Kviksølv-skandalen: Alle vasker hænder

13. juli 2007 kl. 12:354
Cowi skrev intet om kviksølv i en 365 millioner kroner dyr plan for at rydde op i Danmarks største giftdepot, Kærgård Plantage. Ribe Amt og Miljøstyrelsen havde ikke bedt om at inddrage tungmetallet, selv om den tidligere spildevandschef siger, at rester var uundgåelige.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er kommet fuldstændig bag på ingeniørerne i Region Syddanmark, Miljøstyrelsen og de folkevalgte, som har beskæftiget sig med Kærgård Klitplantage, at landets største giftdepot gemmer på 1,6 ton kviksølv.

Årsagen til, at kviksølvet, som gør det nødvendigt at ændre oprydningsplanen til 365 millioner kroner, først dukker op nu, er ellers ganske enkel: Miljøstyrelsen og Ribe Amt undlod simpelthen at lede efter metallet, en beslutning som ingen i dag vil påtage sig ansvaret for.

Prioriteringen skete til trods for, at metallet indgik i tonsvis af Grindstedværkets produktion af lægemidler. I Banegravsdepotet nord for Grindsted er der alene deponeret 6,5 tons kviksølv. I værste fald kan naturlige bakterier omdanne kviksølvet til methyl-kviksølv, der kan medføre lammelser, koma og dødsfald.

»I mit hoved har det hele tiden været sådan, at kviksølvet var i det faste affald, der var blevet deponeret på Banegravsdepotet, og at der ikke var væsentlige mængder kviksølv i spildevandet. Derfor blev jeg overrasket over fundet i klitplantagen,« siger civilingeniør Mette Christophersen fra Region Syddanmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun er med i en projektgruppe nedsat af Miljøstyrelsen. Heri er der tre medarbejdere fra den nye Region Syddanmark.

»Vi har fulgt Kærgård Klitplantage siden sommerferien, da det gik op for os, at ingen fra Ribe Amt med kendskab til plantagen var blevet overflyttet til den nye region,« fortæller Mette Christophersen.

Ikke ét ord om kviksølv

I et interview til Ingeniøren har John John Tøffner-Clausen, som fra 1965 til 1973 var afdelingsleder for spildevandsafdelingen på Grindstedværket, ellers forklaret, at det ikke burde komme bag på nogen, at der var rester af kviksølv i det spildevand, som værkets tankbiler læssede af i klitplantagen.

»Det ville undre mig mest, hvis man ikke havde fundet kviksølv derude. Det kunne ikke undgås, når man arbejder med kviksølv,« sagde John Tøffner-Clausen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I det materiale og de rapporter, Region Syddanmark arbejder videre på, har kviksølvet hidtil slet ikke indgået i forbindelse med landets største giftdepot lige ud til Nordsøen.

»Det var Ribe Amt og Miljøstyrelsen, som stod for dem, mens Cowi udfærdigede dem. Derfor kan jeg jo ikke udtale mig om baggrunden for deres materiale, og hvilke parametre de valgte at analysere ud fra,« siger Mette Christophersen.

Undlod at lede

Hos rådgiverfirmaet Cowi, som har udfærdiget rapporten til den 365 millioner kroner dyre oprydningsplan, peger svaret tilbage på det nu hedengangne Ribe Amt.

»N år man laver analyser af en ting, så får man kun det at vide, som man spørger efter. Med det materiale, vi har haft stillet til rådighed, og i den aftale vi havde med Ribe Amt, var der ikke noget, som sagde, at det var aktuelt at kigge efter kviksølv,« siger Ole Vinter Holm, som er afdelingschef for miljø og støj ved Cowi Odense og medforfatter til rapporten om Kærgaard Klitplantage.

Han oplyser, at Cowi også har talt med Grindstedværkets personel under udfærdigelsen af deres projektkatalog, samlede rapport og 12 bilagsrapporter. Hvad de samtaler gik ud på, og hvorfor kviksølvet aldrig havnede i rapporterne med så meget som ét ord, vil han dog ikke uddybe.

»Det er ikke fordi, jeg vil stille mig imod at tale, men som det ligger lige nu, mener jeg, det er regionen, som bør gøre det, fordi det jo er deres rapport,« siger Ole Vinter Holm.

»Jeg kan sige, at der lå en hel del gamle sager i amtet fra Grindstedværket. Dem gennemgik vi for at se, om der var noget supplerede og andre fokusstoffer, end dem vi havde med i projektkataloget. Det fandt vi ikke. Derfor valgte vi de stoffer, vi ville køre videre med i samarbejde med amtet og Miljøstyrelsen,« beretter han.

Kæmpe komplikation af oprydning

Medlem af Folketingets miljøudvalg Eyvind Vesselbo (V) har i fem år arbejdet med den forurenede strandplet i Vestjylland, og han troede ikke sine egne ører, da han hørte om fundet af kviksølv i begyndelsen af ugen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Hvorfor er det ikke kommet frem før, og hvad er der så mere i jorden, som man ikke har målt for?,« lyder det umiddelbart fra venstrepolitikeren.

»Det er jo rimeligt væsentligt, når man skal rydde op, at man ved, hvad der er i jorden. At det så er første gang, man undersøger for tungmetaller, overrasker mig,« erklærer Eyvind Vesselbo, der som udgangspunkt er stemt for, at kviksølvet bør fjernes sammen med det øvrige giftige affald.

Meningsløst udbud

Region Syddanmark har i øjeblikket oprydningsarbejdet til udbud. Dagen efter fundet af kviksølvet vurderede embedsmændene, at de 1,6 tons ikke udgjorde nogen sundhedsrisiko. Det skyldes, at de er indkapslet i det såkaldte slamlag, der ligger halvanden til tre meter under jordoverfladen.

Professor Jens Christian Tjell fra Danmarks Tekniske Universitet betegner ikke desto mindre det overraskende fund som en kæmpe komplikation af oprydningsopgaven.

»Det udbud, regionen har lagt op til, er nærmest meningsløst på det nye grundlag. Man kan vælge at fortsætte med at rydde op alligevel. Men det bliver massivt dyrere. Kviksølv kan man ikke rense for. Vi snakker snarere om evighedsdeponering i en salthorst i Tyskland,« siger han til nyhedsbureauet Ritzau.

Dokumentation

COWI’s rapporter om Kærgård Klitplantage
Region Syddanmarks analyser af jordprøverne

4 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
16. juli 2007 kl. 22:19

Thor Pedersen med flere har jo netop udtalt sig om de gode økonomiske forudsætninger, vi har i Danmark til en glorværdig fremtid, men i hans regnestykke har regeringen helt glemt at finansiere oprydningen af fortidens miljøskandaler, der jo bliver større jo længere vi venter med oprydningen. Mange miljøskandaler kan tilskrives uheldig omgang med krigsgasser fra 2. verdenskrig, men også effekten af afbrænding af brændstoffer og affald vil før eller siden medføre store samfundsøkonomiske omkostninger. Tænk blot på mængden af miljøfremmede stoffer i byerne og indholdet af dioxin i sæd og modermælken. Der er tilsynelande ringe sammenhæng mellem miljøforskning og sundhedsforskning. Prof Granjean påpegede problemer med indlæringstab for børn, der indånder blyholdig udstødningsgas i byerne. Hvad mener han om dioxin i sæd og indhold af pcb i modermælk og kviksølvforurening af miljøet? Og hvad med sennepsgassen i Østersøen, der får østersøtorsk til at mutere afkom, som af fiskerne betegnes som atomfisk. Er det sundt at spide torsk fra bornholmerdybet??? Sennepsgassen er i de sidste 60 år blevet spredt over kæmpe områder af østersøen og ingen politikere tager fat i emnet, fordi emnet ikke rummer nemme og kortsigtede løsninger- og sådan går det såmænd også med kviksølvforureningen i Kjærgårdens plantage hvor højt betalte embedsmænd og lokalpolitikere har "glemt" at orientere opad i systemet.

3
16. juli 2007 kl. 18:53

Torben, jeg er enig med dig. Der er for lidt vilje og for meget kassetænkning i det her. Der er sådan en tendens til at konkludere at mennesker og natur har levet med de forureningskilder i så mange år nu at det nok ikke gør så meget at forureningen bliver der hvor den er. Det eneste alternativ er jo deponering under kontrollerede forhold. Skal vi ikke lægge det i din baghave?? ... næ vel, det er jo nok en dårlig ide. Måske skulle vi skovle det på et skib og exportere problemet til et uland, ligesom det behændigt blev gjort med storebæltsfærgerne. Det kan du nok få flertal for i folketinget (naturligvis med solid støtte fra regeringen og Dansk Folkeparti). De største forureningskatastrofer er sådan set dem hvor forureningen er blevet spredt ud over store arealer. Det er jo f.eks. DDT og ethylbly i benzinen. Jorden i hele hovedstadsområdet er f.eks. gennemforurenet at ethylbly. Det er jo ikke noget man sådan lige fjerner fra dag til dag. Men københavnerne lever jo med det og det har de gjort i mange år nu, så hvorfor lave om på det? Det er jo også der landets politiske ledelse er placeret. Jeg synes godt man kan fornemme engang imellem at de måske har taget lidt skade :-)

2
16. juli 2007 kl. 17:52

Kære Eyvind Vesselbo Din reaktion er ganske naturlig. Vi er mange miljøaktivister, der synes at helhedsperspektivet i løsningen af denne sag er forsvundet undervejs. Kassetænkning, ansvarsforflygtigelse mm. hører til i dansk miljøpolitik. Med de enestående økonomiske muligheder Danmark råder over fra bl.a olieudvindingen synes jeg at de miljøbevidste politikere burde fremsætte forslag til finansiering af oprydning af alle de røde pletter, der er på det danske landkort. Dem der kunne gøre en forskel, de stedlige myndigheder og de rådgivere som de hyrer skal selvfølgelig arbejde for en oprydning og ikke lægge sagerne i glemmebogen. Forureningen vil jo dukke op før eller siden, som f.eks sennepsgassen i Østersøen og i det smukke sydfynske øhav. Prof Finn Bro har prøvet at råbe op i en menneskealder. Prof Erik Arvin råber op og prof Mogens Henze råber op om at der er god grund til at ændre på nogle vigtige forhold i dansk miljøpolitik. Hvorfor anvende så mange ressourcer på international miljøpolitik, når vi ikke engang kan magte at rydde op efter skandaløse forureninger, der skader dansk grundvand og fiskeri i århundreder? Vi ved alt nu om de skadelige virkninger. Nu mangler der en miljøbevidst regering, der gør noget aktivt for at få ryddet op. mvh Torben Sønnichsenwww.bioliving.dk

1
15. juli 2007 kl. 06:48

Det burde ikke være en overraskelse for hverken rådgivende ingeniører eller politikere og ingeniører iRegionen, at kviksølvet fra Grindstedværket var i spildevandet. Det var af selv samme grund der i de tidlige 70'ere var en omfattende kviksølvsforurening i Varde Å. Det er ganske hurtigt at dykke ned i - man går en tur til det lokale bibliotek og beder om at komme til at se dagbladet Vestkysten for årene 1970 - 1974. Der blev skrevet meget om kviksølvsforgiftningen i Varde Å, og ål fra åen blev lokalt omtalt som "termometre" fordi det var aflange tingester fyldt med kviksølv. Der blev også advaret kraftigt mod at spise fisk fra åen. Depotet i Kjærgård Plantage blev jo lige netop oprettet for at undgå videre forurening af Varde Å, så selvfølgelig er kviksølvsaffaldet flyttet med dertil.

NB: Oprettelsen af depotet i Kjærgård Plantage skete, såvidt jeg lige husker, foranlediget af at Greenpeace havde stoppet for den alternative løsning, nemlig at affaldet skulle droppes fra skib i Nordsøen. Det var folketingspolitikere, der udpegede Kjærgård Plantage som deponi og gav tilladelse til Grindstedværkets udledninger her. Det er også derfor Staten bør hænge på regningen for oprydningen - og ikke Amtet/Regionen eller værket.

Venlig hilsen

Kristian Lund Jepsen