Laksefisk i havbrug spreder parasitter i uhørt omfang

Spredningen af parasitter fra havbrug med laks er et langt større problem end hidtil antaget, hævder en ny undersøgelse, der offentliggøres i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Canadiske forskere har i et nyt studie udført i Stillehavet ud for British Columbia fundet, at unge vildlaks, der passerede et bestemt havbrug, var smittet med parasitten "havlus" 73 gange oftere end normalt.

"Havlus" angriber og truer både vilde og dyrkede laks, og forskerne har været i stand til at påvise effekterne af ét bestemt havbrug, der ligger opankret i en lang smal fjord, som vildlaksene passerer på deres vej til gydepladserne.

5.500 unge vildlaks blev fanget og målt regelmæssigt på deres rute, og forskerne kunne påvise, hvordan infektionerne steg i takt med, at laksene nærmere sig havbruget. 

Lederen af undersøgelsen, dr. Mary Krkosek siger til BBC, at produktionen af havlus var 30.000 gange store i havbruget end under naturlige forhold. 

Tidligere studier af, hvor langt væk havlus kan spredes har været diskuteret, men den nye undersøgelse hævder, at niveauet af havlus oversteg det naturlige niveau langs 30 kilometer af vildlaksenes migrationsrute. 

Særligt unge laks kan blive hårdt ramt af lusene, der undertiden kan vokse så meget, at fiskenes egen vægt falder, og de bliver så at sige ædt levende. 

Andrew Dobson, en dyre epidemiolog fra Princeton University, USA, siger til BBC, at andre forskere har fundet same tendenser ved havbrug i Skotland, Norge og Irland.