Læger og rådgivere: Ny teknologi gør 4.700 sygehus-senge overflødige

Det er spild af penge at bygge 5 nye supersygehuse og 15 andre mindre sygehuse over de kommende 10-15 år. Knap hver tredje af landets 16.000 sengepladser, fraregnet psykiatrien, kan slet og ret fjernes, hvis regionerne i højere grad vil benytte sig mere af moderne behandlingsteknologi, end de gør i dag. Det viser en ny beregning.

Ny teknologi - telemedicin - kan sikre, at f.eks. kroniske patienter kan få overvåget blodtryk, iltmætning og hjerterytme derhjemme med opkobling til hospitalet frem for at være indlagt. Og anlægsinvesteringerne til sengepladser på de nye sygehuses medicinske afdelinger kan halveres, vurderer Klaus Phanareth, overlæge på Frederiksberg Hospital og formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin.

»Det er problematisk, at telemedicin slet ikke er tænkt ind i de nye sygehusplaner. Telemedicin vil være langt mere anvendeligt, når supersiloerne står færdig, og derfor bør de dimensioneres anderledes,« siger han.

Han har ti års erfaring med telemedicin og står i spidsen for et omfattende projekt på Frederiksberg Hospital. Her blev den første patient med rygerlunger sendt hjem med monitoreringsudstyr for knap en måned siden, og 180 vil følge i det kommende år.

Sammen med rådgivervirksomheden Alectia og it-konsulenthuset Pallas Informatik har han beregnet potentialet ved brug af telemedicin.

Tallene viser, at det er muligt at udlægge 70 procent af de 23.000 danske patienter med rygerlunger inden for et døgn. Dermed kan de 138.460 sengedage reduceres til 74.060.

På de 484.000 årlige indlæggelser af medicinske patienter kan telemedicin fjerne 47 procent af de knap tre mio. sengedage - en besparelse i anlægsinvesteringerne på 7,3 milliarder kroner.

»Vi kan gøre det samme i folks eget hjem, som vi kan på hospitalet, for stort set alle kroniske lidelser. Kan man løfte bare halvdelen af patientbyrden ud i folks eget hjem, er det jo helt tydeligt, at der er lagt op til en voldsom fejldimensionering af sygehussektoren,« understreger Klaus Phanareth.

Chefkonsulent i Alectia Michael Møller, der har budt på opgaven som rådgiver for de nye sygehuse i Skejby, Odense og Aalborg, mener, de risikerer at blive forældede, inden de åbner.

»Vi er ved at lave en 'klassiker' på sygehusområdet, hvor vi bygger hospitaler, der ligner de gamle. Jeg er sikker på, at verden ser meget anderledes ud om ti år,« siger han.

Selv anbefaler han kraftigt telemedicin til regionerne, men erkender, at it ofte har hårde odds i konkurrencen med f.eks. strålekanoner og scannere.

Patienterne er med på ideen, mener direktør i foreningen Danske Patienter, Morten Freil:

»Vi ser så mange fordele i de telemedicinske løsninger, at vi skal passe på med ikke at lade os bremse.«

Formand for Danske Regioner Bent Hansen vil ikke forholde sig til, hvor mange der kan udlægges til eget hjem, men han er enig i, at telemedicin kan løfte meget af patientbyrden fremover.

»Men det ville være en klassisk fejl at lægge sig fast på teknologier allerede nu, som først skal bruges om fem eller ti år. Desuden er der afsat for få penge til teknisk udstyr nu. Det må vi tage efterfølgende over de årlige anlægsbudgetter,« siger han.