Lægemiddel til køer bliver trukket tilbage efter flere dødsfald

Efter ordre fra Lægemiddelstyrelsen skal dyrlæger landet over levere både ubrugte og åbnede pakninger af lægemidlet Velactis tilbage til apotek eller godkendt forhandler af veterinære lægemidler.

Forbuddet mod anvendelse af det mælkehæmmende middel Velactis kommer, efter at det europæiske lægemiddelagentur (EMA) har modtaget et alarmerende antal indberetninger fra dyrlæger og landmænd om køer, der falder om få timer efter anvendelse af produktet.

Midlet blev i marts lanceret af Ceva Animal Health A/S og var et nyt middel til at stoppe mælkeproduktionen hos køer. Samtidig skulle det mindske ubehag som mælkeløb og yverbetændelse.

Flest indberetninger fra Danmark

Men efter 44 indberetninger og 9 dødsfald blandt køer alene i Danmark på bare tre måneder har Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Fødevarestyrelsen suspenderet enhver anvendelse af midlet.

Dyrlæge i Lægemiddelstyrelsen Lisbet Vesterager Borge påpeger over for Landbrugsavisen, at de 9 dødsfald er ekstra kritiske, da det drejer sig om højdrægtige køer, hvor kalven også er død.

På baggrund af de mange indberetninger har EU-Kommissionen bedt et udvalg under EMA om at foretage en hasteundersøgelse af sagen. Udvalget skal undersøge, om der er flere fordele end risici forbundet med lægemidlet, og om der skal ske ændringer i den måde, det anvendes på i EU.

De fleste af indberetningerne kommer fra Danmark, som også var det første land, hvor produktet blev lanceret, efter at det blev godkendt til anvendelse i Europa af Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) i december 2015.

Ingen risiko for mennesker

Når resultatet af EMA-udvalgets undersøgelse foreligger, vil Fødevarestyrelsen informere de praktiserende dyrlæger om en eventuel fremtidig anvendelse af Velactis.

Indtil videre har myndighederne i Holland ligeledes suspenderet anvendelse af Velactis, og Ceva har frivilligt stoppet distribution af produktet i hele Europa.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen har anvendelsen af Velactis hos køer ikke ført til risiko for mennesker.