Landbrug og Fødevarer politianmeldt for at destruere prøver fra svin

Porcin reproduktions- og respirationssygdom påvirker velfærden. Men kødet kan frit handles i det meste af verden. Bare ikke i det vigtige eksportland Kina. Illustration: Rosa-Maria Rinkl og Wikimedia Commons

Fødevarestyrelsen har besluttet at tage det usædvanlig skridt at politianmelde Seges, en organisation under erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, for at kassere prøver, som kunne have påvist sygdom hos en svinebesætning.

Det skete, da Landbrug & Fødevarers rådgivningsvirksomhed sidste år fortrød analysen af prøver fra en svinebesætning, som skulle testes for sygdommen porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS).

Prøverne blev først indsendt til DTU af en dyrlæge og siden, på anmodning fra hans overordnede i Seges, tilbagekaldt fra DTU og destrueret.

Styrelsen vil ikke oplyse, hvor i landet prøverne blev taget, men politianmeldelsen er indgivet til Nordsjællands Politi.

Ud over at gå til politiet, vil Fødevarestyrelsen gennemgå landbrugets kontrolsystem for at undersøge det for svagheder.

Storimportør vil ikke have kød fra PRRS-grise

Virusen PRRS blev første gang registreret i Danmark i 1982. Den medfører dårlig velfærd og reproduktionsproblemer hos svinene med blandt andet flere aborter og flere dødfødte grise.

PRRS er fundet over det meste af verden, og kød fra smittede besætninger kan frit handles i EU og det meste af resten af verden.

En vigtig undtagelse er Kina, den næststørste importør af dansk svinekød. Derfor skal besætninger med PRRS registreres og får karantæne fra eksport til det folkerige land i 12 måneder.

Sidste år blev Danmarks eksport af svinekødseksport til Kina mere end fordoblet til 164.333 tons, idet landets egen produktion er gået kraftigt ned som følge af den afrikanske svinepest.

Og fødevareministeren understreger i en pressemeddelelse hvor han varsler mere kontrol med dyrlægerne, at den position ikke må sættes over styr.

»Det er afgørende for det veterinære beredskab, og det er afgørende for Danmarks troværdighed på eksportmarkederne, at et eksportcertifikat underskrevet af de danske myndigheder er uangribeligt«, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) ifølge pressemeddelelsen.

Ministeriet oplyser at de kinesiske myndigheder er blevet informeret om den konkrete sag.

Seges lægger sig fladt og beklager

Seges og Landbrug & Fødevarer lægger sig fladt ned i sagen, skriver avisen Danmark, som var de første, der rapporterede den usædvanlige historie.

»Vi har lavet en dybt beklagelig fejl. Men der er intet, der tyder på, at der er taget særlige hensyn til den pågældende landmand,« siger Seges' direktør, Ejnar Schultz, til avisen.

Ifølge Seges var landmanden meget påvirket af situationen, og ude af stand til at give et samtykke til at prøven bliver taget. Derfor fik han et døgn til at til at tale med sin rådgiver og sin bank.

En ledende medarbejder hos Seges fik annulleret prøverne med henblik på, at der skulle tages nye. Men det skete aldrig.

»Vi har indført meget skærpede retningslinjer, så en prøve fremover kun kan annulleres, hvis jeg som direktør har godkendt det, og Fødevarestyrelsen har godkendt det,« siger direktøren til avisen Danmark.

DTU: Der var ingen sygdomsmistanke

DTU's Center for Diagnostik mener ikke, at der blev gjort noget galt, da det destruerede prøverne fra besætningen uden at analysere dem eller orientere Fødevarestyrelsen.

Ifølge oplysninger fra DTU var der ikke sygdomsmistanke i den besætning, som prøverne kom fra.

I stedet var prøverne ifølge DTU fra en frivillig sygdomsscreening af sæd fra orner, som regnedes for raske. Den havde Seges iværksat i kølvandet på at PRRS genopblussede i en ny variant sidste år.

Var der sygdomsmistanke, skulle dyrlægen have angivet det i det skema, han indleverer sammen med prøverne. Det havde han ikke gjort, siger centerleder Kristian Møller.

»Vi får mange prøver ind på det tidspunkt på grund af den nye PRRS-variant, og det overvågningsprogram, som Seges havde sat op. Det er jo Seges som styrer det overvågningsprogram, som det har sat op sammen med understationerne,« siger Kristian Møller.

»Prøverne kommer ind før klokken syv og skal svares ud samme dag ved tretiden, så de kan være sikre på at ornen, som de har tappet sæd af, ikke er smittet, og sende det til kunderne,« siger centerlederen.

DTU har forklaret sig for styrelse

Ifølge Kristian Møller er det ikke ualmindeligt, at kunder beder om at få aflyst analyser, hvis noget er gået galt ved prøvetagning.

Her er det kunden der bestemmer, og så foretager DTU sig ikke yderligere.

»Men det er noget andet, når det er lovomfattede sygdomme som PRRS. Er det del af en mistanke, skal vi jo gennemføre analysen, når prøven først er hos os, og sende et eventuelt positivt svar til Fødevarestyrelsen. Men i den her sag er der jo ikke evidens for, at der var en mistanke«, siger centerlederen.

DTU har forklaret forløbet på møder med Fødevarestyrelsen.

»Der står ikke noget om mistanke på det papir vi fik ind, og derfor så vi det ikke som et problem at destruere den her prøve. Her er det almindelig kutyme at kunden selv må stå inde for, hvad de har sendt. Ønsker de ikke at få den analyseret, fordi de har sendt noget forkert ind, imødekommer vi det. Vi har ikke følt os presset eller truet af Seges,« siger Kristian Møller.

Han afviser at DTU ændrer procedurer i forbindelse med, da det veterinære beredskab fra DTU fra årsskiftet overgik til Københavns Universitet og Statens Serum Institut, hvormed DTU ikke længere modtager prøver, når der er mistanke om anmeldelsespligtige husdyrsygdomme.

Segesleder frataget ansvar

Senere prøver fra den omhandlede besætning var negative. Men det betyder ikke at besætningen var sygdomsfri da de destruerede prøver blev taget.

Landbrug & Fødevarer vil på grund af politisagen ikke svare på, hvorvidt dyrlægen havde undladt at anmelde en sygdomsmistanke i besætningen, eller om prøverne "kun" var del af en bred screening af "raske" dyr.

Fødevarestyrelsen er endnu ikke vendt tilbage med et svar på, om der i dens opfattelse var en konkret sygdomsmistanke, som det fremgår af avisen Danmarks dækning.

Af Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse fremgår det kun at politianmeldelsen er indgivet for at få prøvet om Seges begik en »tilsidesættelse af anmeldepligten«.

Fødevarestyrelsen har afvist Ingeniørens anmodning om aktindsigt i politianmeldelsens ordlyd, fordi den er del af en straffesag.

Mens politiundersøgelsen er i gang, er den pågældende medarbejder blevet frataget ledelsesansvar for området, ifølge Seges.

Emner : Landbrug
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"går den så går den" dette er bare åbenlys korruption, som burde blive straffet hårdt, men det bliver det ikke i disse tider, det er derfor de prøver.

 • 15
 • 14

Jeg anbefaler, du slår fremmedord op i en ordbog - også ord som du tror du forstår, men øjensynlig ikke forstår. Der er ikke blot antydning af belæg for brug af dit ordvalg. Det udelukker ikke det er rigtigt. Og som en lille advarsel: dit ordvalg kan indbringes for en domstol som injurierende. Den betydning kan du også slå op i ordbogen.

 • 15
 • 20

Ifølge ordnet.dk, som er en let tilgængelig, omend måske ikke endelig autoritet for dansk sprog, så betyder: bestikkelse - penge eller gaver der gives for at påvirke andres handlinger til fordel for giveren Ord i nærheden penge under bordet beskyttelsespenge returkommission udbytte1 narkopenge judaspenge...vis mere Eksempler modtage/tage imod bestikkelseikon for korpussøgning Port-au-Prince havn var ualmindelig korrupt. Alt kostede gaver, bestikkelse Inf1992

Kilde: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=bestikk...

Der skal altså ifølge denne definition være tale om penge eller gaver der gives, hvilket der ikke er belæg for i følge artiklen.

Ifølge artiklen: Prøverne blev først indsendt til DTU af en dyrlæge og siden, på anmodning fra hans overordnede i Seges, tilbagekaldt fra DTU og destrueret., hvilket end ikke antyder "korruption". Jeg vil ikke gætte eller spekulere konkret om formen for "anmodningen"; i en hypotetisk verden kan der være mange former, hvoraf nogle, hvis de kan bevises, er strafbare.

Min reaktion skyldes alene en nidkærhed for sprog og ordvalg, som efter min opfattelse skal være retvisende og næppe bør være injurierende.

 • 14
 • 1

Det var det samme man gjorde med vildsvinene fra Als og/eller Tyskland som "landede" på Ærø, de forsvandt også uden at nogen ville vide af dem og om de var smittede af nogen art, ja, når nogen i systemet har økonomisk interesse i at skjule sandheden kan der sagtens være korruption, bestikkelse, manipulation etc. med i spillet, og med det spil myndighederne i Danmark spiller her er der en stor risiko for at man bliver lukket af markedsmæssigt. Parallelt med det vi så i Kina da de i starten prøvede at skjule Corona udbruddet i Wuhan, og vi ved hvilke konsekvenser det har haft!!!

 • 9
 • 5

"går den så går den" dette er bare åbenlys korruption, som burde blive straffet hårdt, men det bliver det ikke i disse tider, det er derfor de prøver.

PRRS er ikke en sygdom du kan skjule, og samtidig en sygdom der meget hurtigt kan fører til både 6 og 7 chifrede beløb på tabs kontoen hos landmanden. (Den periode hvor det topper giver det typisk en dødelighed på omkring 100% blandt nyfødte).

Hvis der er blot den mindste tvivl om at det findes i stalden skal dyrlægen anmelde det til fødevarestyrrelsen og tage prøver til test. Det er samtidig en virus der ikke "bare" forsvinder igen uden man bruger nogle bestemte typer af medicin og bestemte processer.

Så det er ret let at finde ud af om landmanden har haft det og forsøgt at skjule det i samarbejde med seges, eller han ikke har haft det og der er taget nogle prøver til en frivillig test han ikke helt ved om han har lyst til. - Da der blev taget "frivillige og annonyme prøver" af MRSA endte det alligevel med at alle dem hvor der kunne findes noget af det blev stadfæstet så præcis i landet at de i praksis ikke var annonyme.

(Såvel DAKA som alle levendyrs transporter fra stedet er ret veldokummenteret, så uvildige firmaer kan hurtigt dokumentere hvis han har haft en væsentlig nedgang i produktionen og/eller stigning i dødeligheden).

Så nej der er ikke nogen åbenlys korruption eller forsøg på at skjule noget. Det er det alt for svært at feje sygdommen ind under gulvtæppet til.

 • 6
 • 3

Det var det samme man gjorde med vildsvinene fra Als og/eller Tyskland som "landede" på Ærø, ..

Bedre var det om sandheden kom frem, hvem der planter døde dyr på strandene. Vi har trods alt nogle aktivister, der straks ønsker disse strandvaskere medtaget som en dansk bestand af vildsvin. Hvorfor denne morbide interesse? Vi alle kan være enige om disse strandvaskere aldrig har levet i DK. Bare strømforholdene i bælthavet vil afskrive Als, ligesom der er test på en evt. bestand på Als. Tyskland holder selv styr på de vildsvin der skydes, så der er ingen substans i de påstande.

Biologisk økonomisk krigsførsel fra Rusland giver ingen mening, så det kan afskrives.

Der er ikke lagt skjul på destruktionen af de døde vildsvin, det der kan vække undren er dog at det er den eneste type dyr der findes i strandkanten.

 • 6
 • 9

Du tror vel ikke på at nogen har plantet de ca. 10 døde vildsvin på Ærø? De ankom også over en længere periode, så det må have været noget af en logistikmæssig udfordring? Men at du egenhændigt kan udelukke feks. Als er da flot!

 • 7
 • 1

Men at du egenhændigt kan udelukke feks. Als er da flot!

Skulle der være en bestand, er det kontroleret senest ved nedlæggelse (jagt). Er der noget ved levende dyr, bliver dette straks bemærket. Det samme gælder fra den levende bestand i tyskland, hvor der nedlægges mange flere dyr.

At der kun skulle være ved kysten til Ærø, der findes kadaver passer vist ikke.

Mest sandsynligt stammer de fra de baltiske lande. PS! Mener det er fundet 11 ved Ærø ud af 13, men hvem tæller.

 • 4
 • 6

Jeg tror ikke at det er et helt ukendt fænomen i fødevarebranchen, at kontrollanter (de samme personer som kommer hver gang det samme sted) fra Fødevarestyrrelsen er blevet bestukket, med en kasse oksefilet i ny og næ. Det omvendte bliver også brugt, da der vilkårligt kan langes bøder ud i 20000kr klassen for subjektive antagelser, som en kasse placeret i den forkerte højde, en revne i en klinke, en karklud som en kontrollant mener ikke er ren nok. Hele systemet lægger op til korruption, så at antage andet er kun noget en naiv lægmand gør, uden indsigt i branchen. Ironisk nok bliver McD altid fremhævet som mønstereksempler på dansk fødevaresikkerhed, blandt folk i Fødevarestyrrelsen og mad “fra jord til bord”, som den største trussel. Selv salmonella som man bryster sig af, at have udryddet i Danmark (som det eneste statistisk beviseligt positive, Fødevarestyrrelsen nogensinde har bidraget med) forårsager stadig næsten lige så mange hospitalsindlæggelse som i start 80’erne. Godt nok beskæftiger de 11000 mand, til en god løn. Problemet er at de arbejder som laboranter, hvor præfabrikanterne og dåsemadsproducenterne er mønster eleverne og rigtig mad er fjenden (bakterieforskrækkelse).

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten