Læger truer med at lægge Sundhedsstyrelsen på is

Sundhedsstyrelsens notat om danske mænds sædkvalitet er så uacceptabelt, at Rigshospitalets afdeling for reproduktion og vækst truer med at opsige samarbejdet med styrelsen, hvis ikke det bliver ændret.

Styrelsen konkluderer i notatet, at det er forkert at betegne danske mænds sædkvalitet som lav. Den konklusion blev ikke drøftet med Rigshospitalets forskere på forhånd.

»I en samarbejdssituation er det uholdbart, at Sundhedsstyrelsen konkluderer på vores originaldata uden at inddrage os. Vi er derfor ikke indstillet på at fortsætte samarbejdet på de nuværende betingelser,« siger overlæge Niels Jørgensen, Rigshospitalet.

Han står bag indsamlingen af 15 års data om sædkvaliteten hos unge mænd, der skal til session. De viser, at sædkvaliteten i den periode ikke er faldet. Rigshospitalet havde imidlertid ikke selv offentliggjort målingerne, fordi der ifølge forskerne skal 20 års overvågning til.

Sundhedsstyrelsen får resultaterne af målingerne, fordi styrelsen betaler knap halvdelen af de direkte udgifter, ca. tre mio. kr., til forskningen hvert år. Imidlertid holder lægerne fra Rigshospitalet møder med Miljøstyrelsen om undersøgelsen.

»Vi har ikke haft samme faglige diskussion med Sundhedsstyrelsen,« fortæller Niels Jørgensen.

Lodret uenige

Forskernes harme skyldes ikke kun offentliggørelsen af deres data, som de endnu ikke har publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. De er også lodret uenige i styrelsens konklusioner om, at danske mænds sædkvalitet ikke kan betegnes som lav.

»Lige pludselig ligger der et notat, som går lodret imod os, uden at vi har været inddraget i processen. Nu synes vi, at Sundhedsstyrelsen skal rykke ud med en form for korrektion,« siger Niels Jørgensen.

Hvor stor er chancen for at få Sundhedsstyrelsen til at æde sine ord i sig?

»Jeg tror ikke, at den er stor, men jeg kan ikke vide det. Derfor har vi behov for et møde, hvor vi drøfter samarbejde og fortolkning af resultaterne.«

Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen?

»Vi skal kunne stole på dem, men alle kan tage fejl en enkelt gang. Derfor har vi brug for en korrektion.«

En anden af de danske forskere, der ofte samarbejder med myndighederne, er Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet. Hun forsker i hormonforstyrrende stoffer. I hendes tilfælde er partneren Miljøstyrelsen, og hun har aldrig oplevet, at den styrelse har udsendt resultater og konklusioner bygget på hendes forskning uden at drøfte det med hende først.

»Derfor kan jeg godt forstå, at forskerne på Rigshospitalet er fortørnede. Det ville jeg også være som forsker, hvis det samme skete med mine resultater,« siger Ulla Hass.

»Det er en usædvanlig praksis og en trist situation, for det hele fungerer bedst, hvis det er tillid mellem forskere og myndigheder,« tilføjer hun.

Hverken i USA eller i Storbritannien har myndighederne en selvstændig vurdering af sædkvalitet, oplyser professorerne Shanna Swan, Mt. Sinai School of Medicine, og Richard Sharpe fra universitetet i Edinburgh.

Ingeniøren har forgæves forsøgt at få Sundhedsstyrelsens svar på kritikken. Styrelsen nøjes med at sende et skriftligt svar, der henviser til det omstridte notat:

»Sundhedsstyrelsen har ikke yderligere at tilføje i relation til de forelagte spørgsmål fra Ingeniøren,« skriver afdelingslæge Peter Saugmann-Jensen.

Dokumentation

Læs Sundhedsstyrelsens omstridte notat

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En læge herhjemme frarådede piger eller unge piger i blive Piercede i skamlæberne. Noget med dette kunne virke bremsende på fertiliteten eller mulighederne for senere blive gravide!

Hvad da med de Solamiske piger som ikke blot får fjernet del eller hel af clitoris og endda syes sammen?

Jeg mener gælder et sådant argument IMOD danske lægers troværdighed, Sundhedsstyrelse eller ikke? :-(

 • 0
 • 0

Er dette ikke et oplagt emne for det Etiske Råd :-) Jeg mener er almindelige sundhedsundersøgelser af denne art, ikke at træde for mange over tæerne?

 • 0
 • 0

Sundhedsstyrelsen har for nylig bestilt et litteraturstudie om helbredspåvirkningen fra store havvindmøller på naboerne, når de opføres på land. Det sker nu i stor stil. Imidlertid valgte sundhedsstyrelsen at benytte et konsulentfirma fra vindmølleindustrien, nemlig ingeniørvirksomheden DELTA, til at gennemføre litteraturstudiet. Man valgte altså ikke et af de medicinske fakulteter, men industriens eget lydfirma, med store økonomiske interesser i konklusionen, til at gennemføre et lægefagligt studie.

Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller fremlagde ret hurtigt efter rapportens offentliggørelse en 14 sider lang og meget substantiel kritik af rapporten. Blandt kritikerne finder man to læger. Vi ser altså en situation, hvor Sundhedsstyrelsen bestiller og reagerer på en rapport, som ikke skrives af læger, men læger reagerer skarpt mod den og angriber den for en lang række udeladelser (det er et litteraturstudie) og nogle direkte fejl (rapporten prøver at vurdere helbredsproblemerne yderligere nedad via fejl) mens sundhedsstyrelsen til sidst ser bort fra de sundhedsskadelige effekter, som rapporten trods alt konkluderer(!). Sundhedsstyrelsen siger til sidst om støj fra vindmøller: Der er ingen helbredsproblemer.

Nu ved læger og borgere i almindelighed, udmærket godt, at sundhedsstyrelsens endelige vurdering af vindmøller og helbredspåvirkningen er det rene usaglige vrøvl, hvis styrelsen skulle fastholde en vurdering om, at der ingen helbredsproblemer er. Selv DELTA's rapport siger, at der skabes søvnforstyrrelser og stor gene fra vindmøllerne. Noget tyder altså på, at sundhedsstyrelsen er begyndt at lege med viden om vores sundhed og helbred. Noget tyder på, at sundhedsstyrelsen er blevet ideologisk præget - mere end videnskabeligt præget. Derfor er det rart at se, hvordan Rigshospitalet, som skal se patienterne i øjnene ikke vil medvirke til denne leg.

 • 0
 • 0

Dette er desværre ikke enlige svaler. Når Sundhedsstyrelsen vejleder om sundhedsrisici ved mobilstråling taler de tilsyneladende mere teleindustriens sag end de tager hensyn til borgernes ve og vel. Sundhedsstyrelsen påstår, at der ikke ud fra den nuværende viden er sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling. Hundredvis af studier viser, at det er der. Mange steder i udlandet tager man drastiske forholdsregler ift. mobilstråling. Se mere på www.helbredssikker-telekommunikation.dk

 • 0
 • 0

Sundhedsstyrelsen udviser en ufattelig arrogance og må sættes på plads.

Jævnføre eksemplet i Jens Rasmussens kommentar samt det Thomas Grønborg skriver ser det mere og mere ud som at helbredsinstitutioner på nationalt og globalt plan, som Sundhedsstyrelsen og WHO, er blevet kapret af de forurenende industrier som de burde regulere.

Både støj og radiofrekvent stråling er forurening da det påvirker mennesker, dyr og planter biologisk. Desværre er grænseværdierne sat efter korttidseksponering og ser bort fra de kumulative effekter af kronisk eksponering.

 • 0
 • 0

Kære Thomas Grønborg og Henrik Eiriksson

Med al den elektronik og Radio stråling er det mærkeligt der endnu ikke er dukkede noget op, noget konkret om hvor farligt sådan noget er? Endnu er der ikke kommet noget videnskabeligt på bordet om sammes farlighed, og da slet slet ikke ved Mobiltelefonien :-)

Infralyd vil jeg faktisk tro er farligere end Sundhedsstyrelsen vil indrømme.

 • 0
 • 0

@ Thomas Grønborg

Her er noget jeg absolut IKKE kan anbefale, stikke fingrene ind et et meget kraftigt magnetfelt (tiltrækkende altså Nord og Sydpol). Hvor afstanden kun lige giver plads til samme finger. Resultatet burde kunne føles inden maksimalt to minutter hos et menneske, og burde stoppe efter maks fire minutter. Om dette er videnskabeligt? Jeg kan bare ikke anbefale at prøve dette.

Hvorledes en opstilling i en MR skanner skulle kunne laves, for afgøre om samme stråler er skadelige, dette kender jeg ikke noget til.

Lave en antenne som "Udstråler noget ud for øret på en person, eller på et forsøgsdyr imens samme er i skanneren". Materialet skal være i ikke metallisk/magnetisk materiale (Kobber formoder jeg).

Jeg giver mig Aldrig når det kommer til Mobillos.

 • 0
 • 0

@ Finn Jensen

Når du skriver: "Jeg giver mig Aldrig når det kommer til Mobillos" - skal det så forstås som at du har fast besluttet dig for at mikrobølgestråling fra trådløst udstyr er 100% uskadeligt og at intet kan ændre din holdning?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten