Kystnære vindmølleparker kan hjælpe kommuner med klimamål

Kystnære vindmølle-parker kan være med til at sørge for, at kommunerne kommer i mål med deres klima-ambitioner.

22 steder ved de danske kyster har selskaber og grupper lagt billet ind hos Energistyrelsen, som står for at uddele tilladelse til udnyttelse af havbunden til energiproduktion efter en såkaldt "åben dør' procedure, hvor man kan søge en tilladelse når som helst.

Ét af de steder, hvor planerne florerer, er ud for Als, hvor Project Zero og lokale partnere står bag planer om at bygge 120 MW vindkraft, der vil kunne være klar i 2013. Gruppen tæller ud over Project Zero elselskabet Sydenergi, Bitten & Mads Clausen Fond samt virksomheden Linak.

»Med disse vindmøller får Sønderborg Kommune adgang til vedvarende energi fra lokalområdet - som defineres som værende inden for synsvidde - og som dermed tæller med, når kommunen skal nå sit klima-mål om at blive 100 pct. CO2 neutral i 2029 « siger Peter Rathje.

I første omgang har Sønderborg Kommune ikke penge i klemme i projektet, som ifølge Peter Rathje vil blive gennemført uanset om kommunen går økonomisk ind i projektet:

»Men vi vil rigtig gerne have, at det her bliver en folkelig sag, så almindelige mennesker i nærområdet vil købe andele,« siger han. Han tilføjer, at projektet allerede har fået mange henvendelser fra kommuner, private og virksomheder, der gerne vil være med i kyst-mølleparken.

Kommunikationschef Kristian Pallesen fra Sønderborg Kommune er enig i, at kystmøllerne er en fælles sag:

»Vi har jo en ambitiøs klimavision, og derfor støtter vi selvfølgelig sådanne initiativer - i hvert moralsk - som kan hjælpe med til, at vi når vores mål. Vi ser især vores rolle, som dem, der skal være med til at tilrettelægge borgerinformation omkring projektet - og det kan jo også være at vi på et tidspunkt går ind i projektet økonomisk ,« siger han.

Han tilføjer, at når det gælder borgernes accept af de kystnære vindmøller, så mener han, at de nære naboer gerne må være involveret økonomisk i projektet. Og han forventer ikke en stor generel modstand i kommunen ímod vindmøllerne.

Heller ikke hos Project Zero er man bekymret for en folkelig modstand:
»Vi har lavet visualiseringer af mølleparken, som skal stå 4,5 km ude i vandet, og det har ikke taget pippet fra nogen. Tværtimod - og så mener vi også, at det vil tælle for folk, at der er tale om en billigere løsning end de rene havmøller,« siger direktør Peter Rathje.

Som nævnt er der 22 ansøgninger inde hos Energistyrelsen om etablering af kystmølleparker, som efter de gældende regler står til at få en beskeden offentlig støtte på 27, 3 øre pr kWh + markedsprisen i 5,5 år. Projekterne skal selv betale tilslutning til nærmeste punkt på land.

Det mener flere aktører dog er alt for ringe en betaling, og de lobby'er derfor for en betaling på 85 øre pr kWh, og for at Energinet.dk skal betale for tilslutningen.

En anden mulighed, som myndighederne overvejer, er at afholde deciderede udbud af licenser til de kystnære placeringer, men alt dette forventes afklaret i et kommende energiforlig.

»Hvis det bliver en udbudsmodel, er vi klar til at byde,« siger Peter Rathje.

Men han påpeger, at det tager længere tid at komme i gang, hvis man først skal holde et udbud, mens parterne i Kystnær Alliancen - som foruden Sønderborg er København og Århus - er klar til at bygge snart.

Planer for 2000 MW

Knap 2000 MW kystmølle-effekt er der i planerne i de 22 ansøgninger, som er kommet ind siden juli 2007, men hvor den store mængde er dumpet ind til styrelsen hen over 2010.

Efter at en ansøgning har fået 'go' fra Energistyrelsen, skal der laves en forundersøgelse og derpå en decideret VVM-undersøgelse. Først herefter er det muligt at sige præcist, hvor mange vindmøller og MW den pågældende park kan indeholde

Bornholm - Rønne Bakke. (Energi Øst) steffen olsen
Maj Flak i Århus Bugten (Havmøllepark Århus bugt)
Nissum beredning øst (Lokalt vindmøllelag og NOE
Nissum Bredning syd for eksisterende møller (samme)
Vejsnæs Flak (Ærø), Energicenter Fyn
Lillegrund nordøst for Als, Projekt Zero A/S
Langeland Havmøllpark , nord vest for Langeland (Energicenter Fyn)
Øst for øen Hjelm, Vindenergi aps
Syd for Sæby - Vindenergi aps
Havknude Flak syd for Grenå - Vindenergi aps
Torø Rev ved Assens - Vindenergi aps
Venø Bugt, Limfjorden - Vindenergi aps
Femer Bælt - vest for Rødby - Vindenergi aps
Livø Bredning, Limfjorden - Vindenergi aps
Skadegrund øst for Helgenæs - Vindenergi aps
Asnæs Rev - Vindenergi aps
Farø Jord - vest for broen - Vindenergi aps
Langelandsbælt - Vindenergi aps
Vesterhavet ud for Thisted Kommune, , Thy Havvind
Bælthavet mellem Æbelø og Juelsminde, Hedensted Kommune
Aflandshage og Nordre Flint, Københavns Kommune
(Ærø kommune har søgt Vejsnæs Flak 2, som er optaget)

Emner : Vindmøller