Læger kritiserer dansk MRSA-plan: Vi skal sætte ind i svinestaldene

Vi kan ikke gøre mere på hospitalerne, end vi gør i forvejen, for at begrænse smitten med svine-MRSA. Den resistente bakterie er allerede spredt til samfundet, så nu må smitten bekæmpes ved kilden, som er svinene i de danske stalde.

Sådan lyder reaktionen fra ledende overlæger på tre af landets klinisk mikrobiologiske afdelinger, efter at den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at der i årets første seks måneder er fundet lige så mange smittede danskere med bakterien, som der blev fundet sidste år.

Læs også: Professor om svine-MRSA: En epidemi, som er helt ude af kontrol

»Smitten sker ikke længere hovedsageligt på hospitalerne. Nu smitter folk hinanden ude i samfundet. Det er en tikkende bombe, for der bliver ikke gjort noget ved kernen af problemet,« siger professor Svend Ellermann-Eriksen, der også er ledende overlæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Fødevareminister Dan Jørgensens (S) nyligt fremlagte fempunktsplan indeholder ingen tiltag for at fjerne smitten hos svinene i staldene. Planen fokuserer i stedet på at forsøge at holde bakterien inden for stalddørerne. Men det er ikke nok, mener også professor og klinikchef på Rigshospitalets klinisk mikrobiologiske afdeling Niels Frimodt-Møller.

Læs også: Minister ignorerer gevinsterne ved at fjerne MRSA fra staldene

»Det er et problem, at MRSA-smitten ikke bliver fjernet hos kilden. Så har vi virkelig svært ved at gøre noget for at begrænse udbredelsen af bakterien,« siger han.

Overlæge og forskningsleder på klinisk mikrobiologisk afdeling på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos har tidligere efterlyst indsats mod bakteriespredningen i svinestaldene. Han kritiserede for nylig i et interview med Ingeniøren, at fødevareministeren afviser at følge Norges igangværende forsøg på at udrydde MRSA-smittede svinebesætninger.

Læs også: Politiker: Ministeren vildleder om svinebakterier

Hans Jørn Kolmos har sammen med lederen af MRSA Videncenter på Hvidovre Hospital, Henrik Westh, beregnet, at op mod 12.000 danskere kan bære rundt på de smitsomme bakterier, der kan give alvorlige blodforgiftninger og er svære at behandle på grund af bakteriens resistens mod antibiotika.

Og netop den hastige stigning i spredningen af MRSA CC398 er det meget alvorlige perspektiv, mener Svend Ellermann-Eriksen.

Læs også: Ny beregning: Op til 12.000 danskere smittet med svine-MRSA

»Det største problem er langsigtet, for hvis bakterien bliver mere udbredt, skal vi måske til at bruge de skrappeste antibiotika til alle patienter med infektioner, inden en screening kan fastslå, hvilken bakterie der er tale om. Og så risikerer vi at skabe resistens hos de sidste antibiotika, vi har,« siger overlægen.

For anden gang har Folketingets Fødevareudvalg indkaldt fødevareminister Dan Jørgensen (S) og sundhedsminister Nick Hækkerup (S) i samråd for at få en redegørelse for indsatsen mod svinebakterien. Det åbne samråd finder sted på onsdag den 27. august.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er naturligvis vigtigt at kortlægge udbredelsen af MRSA i svinestalde, men svinestalde er også det perfekte laboratorium for dyrkning af resistente bakterier. MRSA er kun en af de resistente typer og der vil også dykke nye ukendte typer op. Problemet er kort sagt at når man bruger antibiotika så dræbes de følsomme bakterier. De få bakterier med mutationer som af en eller anden grund overlever, vil pluselig få uendelig meget mere plads fordi konkurrencen fra de andre bakterier er væk. Og bakterierne bliver ikke værende i svinestaldene, de bliver transporteret ud i naturen fordi svinens affald bruges som gødning. Her bliver MRSA og andre resistente gener distribueret til andre bakterier i jorden.

 • 0
 • 0

Danske svinebønder må tage dette alvorligt og få MRSA cc398 ud af staldende! Men tilbage er der en række ubesvarede spørgsmål omkring smitteveje. Som Lars Bitsch-Larsen så rigtig påpeger hvad med gylle fra svin? I et så intensivt landbrug som det danske går det måske ikke længere med "bare" at sprede gyllen ud på jorden. Det bør undersøges om det var bedre for alle om gyllen blev indsamlet og bearbejdet i større centrale enheder så vi dels undgår smitte ved spredning, men måske også får mere ud af gyllen i form af gas og gødning som er steril efter varmebehandling.

 • 0
 • 0

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/...

Eftersom gylle ikke længere bliver sprøjtet ud, men derimod flyder ud på jorden efter traktoren, forbliver gyllen ved/i jorden og spredes dermed (normalt) ikke udenfor markerne.

Det er sandt at MRSA kan overleve i (op til) flere måneder i f.eks. støv, på mobiltelefoner og dørhåndtag, men jeg kender ikke levetiden i jorden og om eventuel MRSA kan overleve på planten og helt til vi har et spiseklart produkt.

Det er også en mulighed at støv fra jorden (inficeret med MRSA) kan blive blæst rundt i samfundet, men også her kan jeg kun spekulere. Er der nogle med en bedre viden indenfor emnet?

 • 0
 • 0

Fordi der reelt ikke er nogen beslutningstager, der for alvor tør at gå i clinch med landbruget, så er situationen nu kommet ud af kontrol. SR-regeringen handler lige så ansvarsløst, som enhver Venstre-ledet regering; bøndernes privilegier og urørlighedsstatus er vigtigere end befolkningens sundhed. Det højeste Dan Jørgensen kan svinge sig op til, er et "husk lige at vaske hænder".

Enhver politiker, der påtænker at gribe ind overfor den sundhedsskadelige og stærkt miljøbelastende svineavl, bliver mødt af et hylekor, der varsler tabte arbejdspladser, faldende eksportindtægter osv. Helt forkert, de job og de indtægter som svineavlen kaster af sig, er langt mindre, end hvad der kommer ind fra fx turismen.

At svinebønderne endda har formået at få myndighederne med sig, ses af, at da et par journalister ville offentliggøre adresserne på et antal nordjyske gårde, der var inficeret med MRSA, da blev de politianmeldt af Fødevarestyrelsen.

Det er oplagt, at ønske sig norske tilstande, men det sker næppe med den voldsomme og skadelige indflydelse svineavlerne har på Christiansborg.

Så vi skal ikke her til lands pege fingre af de sydeuropæiske tilstande, for vi kan sagtens selv. Alligevel scorer DK tårnhøjt i Transparancy Internationals barometer over korruptionsfrie lande, hvordan det så end kan gå til.

 • 0
 • 0

SR-regeringen handler lige så ansvarsløst, som enhver Venstre-ledet regering; bøndernes privilegier og urørlighedsstatus er vigtigere end befolkningens sundhed.

Hvad pokker skal vi dog med underskud, forurening, kemi i grisen, reguleringstiltag og gyllesnak fra årle morgen til aften. Er det ikke på tide, at handlekraftige landmænd giver sig til noget andet end svinefabrikker - lave dog højkvalitetsprodukter, der giver godt overskud samt har mange job - anvender arbejdskraft - i stedet for det modsatte[1].

[1].. http://www.nnf.dk/nyheder/2014/august/slag... [1].. http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netn...

 • 0
 • 0

@Nicky Som du selv skriver: *Eftersom gylle ikke længere bliver sprøjtet ud, men derimod flyder ud på jorden efter traktoren, forbliver gyllen ved/i jorden og spredes dermed (normalt) ikke udenfor markerne.

Det er sandt at MRSA kan overleve i (op til) flere måneder i f.eks. støv, på mobiltelefoner og dørhåndtag, men jeg kender ikke levetiden i jorden og om eventuel MRSA kan overleve på planten og helt til vi har et spiseklart produkt.*

Tja så kan det jo godt tænkes at en smittevej trods alt er via gylle. Vi ved det d.d. IKKE:

 • 0
 • 0

Et milliard-erhverv som svineavlerne bør have en offentlig strategi for hvordan de vil håndtere resistens samt bedre styr på, hvordan de fremstår i medierne.

Lægerne bliver ved med at slå på svineavlerne (med god grund), mens politikerne og EU ikke i længden kan beskytte bønderne mod regulering, hvis bønderne ikke selv kommer med en troværdig resistens-plan.

At vaske hænder ekstra godt er simpelthen for slapt. Landbruget må ud og lede forskningen i resistensudvikling ved svineavl og dokumentere videnskabeligt, hvor vi står og hvilken vej udviklingen har.

 • 0
 • 0

Jeg finder det virkelig bekymrende hvilke bakterier der kan udvikles i staldene fremover - tusindvis at grise som spiser, skider og sover det samme sted, giver bakterier optimale livsvilkår!

 • 0
 • 0

Midt i denne debat kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan det går med forsøgene om brug af mælkesyrebakterier i svinestalde til bekæmpelse af MRSA. Det må da snart være videnskabelig bevist at det kan være en løsning på problemet.

 • 0
 • 0

det her kan blive meget slemt lad være at stikke hovedet i jorden tag et mindre tab nu luk produktionen og rens ud før det for sent staten må tage ansvar før vi står med en pandemi træf de nødvendige forholdsregler i tide

 • 0
 • 0

Svineavlerne kan ikke tillade sig at lukke produktionen ned, dertil er deres økonomiske vilkår alt for stramme. De presses af bankerne, der har lånt dem ca. 360 mia kr., og tvinges derfor til at producere flere svin end sidste år. Og hvis ikke de konstant udvider produktionen, så forfalder den udskudte skat til betaling - og så går svineavlerne fallit på stribe.

Grundlæggende er det sådanne uacceptable produktionsvilkår, der er en væsentlig årsag til de mange sygdomme i svinebesætningerne. Produktionsapparatet er stresset, udpint, nedslidt, og de mange sygdomsforløb er blot en logisk følge deraf. Aktuelt er det MRSA, i morgen noget andet, og sandsynligvis noget langt alvorligere. Enhver landmand ved, at for at hans jorder skal kunne yde gode, sunde afgrøder, så skal de braklægges i perioder, og der skal bruges vekslende afgrøder på de samme marker for ikke at udpine jorden.

Det kan man ikke med svineavl - og især ikke når bankerne og Skat ånder landmanden i nakken for at få deres penge. Bedre bliver det så ikke af, at en del svinebønder fik store tab fordi de spekulerede i schweiziske obligationer og kommanditselskaber i New Zealand og hvad ved jeg. Elendige rådgivere har de også.

Oveni kommer så frygten for at EU tager Peter Gæmelke på ordet, og beskærer landbrugsstøtten.

Velkommen til et liv på støtten og sprøjten!

 • 0
 • 0

Evner de ikke at drive svineproduktion under de aktuelle forhold, ja så må de som alle andre brancher lukke og slukke. For samfundet er det måske ikke et så stort et tab. Det vi mister i mulige eksportindtægter sparer vi givet på såvel vandmiljø som i sundhedsvæsnet.

 • 0
 • 0

Der har tidligere været skrevet om probiotika (=som regel mælkesyrebakterier) på ing.dk http://ing.dk/artikel/sunde-bakteriers-kam... men det var i 2010 og emnet har mig bekendt ikke været berørt siden af indflydelsesrige personer i forbindelse med antibiotikaresistens . Hverken landbrug, minister, Fødevarestyrelse eller læger.

Landbruget mener nok at det er for dyrt (antibiotika er åbenbart billigere), Minister, Fødevarestyrelse og læger ved ikke hvad det handler om.

Artiklen på ing.dk har det med at fremhæve Chr. Hansen, men der var måske andre muligheder, selv om Chr. Hansen har gjort et stort forskningsarbejde på området i mange år (mindst 30 år).

Imens vokser problemet, bare vent til der kommer nye antibiotikaresistente og farlige bakterietyper på banen. Hvis man spreder antibiotikaholdig gylle på jorden er der da gode muligheder for nye, spændende resistente bakterietyper.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten