Landbruget brager frem med høj­teknologisk eksport

Robotten på slagteriet er på vej til at blive vigtigere for dansk eksport end selve svinet. Og enzymet til osteproduktion vigtigere end selve osten. I 2005 eksporterede landbrugets videnstunge følgeindustrier for et rekordbeløb på 39,4 mia. kroner. En fremgang på 15 pct. siden år 2000. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

»Vores traditionelle landbrugsvareeksport på ca. 55 mia. er jævnet ud. Til gengæld er landbruget grobund for vækst i de følgeproduktioner, der er drevet af viden og højteknologi,« siger cheføkonom Leif Nielsen i Landbrugsraadet, der har bearbejdet eksporttallene fra Danmarks Statistik.

Salget af danske såkaldte agroindustrielle produkter, der både tæller forarbejdede levnedsmidler, ingredienser og maskiner, vokser kraftigt. I 2005 voksede den del af ek­sporten med 1,3 mia. kr. i forhold til 2004 - især som følge af et stort salg af robotteknologi til slagterier og enzymer til bl.a. osteproduktion.

Roboteksport. Udlandet er vilde med danske slagterirobotter. Her en robot, på Horsens Slagteri, der skærer svinehovedet af det rigtige sted. [foto: Casper Dalhoff Illustration: Casper Dalhoff

]

Leif Nielsen hæfter sig ved, at eksporten stiger konstant.

»Tendensen er ikke til at tage fejl af, og den vil fortsætte,« siger han og tilføjer, at udviklingen er forventelig. Med høje lønomkostninger og skærpede miljøkrav er Danmark på mange måder uegnet som landbrugsland. Derfor har forskere og industri udviklet stadigt mere effektive maskiner både til selve jordbruget og til produktionsvirksomhederne. Desuden har vi udnyttet korn- og mejeriproduktion til bl.a. øl, brød, fedtstoffer og ingredienser. Endelig er vi verdensførende på enzymer som følge af osteproduktionen.

»Vi har været stærke til at skabe kompetenceklynger, som altså nu er selvstændige eksportsucceser. Og vi tror på, at Danmarks unikke samspil mellem forskning og virksomheder giver os styrken til også fremover at være først til at videreudvikle de her produkter,« siger Leif Nielsen.

Robotsucces

Robotten på slagteriet er på vej til at blive vigtigere for dansk eksport end selve svinet. Og enzymet til osteproduktion vigtigere end selve osten. I 2005 eksporterede landbrugets videnstunge følgeindustrier for et rekordbeløb på 39,4 mia. kroner. En fremgang på 15 pct. siden år 2000. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

En af de forskningsinstitutioner, der har været afgørende for eksportfremgangen de senere år, er Slagteriernes Forskningsinstitut. Instituttet står bag 80-90 pct. af de automatiserede maskiner, der bliver udviklet herhjemme.

»På grund af høje lønomkostninger har vi i Danmark været nødt til at udvikle teknologi og robotter til slagterierne. Det er det nye slagteri i Horsens et tydeligt eksempel på, og det har altså skabt grundlaget for eksportsuccesen,« siger direktør, Claus Fertin, Slagteriernes Forskningsinstitut.

Udviklingen er også et glimrende eksempel på, at en kompetenceklynge mellem slagterier, forskere og maskinproducenter giver eksportkroner.

»På den måde tjener vi penge på vores teknologi og viden, og det passer godt til det videnssamfund, vi snakker så meget om,« siger Claus Fertin.

I 2005 udgjorde de agroindustrielle produkter otte pct. af den samlede danske ek­sport på 506 mia. Eksporten af de traditionelle landbrugsvarer udgjorde 11 pct.