Læs kommissoriet: Det skal IC4-rapporten afklare

Når ekspertgruppen fra det schweiziske ingeniørfirma Prose i morgen, fredag, fremlægger resultaterne af sin IC4-undersøgelse, bliver offentligheden klogere på fire forhold. Det fremgår af kommissoriet for ekspertvurderingen, som Ingeniøren har fået indsigt i af DSB.

 • Er det realistisk og økonomisk forsvarligt at arbejde videre på at opnå tilstrækkelig driftsstabilitet for IC4 og IC2?

 • Hvad betyder den forestående elektrificering af jernbanen for levetiden for IC4 og IC2, som er dieseltog?

 • Holder konklusionerne i konsulentfirmaet Atkins’ IC4-rapport fra 2011?

 • Ligger skylden for togenes forsinkede idriftsættelse primært hos producenten Ansaldobreda eller hos DSB selv?

Læs også: IC4 kan få dødsdom i næste uge

Om konsulentfirmaet Atkins’ rapport fra 2011 bemærker DSB i kommissoriet, at ’der på det seneste er sået politisk tvivl om Atkins’ IC4/2-rapport fra september 2011, som væsentligst konkluderede, at der var tale om dårligt håndværk, men at komponenterne var gode’.

I rapporten fra 2011 konkluderede Atkins, at IC4 og IC2 ikke havde væsentlige tekniske problemer, og at indkøbet var en god forretning. Det er siden kommet frem, at DSB i forbindelse med Atkins’ undersøgelse undlod at udleverede to rapporter om skader på IC4-togenes aksellejekasser til Atkins.

Læs også: DSB skal forklare, hvorfor man skjulte rapporter om revner i IC4-tog

Ingen nye data

Værd at bemærke er også kommissoriets afgrænsning. Ekspertgruppen skal som udgangspunkt ikke indsamle nye data til undersøgelsen. Undersøgelsen skal i stedet baseres på i forvejen indsamlet data om togene.

’Der bør som udgangspunkt tages afsæt i eksisterende datagrundlag. Det vil blive taget særskilt stilling til eventuelle behov for supplerende undersøgelser,’ lyder det i kommissoriet.

Om baggrunden for ekspertundersøgelsen skriver DSB, at flere faktorer skaber en grundlæggende usikkerhed om perspektiverne for anvendelsen af IC4 og IC2.

’Driftsstabiliteten på IC4/2 er på væsentligt lavere niveau end forventet, og idriftsættelsen er derfor forsinket (…). Koblingsproblemer har i længere tid vanskeliggjort kørsel i koblet tilstand, og det har ikke været muligt at koble i drift. Akselleje- og manifoldrevner er seneste tilføjelser til listen over udfordringer, og en igangværende undersøgelse med internationale eksperter (DB Systemtechnik) forventes endvidere at konkludere, at ikke alle komponenter er af den kvalitet, man kunne ønske,’ skriver DSB i kommissoriet.

Undersøgelsen fra DB Systemtechnik, som siden er færdiggjort, konkluderer ganske rigtigt, at en kombination af flere problemer har ført til skader på aksellejekasser og primærdæmpere, og at flere komponenter bør opgraderes.

Læs også: DSB: Tavshed om konsekvenser af IC4-rapport

Konklusioner uden forbehold

DSB skriver også i kommissoriet, at togfondens beslutning om elektrificering af jernbanen ændrer væsentligt på behovet for togene, idet IC4 og IC2 er dieseltog. Samtidig vil den forestående installation af et nyt landsdækkende signalsystem resultere i yderligere ombygning af IC4 og IC2.

Endelig lægger DSB i kommissoriet op til, at ekspertgruppen skal levere utvetydige konklusioner.

’Der lægges vægt på, at konklusionerne i Ekspertvurderingen er robuste, saglige og præsenteres uden væsentlige forbehold,’ skriver DSB.

DSB har dog ikke over for Ingeniøren ønsket at svare på, om man vil følge ekspertgruppens anbefalinger, hvis konklusionen er, at det ikke er forsvarligt at arbejde videre med IC4 og IC2.

Læs DSB's kommissorium for ekspertgruppen her:

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... spændende at høre - (og især se reaktionen fra både DSB og fløjene på borgen...)

I øvrigt velkommen til Steffen McGhie som journalist på det transportpolitiske område: Det er en tung arv, du skal løfte - og med væsentlig flere meninger, end fakta :-)

 • 9
 • 0

sig over at kommissoriet er udformet på dansk, når man har hyret et firma som formentlig ikke mestrer dette sprog. Den engelske/tyske version må formentlig kunne skaffes.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten