Landbrugsarbejdere tager dansk svine-MRSA med til norske gårde

Danmark har eksporteret antibiotikaresistente bakterier fra svinestaldene til Norge, som kæmper for at holde smitten ude af sit landbrug.

En ny undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem norske og danske forskere viser, at i to ud af i alt tre store udbrud af svine-MRSA i norske stalde stammer bakterien fra Danmark. Det kan aflæses i bakteriens genetiske sammensætning.

Norge har forbud mod at importere svin netop for at holde smitten væk. Når den alligevel kom ind i staldene i 2013 og 2014, skyldes det medarbejdere, som har opholdt sig i danske svinestalde, hvor de er blevet inficeret, og dermed som raske smittebærere har spredt bakterien.

Overvejer obligatorisk test

Forsker Petter Elstrøm fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Norge er ikke overrasket over fundet, idet to ud af tre danske svinefarme er inficeret.

‘Vi fandt, at nogle gårde havde arbejdere, som kom fra Danmark, og mange gårde brugte danske rådgivere,’ skriver han til Ingeniøren.

Norge anbefaler i dag, at medarbejdere, der skal arbejde med svin, testes for MRSA, inden de får lov til at gå ind i de smittefri stalde. Nu overvejer den norske fødevarestyrelse, Mattilsynet, et omfattende krav om test af medarbejderne.

»Vi ønsker at undgå, at vores svinebesætninger bliver et reservoir af MRSA, som bare smitter og smitter og smitter,« siger seniorrådgiver Solfrid Åmdal.

Norge har en politik om at rense stalde, som bliver ramt af MRSA, og sikre sig, at der kun kommer rene dyr ind. Alligevel har der altså været enkelte tilfælde af smitten, men det norske overvågningsprogram har ikke fundet nye udbrud i år.

»Hvis vi kan holde udbredelsen lav i ti år mere, har vi sparet samfundet for mange penge,« siger Solfrid Åmdal.

Samfundsøkonomiske beregninger viser, at svine-MRSA bl.a. koster sundhedsvæsnet dyrt.

Nødvendigt at tænke arbejdskraftenind

Jesper Larsen, dyrlæge og forsker på Statens Serum Institut, der medvirkede til undersøgelsen, påpeger, at medarbejderne skal tænkes ind, hvis vi skal bekæmpe MRSA.

»80 procent af de landmænd, der arbejder i svinebesætninger med MRSA, er selv positive. Det er ikke tilstrækkeligt at købe grise fra negative gårde, hvis du har arbejdskraft fra positive gårde,« siger han.

Professor Henrik Westh, der leder MRSA Videncenter på Hvidovre Hospital, påpeger, at retningslinjerne lige er skærpet herhjemme. Nu skal ikke blot medarbejdere fra svinestalden isoleres ved indlæggelse på danske hospitaler, indtil det er fastslået, om de bærer bakterien. Det gælder også chauffører, der kører svinetransporter, og medarbejdere på slagterier, som håndterer levende svin.

De samme mennesker kan få adgang til en svinestald uden at blive tjekket, selv om de kan smitte en ellers ren besætning, hvis de er inficeret med svine-MRSA.

'En klar mangel på ansvar'

Problemet er hverken begrænset til Norge eller Danmark. Dansk landbrug har mange medarbejdere fra Østeuropa, først og fremmest Rumænien, og de bærer smitten med sig til hjemlandet eller andre lande, hvor de får job.

»Undersøgelsen dokumenterer en klar mangel på ansvar i Danmark,« mener Henrik Westh.

Han kritiserer ikke kun den manglende screening, men også, at vi sender MRSA- smittede svin til opdræt i udlandet.

»Løsningen er i første omgang at se MRSA som et dansk problem, der skal gøres noget ved. Det har hverken ministeren eller landbruget hidtil gjort,« tilføjer han.

Fagforeningen 3F mener, at der er alt for lidt fokus på de inficerede medarbejdere.

»Vi er med til at sprede smitten. Rigtigt mange rumænere bliver sendt hjem, uden at de ved, om de har MRSA,« siger Lars Mark Jensen fra 3F's grønne gruppe.

Landbruget afviser smitte-eksport

Direktør Claus Fertin fra brancheorganisationen Landbrug & fødevares videnscenter for svineproduktion, Seges, afviser kritikken.

»Vi tager MRSA meget alvorligt. Vi er ikke med til at eksportere MRSA-smitte til hele verden. Langt de fleste lande, vi handler med, har haft MRSA-bakterier, før vi kendte det i Danmark,« siger han.

Er det at tage MRSA alvorligt, at sende rumænske medarbejdere hjem med MRSA-bakterier eller sende bakterier til Norge med danske rådgivere?

»Vi har fokus på hygiejne for at begrænse smitten mest muligt og på at efterleve myndighedernes regler, retningslinjer og vejledninger.«

Undersøgelsen af den norske svine-MRSA er publiceret i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Historier som denne vil blive ved med at dukke op, så længe DK har en gigantisk animalsk produktion. Eneste løsning er - på kort sigt - at omlægge til økologi. På lang sigt, helt at stoppe den animalske produktion, og gå over til vegetabilier.

 • 6
 • 5

Der må være kø ved håndvasken hos L&F...men tilsyneladende ikke ude hos svindeproducenterne....

»Vi tager MRSA meget alvorligt. Vi er ikke med til at eksportere MRSA-smitte til hele verden. Langt de fleste lande, vi handler med, har haft MRSA-bakterier, før vi kendte det i Danmark,« siger han.

Har jeg misforstået det eller viste en genetisk test ikke netop at den aktuelle MRSA kommer fra Danmark ? Selvfølgelig er det ikke til hele verden (endnu).

 • 14
 • 3

Landbruget og deres organisationer bør sættes under administration. De er åbenlyst ikke selv i stand til at opføre sig ansvarligt. Der er for mange svin i branchen.

 • 13
 • 3

Øjensynligt, da den type allerede eksisterede i andre lande end Danmark før vi kendte til den.

Ja, du skulle måske læse baggrundsartiklen før du anklager andre for ikke at have forstået sagen:

The isolates from the primary case farms in outbreaks 1 and 2 showed close genetic relatedness to MRSA CC398 isolates from Denmark, and persons linked to the 2 farms had known contact with pig farms in Denmark.

Det kan da godt være, at der er en lille teoretisk chance for at smitten ikke kommer fra danske grise. Men når Dansk Landbrug & Fødevarer blankt afviser, at smitten skulle komme fra Danmark vidner det netop om, at de stadigvæk bare ønsker at feje hele problematikken ind under gulvtæppet.

 • 8
 • 1

Præcis. Det er sådan noget spin. Det samme med næste del af udtalelsen...."...har haft MRSA bakterier før vi kendte det i Danmark"...

Det har de helt sikkert, ligesom der fandtes pest i vores nabolande før vi kendte det i Danmark. Men det giver jo ikke ret til at eksportere ondet til de lande. Jeg håber snart der bliver indført krav om MRSA-fri certifikat og at der indføres restriktioner på mennesker der har været i Danmark, så de ikke frit kan besøg udenlandske dyrebesætninger og bringe smitten videre. Problemet bliver jo ikke mindre af at vores naboer også får det, medmindre taktikken er at få smitten udbredt så meget som muligt, så man kan slå ud med armene og sige at nu da alle jo alligevel har det er der ikke noget vi kan gøre. Vi er jo kun et lille land, og det problemer kræver international løsninger. Vi må have EU og FN på banen og det er godt nok for dårligt at de ikke har gjort noget i tide. Se nu hvor slemt det står til.

 • 6
 • 1

Det kan da godt være, at der er en lille teoretisk chance for at smitten ikke kommer fra danske grise. Men når Dansk Landbrug & Fødevarer blankt afviser, at smitten skulle komme fra Danmark vidner det netop om, at de stadigvæk bare ønsker at feje hele problematikken ind under gulvtæppet.

Det er der kan siges er at typen sandsynligvis kommer via Danmark. Den er ikke opstået i Danmark(fra). Undskyld men det er faktisk muligt at udtrykke sig mere præcist ved blot at bruge det Danske sprog, dels for bedre at forstå smitteveje. Det er ikke et isoleret Dansk problem, selvom vi i Danmark gør hvad der er muligt. Det er ikke løst med grænsekontrol. Er der sporet ned til enkelte personer, så må en karantæne for adgang til stalde kunne afhjælpe problemet samt de almindelige forholdsregler. Det er muligt at der skal laves nye regler omkring karantæne. http://vsp.lf.dk/~/media/Files/PDF%20-%20V...

Straks at gå til yderligheder løser intet,

 • 0
 • 6

Jeg kan ikke lade være med igen at gøre opmærksom på, at Statens Serum Institut deltager i et cover up mht. MRSA-smitte,jf. Fødevarestyrelsen/Fødevareministeriet har holdt viden tilbage vedrørende MRSA smittebekæmpelse.

Statens Serum Institut har deltaget i dette cover up, dels ved at opfinde et MRSA-stigmatiseringsspøgelse og dels ved deres mørkelygte-statistik vedrørende. MRSA.

Læs mere her MRSA og epidemi-modeller version

 • 3
 • 0

Udbredelsen af antibiotikaresistente bakterier er et globalt og ikke kun et dansk problem. Darwin har ikke levet forgæves. At isolere mennesker, der har haft den mindste omgang med danske grise og indføre importforbud af danske grise i Østlande er da omsonst, hvis man vil begrænse smittefaren. Det ender vel med, at man bliver isoleret, hvis man har været så letsindig at spise dansk svinekød og ikke kan dokumentere, at man kun har spist økologisk (som selvfølgelig også kan være inficeret med MRSA). Vorherre bevare os for en uvidenhed hos de såkaldte eksperter Kolmos, Westh o.a. konspiratorer mod dansk landbrug.

 • 2
 • 7

At isolere mennesker, der har haft den mindste omgang med danske grise og indføre importforbud af danske grise i Østlande er da omsonst, hvis man vil begrænse smittefaren.

Landbrugsmedarbejdere som har været i en dansk svinestald og som ofte kommer fra Østeuropa og ikke informeres om at de med stor sandsynlighed ender med at være MRSA-bærere - ja de udgør en reel smittevej for at føre MRSA videre til den næste stald. Så hvordan det kan være omsonst at dyrke sådanne personer FØR de får adgang til en ikke-inficeret svinestald behøver man ikke at være såkaldt ekspert for at forstå! Det er faktisk ganske logisk. Lige så logisk som at smitten i DK primært er kommet fra de avlsbesætninger man for 5 år siden ikke ville undersøge og hvor halvdelen nu er MRSA-inficeret.

Men dette er blot endnu et eksempel på vellykket dansk landbrugseksport!

 • 5
 • 2

Har jeg misforstået det eller viste en genetisk test ikke netop at den aktuelle MRSA kommer fra Danmark ? Selvfølgelig er det ikke til hele verden (endnu).

Den stamme som har smittet i Norge kommer VIA Danmark.

MRSA ikke opstod i Danmark, da vi, trods hvad mange tror, har et kontrolleret forbrug af antibiotika. På grund af vores store svineproduktion, bliver MRSA imidlertid et stort problem for os. Derfor burde både landbruget og myndighederne have taget det her langt mere alvorligt, for det er altså noget der koster på bundlinjen i sidste ende.

 • 4
 • 0

Som jeg mange gange har fremhævet i dette forum, så er der ingen grund til at hidse sig op over hvem, hvor og hvornår MRSA er kommet, for nu er den her og den bliver her lige meget, hvad der gøres for at udrydde den. Men da de relativt få mennesker, der bliver syge af denne smitte kan helbredes med et antibiotikum sammen med en resistensblokker som f.eks. et non-antibiotikum, så er der da ingen grund til dette hysteri. Vi bliver jo også smittede med så mange andre mikroorganismer. Vi skal bare have politikerne ud af hullerne og få ændret indikationsområdet for nogle psykofarmaka eller andre resistensblokkere til også at kunne registreres til brug til behandling af infektionssygdomme. Sundhedsstyrelsen må træde i karakter. Hvorfor denne modstand. Midlerne findes allerede og er godkendte og er grundigt undersøgte for toxicitet og bivirkninger.

 • 1
 • 2

Selvfølgelig kan vi slippe af med MRSA i svinestaldene. Det er blot et spørgsmål om at viille det nok.

Hvis alle de inficerede besætninger bliver slået ned, staldene rengjort, medarbejderne screenet og de nye grise er MRSA fri, så vil der være gode chancer for at besætningerne forbliver MRSA fri.

Skulle MRSA stikke hovedet frem igen så gentages processen.

Vi ved det virker, for det var sådan salmonella blev udryddet i fjerkræbranchen.

 • 1
 • 1

"Skulle MRSA stikke hovedet frem igen så gentages processen" ja ad infinitum, for MRSA er - ligesom menneskeheden uuryddelig fra planeten og vil vedblive at eksistere - også uden for svinestaldene. Salmonella i fjerkræ ligger stadig og lurer.

 • 1
 • 1

Vi ved det virker, for det var sådan salmonella blev udryddet i fjerkræbranchen.

Vi ved det virker for salmonella. Jeg ved så ikke om man screener for om medarbejdere er raske smittebærere af salmonella. Det er jo det som er problemet her.

Der var så den store forskel at æg og kyllinger med salmonella var sværere at sælge. Til forskel så går det stadigt fint med at sælge svinekød med MRSA. Altså ekstratabet ved at sanere er meget støre ved svin. Derfor skal man være sikker på at saneringen vil virke.

Da vi havde den her debat for et halt år siden på ingeniøren, spurgte jeg hvad er smittevejene. I Norge havde man jo saneret og så kom smitten igen. Nu er der så beviser for at smitten er kommet via mennesker, noget som man godt kan undre sig over der ikke har været tænkt på noget før, for at stoppe den smittevej er ikke så forfærdeligt svært.

Der er så en anden hurdle man skal over. Hvad nu hvis ejeren af gården bliver konstateret smittet. Så må han ikke selv gå ind i sine stalde. Det industrialiserer svinebrug endnu mere. En af de væsentlige forcer som dansk landbrug har, er den selvstændige landmand, som har ansvaret for sin egen bedrift, altså han går ud i stalden og holder øje med det hele. Den fordel smutter. Alle vores eksperter, hvis de pludseligt udelukkes fra staldene, det vil være en enorm vidensressource vi taber der.

Jeg kan godt forstå at man holder sig tilbage, for det vil kunne sætte produktionen årtier tilbage. Det kan MRSA potentielt også.

Derfor kan man dog godt øge sikkerheden alligevel. Under alle omstændigheder, mener jeg at man skal øge sikkerheden omkring stambesætningerne.

 • 1
 • 1

Jeg ved så ikke om man screener for om medarbejdere er raske smittebærere af salmonella. Det er jo det som er problemet her.

"Raske fund

Der er også den forskel at halvdelen af fundene af andre typer af MRSA findes, fordi folk har infektioner – altså er syge af bakterien. Mens en stor del af landbrugsmearbejderne, der testes positive er raske smittebærere.

Landbrugsmedarbejdere testes altså langt hyppigere end andre grupper. Og de skal sige, at de arbejder med svin.

Ud over landbrugsmedarbejdere så testes man hvis man bor i en familie, hvor der er MRSA eller hvis man kommer direkte fra et udenlandsk hospital uden for de nordiske lande. " http://landbrugsavisen.dk/svin/flere-mrsa-...

Derfor kan man dog godt øge sikkerheden alligevel.

Og det gøres der allerede, men det indtryk formidler DR netop ikke

Martin Merrild udtaler: »Misforstå mig ikke. MRSA er et problem. Derfor gør vi også meget for at undgå resistens i landbruget. Som jeg flere gange har nævnt, fremhæver EU-kommissionen Danmark som foregangsland, fordi vi har så lavt et forbrug af antibiotika i husdyrproduktionen. Det kunne DR have valgt at fortælle.

Det gør de ikke. Det er ikke ordentligt! DR’s rolle i samfundet er for vigtig til, at de er unuancerede i deres dækning. Vi skal alle kunne stole på DR.« http://landbrugsavisen.dk/svin/merrild-om-...

 • 1
 • 3

Rigtig mange som f.eks i udlandet bliver smittet eller rettere bliver bærere af MRSA bliver raske af sig selv indenfor nogle uger til måneder. For hovedparten betyder det ikke noget. Men bliver de svækket af anden årsag eller bliver det opereret og stadig er bærer af MRSA uanset type - ja så er historien en ganske anden.

Forskellen på disse personer og dem i svineproduktionen er at sidstnævnte konstant bliver udsat for smitte og konstan er bærere af MRSA.

Og selv om mange tror det eller påstår det - ja så findes der ikke noget antibiotikum som idag med sikkerhed kan garantere at man som operatiosnpatient og MRSAbærer kan være sikker på at undgå en alvorlig og livstruende infektion!

En landbrugsmedarbejder som er MRSA bærer falder og brækker benet og skal have sat metal ind for at får knoglestumperne til at sidde pænt. ja han har stor risiko for en permanent knoglebetændelse og et brud som ikke heler. Eller den ældre svinebonde som pludselig får en udposning på sin hovedpulsåre i bughulen og akut skal opereres og have indsat en kunstprotese - ja han bliver hurtig kunde hos bedemanden.

Men vil vi acceptere at sådanne ting sker blot fordi vi ikke evner at eliminere MRSA fra starten af produktionskæden - ja så er det da OK! Men sammenligner vi med den humane verden og den veterinære - ja så er der den meget store forskel at 90% af alle danske spædbørn i deres første leveår IKKE får antibiotika, mens 100% af alle smågrise indenfor deres første 2 levemåneder får antibiotika.

Det burde være soleklart for enhver at der er noget ravruskende galt i produktionsapparatet!

Og det har landbruget angiveligt forsøgt at ændre på i de sidste 40 år UDEN andet resultat end forbruget af antibiotika er steget. At det måske er mindre end i så mange andre lande er uinteressant. Økologisk opdrættet svin kan tilsyneladende klare sig med under 10% af den mængde antibitika som en traditionelt opdrættet gris kan.

 • 4
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten