Kviksølv

I Ingeniøren nr. 44 kunne man læse, at tonsvis af kviksølv forurener luften og det er en alvorlig sag, idet kviksølv forbliver i miljøet. Det fremgår, at kulrøg er den store synder, og at afbrænding af kul er den største kilde til forurening med kviksølv. Men er det mon rigtigt? Ifølge WHO`s rapport om uorganisk kviksølv fra 1991 kommer langt hovedparten af det kviksølv, som vi får i kroppen fra vores kviksølv-amalgamfyldninger og kun en mindre del fra føden og fisk. I samme rapport blev det oplyst, at der ikke er nogen sikker undergrænse for kviksølvoptag, som ikke kan give symptomer.

Lad os gå lidt nærmere ind på, hvorfra og hvor meget kviksølv der tilføres miljøet: Danske myndigheder anslår, at kulkraftværkerne bidrager med 300 kg om året. Fra raffinaderier og affaldsforbræn ding kommer der en lignende mængde. Det er rimeligt at antage, at det, som der står i Ingeniøren, tilsammen udgør ca. 1600 kg, hvor det i 1997 var 2100 kg. Krematorierne bidrager antagelig med en mindre del, og dog. Dette kviksølv kommer fra amalgamfyldningerne, som næsten alle mennesker har i tænderne. I Sverige har man taget konsekvensen og mindsket udslippet med kviksølvfiltre i krematorie-skorstenene. Lad os skønsmæssigt antage, at 100.000 mennesker hvert år kremeres. De har gennemsnitlig ti fyldninger hver, som består af et halvt gram kviksølv. Det bliver, når man frigør kviksølvet ved kremering, til 500 kg om året, som også tilføres miljøet. Fem gange mere end den officielle beregning. Men dette er ikke den eneste kilde til forurening af miljøet - via luften - for hvert eneste menneske med amalgamfyldninger tilfører kviksølv til miljøet via udåndingsluften Hvor meget bliver det på et år for en befolkning som i Danmark? Antag, at fire millioner borgere har amalgamfyldninger. Man ved at der i mundhulen er kviksølvdamp fra fyldningerne. Ifølge videnskabelige målinger gennemsnitlig 50 mikrogram kviksølv pr. kubikmeter luft. Dette kviksølv både udåndes og indåndes. En person udånder ca.16 kubikmeter luft i døgnet, det bliver på ét år til 5840 kubikmeter luft, som så indeholder 50 mikrogram hver. Dette bliver 292.000 mikrogram eller 0,292 gram pr. person, som kommer ud i luften. Fire mil lioner mennesker udånder efter et lille regnestykke 1.168.000 gram = 1168 kg. Vi må ikke glemme, at miljøet også tilføres kviksølv via folk med amalgamfyldningerne fra afføring og urin, samt stadig en del fra tandklinikkernes afløb, trods filtre. En gennemsnitsperson med ti amalgamfyldninger har i sin afføring og urin ca. 100 mikrogram kviksølv dagligt. Ganger vi det med 365 dage bliver det 36500 mikrogram = 36,5 gram/pr. person om året. Antager vi som før, at der er ca. 4 millioner mennesker, som udleder denne mængde til miljøet, bliver det i Danmark en ganske anseelig mængde, nemlig 1.460.000.000 gram = 1460 ton.