Læs alle Ryan Lunds svar om brænderøgsforurening

Røg fra brændeovne dræber mellem 200 og 1.000 danskere årligt - derfor skal brugen af dem reguleres.

Sådan lyder konklusionen på Ryan Lunds seneste projekt fra Roskilde Universitet, hvor han netop nu er i gang med at skrive speciale på uddannelsen som miljøplanlægger.

Ryan Lund er i forvejen uddannet laborant og miljøtekniker og har de seneste fem år arbejdet indgående med problemstillinger med forurening fra brændeovne, blandt andet som miljøfaglig medarbejder i Det Økologiske Råd og miljøpolitisk rådgiver på Christiansborg for Steen Gade (SF).

I sin rapport undersøger Ryan Lund gennem et litteraturstudie de sundhedsskadelige effekter af brænderøgsforurening i danske byzoner. Det har givet anledning til, at han kalder til handling for at sætte en stopper for det, han kalder 'en unødvendig belastning af folkesundheden'.

Rapporten er i den efterfølgende debat blevet beskyldt for at være uvidenskabelig og udokumenteret på grund af de mange usikkerheder, der hersker om, præcis hvor farlig brænderøgsforureningen er. Men på trods af usikkerhederne fastholder Ryan Lund, at der er tilstrækkeligt videnskabeligt belæg for sundhedsskaderne til, at politikerne straks bør gribe ind og regulere danskernes brug af brændeovne.

Han svarede 8. marts på læserspørgsmål. Læs alle hans svar nedenfor.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tillykke til Ryan Lund for at kunne styre denne debat HELT udenom nogen med en kritisk tilgang til hans opgave.

Hvorfor handler det ikke om at de danske opvarmningsenergiafgifter er så høje at det er billigere for folk at brænde træ af - også selvom det potentielt er sundhedsskadeligt?

Jeg har brændeovn. Det stortset halvere min fjernvarme regning. Jeg har ikke råd til at lade være. Kære Ryan Lund hvad skal jeg gøre? Skal mine børn fryse eller skal jeg bruge brændeovnen?

 • 0
 • 0

Nu kræver dine forudsætning jo, at det er bevist, at brændeovnsrøg øger dødeligeheden. Umiddelbart er der andre ting som med sikkerhed forkorter unge menneskers liv. Overvægt og diabetes, bare for at starte et sted.

 • 0
 • 0

Ryan Lund har en stor fremtid foran sig som ekspert. Når eksperter svarer på selv simple spørgsmål, er det meget almindeligt at de i stedet svarer på noget andet, som de så kan spinde en lang historie om. Historien kan blive så lang og også ofte interessant, at man ikke opdager at spørgsmålet faktisk ikke blev besvaret. Set her i scientariet af og til. Ryan Lund har undgået denne fælde, ved selv at vælge de spørgsmål som han kunne svare på.

 • 0
 • 0

Som det fremgår svarer Ryan L. tydeligvis kun på 'vennernes' spørgsmål ! Men det er evident, at mennesket har fyret med brænde siden tidernes morgen og vedbliver med det - også efter at tosser som Ryan Lund er død, borte og glemt !

 • 0
 • 0

Er det mon kun mig, der undres over, at skrivestilen i samtlige spørgsmål er påfaldende ens? Samt (som det også påpeges i en anden tråd), kun er ukendte brugere, hvis spørgsmål er taget med?

Det her lugter langt værre, end dårlig optænding med vådt brænde!

 • 0
 • 0

Sikke da en trist "Spørgerunde".

Lige så selektiv kritisk Ryan Lund er i sin rapport, lige så selektivt har han her udvalgt de ukritiske spørgsmål. Ynkeligt.

 • 0
 • 0

Citat fra ovenstående svar fra Ryan Lund (RL): "I et fortroligt bilag i min videnskabelige rapport (som indgik i den helhed, der blev vurderet til et 12-tal) har jeg udarbejdet følgende politiske analyse, som svarer på dit spørgsmål:"

Hvem har været vejleder(e) og censor(er) på den rapport? Oplys navn og tilhørsforhold på de personer.

I hvilket fag eller kursus er rapporten blevet brugt som afleveringsopgave? Mit gæt er, at det må have været i faget "Udarbejdelse af politiske manifester".

I øvrigt, det er imponerende, at man kan få emner som:

1) Citat fra et RL svar ovenfor: "En stram indvandrings- og flygtningerelateret tilstrømningspolitik over for folk fra "svært integrerbare lande" (modsat FOKUS)." 2) Citat fra et RL svar ovenfor: "Derfor bør journalistuddannelserne på professionshøjskolerne lukkes hurtigst muligt, og alle nyuddannede journalister i Danmark bør som minimum have kandidatniveau, som det i dag praktiseres på Roskilde og Syddansk Universitet."

 • blandet ind i en diskussion om størrelsen af en eventuel sundhedsskadelig effekt af brændeovnsrøg.

Det må kræve en veludviklet fri fantasi?

 • 0
 • 0

Jeg er skuffet over at de 2 spørgsmål jeg stillede ikke blev besvaret - men omvendt ikke overrasket. Debatten kører klart i 2 lejre hvor saglige argumenter er ligegyldige.

Tag analogien til vores fødevarer. Senest er kostpyramiden blevet vendt rundt. Årsagen er primært at ting ikke er så indlysende som nogle gerne vil gøre det. Tilsvarende gælder de ultrafine partikler som er i vores indåndingsluft. Da det er en umulig opgave at identificere i lungerne og blodet hvor disse oprindelig stammer fra - ja så bliver det en gætteopgave.

I 60'erne og begyndelsen af 70'erne havde vi ikke meget brænderøg - derimod meget afbrænding af kul og koks (såvel i boliger som til gasproduktion) og meget olie og petroleum blev fyret af. Til gengæld kørte der ikke mange dieselbiler og filtre til såvel benzinbiler som især dieselbiler fandtes ikke. Rigtig mange - især mænd var rygere og der var dage med smog som det kendtes fra England.

Siden er naturgassen kommet, fjernvarmen udbygget, antal af rygere reduceret - men samtidig er forbruget af brændeovne steget, antallet af dieselbiler meget kraftig øget og indførelsen af partikelfiltre har måske medvirket til at de ultrafine partikler er øget.

I de sidste 5-10 år er antallet af hjertekar sygdomme faldet, antallet af personer med svær bronkitis er faldet - så alt i alt er det mere end svært at udpege årsag og virkning i et så kompleks system.

Han skriver selv i sin rapport: ....... "Det er vanskeligt at sige noget præcist af omfanget af effekter som følge af brændeovnsrøg, idet dette kræver mere detaljeret viden om de enkelte befolkningsgruppers faktiske udsættelse og viden om en mere præcis dosis-respons sammenhæng specifikt for brændeovnspartikler. Men på baggrund af foreløbige vurderinger, og ved at anvende dosis-respons for partikler generelt (målt som PM2,5), anslår man, at partikler fra brænde-ovne årligt medfører mindst 200 for tidlige dødsfald. ............. Ifølge (Bønløkke 2006: 11) var det i 2006 ikke muligt at kvantificere evt. forskelle i effekten af partikler fra forskellige kilder. ............ En af de personer som Ryan Lund har interviwet svarer: "Som udgangspunkt må man antage, at alle partikler er lige sundheds-skadelige, idet der ikke eksisterer nogen entydig og sikker epidemiologisk viden om det modsatte." ............ En anden af de udspurgte svarede:

 1. Hvis vi forudsætter, at alle partikler er lige sundhedsskadelige, så døde ca. 270 danskere årligt i år 2000 som følge af brænderøgsforureningen.
 2. Siden da er emissionerne fra individuel træfyring steget med ca. 80 %, så hvis mortalitetsestimatet fremskrives lineært, er vi således i dag oppe på knap 500 årlige dødsfald blandt danskerne pga. brænderøgsforureningen fra dansk jord. ........... Til det sidste udsagn under punkt 2 kan jeg kun sidde undrende tilbage og spekulære på, hvor alle de brændeovne pludselig er kommet fra siden emissionen fra år 2000 til idag er steget med ca 80%.

Konklusion: Rapporten er tilsyneldende baseret på forløbige vurderinger og skøn og kan på ingen måde tages som et givet faktum. Vi kan ikke være uenige om at partikelforurening ikke er sundt - men argumenterne og årsagssammenhæng bør nu engang følges ad og hænge sammen.

 • 0
 • 0

Ingeniørens promoverer åbenbart Ryan Lund og tillader skamløst en selvarrangeret omgang spørgsmål og svar.

De må jo være dumme, eller også er de overbevist om, at vi er det.

 • eller er det i virkeligheden sådan, at Ingeniøren/Ryan/DØR i det skjulte er betalt af elsektoren for at udvise ensidighed med henblik på at fremme jordvarme, varmepumper etc?
 • 0
 • 0

Fra hans fortrolige manifest lyder det som om han vil lave et parti. Jeg siger bare Gud bevare Danmark. Han er jo en af dem som har en hellig sag, og vil frelse os allesammen. De er dødsensfarlige, intet er dem helligt i forfølgelsen af deres mål, og igennem historien har de gjort væsentlig mere skade end den de vil frelse os fra. Og så kalder han andre for populistiske.

Det er som de rabiate abortmodstander der vil frelse de ufødte børn, hvorefter de myrder abortlægerne. Alt for sagen, selv de drastiske midler må tages i brug.

 • 0
 • 0

Bah Humbug.

Nu har jeg ikke selv stillet spørgsmål, men det fremgår af debatten at der er stillet spørgsmål som ikke er besvaret.

Ryan har valgt ikke at svare på de spørgsmål der relaterer til hans videnskabelige metode. Ekstrapolering af partikeltal fra brændefyrede madlavningsbål i afrika, usikkerhedsfaktorer der er ordner større end hvad han angiver osv. Ting som er kommet frem under debatten her på ing.dk.

Ret skal selvfølgelig være ret. Jeg har ikke selv spurgt, og ved ikke præcis hvilke spørgsmål der er ladt ubesvarede. Men det lugter værre end en dårlig optænding på en tåget formiddag.

 • 0
 • 0

Nu har jeg ikke selv stillet spørgsmål, men det fremgår af debatten at der er stillet spørgsmål som ikke er besvaret.

Jeg har stillet cirka følgende spørgsmål:

[b]Hvorfor anerkender du ikke at det er nemmere og mere oplagt at begrænse partikelforureningen ved at skifte fra dieseltog til eltog på elektrificerede strækninger?[/b]

Baggrunden for spørgsmålet er nedenstående citat fra denne artikel: http://ing.dk/artikel/127214-braenderoegen...

Du kalder brugen af brændeovne unødvendig, men i et samfund som vores gør vi også andre ting, der forurener, og som ikke som sådan er nødvendige. Hvorfor er det så lige brugen af brændeovne, du tager fat på?

»Blandt andet fordi det er nemmere og mere oplagt end for eksempel at tage fat på biler, for dem er der rigtig mange danskere, der har behov for og er afhængige af for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. I forhold til brændeovne er det enormt enkelt, for stort set ingen behøver brændeovne i dagens Danmark, fordi man har nogle gode alternative og oplagte løsninger, som varmepumper på landet og fjernvarme i byerne.«

Hvorfor fik jeg ikke noget svar?

 • 0
 • 0

"Nøren"- er det overraskende, så mange kvinder, der ikke ellers ses i debatterne, der spørger.

Normalt er her ikke engang 1 ud 10 kvindelige debattører... Der er en håndfuld.

Men måske har Ryan Lund en del kvindelige studiekammerater og bekendte, der syntes, det var vigtigt at deltage. Eller kvinder har kastet sig over hans rapport. Man ved aldrig.

Svar som at se tabel 3.5.1 side 117 i min rapport- er meget lidt brugbare.

Nej jeg spurte ikke, jeg har heller ikke brændeovn.

Mvh Tine

 • 0
 • 0

»Blandt andet fordi det er nemmere og mere oplagt end for eksempel at tage fat på biler, for dem er der rigtig mange danskere, der har behov for og er afhængige af for at kunne få hverdagen til at hænge sammen.

Det er et meget gammelt dansk princip: At rette smed for bager. Nogle skal straffes, og så tager man de lavest hængende frugter.

 • 0
 • 0

Ryan Lund uddanner sig til miljøplanlægger samtidig med han er dybt involveret og rådgiver for en privat interesseorganisation, Det Økologiske Råd.

Af Det Økologiske Råd budget på 5,2 mill. kr. finansiere Dansk Energi de 2,4 mill. kr.

Dansk Energi propagandere for fremtidige opvarmningsformer baseret på el. Mest omdiskuteret i forbindelse med privat boligopvarmning er varmepumper. Samme synspunkt har Det Økologiske Råd og dermed Ryan Lund. Bemærk at både Dansk Energi, Det Økologiske Råd og Ryan Lund forbigår varmepumpers svagheder med samme argumentation og ordvalg.

Uddannelsen som miljøplanlægger sigter på en offentlig stilling.

Betyder dette, at offentlig miljøplanlægning ikke ønskes underlagt faglige hensyn, og i sidste ende demokratisk kontrol, siden en erhvervs- og interesseorganisation som Dansk Energi via finansiering af lobbyvirksomheder får afgørende indflydelse på rekrutteringen til visse universitetsuddannelser, eller viser det bare niveauet på RUC?

Når jeg som en skide fotograf der ustandseligt bliver afbrudt af larmende unger der konstant spørger om alt mellem himmel og jord, hunden der skal fodres og luftes i tide og utide, kimene telefoner plus det løse, ud af øjenkrogen kan finde stribevis af grove fejl i Ryan Lunds pamflet, som for normale mennesker er paratviden, melder spørgsmålet sig om RUC er en uddannelsesinstitution eller en koranskole.

 • 0
 • 0

"Nøren"- er det overraskende, så mange kvinder, der ikke ellers ses i debatterne, der spørger.

Der var en der kaldte ham en "folkeforfører". Dette blandet med lidt testatoron kan vel give en vis sexappeal ? Jeg kan ikke vide det, for jeg er jo mand, og får derfor nærmest bare kvalme. Du Tine har, så vidt jeg kan bedømme, ret så meget velbevaret snusfornuft, så der virker det heller ikke. Måske jeg skulle spørge min meget søde bonusdatter som er blondine af 1. karat. Nåh nej, hun er sgu også særdeles fornuftig. Er der nogen der kender nogen af de kendte fra Paradise hotel eller lign. ? En registersammenkøring imellem Ryans spørgere og disse ubrugte hjerner kunne måske give nogen hits ;-)

hmm - jeg er vist blevet smittet lidt af en anden debattør her, som har sarkasme som kunstart.

 • 0
 • 0

melder spørgsmålet sig om RUC er en uddannelsesinstitution eller en koranskole.

Er det tid at gå til afstemning?

 • 0
 • 0

Nåeh ! så langt er du også ved at nå Lars :o)

Og er ved at opdage ,at små korte sarkastiske oneliners er er lettere at overkomme, end gang på gang at starte med Adam og Eva, hvergang et af "lysets børn" fra RUC dukker op her i spalterne :o)

 • 0
 • 0

Jeg kan godt forstå at oneliners er nemmere end at skrive pædagogisk og oplysende. Men kan nogen gøre forsøget og oplyse mig ?

1) Hvad er det DMU gør galt når de kan konkludere at partikelforureningen i en landsby med mange brændeovne er på niveau med partikelforureningen på H.C. Andersens Boulevard når det er fyringssæson ? Se http://www2.dmu.dk/pub/mb14.pdf, figur 4-4.

2) Hvad er det tilsvarende DMU gør galt når de kan konkludere at middelkoncentrationen af benzo(a)pyren-ækvivalenter er tre gange højere end på H.C. Andersens Boulevard i fyringssæsonen ? Målingerne er foretaget i Jyllinge, se http://www2.dmu.dk/Pub/TR3.pdf.

3) En ny brændeovn der mere end opfylder svanemærkets krav udleder iflg. DAPO 3g partikler/kg fyret træ. Iflg. DØR svarer det til knap 200g/GJ. Det er ca. 40 gange mere end et oliefyr, og dette er under optimale kontrollerede forhold. Under praktisk hverdagsbrug må man derfor forvente at udledningen er højere. Hvorfor skal vi ikke kræve at udledningen fra brændeovne kommer ned på niveau med et oliefyr, altså 5g/GJ ? Eller endnu bedre, ned på niveau med industrielle træfyringsanlæg der udleder omtrent 1,5 g/GJ ?

 • 0
 • 0

@Jan Jeg skal gerne gøre et forsøg, selvom det nu er ca. et år siden jeg tyggede disse rapporter igennem sidst. Du kan sikkert finde nogle af svarene her: http://ing.dk/artikel/107433-saadan-manipu...

Til dine spørgsmål: Ad1) Man sammenligner æbler med bananer. Eller måske rettere, man lader som om æbler = bananer (partikler er partikler punktum). På sydkysten af Langeland kan man måle et skyhøjt antal pm2 når vinden kommer fra det friske hav. Det vil næppe nogen hidse sig op over.

Ad2) Lidt samme slags problematik. Benzo(A)pyren ækvivalenter er hovedsageligt et produkt af afbrænding af organisk materiale. Derfor er det ikke så overraskende at der er mere af det i Jyllinge, end ved H.C.Anders Boulevard, hvor der næppe er ret mange brændeovne. Valgte man en anden gade i Kbhvn. med mange grillbarer, ville tallet nok se noget anderledes ud, da PAHer bestemt også bliver produceret når man steger en bøf. Og ja - lige så kræftfremkaldene.

Populistisk kan man måske sige, at der er mere lort på landet end i villakvarterne. Den forskel, at man ikke har meget glæde af hundelort, mens kolort indgår som en resource har man bare valgt at se bort fra. I en "Ryan-udlægning" ville det blive til, at vi skal simpelthen have ryddet op ude på landet.

Ad3) Ingen er uenig i, at al forurenende teknik skal forbedres. Også brændeovne. Der skal dog alle vegne være proportioner og omtanke med inden man tager drastiske beslutninger. Ellers kan man nemt gøre mere skade end gavn. DMUs gæt på det danske brændeforbrug i 2010 lå på godt 24PJ, svarende til ca. 400.000 gennemsnits husstandes totale varmeforbrug. Det er trods alt en vis størrelse !

DMUs gæt, er baseret på en telefonrundspørge til 1500 mennesker med fastnettlf. (altså nok en højere gennemsnitsalder end generelt i DK). Så mængden af brænde er altså stærkt usikker. Personligt tror jeg, at den er langt større.

Vi ved heller ikke hvordan anvendelsen fordeler sig på land / by, altså hvor stor en delmængde der reelt kan give anledning til problemer.

Skal 24PJ erstattes med noget andet med samme forsyningssikkerhed, så vil det også give problemer. Sikkert bare af en anden karakter (mere kviksølv på Amager som eksempel).

"Bare at kræve at....) kan derfor let resultere i massive investeringer, som bare flytter os fra pest til kolera, eller det der er værre.

Derfor skal vi tænke os om og skaffe mere eksakt viden.

DMU gør det bedste de kan. Det er måden deres resultater bliver udlagt, og misbrugt på, som det er helt galt med.

 • 0
 • 0

Citat (fra et fortroligt bilag til en videnskabelige rapport (som indgik i den helhed, der blev vurderet til et 12-tal) (så fik man da lige den klemt ind - sådan helt tilfældigt):

9 HOVEDÅRSAGER TIL AT BRÆNDERØGSFORURENINGEN I BYZONE I DK ENDNU IKKE ER EFFEKTIVT REGULERET

Ja - se nu bliver det interessant ;-) - hvad er grunden -------> ??

og nej jeg orker ikke lave kopy paste på alle disse "skønne" årsager - men må blot konstatere at hvis jeg havde været sensor og virkelig læst dette bilag med "Hovedårsager" som :

 1. FLERTAL AF FORSKRÆMTE, FLADLANDS-OPPORTUNISTISKE OG POPULISTISKE LEVEBRØDSPOLITIKERE I DANMARK/EU

og lignende udsagn - tja så kan det kun have givet 12 hvis opgaven fra starten var defineret som : Lav et politisk manifest hvor din egen politiske holdning skal stå som det mest tydelige - og ret resten ind så det understøtter din egne argumenter og negligér så meget du kan der kunne forstyrre din argumentation. --- støn --- og suk.

og behov for et magtfuldt Parti - arrrgghhhhh - vi har nu fundet en af Stalins glemte efterkommere - lol.

Jeg bliver sgu lidt træt og bekymret for den politiske scene i DK - når man ophøjer et værk som dette hvor man understøtter censur og opfordrer til aktivt at udvælge hvem må udtale sig ja - så er vi da vist ved at være ude på et skråplan - gud bevare dk - og go´ søndag

PS: paller der evt afbrændes er vel ofte engangspaller - og de er ikke imprægnerede - hvis man har lidt teknisk indsigt - selv som spirrende universitetskandidat ville man vel vide at en varmebehandling ikke er lig med en imprægnering - men nu stiller jeg vel for høje krav til det uddannelsesmæssige niveau ( og risikerer vel at jeg ikke længere selv må skrive kommentarer til artikler fordi min uddannelse ikke er på RUC's liste over kommentarskribentegnede uddannelser)

PPS: til dem der ikke orker at læse alle de svar der gives på spørgsmålene i artiklen ovenfor, kan jeg som service oplyse at alle de mere eller mindre sarkastiske og spydige kommentarer jeg har skrevet har bagrund i de "skønne" svar RL har givet.

Go søndag

 • 0
 • 0

Først vil jeg sige tak til Ryan Lund for et super godt initiativ. Jeg og mine børn (hvoraf den ene har begyndende astma) er ofte plaget af skorstensrøg fra naboerne. Og de fyrer endda ikke hver dag.

Moderne huse skal overholde en bestemt luftudskiftning over tid, og jeg har selv installeret et ventilationsanlæg for at sikre udskiftning af luften. Derfor irriterer det mig utroligt meget, når den tykke røg fra naboernes pejse og gamle brændeovne suges ind i anlægget og fordeles rundt i huset i løbet af kort tid. Det er jo næsten til grin.

Som rig nation burde vi tage os sammen NU, og gøre noget ved det åbenlyse misbrug af vores rene luft.

Tak! Mvh Thomas Jørgensen

 • 0
 • 1

Lars, tak for et fornuftigt svar.

Ad1) Man sammenligner æbler med bananer. Eller måske rettere, man lader som om æbler = bananer (partikler er partikler punktum).

1) Jeg kan sagtens følge dig i at partikler ikke blot er partikler. Om en partikel er problematisk eller ej har naturligvis alt at gøre med hvorvidt den reagerer med lungevævet på en uheldig måde eller ej. Der er vor viden stadig ret usikker.

I det mindste kan vi da slippe for at diskutere hvorvidt brændeovne udleder mange partikler eller ej. Det er så "blot" farligheden af disse partikler vi nu kan diskutere.

Valgte man en anden gade i Kbhvn. med mange grillbarer, ville tallet nok se noget anderledes ud, da PAHer bestemt også bliver produceret når man steger en bøf. Og ja - lige så kræftfremkaldene.

2) Jeg tror skam heller ikke det er rart at bo ved siden af en grillbar. At PAH også findes i stegeos gør det jo ikke mindre problematisk, og niveauerne i Jyllinge var desværre pænt høje. De taler i hvert fald ikke til brændeovnenes fordel.

Der skal dog alle vegne være proportioner og omtanke med inden man tager drastiske beslutninger. Ellers kan man nemt gøre mere skade end gavn. [...] Skal 24PJ erstattes med noget andet med samme forsyningssikkerhed, så vil det også give problemer.

3) Her kan jeg så argumentere for at en udskiftning fra oliefyr til brændeovn allerede har gjort mere skade end gavn (såfremt skadevirkningen af partiklerne fra brændeovnen er sammenlignelige med oliefyrets). Det er netop mit indtryk at en del oliefyr er blevet konverteret til brændeovne de seneste 10 år; antallet af ovne stiger og olieprisen skubber folk i retning af at bruge mere træ.

På linket til din blog, lufter du muligheden for at give skorstensfejerne kompetence til at nedlægge fyringsforbud. Det støtter jeg helt. Og hvis kommunerne også kan gå hårdere til værks mod "oserne" ville vi være nået endnu et stykke vej.

Hvad er din mening om det rigtige og fornuftige niveau for udledning mht. røg-/lugt-gener ? Jeg har set dig skrive at

"Jeg kunne have lyst til at sætte et skilt dér hvor jeg har været hvor der står "Her fyres der med brænde", for ellers er der jo ingen der opdager det.".

Er det efter din mening realistisk at få alle dagens brændeovne (lad os bare sige dem der er mindre end 5 år gamle) op på dette niveau hvor de slet ikke giver hverken røg- eller lugt-gener ? I så fald - hvordan gør vi ? Jeg har en håndfuld naboer eller to jeg meget gerne så forbedret på denne måde. Hvis vi kunne få alle disse akutte gener væk kunne vi måske få en mere saglig og rolig debat.

 • 0
 • 0

Nu har menneskeheden vel gennem ca. 100.000 år vænnet sig til brænderøg fra opvarmning og madlavning sådan at nutidens mennesker er ret robuste over den mulige fare herfra.

Men det er vel en bivirkning ved evolutionen at der af til opstår mutanter som ikke tåler røg så godt som os andre :-)

Så når Ryan Røg har fået så meget vind i sejlene her er det måske fordi der i de senere år er blevet meget mindre røg overalt i vore miljøer og det har givet mutanterne blod på tanden til at angribe :-)

 • 0
 • 0

3) Her kan jeg så argumentere for at en udskiftning fra oliefyr til brændeovn allerede har gjort mere skade end gavn (såfremt skadevirkningen af partiklerne fra brændeovnen er sammenlignelige med oliefyrets).

Det kan du, men det kommer vel nærmest an på, om det er individets, eller artens overlevelse vi er bekymrede for. Jeg tror ikke der er ret mange der har skiftet oliefyret ud med en brændeovn, da kun de færreste gider stå op til et koldt hus om morgenen. En del er skiftet ud med masseovne, men så mange ovnsættere er vi ikke i dette land, at det kan have den store samfundsmæssige betydning endnu.

...Og hvis kommunerne også kan gå hårdere til værks mod "oserne" ville vi være nået endnu et stykke vej.

Kommunerne (eller skorstensfejerne) skal have mere sikre værktøjer først. I dag er det "den ældste mand med den største næse" der afgør det. Det er ikke tidssvarende. Det vil ikke være populært at gå hårdede til værks med så subjektive vurderinger. Med retfærdigt objektivt værktøj vil det til gengæld være helt i orden.

Hvad er din mening om det rigtige og fornuftige niveau for udledning mht. røg-/lugt-gener ?

De niveauer som ovn/kedel er godkendt efter. Der hvor der er problemer skyldes det enten forkert betjening eller forkert installation, eller endnu være en kombination af begge.

Er det efter din mening realistisk at få alle dagens brændeovne (lad os bare sige dem der er mindre end 5 år gamle) op på dette niveau hvor de slet ikke giver hverken røg- eller lugt-gener ? I så fald - hvordan gør vi ? Jeg har en håndfuld naboer eller to jeg meget gerne så forbedret på denne måde. Hvis vi kunne få alle disse akutte gener væk kunne vi måske få en mere saglig og rolig debat.

Nej, enhver forbrænding - alle vegne - kan "slå en bøvs" ved opstart. Længden af "bøvsen" afhænger meget af hvordan der tændes op og hvordan den derefter bliver passet.

Ovnens teknik har dog også meget at sige. I prøverapporten på min hjemmeside kan du på i grafen på side 18 se, at den typiske startpukkel på co-kurven er praktisk taget væk. (Co er repræsentativ for PAH). Målingerne i denne rapport er i øvrigt foretaget under helt almindelig daglig drift. Det har også betydning for naboerne, om døgnets varmebehov kan klares ved 2 timers intensiv fyring, eller om der skal fyres hele dagen. Jo lavere varmebehovet er, jo mere problematisk bliver det at holde en "sagte ild" kørende uden problemer. Den eneste "snedige indretning" som kan sikre, at ovnen bliver brugt rigtigt, er efter min mening, at den er så nem at bruge som overhovedet muligt og her har masseovne/stenovne en kæmpe fordel. Så den alm. jernbrændeovn som vi kender den, vil nok udfase sig selv i takt med udskiftning i bygningsmassen. Men vi kan aldrig være sikre. For 25år siden troede jeg det ikke muligt at holde en fornuftig ild kørende under 5kW effekt. Det har brændeovnsfabrikanterne allerede modbevist, men hvor meget længere den går uden automatisk indfyring som i pilleovne, er nok tvivlsomt.

 • 0
 • 0

Jeg tror at det såkaldte hemmelige bilag må være en hackers værk. Jeg kan ikke forestille mig, at en seriøs videnskabsmand ville bruge sådanne vendinger og kommentarer, som jo i bund og grund er personlige lommefilosofiske kandestøberier og ikke har nogen substans i forhold til emnet.

 • 0
 • 0

Som rig nation burde vi tage os sammen NU, og gøre noget ved det åbenlyse misbrug af vores rene luft.

Tak! Mvh Thomas Jørgensen

Det Du her opfordrer til er landsskadeligt. Du kan umuligt være uvidende om velfærden og de kompetente,underbetalte og overbelastede mennesker ,der driver den ,i meget høj grad er betalt af en høj ,men retfærdig energiafgiftspolitik. Uden energiafgiftspolitik var det kun Lars Helbro med følge som fyrede.

 • 0
 • 0

Indimellem føler jeg at det i virkeligheden er en magtkamp. De kæmpende er i virkeligheden bedøvende ligeglade med folks velbefindende. Det drejer sig blot om at du med love og regler i hånden kan hævde dig selv og tryne andre. Det ses med tobaksrøg og rygning, at folk er blevet ualmindeligt følsomme, også udover enhver rimelighed. Det går dem til hovedet, at de pludselig kan tvinge andre til at indordne sig. Den samme indstilling fornemmes også her i denne debat. Politikerne er ikke uden skyld i udviklingen, med deres tættere og tættere kontrol og regulering. Gad vide hvor mange år der skal gå, før vi har overhalet det gamle DDR. Og selvfølgelig er det altsammen for at beskytte os mod unævnelige farer. Hvem vil være skyld i at nogle dør.

 • 0
 • 0

Politikerne er ikke uden skyld i udviklingen, med deres tættere og tættere kontrol og regulering. Gad vide hvor mange år der skal gå, før vi har overhalet det gamle DDR. Og selvfølgelig er det altsammen for at beskytte os mod unævnelige farer. Hvem vil være skyld i at nogle dør.

Jeg har arbejdet med økologi (vindkraft) siden 1976, og har oplevet sejr.

Men nu kan jeg ikke holde ud at høre ord som "Miljø, "Økologi" og "Grøn". De er blevet kuppet af diverse råd og tænketanke, som laver rapporter til hinanden for at få magt, kontrol og et centralistisk samfund.

Miljø-stalinister!

 • 0
 • 0

Jeg tror at det såkaldte hemmelige bilag må være en hackers værk. Jeg kan ikke forestille mig, at en seriøs videnskabsmand ville bruge sådanne vendinger og kommentarer, som jo i bund og grund er personlige lommefilosofiske kandestøberier og ikke har nogen substans i forhold til emnet.

Jeg er helt enig - og hænger fast med det yderste af neglene i håbet om at du har ret ----- desværre ser det jo ud til at ING.dk selv har fundet ud af at der er blevet sorteret i de spørgsmål der blev svaret på (se emne: RL skal nu svare på nogle af de kritiske spørgsmål) - det fortæller vel lidt om det niveau vi er på.

 • 0
 • 0

[quote]Kommunerne (eller skorstensfejerne) skal have mere sikre værktøjer først. I dag er det "den ældste mand med den største næse" der afgør det. Det er ikke tidssvarende. Det vil ikke være populært at gå hårdede til værks med så subjektive vurderinger. Med retfærdigt objektivt værktøj vil det til gengæld være helt i orden.[\quote]

Helt enig. CO-måling kunne vel være et oplagt sted at starte, men det bliver vel allerede gjort af skorstensfejeren - eller er det kun for oliefyr ?

Det lyder til at du har en røggasmåler som denne her: http://www.testosites.de/fluegas/index.htm...

Hvad er prisniveauet på sådan en ? Testo flagrer ikke ligefrem med prisskilte på sitet. Er det noget der skal anskaffes i kommunalt regi for at bruges ved nærmere undersøgelser - eller er skorstensfejerens udstyr lige så godt ?

Man kan også anskaffe en partikeltæller til overkommelige penge nu om dage. Den kan så sættes op i indåndingszonen hos en klager, f.ex. ud for et vindue, og give et ganske præcist billede af hvad partikelkoncentrationen er der.

Lugt-generne burde i princippet også kunne måles objektivt men det lader til at ingen endnu rigtig ved hvad det er for gasser eller partikler der giver lugt og lokalirritation. Her er vi vist desværre stadig afhængige af hvilken næse der bedømmer problemet.

[quote]Nej, enhver forbrænding - alle vegne - kan "slå en bøvs" ved opstart. Længden af "bøvsen" afhænger meget af hvordan der tændes op og hvordan den derefter bliver passet.[\quote]

Forståeligt. Men er der blå/sort røg i mere end få minutter efter opstart er der vel noget galt. Det kan også dokumenteres og vurderes ganske objektivt med billeder.

Kan vi blive enige om at hvis der kommer synlig blå eller sort røg op af en skorsten - så er der noget galt ?

 • 0
 • 0

Vi prøver lige igen med de korrekte quote-tegn så det er mere læsbart.

Kommunerne (eller skorstensfejerne) skal have mere sikre værktøjer først. I dag er det "den ældste mand med den største næse" der afgør det. Det er ikke tidssvarende. Det vil ikke være populært at gå hårdede til værks med så subjektive vurderinger. Med retfærdigt objektivt værktøj vil det til gengæld være helt i orden.

Helt enig. CO-måling kunne vel være et oplagt sted at starte, men det bliver vel allerede gjort af skorstensfejeren - eller er det kun for oliefyr ?

Det lyder til at du har en røggasmåler som denne her: http://www.testosites.de/flueg...;p=1

Hvad er prisniveauet på sådan en ? Testo flagrer ikke ligefrem med prisskilte på sitet. Er det noget der skal anskaffes i kommunalt regi for at bruges ved nærmere undersøgelser - eller er skorstensfejerens udstyr lige så godt ?

Man kan også anskaffe en partikeltæller til overkommelige penge nu om dage. Den kan så sættes op i indåndingszonen hos en klager, f.ex. ud for et vindue, og give et ganske præcist billede af hvad partikelkoncentrationen er der.

Lugt-generne burde i princippet også kunne måles objektivt men det lader til at ingen endnu rigtig ved hvad det er for gasser eller partikler der giver lugt og lokalirritation. Her er vi vist desværre stadig afhængige af hvilken næse der bedømmer problemet.

Nej, enhver forbrænding - alle vegne - kan "slå en bøvs" ved opstart. Længden af "bøvsen" afhænger meget af hvordan der tændes op og hvordan den derefter bliver passet.

Forståeligt. Men er der blå/sort røg i mere end få minutter efter opstart er der vel noget galt. Det kan også dokumenteres og vurderes ganske objektivt med billeder.

Kan vi blive enige om at hvis der kommer synlig blå eller sort røg op af en skorsten - så er der noget galt ?

 • 0
 • 0

Kan vi blive enige om at hvis der kommer synlig blå eller sort røg op af en skorsten - så er der noget galt ?

Det er jo slet ikke det Ryan Lund beskæftiger sig med. PM2.5 kan dårligt nok ses. Synlig røg består af væsentlig større partikler. Tænk på hvor mange partikler der skal til for at lave en helt almindelig diset dag. Jeg så forleden et billede af partikelmåling fra satellitter over Sahara. Det var simpelthen værre end Slagslunde på en stille vinterdag sen eftermiddag.

 • 0
 • 0

Jeg har arbejdet med økologi (vindkraft) siden 1976, og har oplevet sejr.

Men nu kan jeg ikke holde ud at høre ord som "Miljø, "Økologi" og "Grøn". De er blevet kuppet af diverse råd og tænketanke, som laver rapporter til hinanden for at få magt, kontrol og et centralistisk samfund.

Miljø-stalinister!

Den fangede James Corbett allerede i 2009

A Message to the Environmental Movement - Your movement has been hijacked

You watched at first with hope and excitement as your movement, your cause, your message began to spread, as it was taken up by the media and given attention, as conferences were organized and as the ideas you had struggled so long and hard to be heard were talked about nationally. Then internationally.

You watched with growing unease as the message was simplified. First it became a slogan. Then it became a brand. Soon it was nothing more than a label and it became attached to products. The ideas you had once fought for were now being sold back to you. For profit.

The realization came the first time you read The Club of Rome's 1991 book, The First Global Revolution, which says:

"In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together. But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap, which we have already warned readers about, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy then is humanity itself."

Transcript eller video: http://www.corbettreport.com/articles/2009...

 • 0
 • 0

Kan vi blive enige om at hvis der kommer synlig blå eller sort røg op af en skorsten - så er der noget galt ?

Enig. Der kommer aldrig synlig blå eller sort røg op af min skorsten. Der kan komme lidt lysegrå røg lige efter optænding.

 • 0
 • 0

Det ved jeg godt. Jeg prøver bare at finde et minimums-kriterie som vi alle kan blive enige om kræver handling. At få fjernet "oserne" der fyrer forkert og med dårligt brændsel er vel noget begge lejre af debatten kan slutte op om.

 • 0
 • 0

Helt enig. CO-måling kunne vel være et oplagt sted at starte, men det bliver vel allerede gjort af skorstensfejeren - eller er det kun for oliefyr ?

Sammenhængen imellem co og PAH, som reelt er det folk klager over, er gammelkendt (Policykliske Aromatiske Hydrocarboner - ordet Aromatisk siger nærmest det hele). Det er også ret veldokumenteret, at PAH ikke er godt for helbreddet. Heller ikke selvom det nogen gange lugter rigtig godt (stegt bøf). Jeg kan godt lide duften af et godt bål. Sur røg hader jeg. Sagen handler vel også om, hvor steril en verden vi ønsker at leve i ?

Co er relativt enkelt og billigt at måle på. Den viste Testo 330 fås i en konfiguration så den er mere egnet til langtidsmåling på fastbrændsel. Den sidste pris jeg har betalt er 17.000,- (for 2 år siden var det 33.000,-). Hertil kommer en årlig kalibrering på et akkrediteret værksted hvis man ønsker at resultaterne skal kunne bruges som dokumentation. Skorstensfejerne er så småt begyndt at indkøbe lignende udstyr, men da en reel måling på en ovn/kedel tager væsentlig længere tid (mindst 1 fyringscyklus), er det mig bekendt ikke noget de tilbyder endnu.

Jeg foretog målinger på skorstenen i Nykøbing, som jeg har skrevet en del om. Disse ligger som bil.A i sagen, men om de vil blive tillagt betydning får vi forhåbentlig at vide når sagen afgøres i Østre landsret d.2/6. Sagen starter med klager fra 1 nabo over ildelugtende røg - altså PAH. I byretten medgiver miljøtilsynsmanden, at dette ikke er problemet, men derimod de partikler der daler ned på gadeplan. Du skriver, at man kan sætte en partikkeltæller op i naboens vindue og få et præcist billede...... Nej, det kan man ikke, da den ikke vil kunne skelne imellem hvor partiklerne kommer fra, eller hvad de består af ! Det er heller ikke det der bliver klaget over.

Partikler er efter min mening, blevet en "trend" blandt visse forskere, nok netop fordi vi ved så lidt om dem. Det er klart sjovere at forske i noget forholdsvis ukendt. For intrigemagere som Ryan Lund er de en guldklump, da det er nemmere at forskrække folk med en usynlig fare.

Lugt kan kun registreres subjektivt (med næsen) og resultatet vil altid være forskelligt fra den ene næse til den anden. Da der dog som regel er en helt tydelig sammenhæng imellem synlig røg, som kan måles objektivt, og så lugt, så skulle sagen reelt ikke være så vanskelig.

Der hvor der ikke er en sammenhæng imellem lugt og synlig røg er, hvor man afbrænder Petcoke. Det stinker, mest af svovl, men indeholder også store mængder af diverse tungmetaller. At Ryan Lund på baggrund af 1 forespørgsel til Anders Ewald, som svarer følgende : "Nej jeg ved ikke, hvilken procentdel kul og lignende udgør i forhold til privat træbaseret opvarmning. Hvis jeg skal gætte,....." kan konkluderer at kul og koks ikke har nogen betydning, så siger det mig noget om hans måde at bedrive forskning på. Der er sikkert mange ting man kunne spørge nogen om, som ikke ved det, og derefter konkluderer at det ingen betydning har - ligeså vel som det modsatte.

 • 0
 • 0

Den viste Testo 330 fås i en konfiguration så den er mere egnet til langtidsmåling på fastbrændsel. Den sidste pris jeg har betalt er 17.000,- (for 2 år siden var det 33.000,-). Hertil kommer en årlig kalibrering på et akkrediteret værksted hvis man ønsker at resultaterne skal kunne bruges som dokumentation. Skorstensfejerne er så småt begyndt at indkøbe lignende udstyr, men da en reel måling på en ovn/kedel tager væsentlig længere tid (mindst 1 fyringscyklus), er det mig bekendt ikke noget de tilbyder endnu.

Tak for oplysningen. Det er da en pris der er til at håndtere. En grundig CO-måling er der vel heller ingen der kan argumentere fornuftigt imod hvis en osende skorsten skal undersøges nærmere.

 • 0
 • 0

Kære alle

Nu hvor alle har haft mulighed for at kommentere og diskutere Q&A’en - samt artiklerne relateret til min rapport om brænderøgsforurening & folkesundhed på ing.dk og i den trykte udgave (der har i alt været ca. 350 af disse blog-indlæg) - vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for jeres deltagelse og engagement, samt komme med en afsluttende kommentar, som kan læses her:

http://ing.dk/artikel/127214-braenderoegen...

Med venlig hilsen Ryan Lund

 • 0
 • 0

Nu har diskutionen om hvor mange der dør af røg fra brændeovne kørt i nogle måneder og tallene veksler afhængig af hvem der spørges mellem 0 og 500 om året. Ifølge Newspaq dør der så mange af rygning: "Dermed er det samlede antal rygerrelaterede dødsfald faldet det seneste årti fra 13.900 til 13.300". Jeg ved ikke hvordan Newspaqs tal fremkommer og kan dermed ikke forholde mig til validiteten, men størrelsesordenen er at antallet af dødsfald er mere end 25 gange så højt, som det allerhøjeste tal, der er postuleret om brændeovne. Enhver ansvarlig regering ville derfor nok koncentrere kræfterne om den luftforurening, der kommer fra cigaretter, hvis der skal diskuteres yderligere lovgivning. At jeg så som ikke ryger allerede synes, at der allerede nu bliver grebet lige lovlig voldsomt ind i folks frihed til at vælge en livsforkortende last er så en helt anden sag. Sagen her er, at Ryan Lund i forhold til andre ting, der påvirker danskernes livslængde med brændeovnene ikke forstår at sætte sagen i perspektiv. DEn tilgængelige viden og den mulige påvirkning af danskernes livslængde igennem lovgivning er så lille og så usikker, at poliktikerne bør holde sig langt fra at foretage sig noget på området udover at uddanne skorstensfejerne i at rådgive folk om korrekt fyring af brændeovnene.

 • 0
 • 0

Ryan Lunds korstog mod brændeovne er beundringsværdig. Han fortjener en særlig plads i Danmarks historien. Manden der med sit utrættelige engagement vil frelse nationen for brændeovnens dødelige røg.

Der er ingen tvivl om, at Ryan Lunds store engagement for brændeovnenes afskaffelse bør udbredes til hele EU området og måske vil der også være uopdyrkede muligheder for Ryan Lunds korstog andre steder i verden- en stor opgave venter forude for ham..

Må jeg have lov til som formand for foreningen "Alt er forbudt", at udtrykke min store beundring for en stor og uegennyttig indsats for verdensafskaffelsen af brændeovnen.

Et 9 foldig leve for brændeovnens fjende nr.1 Ryan Lund.

Han længe leve! Hurra hurra!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten