Lærerne mere syge: Indeklima forværret i skolerne efter reformen

Sygefraværet hos lærerne er stigende, og skolereformens indførelse af længere ophold i klasselokalerne er en af årsagerne, mener både forskere, skoleledere og lærerne selv. De peger derfor samstemmende på de problemer med indeklimaet i danske skoler, der er dokumenteret i flere rapporter gennem de seneste år.

»Vi har registreret et stigende sygefravær, hvor vi ikke kan afvise, at årsagen er det dårlige indeklima,« siger Thomas Andreasen, der er formand for Organisations- og Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening.

Tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at lærernes sygefravær grundet egen sygdom er steget med 12 procent, efter at heldagsskolen blev indført sidste år. Med indførelsen af de nye arbejdstidsregler opholder en lærer sig nu som udgangspunkt 40 timer om ugen på skolen mod de tidligere typisk 25 timer, oplyser Danmarks Lærerforening.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal mener også, at de længere dage på skolerne er medvirkende årsag til stigende sygefravær:

»Med skolereformen bliver presset på indeklimaet endnu mere akut. Før reformen tog en lærer, der havde det dårligt, et par Panodiler og gennemførte sine to lektioner. I dag har de otte lektioner og bliver derfor hjemme,« siger han.

Arbejdstilsynet kender problemet

At indeklimaproblematikken er blevet forværret med skolereformen peger også en stigning i antallet af påbud fra Arbejdstilsynet på.

Folkeskolen har længe været den arbejdsplads i Danmark, hvor Arbejdstilsynet udsteder flest påbud grundet dårligt indeklima. Men antallet af påbud steg med indførelsen af heldagsskolen fra påbud på 11,7 pct. af de besøgte skoler i 2013 til påbud på 18,6 pct. af skolerne i 2014.

Ifølge Jesper Tidemann Nielsen, pressechef i Arbejdstilsynet, skyldes de mange påbud oftest ringe eller manglende ventilation. Flere tidligere undersøgelser bekræfter da også, at luften i klasselokalerne ofte overskrider Arbejdstilsynets anbefalede CO2-grænse på 1.000 ppm (parts per million) med flere hundrede procent.

Problemet er veldokumenteret

Indeklimaforsker og professor ved DTU Geo Clausen har forsket i skolernes indeklima i mange år og medvirket til flere rapporter om de vedvarende indeklimaproblemer. Senest har han sammen med kollegerne ved Center for Indeklima og Energi publiceret rapporten Indeklima i skoler. Status og konsekvenser. Han kalder udviklingen uansvarlig og forstår ikke, hvorfor lærerne ikke råber mere op om den dårlige ventilation på mange af landets skoler:

»Når de skal være i lokalerne i længere tid, bliver problemet selvsagt bare værre,« fastslår han.

Heller ikke Pawel Wargocki, professor ved Center for Indeklima og Energi på DTU, er overrasket over, at sygefraværet hos lærerne stiger i forbindelse med, at de skal opholde sig længere tid på skolerne.

»Forlænget tid i skoler kan bidrage til forøget total fravær af lærere pr. år,« siger han.

Ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fortæller seniorforsker Peder Wolkoff, at mange faktorer spiller ind ved et dårligt indeklima, men at CO2 bestemt har en betydning.

»30-40 års forskning viser, at CO2-niveauer over 500-1.000 ppm har en række negative konsekvenser,« fortæller Peder Wolkoff.

Konsekvenserne af et højt CO2-niveau er generel dårlig trivsel med indeklimasymptomer såsom hovedpine, koncentrationsbesvær, forværring af astma og irriterede slimhinder med øget eksponering for infektion til følge, fortæller Paula Hammer, læge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling​ ved Bispebjerg Hospital:

»Det er absolut noget, der bør handles på,« siger hun.

Læs også: Luftforurening kan øge risiko for demens

En undersøgelse udført af seniorforsker Barbara Kolarik fra Statens Byggeforskningsinstitut understøtter sammenhængen mellem sygefravær og indeklimaet. Den viser nemlig, at sygefraværet blandt børn i børnehaver og daginstitutioner falder statistisk med 7 procent, når CO2-koncentration falder med bare 100 ppm.

For meget CO2 koster millioner

I 2012 udgav rådgivningsvirksomheden Slotsholm en lignende rapport i samarbejde med Center for Indeklima og Energi på DTU. Den konkluderer, at man ved at øge udluftningen i folkeskolen kan sænke sygefraværet hos lærerne med 4 procent, så længe CO2-koncentrationen lå omkring bygningsreglementets grænse på 1.000 ppm. I 2012 ville det betyde en besparelse på 40 millioner kroner om året.

I Kommunernes Landsforening mener chefkonsulent Preben Meier Pedersen, at der må prioriteres, når det gælder investeringer i folkeskolen.

»Svaret er ikke kun dyre ventilationsløsninger. Luk op for vinduerne og inddrag tilstødende lokaler i undervisningen,« siger han.

Men udluftning er slet ikke nok, fastslår Geo Clausen:

»Det er simpelthen noget vrøvl. Så har de ikke læst vores undersøgelse. Den viser jo netop, at selv om der luftes ud, kommer CO2-niveauet i en klasse med 24 elever hurtigt op igen, hvis ventilationen i klassen er for lav,« siger han.

DTU arbejder ifølge Geo Clausen benhårdt på at finde løsninger, der kan hjælpe skolerne med deres klimaproblemer.

»Lærere og elever skal selvfølgelig gøre, hvad de kan med udluftning og lignende, men vores anbefaling er ordentlig ventilation,« fastslår han.

Tilsynschef Thomas Nygaard Christensen fortæller, at Arbejdstilsynets krav til indeklimaet er en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk.

»Det kan derfor være svært at løse indeklimaproblemerne ved at åbne et vindue, særligt om vinteren,« siger han.

Dårlig luft giver dårlig læring

De høje CO2-værdier går også ud over elevernes præstationsevne. Et masseeksperiment fra 2014 udført af Danish Science Factory i samarbejde med Geo Clausen på DTU viser, at elevernes læringsevne øges med næsten 14 pct., når CO2-niveauet i klassen sænkes.

I 60 pct. af de 785 klasser fra 262 skoler og gymnasier, der medvirkede i eksperimentet, lå CO2-koncentrationer i mange tilfælde flere hundrede procent over Arbejdstilsynets anbefalede CO2-grænse på 1.000 ppm. Det er samme grænse som kravet til indeklima i Bygningsreglementet (R10).

Læs også: Forskning: Forurenet luft giver dårligere karakterer

Emner : Arbejdsmiljø
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

....de lige er blevet kørt over med en damptromle, da de sidst forsøgte at stå op for deres sag.

Vi har de to ældste i friskole nu, meget mod min vilje, men jeg vil ikke udsætte mine børn for det der "heldagsskole", hvor de skal lære, at man har det bedst af at være længst mulig tid væk fra hjemmet og lave ligegyldige ting for at få tiden til at gå, i stedet for selv at finde på noget.

 • 0
 • 0

Det er egentlig utrolig hvad skolereformen skal have skyld for. Indeklimaet er vel ikke blevet dårligere pga reformen. Ud over det opholder lærerne sig heller ikke hele tiden i det samme lokale.

 • 0
 • 0

Det er egentlig utrolig hvad skolereformen skal have skyld for. Indeklimaet er vel ikke blevet dårligere pga reformen. Ud over det opholder lærerne sig heller ikke hele tiden i det samme lokale.

Men det hjælper jo ikke at flytte fra et lokale med dårligt indeklima til et andet. Mange steder er det ikke kun klasselokalerne der giver problemer men også at lærerene mange steder er stuvet sammen i arbejds lokaler med alt for mange pladser så selvfølgelig har reformen en betydning for indeklimaet, de kan jo ikke sidde derhjemme og forberede sig som de kunne før.

 • 0
 • 0

Ja det er utroligt. overskriften kunne lige så havde været "Lærerne mere syge: Indeklima forværret i skolerne efter skatte stoppet", "Lærerne mere syge: Indeklima forværret i skolerne efter manglende vedligeholdelse" eller "Lærerne mere syge: Indeklima forværret i skolerne efter kommunesammenlægningen".

Det har ikke noget med reformen at gøre, men noget at gøre om hvordan kommunerne bruger deres penge på vedligehold og renovering af skole lokaler, samt hvor mange elever de vælger at havde i hver klasse.

 • 0
 • 0

itvivl om at de ville få det bedre , hvis skolereformen blev rullet tilbage. Deres private indeklima er nok ikke bedre , men det klages der ikke over. Det ser ud til at skolelærere skal arbejde på deltid , da de ikke kan klare en hel alm. arbejdsdag ?

 • 0
 • 0

Lærerne blev mere syg næsten med det samme efter skolereformen. Først var det stress nu inderklima. Er det ikke en form for protest? Og hvis det er p.g.a skolereformen - kan man så se mere sygdom hos elever? De burde også have mere stress. Inderklima burde påvirke dem også meget mere - de har altid været længere i skolen.

 • 0
 • 0

itvivl om at de ville få det bedre , hvis skolereformen blev rullet tilbage. Deres private indeklima er nok ikke bedre , men det klages der ikke over. Det ser ud til at skolelærere skal arbejde på deltid , da de ikke kan klare en hel alm. arbejdsdag ?

Vil lige gøre opmærksom på at en lærer har nøjagtig det samme antal årlige timer som alle andre danskere men da de har flere tvungene fridage på grund af elevernes fridage har de en længere normal arbejdsuge der udgør ca. 42 timer. Dette er ikke blevet ændret af reformen men den mindskede fleksibilitet I arbejdstiden gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen specielt for børnefamilier hvor begge har et lærer job. Der har også været tradition for elendigt indeklima med dårlig vedligeholdelse, manglende ventilation osv. I folkeskolen. Jeg garantere for at indeklimaet er bedre på private arbejdspladser.

 • 0
 • 0

se om dette gælder for alle lærer, både de ny uddannede og dem der har været i den gamle reform det meste af deres karriere.

Tror vi vil se en forskel.

Eller burde alt nævnt i artiklen da også påvirke børnene?

 • 0
 • 0

Og hvis det er p.g.a skolereformen - kan man så se mere sygdom hos elever? De burde også have mere stress. Inderklima burde påvirke dem også meget mere - de har altid været længere i skolen.

Da elever ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven, så er det jo per definition et ikke-eksisterende og derfor normal ikke-målt problem. Fravær er derfor et individuelt problem, ikke skolens.

Desuden opholder eleverne sig jo nu efter reformen sig også længere tid i skolen, hvilket ifølge nogle læger har medført mere sygdom.

 • 0
 • 0

Prøv en gang at slukke for ventilationen på din kontorarbejdsplads ! Utroligt at vi byder vores børn og lærere skolerum uden ventilation - det kan og bør vi gøre meget bedre.

 • 0
 • 0

Ja det er utroligt. overskriften kunne lige så havde været "Lærerne mere syge: Indeklima forværret i skolerne efter skatte stoppet", "Lærerne mere syge: Indeklima forværret i skolerne efter manglende vedligeholdelse" eller "Lærerne mere syge: Indeklima forværret i skolerne efter kommunesammenlægningen".

Det har ikke noget med reformen at gøre, men noget at gøre om hvordan kommunerne bruger deres penge på vedligehold og renovering af skole lokaler, samt hvor mange elever de vælger at havde i hver klasse.

Hvis man ændrer EN parameter i et system og det giver sig udslag i en bestemt retning, så er det rimeligt at påpege at det er denne parameter som er årsagen til ændringen.

Hvis du forsøger at koge mere vand i din elkedel, så er det rimeligt at påstå at det er den øgede mængde vand der er årsagen til den længere kogetid og ikke den manglende øgning af effekten. Hvis du havde introduceret en "mere te reform", som både øgede mængden af vand OG tilsvarende øgede effekten, så var sagen en anden.

Skolereformen øgede udnyttelsen af lokalerne og den tid som elever og lærere skal opholde sig i dem og udlod at tilføje midler til at forberede de fysiske omgivelser til den nye belastning og jeg har ikke hørt om nogen andre parameter der er blevet ændret samtidigt. Derfor er det rimeligt at påstå at skolereformen har været årsag til det forværrede indeklima.

 • 0
 • 0

På en stribe skoler i Århus området blev der kort før skolereformen lavet forskning på hvordan indeklimaet påvirkede børnenes indlæring. Der blev bl.a. lavet før/efter test med normalt ventilation og øget ventilation, så CO2 niveauet blev bragt ned på et niveau for hvad der er normalt på private arbejdspladser. Under testene der foregik med den "gode luft" blev resultaterne så meget forbedret, at de steg til det niveau som visse politikere brugte som argument for at indføre skolereformen.

Så skolereformen kunne langt henad vejen være undgået, hvis blot man havde investeret i skolernes arbejdsmiljø.

 • 0
 • 0

Tror der er blevet misforstået hvad artiklen handler om. Jeg har arbejdet i flere år som lærer. Jeg har ikke umiddelbart et problem med inklusion, arbejdstid osv. Men det der påpeges her er jo netop indeklima delen. Og ja. Den gælder for både lærere og elever. Mine elever i vinduesrækken sidder med overtøj så man kan have vinduet på klem i løbet af lektionen. Det hjælper jo ikke at der bliver luftet ud i 10-15 min hver anden time, hvis man vil have styr på CO2 niveauet. På AP Møller skolen i Schleswig har man CO2 målere i alle lokaler, og den styrer så tilførsel af frisk luft. På den måde undgår man også træk. Og det er ikke mulighed for at tage lokalet ved siden af i brug for det er allerede fyldt med 28 elever. Det er jo oftest lokaler som i sin tid blev lavet til 22 elever, og når man så har 28 i 9.klasse så er der bare ikke mere plads. Man glemmer vist også at tænke på hvor meget 28 computere har indflydelse på temperatur skift og andet. Og ja....nogle gange er man bare nød til at lukke alle døre og vinduer fordi andre klasser er igang med en bevægelses del, som naturligvis giver et højere støjniveau. Fordybelse i nogle klasser og bevægelse i andre.

Og så må jeg jo sige at den der kommentar med st lærere kun kan klare et deltidsjob jo bare viser hvor lidt indsigt man har i faget. Jeg kan kun tænke klaphat om en sådan person.

 • 0
 • 0

Reformen har måske/sikkert øget problemet med for højt CO2 niveauet i klasselokaler, Men det er ikke et nyt problem. At reformen har fået problemet til at træde mere frem, gør ikke den til årsagen til problemet. Indeklima bliver ikke bedre af at man ruller skolemreformen tilbage. Men symptomerne på det dårligt indeklima bliver nok mindre.

Hvor i årsags analysen skal man stoppe? Her har man vælger at fremhæve skole reformen som synder. Det gavner bestemt ikke muligheden for at få problemet løst, hvis man per automatik hiver skole reformen frem.

 • 0
 • 0

@Anders Jakobsen

Så enkelt kan det også beskrives, problemet var før skole reformen, så årsagen kan ikke være skole reformen.

Det er ikke for at være dum smart, at jeg skriver det sådan.

Det er vigtigt at vi har det rigtige fokus på dette problem, så vi kan få det løst. At man fra Danmarks Lærerforening, så vælger at bruge et alvorlig problem, som løftestang til at få ændret på skole reformen er usmagelig.

Personligt kan jeg blive lidt utryg for hvilket andre problematikker vil de ofre for denne mission? inklussion, mobning eller?

 • 0
 • 0

Det er egentligt utroligt, at det skal være nødvendigt at forklare voksne mennesker, at problemer med indeklima forværres, jo flere timer man skal opholde sig i det.

 • 0
 • 0

Så enkelt kan det også beskrives, problemet var før skole reformen, så årsagen kan ikke være skole reformen.

Det større pres på de fysiske skoler har medført et gennemsnitlig dårligere indeklima og de længere skoledage har medført at elever og ansatte udsættes for det nu dårligere indeklima i flere timer om dagen. Så nej, problemet er ikke det samme som før skolereformen. Et fryserum er ikke et indeklimaproblem, hvis kokken skal hente fødevare et par gange om dagen, det ER et problem, hvis han skal lave mad derinde.

Skolereformen medførte nogle ændringer, som nogle var for og nogle imod. Nogle - og det kan sagtens være et flertal - var ubetinget imod, mens andre var betinget imod: At skolereformen med længere dage for elever og lærere, inklusion etc blev gennemført uden de nødvendige midler til indeklima etc fulgte med var en dårlig idé. Det kan sagtens være at flertallet af modstanderne ikke ville have skiftet mening, hvis det havde været skolereform plus nødvendige midler, men det ændrer ikke ved at skolereform uden nødvendige midler var et tilbageskridt i forhold til status quo.

Vi har ikke "skolereform med de nødvendige midler" og det ligger ikke i kortene at det vil ske, så det har intet holdepunkt i den reelle dagligdag at sige at skolereformen er god HVIS BLOT der var fulgt tilstrækkelige midler med. Det bliver indeklimaet ikke bedre af og skolereformen var - i det aspekt - et tilbageskridt.

Det er ikke anderledes end at ville gøre sælgere "papirløse" så de ikke skal junglere med salgsformularer der skal indtastes af sekretærer osv, men ikke ville give dem computere og smartphones. Det er helt ligegyldigt om IDEEN med papirløse sælgere var god, hvis de nødvendige midler ikke stilles til rådighed.

 • 0
 • 0

Skolebørn klager over uro og konstant lyd overalt. Det er blevet forværret siden reformen blev gennemtrumfet. Hele tiden er der børn i grupper på vandring gennem gange og fællesarealer på skolerne til en planlagt bevægelse. Elever der sidder i læsehjørner på gange og i nicher er umådeligt meget mere udsat for transportstøj, gangstøj og snakkestøj ved den evige elevvandring ud og ind af lokalerne, hvorfor disse arbejdsoaser har mistet værdi, som opholdssted. Klasserne er nu mere fyldte og det gælder om, at holde vinduer og døre lukkede, så støj holdes så meget som muligt på afstand af de belastede sanseorganer. På varme sommerdage, hvor behovet er størst for udluftning, er det et evigt dilemma om man skal svede eller ikke kunne høre ordentligt på grund af ekkoet af børneskrig og bolde der dundrer op mod murene ude fra skolegården. Desværre gælder det også for lærere, der prøver at forberede sig i tilstødende lokaler. Jo børnene er segnefærdige før dagens slutning.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten