Kursusmarkedet bliver grønnere

Bæredygtighed, grøn omstilling, miljø. Kært barn har mange navne, og de navne er blevet mere populære, også når det gælder efteruddannelse. Det mærker de hos Dansk Standard, hvor interessen for deres kurser i miljøledelse er steget voldsomt, fortæller Susan Redder Bruun, chefkonsulent og ansvarlig for kursusafdelingen:

»Vi havde ikke gjort noget ekstraordinært, men pludselig stak det helt af. Indtil da havde vi haft en jævn tilgang, men sidste sommer skete der noget; måske i forlængelse af, at vi havde et folketingsvalg, hvor klimaet stjal dagsordenen.«

Den øgede interesse gjaldt ikke mindst et kursus i, hvordan man kan arbejde med FN’s 17 verdensmål i forbindelse med ISO 14001 for miljøledelse, fortæller hun:

»Vi kunne se, at mange virksomheder gerne ville skridtet videre end at skrive i deres signatur, at de arbejder for FN’s verdensmål. De ville gerne kunne dokumentere, at de er grønne, og gøre det transparent, at de arbejder med målene f.eks. ved at dokumentere fremskridtet, når de flytter fra sort til grøn energi.«

På DTU er optaget på en online master i vindenergi steget med 500 pct., og direktør for DTU Learn for Life Karina Rothoff Brix forventer endnu større efterspørgsel på kurser relateret til grøn omstilling de kommende år. Illustration: DTU

Susan Redder Bruun fortæller, at den øget interesse for manges vedkommende også udspringer af de krav, de bliver mødt med fra kunderne:

»Man kan arbejde med miljø­ledelse ved at kigge i standarderne og følge dem, men man kan også vælge at lade sig certificere, så en tredjepart tjekker, om det, man laver, lever op til standarden. Der er jo en generel tendens til mere fokus på miljø, og derfor har man som virksomhed brug for at kunne dokumentere, at man arbejder målrettet med det.«

For at ruste sig til den øgede efterspørgsel planlægger Dansk Standard flere forskellige kurser inden for bæredygtighed, herunder endnu et kursus om de 17 verdensmål, kurser i cirkulær økonomi og i grønt byggeri:

»Bæredygtighed bliver et tema i 2021 og i 2022,« fastslår hun.

Sideløbende oplever Dansk Standard en større efterspørgsel på diplomkurser. Således er et todages diplomkursus i miljøledelse årets mest populære og udbudt otte gange:

»Frem for bare at deltage i et kursus vil deltagerne gerne på kurser, der afsluttes med en eksamen. Jeg tror, det er udtryk for, at de gerne vil have papir på, hvad de har lært.«

Forventer øget efterspørgsel

På DTU forventer de også en øget interesse for efteruddannelse, der kan være med til at hjælpe den grønne omstilling på vej, lyder det fra Karina Rothoff Brix, direktør for DTU Learn for Life:

»Optaget på vores online master i vindenergi, der foregår på engelsk og har deltagere fra hele verden, er steget med 500 procent.«

Hun vurderer, at vindenergi fortsat vil være et af de vigtigste efteruddannelsesområder de kommende år sammen med bæredygtigt byggeri og ledelse af implementering af nye teknologier. Hertil kommer håndtering af fødevarer og cybersikkerhed. Det sidste bliver stedse vigtigere, i takt med at den grønne omstilling flytter flere og flere aktiviteter online.

»Vi forventer, at der kommer endnu større efterspørgsel på disse områder de kommende to-tre år, fordi de kan medvirke til at løse de massive udfordringer inden for bæredygtighed og CO2-reduktion,« fortæller hun.

I 2021 lancerer DTU Learn for Life en platform, hvor potentielle kursister kan søge efteruddannelsestilbud ved blot at indtaste et enkelt ord som f.eks. ‘bæredygtighed’.

»Det er en del af vores mission om at gøre det nemmere at finde og tilmelde sig kurser ved at give én dør ind på DTU, når det gælder kompetenceløft. På den måde gør vi det også muligt for virksomheder at se vores udbud og derved nemmere gå i dialog med os om skræddersyede forløb.«

Grønne kurser på vej

Kristian Vielwerth er forretningsleder på Teknologisk Institut og ansvarlig for kurser i grøn omstilling, der særligt henvender sig til rådgivere, entreprenører og installatører:

»De har helt klart gode muligheder for at booste forretningen gennem et grønt kompetenceløft, og vi lancerer en række kurser i 2021,« fortæller han.

Teknologisk Institut udbyder en række kurser i energiledelse, blandt andet i energiledelsessystemet ISO 50001.

Hvorvidt der er en reel vækst i antallet af virksomheder, der ønsker at blive energicertificeret, tør Kristian Vielwerth ikke skrive under på, men de mærker efterspørgslen.

For to år siden oprettede Teknologisk Institut et kursus, hvor erfarne ingeniører kan bliver uddannet til energiledelseskonsulenter og få adgang til en personlig ISO 50001-certificering. Hensigten var at give virksomhederne en mulighed for at teste en certificering i lille skala, inden de gav den fuld skrue i hele organisationen:

»På den måde kan virksomheder, som er i tvivl om, hvorvidt de vil gå all in, give en enkelt medarbejder et kompetenceløft, og bagefter kan virksomheden se, om det er fornuftigt at fastholde de initiativer, medarbejderen sætter i gang og måske endda gå efter en certificering af hele virksomhedens energiledelsessystem. Adskillige deltagere har meldt tilbage, at de har bidraget betydeligt til den grønne omstilling med de nye kompetencer.«