og medicin rester alt sammen indenfor de fastsatte maksimumgrænser

Det er tankevækkende og glædeligt at en inkarneret økologi-fortaler som Erik Bresler er optaget af forureningen med særdeles sundhedsskadelige stoffer som PCB. Her deler jeg Erik Breslers bekymringer. Men måske er Erik Bresler ikke klar over at mange økologiske fødevarer adskiller sig fra de konventionelle ved netop at være forurenede med meget høje koncentrationer af PCB og dioxin? Det er stoffer der er millioner af gange farligere end de pesticider der anvendes i konventionelle landbrug.

Jeg har ligefrem hørt at nogle forskere, der arbejdede med at finde analysemetoder der kan påvise hvad der er entydigt karakteristisk for økologiske produkter, ikke fandt interessesante stoffer og ekstrakter der kunne forklare spændende "livskræfter" der frigøres fra nedgravede kohorn o.lign., men fandt frem til at det der karakteriserer f.eks. økologiske æg allerbedst iforhold til konventionelle produkter, er at de økologiske æg indeholder meget højere koncentrationer af PCB og dioxin. Se f.eks. http://jyllands-posten.dk/indland/ECE33693... . Indholdet af dioxin og PCB er 500% - 1000% højere i de økologiske æg viser danske undersøgelser. Dioxin er på listen over "Det beskidte dusin" som er listen over de 12 værste og mest sundhedsskadelige stoffer vi kender, så der er tale om meget foruroligende forhold og problemer med den økologiske produktionsmetode. Det burde jo være disse stoffer (og mykotoksinerne) forbrugerne årligt blev opdateret med indholdet af i forskellige økologiske og konventionelle fødevarer, importerede og hjemmeproducerede, i stedet for at forbrugerne bliver tæppe-bombet med statistikker over indholdet af pesticidrester, der på ingen måde kan påvirke forbrugernes sundhed. Hvorfor mon myndighederne ikke oplyser forbrugerne om de stoffer der er stor risko for kan påvirke forbrugernes helbred? Det er næppe denne slags oplysninger som økologi-fortalere og økologi-debatører mener forbrugerne skal have oplysning om så forbrugerne kan vælge på et oplyst grundlag. Men hvorfor egentlig ikke?

På denne baggrund synes jeg ikke det er betryggende at man tvinger børnehavebørn og skolebørn til at spise økologiske produkter der netop er karakteristiske ved at indeholde ekstraordinært høje koncentrationer af den slags ekstremt sundhedsskadelige stoffer. Nogle analyser af økologiske produkter har ligefrem vist at grænseværdien for dioxin er overskredet.

Der er flere forklaringer på at de økologiske produkter er så kraftigt forurenede med PCB og dioxin, som er særdeles sundhedsskadelige, hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer.

En af forklaringerne er at det er tilladt at anvende fiskeprodukter som fodermiddel i de økologiske landbrug (fiskeprodukter har højt indhold af PCB + dioxin og dioxin + PCB opkoncentreres når fiskeprodukter bruges som foder). Årsagen er at man på de økologiske landbrug har problemer med at producere nok protein bl.a. fordi man ikke har nok gødningsstoffer til rådighed i det økologiske jordbrug (man tilbagefører ikke de næringsstoffer der er i fødevarerne/spildevandsslam og næringsstofferne kommer så til at mangle på de økologiske marker).

Disse ting betyder således at man er nødt til at fange vilde fiskebestande til brug i det økologiske jordbrug. Det er det man kalder industrifiskeri og industrifiskeri er det Greenpeace kalder rovfiskeri. Greenpeace har beskrevet hvordan dette industrifiskeri ikke kun truer småfiskearter der fanges til industrielt brug, men truer alle fiskebestandene, herunder også dem vi burger til konsum, idet de fisk der fanges som industrifisk er fødegrundlag for mange af de fiskearter vi bruger som fødevarer. . Det er også interessant at de skriftkloge der skriver de økologiske regelsæt mener at det ikke er et uøkologisk princip at en høne eller gris spiser fisk. Er det særligt naturligt eller økologisk korrekt? Jeg har i hvert fald aldrig set mine høns stå og fange fisk i vandhuller og vandløb her hos mig, men igen kan det jo være at trylleordet, hokus- pokus - økologi ! kan ændre en hønes grundlæggende adfærd på dramatisk vis.

Således er der særdeles alvorlige sundhedsmæssige problemer med de økologiske produkter, men det er næsten endnu være at disse sundhedsproblemer formodentlig hænger sammen med rovdrift på vilde fiskebestande og brug af for husdyrene fuldstændigt unaturlige fodermidler indenfor det økologiske jordbrug. Endnu mere forrykt og miljøfjendsk er det at bruge fiskeprodukter som gødningsstoffer i det økologiske jordbrug. Gad nok vide om vegetarer der spiser økologiske produkter er klar over at økologiske vegetabilske produkter kan være frembragt ved brug af fisk (som gødning!) og de dermed bidrager til rovfiskeri af værste art..

Disse horrible ting kan foregå på hel legal vis og er i overensstemmelse med de økologiske regelsæt!

Mon folk der køber f.eks. økologiske æg er klar over at de derved belastes med meget høje koncentrationer af PCB og dioxin - og hvis de ved det - tror de så det er sundt – og ville forældre med denne viden mon lade deres børn spise sådanne produkter på samme måde man tvinger børnene til det i børneinstitutionerne? Mon folk der køber økologiske produkter ved at de I mange tilfælde er tilvejebragt ved rovfiskeri på vilde fiskebestande, hvorfra produkterne bliver brugt til foder som er helt unaturligt for de pågældende husdyr? Økologi-fortaleren Erik Bresler har i sine indlæg her i debatten skrevet at forbrugerne ønsker det ene og det andet. Jeg synes det kunne være interessant om økologi-fortalere og økologi-debatører som f.eks. Erik Bresler ikke synes at de økologiske forbrugere skal oplyses om hvordan de økologiske produkter rent faktisk bliver produceret?

Gad nok vide om de almindelige forbrugere, ikke vil undre sig og tage afstand fra de økologiske produkter, hvis de var bekendt med disse forhold. Men det er måske ikke den slags viden som Erik Bresler mener forbrugerne ønsker. Disse ting er i hvert fald noget som kun meget få forbrugere er bekendte med – og dem der kender til disse ting spiser nok ikke økologiske fødevarer længere – og de økologiske landmænd der er bekendte med disse ting er (hvis de ikke er blevet afhængige af den dejlige økologiske statsstøtte) formodentlig (som jeg selv) ophørt med at være økologiske landmænd ...

 • 4
 • 6

Gad nok vide om de almindelige forbrugere, ikke vil undre sig og tage afstand fra de økologiske produkter, hvis de var bekendt med disse forhold. Men det er måske ikke den slags viden som Erik Bresler mener forbrugerne ønsker. Disse ting er i hvert fald noget som kun meget få forbrugere er bekendte med – og dem der kender til disse ting spiser nok ikke økologiske fødevarer længer

Nu er Finn Okkels igen i gang med at tæppebombe os med alenlange indlæg mod økologisk landbrug. Her handler det om dioxin i økologiske æg. Der er kun enkelt reference i det sidste indlæg - som viser sig at handle om HOLLANDSKE æg. Og ydermere synes forklaringen på dioxinen at være nedfald på markerne - ikke foderet. Men Finn Okkels er åbenbart ganske manisk i sin modstand mod økologi!

Finn, diskussionen her handler om, hvordan man behandler sine husdyr in casu svin. Når man tager grislingerne for tidligt fra soen, så får de diarré - det er det, der er det grundlæggende problem. Og så skal de behandles med zink eller antibiotika - og det vil vi ikke finde os i på grund af den resistens, der opstår, når man flokbehandler.

 • 5
 • 4

Søren Rosendal Jensen:

Der er kun enkelt reference i det sidste indlæg - som viser sig at handle om HOLLANDSKE æg.

Dette er en temmeligt misvisende kritik. Jeg har blot ikke refereret hele den meget lange liste af dokumentation der er på disse ting (det er ikke fair at kritisere længden på indlæg og samtidigt kræve der skal være endnu flere informationer i indlæggene) . Hollandske æg sælges også i Danmark, men i Danmark laver vi tilsyneladende ikke samme mængde kontrolanalyser på de økologiske produkter som man laver andre steder (eller også offentliggør man ikke separate data vedrørende indholdet i de økologiske produkter) - og derfor afsløres overskridelser af grænseværdierne for dioxin og PCB i de økologiske produkter ikke i samme udstrækning i Danmark (men nærlæser man rapporterne vedrørende dioxin og PCB er det klart overskridelser jævnligt sker) . Hvad er det danske myndigheder vil skjule med hensyn til de danske økologiske produkter?

Danske kontrolanalyseresultater vedr. PCB og dioxin i æg har de seneste år f.eks. vist at økologiske æg indeholder 0,58 enheder dioxin og 0,62 enheder PCB. Indholdet i æg fra fritgående høns er for dioxin 0,28 og 0,13 enheder for PCB. Æg fra burhøns har et meget lavere indhold af både dioxin og PCB - det kan formodentlig skyldes at burhøns ikke udsættes så meget for nedfald af dioxin og PCB som fritgående høns (se http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteColle... ) Jeg antager hovedforskellen på æg fra økologiske høns (fritgående) og (konventionelle) fritgående høns må tilskrives foderet (det er helt i overensstemmelse med økologernes egne påstande: økologiske dyr får noget andet foder end konventionelle dyr og derfor adskiller indholdsstofferne i de økologiske dyr sig fra indholdsstofferne i de konventionelle dyr). Det er desuden almindeligt kendt at bruger landmænd dioxinholdigt foder (som f.eks. fiskeprodukterne i den økologiske æg-produktion) akkumulerer dioxin (og PCB) til langt højere værdier end den der findes i foderet. Det samme gælder desværre også for mennesker, hvor indholdet af dioxin i modermælk i mange tilfælde er så højt at var der tale om komælk måtte mælken ikke sælges fordi grænseværdien er overskredet. På den baggrund er det jo nok ikke lige økologiske æg f.eks. gravide der ønsker at få sunde børn skal spise. Det er nok heller ikke økologiske æg som mænd der har problemer med sædkvaliteten skal spise. . Det store problem er at Fødevarestyrelsen ikke fokuserer på problemet med det meget høje indhold af dioxin og PCB i økologiske æg, men vedvarende prøver at bortforklare og nedtone det. Det er en underlig adfærd hos en kontrolinstans, som skulle sætte fokus på problemstillingen og oplyse objektivt om forholdene. . I den citerede analyserapport skriver Fødevarestyrelsen f.eks. i konklusionen :"Æg fra økologiske høns har lidt højere indhold af dioxin og PCB end høns* fra fritgående høns og burhøns" [* trykfejl i rapporten -der skulle naturligvis stå "æg"]. Det betyder at Fødevarestyrelsen mener at f.eks. et 1200% højere niveau af PCB i økologiske æg (i forhold til buræg) er "et lidt højere indhold". Det er jo det rene vrøvl - men den slags er helt almindeligt i Fødevarestyrelsens rapporter. Var der tale om en studerende, der til en eksamen lavede en sådan konklusion ville vedkommende dumpe. Der er noget fuldstændigt galt når Levnedsmiddelstyrelsen udsender rapporter som er langt under lavmålet for selv en skoleelev eller studerende.

Helt grotesk bliver det når folk/gravide køber de økologiske produkter bl.a. fordi de tror, der er en form for fødevaresikkerhed forbundet med de økologiske produkter.(man undgår de udsprøjtede pesticider). Forbrugerne ved bare ikke at de med de økologiske produkter indtager stoffer der er millioner af gange farligere end pesticiderne og at vi f.eks. for dioxons vedkommende i mange tilfælde allerede har overskredet grænseværdierne for hvor meget kroppen kan tåle (dioxin og PCB fra fødevarerne akkumulerer dag for dag i kroppen).

Problemet er for mig at se at Fødevarestyrelsen fra politisk side bliver pålagt at promovere de økologiske produkter, politikerne påtvinger børneinstitutioner at bruge de økologiske produkter osv. og det er formodentlig årsagen til at man konsekvent slører og nedtoner informationerne om disse skandaløse forhold. Man kan jo ikke promovere noget man samtidigt advarer imod.

På den måde udfordres den økologiske produktion jo heller ikke af forbrugernes fravalg af usunde produkter/uønskede stoffer - det er jo nok de færreste der ville købe økologiske æg hvis de vidste at de økologiske æg havde 500% - 1000% højere indhold af dioxin og PCB. Og i daginstitutionerne ville forældrene formodentlig gøre oprør mod at deres børn tvinges til at spise den slags produkter, hvis forældrene havde kendskab til problemerne med f.eks. dioxin og PCB i de økologiske produkter.

Mon ikke de økologiske landmænd straks ville løse problemet hvis de blev udsat for at ingen ville købe deres dioxin og PCB-holdige æg? De ville fra den ene dag til den anden kunne ændre foderplanen - så ville den del af problemet der vedrører fodermidlerne være løst (og det økologiske jordbrugs bidrag til rovfiskeri og ødelæggelse af fiskebestandene ville stoppe). Når forbrugerne på denne made ikke har mulighed for at få den information der gør at de kan fravælge de økologiske produkter med højt indhold af dioxin og PCB forstener udviklingen af det økologiske jordbrug jo. Det kan ingen være tjent med - hverken forbrugere eller de økologiske producenter.

Når jeg kommer med min kritik mener jeg (som tidligere økologisk landmand) at jeg er med til at udvikle det økologiske jordbrug, så de økologiske produkter og produktionsmetoder kan tåle dagens lys.

Omvendt mener jeg at øko-fundamentalister der blindt forsvarer et produkt blot fordi ordet "økologisk" er påklistret produktet er med til at ødelægge og forstene udviklingen af det økologiske jordbrug (det er jo ikke noget objektivt grundlag man forholder sig til når man i regeludfærdigelsen administrativt beslutter hvad der skal opfyldes for at man kan få lov at bruge f.eks. ordet økologisk og Ø-mærket). Jeg synes politikere og økologi-fortalere er ved at fastlåse det økologiske jordbrug i en øko-religiøs selvfed og virkelighedsfjern selvopfattelse, der stopper udviklingen og hensætter den økologiske jordbrug i en form for mørk middelalder, hvor oplysning og kritik er kætteriske handlinger (se blot debatten her).

Min mission er således at bidrage til at udvikle det økologiske jordbrug, så vi kan få etableret en bæredygtig landbrugsproduktion med høj dyrevelfærd og skånsomhed overfor miljø og natur.

Hvis vi skal relatere disse ting til artiklen, som er udgangspunkt for denne debat, så påpeger jeg blot at økologisk produktion ikke kan være løsningen på de problemer der er med den påståede resistensfremmende effekt ved brug af zink til bekæmpelses af diarre hos smågrise, da man også bruger zink til nøjagtigt det samme i økologisk svineproduktion. At tro at økologisk husdyrproduktion i det henseende skulle være bedre en konventionel husdyrproduktion er et typisk eksempel på at man tror at trylleordet "økologi" tryller en problemstilling væk og skaber nogle bedre sundhedsforhold, selvom der ikke er nogen form for realiteter i det.

Hermed takker jeg af fra debatten i denne debat-tråd. Tak for en udfordrende og tankevækkende udveksling af synspunkter.

 • 4
 • 5

Hvis vi skal relatere disse ting til artiklen, som er udgangspunkt for denne debat, så påpeger jeg blot at økologisk produktion ikke kan være løsningen på de problemer der er med den påståede resistensfremmende effekt ved brug af zink

"Påpeger jeg blot" - igen et alenlangt indlæg mod økologiske ÆG!

Men du tog jo slet ikke stilling til den resistensfremmende behandling af grisene, som svinefabrikkerne fører sig frem med. Kom nu ud af busken, Finn!

 • 5
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten