Lækkede tal afslører: Landbrugspakken kan have forværret vandmiljøet

Stik imod forventningerne i landbrugspakken oplever danske fjorde og havmiljøer en stigende mængde alger, der kan lede til iltsvind og skade både plante- og dyrelivet.

Det viser endnu ikke offentliggjorte tal, som det danske medie Altinget har fået fat på.

Siden 2013 har koncentrationen af klorofyl, som bruges til at vurdere algevæksten i danske vandmiljøer, været voksende. Og i 2016 nåede koncentrationen 2,585 mikrogram klorofyl pr. liter vand, hvilket er omkring samme niveau som i de første år efter årtusindeskiftet.

Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, afviser i et skriftligt svar over for Altinget, at Miljøstyrelsen har modtaget klorofyltallene for 2016. Tallene, som Altinget har fået fingre i, stammer fra det nationale overvågningsprogram (Novana), som myndighederne bruger til at overvåge udviklingen i den danske natur og vandmiljøet.

Læs også: Fejlagtige vandanalyser kan fjerne analysegrundlag for landbrugspakkens første år

Beregninger har Altinget forelagt flere eksperter, som siger god for tallene.

Stigende udledning fra landbrug kan være årsag

De lækkede tal er blandt andet blevet fremlagt for lektor i biologi ved Københavns Universitet Jens Borum. Han vurderer, at tendensen med stigende algemængder kan udfordre Landbrugspakkens fundament.

Biologen mener, at der må være sammenhæng mellem de senere års stigende udledning af kvælstof, som hovedsageligt kommer fra landbrugsproduktion.

»Det er faktisk steget fire år i træk. Så det understøtter jo hinanden,« pointerer Jens Borum.

Tallene for algeindholdet er trukket fra databasen for Novana-overvågningen og er beregnet som gennemsnittet for alle danske havområder i 2016.

Minister beskyldes for at lyve om udskudt statusrapport

Miljø- og Fødevareministeriet har i år - trods de lækkede tal - besluttet at udskyde udgivelsen af en statusrapport for landbrugspakken med henvisning til, at der er ’fejl i analyser’ af kvælstof- og fosforsudledningen

»Miljøstyrelsen har i samarbejde med Aarhus Universitet foreslået, at de samlede hovedresultater over udviklingen i vandmiljøet offentliggøres i 2018, når alle tal er færdige, så diskussionen kan tages på et fuldt oplyst grundlag for alle parter,« skriver Esben Lunde Larsen i et svar til Altinget.

Læs også: Usædvanlig ekstra-kontrol afslørede graverende fejl i fosfor- og kvælstofprøver

Miljøordfører fra Enhedslisten, Maria Reumert Gjerding, beskylder imidlertid minister Esben Lunde Larsen for at lyve om baggrunden for at udskyde rapportens udgivelse. Hun mener, at tallene er tilbageholdt med den undskyldning, at der har været fejl i data.

Ordføreren har dog ingen dokumentation for den påstand, men opfordrer ministeren til at fremlægge alle tal.

»Hvis der et stort ønske om, at foreløbige tal bliver offentliggjort løbende frem mod den endelige rapport, så sender jeg gerne tallene drypvist til Folketinget, efterhånden som Miljøstyrelsen løbende modtager dem fra Aarhus Universitet,« skriver Esben Lunde Larsen.

Miljøministeren er blevet kaldt i samråd i sagen.

Muligt brud på EU’s vanddirektiv

Hvis de lækkede oplysninger holder vand, kan det få store konsekvenser for Danmark. Det kan nemlig være et brud på EU’s vandrammedirektiv, fremhæver miljøordfører Maria Reumert Gjerding:

»Hvis det viser sig, at bare enkelte fjordområder rykker en tilstandsklasse ned, så er det slået fast med syvtommerssøm, at landbrugspakken er dybt ulovlig. Og så skal de lempede gødningsregler ændres med det samme,« fastslår Maria Reumert Gjerding over for Altinget.

Læs også: Prisen for Landbrugspakken: Mere ammoniak i luften og en ekstraregning til sundhedsvæsenet

I værste tilfælde har EU-Kommissionen mulighed for at åbne sag mod Danmark, hvis der ikke vedtages tiltag til at stoppe forværringen af vandmiljøerne.

Og ifølge ordføreren er det ikke kun risikoen for at blive stillet for EU-retten, der er på spil:

»Det er dybt alvorligt for vores vandmiljø, hvis algevæksten er stigende. Vi risikerer, at forbedringerne fra 30 års vandplaner er ved at blive sat over styr,« forklarer Maria Reumert Gjerding.

Esben Lunde Larsen påpeger, at landbrugspakken ikke behøver være skyld i de forhøjede koncentrationer af klorofyl i maritime miljøer. Mange faktorer har nemlig indflydelse på den samlede klorofylmængde:

»Det gælder tilførslen af kvælstof og fosfor fra danske landområder, men også fra andre lande. Der har siden 1990 har været en nedadgående tendens i udviklingen i klorofylkoncentrationen, dog med udsving mellem årene. Desuden spiller forhold som vind, nedbør og solindstråling en rolle, som vil være medvirkende til variationer fra år til år,« skriver ministeren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er da træls for den siddende minister, at han først blev erkendt inkompetent til at styre fiskeriministeriet, men kompetent nok til Miljø- og Fødevareministeriet. Det lader til ministeren heller ikke magter dette område, så gad vide om vi ikke kan se en ministerrokade, sådan så den menige mand glemmer sagen og tror der faktisk sker en ændring.

 • 0
 • 0

men ikke uventet. Det kræver jo ikke en højere uddannelse at kunne konkludere at når der sker stigning i gødningsmængden, ja så følger "svineriet" jo med. Længere er den jo ikke og som sædvanlig er det vigtigere at polstre landbruget indtjening end at passe på miljøet og folks sundhed. Alt er som det plejer, så ministeren gør jo kun som det er sædvane, -nemlig at behage landbruget.

 • 0
 • 0

»Hvis det viser sig, at bare enkelte fjordområder rykker en tilstandsklasse ned, så er det slået fast med syvtommersøm, at landbrugspakken er dybt ulovlig. Og så skal de lempede gødningsregler ændres med det samme,« fastslår Maria Reumert Gjerding over for Altinget.

Det er simpelt hen notorisk nonsens: EU ser kun på tilstanden. Den fatale kobling mellem tilstanden og N-udledningen er en dansk opfindelse (AU), som har været forkert i årtier og nu endvidere er underkendt af det internationale forskerpanel. Den egentlige årsag til problemerne i fjordene er spildevand og spildevandets P-udledning. Årsagen til N-følsomhed er P-overskud. Derefter er det klart, at når der er ekstremt store nedbørstal, vil der alt andet lige løbe flere næringsstoffer - også N - ud.

Men EU ser ikke på, om det er det ene eller andet næringsstof, der skal kontrolleres. Derfor handler det om en samlet vurdering under indtryk af den interaktion mellem N og P, der er helt fundamentalt i det marine system.

 • 0
 • 0

Skal lige huske at nu tager det jo nogle år før at det som der bliver sprøjtet/gødet ud nu tager nogle år før det kommer ud i vores fjorde. En anden ting der også skal huskes på i denne sammenhæng er at det ikke kun er Danmark som udlede til havene og fjordene her omkring det gør landende rundt os også, og vi har noget af den skrappeste lovgivning inden for dette felt netop så vi kan passe på vores vanmiljø. En tredje ting der under mig er at der skrives "Det er faktisk steget fire år i træk Så det understøtter jo hinanden". Men hvordan kan det understøttes når pakken ikke engang realt har været i brug før foråret 2016??? prøv at læs denne tekst. Dette kunne være løsningen til at forbedre vores hav og fjorde problemer. https://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/20...

 • 0
 • 0

Køb økologisk vare, så dør de konventionelle landmænd og forureningen forsvinder. Stem ved næste valg på et parti der går ind for økologi. Selvfølge også ved næste folketingets valg. Vi forbruger har magten til at ændre tingene.

 • 0
 • 0

Det eneste ministerium Esben nok kan overskue må være Kirkeministeriet, så kan han måske bruge sin uddannelse til noget. Samtidigt må det være begrænset hvilke ulykker han kan lave...

 • 0
 • 0

Esben Lunde vedtog med kommunerne oprettelse af flere våde enge netop for at dæmme op for forureningen. Man må gå ud fra at intentionen er at de skal modvirke problemet over årene: https://www.information.dk/telegram/2017/0...

I de fleste fjorde og kystnære områder (hvilket er der hvor de primære problemer forekommer) er det N-påvirkning og ikke P-påvirkning der er den primære begrænsende faktor for vækst af alger: https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&es...

Udledningen af fosfor fra byer er begrænset en del over de sidste 30 år idet vandet bliver ledt igennem et rensningsanlæg, hvorfor opvaskemaskinen er mindre relevant. Undtagelsen er de få tilbageværende ikke tilsluttede ejendomme som, ja, primært forekommer i det åbne land: https://ing.dk/artikel/analyse-fosfor-kan-... http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/...

Når vi taler om N- og P-påvirkning af fjorde og have er økologi ikke en forbedring i sig selv.

Hvis man læser sensationalistisk litteratur om emnet bliver der ofte drejet en del på virkeligheden for at læserne kan acceptere den. Men prøv i det mindste at undgå konspirationsteorier.

 • 0
 • 0

Køb økologisk vare, så dør de konventionelle landmænd og forureningen forsvinder. Stem ved næste valg på et parti der går ind for økologi. Selvfølge også ved næste folketingets valg.

Tillad mig en lille rettelse, der ofte overses i debatten:

Hvis alle danskere kun køber økologisk vare ... forsvinder op imod 5% af forureningen.

95% af dansk landbrug, går til eksport. Desuden kan økologiske landbrug godt bidrage med kvælstof.

På dette område, hjælper det ikke så meget at stemme med fødderne...

 • 0
 • 0

Hvis alle danskere kun køber økologisk vare ... forsvinder op imod 5% af forureningen.

Hvad bygger du det på at 5% af forureningen forsvinder hvis vi omlægger til økologi?

Hvad jeg kan finde af seriøs forskning, så siger det klart at forureningen og disse udledninger er større ved økologi:

"However, ammonia emissions, nitrogen leaching and nitrous oxide emissions per product unit were higher from organic systems. Organic systems had lower energy requirements, but higher land use, eutrophication potential and acidification potential per product unit."

http://www.sciencedirect.com/science/artic...

Ja ok på papiret ser det sikkert bedre ud hvis vi importerer varerne i stedet for at producerer dem selv, men reelt rykker man jo så bare forureningen til et andet sted.

 • 0
 • 0

Selv i kirkeministeriet vil han kunne lave ulykker f.eks. øget tvungen betaling til folkekirken uanset om du er medlem eller ej, eller bruge folkekirkens "moral" som basis for love og regler, + et par solide IT projekter der kan malke kassen og sikkert også et projekt om udødelighed.. der er masser af muligheder for en så inkompetent person.

 • 0
 • 0

men ikke uventet. Det kræver jo ikke en højere uddannelse at kunne konkludere at når der sker stigning i gødningsmængden, ja så følger "svineriet" jo med.

@Mogens, du har ret, som eksemplet viser, så hjælper den højere uddannelse ikke! Se hvad "eksperten" siger: -klip- Biologen mener, at der må være sammenhæng mellem de senere års stigende udledning af kvælstof, som hovedsageligt kommer fra landbrugsproduktion.

»Det er faktisk steget fire år i træk. Så det understøtter jo hinanden,« pointerer Jens Borum. -klip slut - Eksperten overser vist, at den højere udledning faktisk kom før man vedtog landbrugspakken, alligevel står Gjerding og andre i kø for at lufte deres uvidenhed på området med utallige samråd. landbrugets N-udledninger til vandmiljøet ligger på ca. 5% at det totale, de 95% er uden interesse, man er kun interesseret i at ødelægge vort unikke, videnbaserede landbrug. At Danmark så har fået rekordstor kornudbytte med højere kvalitet ser man væk fra. Forskere med skyklapper ser kun på en enkelt faktor, udbredelsen af Ålegræs. Udenlandske forskeres kritik ser man væk fra. En stor del af problemet skyldes ganske enkelt, at urenset spildevand fra tusindvis af overløb har fundet vej til miljøet, hvor kvælstof, sygdomsfremkaldende mikroorganismer mv. drukner i visse forskers artikler, der sikkert har ligget klar i flere år i skrivebordsskuffen.

g

 • 0
 • 0

Køb økologisk vare, så dør de konventionelle landmænd og forureningen forsvinder.

Den sædvanlige frase, der er hentet fra uvidenhedens alter, Samvirke og medierne. At Danmark leverer nogle af klodens reneste og mest klimavenlige produkter er kendt i den ganske verden, blot ikke i Danmark. Økologiske produkter indeholder en del farlige giftstoffer, som planterne selv har produceret som forsvar for feks. svampeangreb. Det drejere sig bl.a. om svampetoksiner, dioxiner m.v. Ikke i nogen farlig mængde, men dog lidt mere end traditionelle produkter. God fornøjelse med fortsat oplysning fra TV oa. medier.

 • 0
 • 0

Køb økologisk vare, så dør de konventionelle landmænd og forureningen forsvinder. Stem ved næste valg på et parti der går ind for økologi. Selvfølge også ved næste folketingets valg. Vi forbruger har magten til at ændre tingene.

@Kim, med den opskrift vil man sikre et inkompetent folketing. Hvis du med forurening mener kvælstof, jamen så må jeg da lige fortælle dig, at økologisk landbrug udleder mere kvælstof end traditionelt landbrug. Årsagen er flere, man dyrker flere bælgplanter, der3 er de største N-udledere. Man kan ikke drive økologisk landbrug uden husdyrhold. Husdyrgødningen udleder mere kvælstof end de mineralske N-gødninger. Det er ikke ny viden, det har det videnbaserede traditionelle landbrug vidst i snart 100 år, der er masser af forsøgsresultater, der viser det. problemet er ikke landbruget eller Esben Lunde, men en almen uvidenhed om miljø og landbrug i den danske befolkning og Folketing. Esben Lunde er en seriøs og vidende minister, hans problem er, at han vidste langt mere om landbrug, end de politikere, der kaldte ham i samråd. At høre tålmodigt på at høre det samme spørgsmål 17 gange kræver sin mand.

 • 0
 • 0

Det eneste ministerium Esben nok kan overskue må være Kirkeministeriet, så kan han måske bruge sin uddannelse til noget. Samtidigt må det være begrænset hvilke ulykker han kan lave...

@Jeppe, Esben kan langt bedre overskue sit ministerium, en du kan overskue landbrugsemner. Esben anvender fagfolk i sit arbejde, det undlader mange debattører her i debatten, hvor man overvejende benytter journalister som kilder, ikke fagfolk. Det meste jeg kan læse om Esben, er de rene floskler, intet reelt fagligt indhold.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten