Kursen ligger fast: Vi bliver 9,7 milliarder i 2050

Illustration: petruninsphotos/Bigstock

Om 30 år vil du have omkring 9,7 milliarder medmennesker på Jorden. Sådan lyder hovedtallet i en ny rapport fra FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender.

Samtidigt spår FN-afdelingen, der beskæftiger sig med befolkningsudvikling, at verdensbefolkningen vil være på omkring 10,9 milliarder, når vi runder det næste århundredeskifte i 2100. Det tal er dog omgivet af en del usikkerhed, understreger organisationen.

Tallene ligner meget dem, FN’s demografer tidligere har offentliggjort, og tendensen er stadig, at befolkningstallet stiger i et stadigt lavere tempo.

Stigningen på omtrent to milliarder mennesker fra i dags 7,7 milliarder til de spåede 9,7 milliarder i 2050 vil hovedsageligt skyldes befolkningsudviklingen i ni lande: Indien, Nigeria, Pakistan, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten og USA.

Indien forventes ifølge rapporten af overhale Kina som verdens mest befolkede land i 2027, mens befolkningen i Afrika syd for Sahara forventes fordoblet, inden årstallet siger 2050.

Fertiliteten falder

Befolkningstallet stiger, på trods af at den gennemsnitlige globale fertilitet falder. I 1990 fik verdens kvinder i gennemsnitligt 3,2 børn, men i år er det samme tal kun 2,5 børn per kvinde. FN’s prognoser forudsiger, at fertiliteten i 2050 vil være faldet til det endnu lavere 2,2 børn per kvinde.

Den lave feritilitetsrate er skyld i, at flere lande allerede nu oplever, at deres befolkningstal svinder ind. Et lands kvinder skal i gennemsnit få mindst 2,1 børn for at opretholde befolkningstallet, hvis man trækker ind- og udvandring ud af ligningen.

27 lande har i år fået et befolkningstal, der er mindst én procent lavere siden 2010, og i 2050 forventes det at gælde 55 lande. Halvdelen af de lande vil i så fald have set et fald på mindst 10 procent.

Flere ældre - men også flere arbejdsdygtige

I 2050 vil hver fjerde borger i Europa eller Nordamerika være over 65 år, mens det for hele verden gælder hver sjette borger.

Men visse steder i verden er den lave fertilitetsrate samtidigt skyld i, at arbejdsstyrken - mennesker mellem 25 og 64 år - stiger hurtigere end andre aldersgrupper. Det gælder i det meste af Afrika syd for Sahara, ligesom dele af Asien og Latinamerika oplever det samme.

Den seneste FN-rapport om befolkningsudvikling udkom i 2017, ligesom verdensorganisationen udgav lignende rapporter i 2015 og i 2012. Prognoserne har ikke ændret sig meget siden da: Hver gang har FN spået, at befolkningstallet i 2050 vil ligge et sted mellem 9,6 og 9,8 milliarder mennesker.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Den lave feritilitetsrate er skyld i, at flere lande allerede nu oplever, at deres befolkningstal svinder ind. Et lands kvinder skal i gennemsnit få mindst 2,1 børn for at opretholde befolkningstallet, hvis man trækker ind- og udvandring ud af ligningen."

Vi skal så langt under 2,1 som overhoved muligt hvis vi skal drømme om en verden med andet end tilbagegang for den gennemsnitlige verdensborger.

Skal vi undgå kamp om ressourcer, skal vi bekæmpe stigningen.

 • 25
 • 3

At USA er med på listen (stadig) er ganske forståeligt, hvis man følger US politik, i medierne. At USA samtidig er ved at saboterer alle klima og miljø tiltag, er en katastrofe.

Ovenikøbet ser det ud som at USA har tænkt sig at nedbringe mængden af mennesker, ved at overfalde Iran, i et åbentlyst forsøg på at fjerne fokus fra en senildement galning ved roret.

Men heldigvis tager alle de store mainstream religioner problemet seriøst, ved hårdnakket at fastholde deres forbud mod familieplanlægning, prævention og abort, ikke sant?

De "grønne" organisationer saboterer alle tiltag til at udnytte teknologi og videnskab, til at øge vores landbrugsproduktion og vores energiproduktion.

"We are royally fucked "

 • 2
 • 12

En alvorlig pandemi, på niveau med 1918 "Den spanske syge", vil kunne ændre den "fastelagte kurs".

Selvom dygtige forskere og personale er på mærkerne 24/7, Verden rundt er også de alvorligt bekymrede for udsigten til en evt. pandemi. Den globale luftfart øger spredningsrisikoen dramatisk.

Men, vil en sådan pandemi, udover at være en katastrofe for de ramte, også være en lille redningsvest til menneskeheden?

 • 8
 • 3

Men, vil en sådan pandemi, udover at være en katastrofe for de ramte, også være en lille redningsvest til menneskeheden?

Nej desværre vil det blot udsætte en løsning. Hvis vi skal redde noget som helst skal intellektet hæves voldsomt hos det almene menneske, ikke for at tænke løsninger frem (vi har løsningerne), mere for at gennemskue og stoppe det spil som køre lige nu, mellem magteliten (de 1%), politikkerne og de fakta resistente. Vi kan godt få det til at fungere med 10 miliarder mennesker, men det vil helt sikkert være nemmere og bedre hvis vi kun var 5 milliarder - eller mindre.

 • 6
 • 4

Hvis vi skal redde noget som helst skal intellektet hæves voldsomt hos det almene menneske,

Ja det kan ikke skade, men det der virkeligt hjælper er at hæve levestandarten, i de lande, der forsat har høje fødselsrater.

Vi ved af lang erfaring at når børnedødligheden falder, og forældrene ikke er afhænmgig af få børn, for at overleve, falder fødselsraten meget. Hvis vi afhjælper den værste fattigdom, støtter bedre regeringsførelse, og afhjælper krig og sygdom, falder fødselsraten drastisk. Øges dødeligheden, øges fødselsraten somregel også. Reelt er det vesten der kan gøre mest, hvis vi kan finde viljen.

Den stigning vi ikke kan gøre noget ved, er at folk bliver ældre. Da vi ikke bare kan skyde de gamle, må vi nok bare venne os til at være 30-40% flere. Heldigvis er det jo mest i det frugtbare afrika - gamle mennesker spiser mindre, og er nogle gange lidt klogere ;)

 • 3
 • 4

Så konklussionen skulle være, at vi skal hæve det intelektuelle niveau i vesten, for at afhjælpe overbefolkning i verden!? ;)

Ja... Enten for at afhjælpe (over)befolkningen og for at iværksætte holdbare aka bæredygtige løsninger. Egentlig ved jeg jo ikke om niveauet skal hæves. Måske er det nok at stoppe den vanvittige afledning (X-factor, netflix, facebook, (misvisende)nyheder etc.) og så begynde at informere istedet for. begyndende i folkeskolen. Men det i sig selv vil sikkert hæve niveauet gevaldigt, så ja.

Lige nu går det vist den anden vej...

Ja, jeg tror desværre at du har ret, det kan være svært at se andet, jeg håber dog at paradigmeskifte står for døren.

 • 4
 • 2

En alvorlig pandemi, på niveau med 1918 "Den spanske syge", vil kunne ændre den "fastelagte kurs".

Næppe ret meget. I virkeligheden døde næsten ingen regnet som andel af Jordens daværende befolkning.

Helt nøjagtigt hvor slemt den spanske syge hærgede Europa, foreligger der nu en ny beregning over. Den viser, at epidemien må have kostet 2,64 millioner mennesker livet, svarende til 1,1 procent af Europas daværende befolkning.

I1991 skønnedes det i en stor, revideret oversigt over influenzapandemiers dødelighed, at tallet lå mellem 24,7 og 39,3 millioner, så lad os for en sikkerheds skyld regne med et maximum af ca. 50 millioner døde ud af Jordens samlede befolkning på ca. 1,8 milliarder. Det er beskedne 2,8% og det vel at mærke én gang for alle, ikke hvert år.

 • 2
 • 1

Men det er nok et mindre onde, end flere nye fattige mennesker, der vil gøre næsten hvad som helst for at overleve og øge deres levestandard.

Med 2-3 milliarder, som ønsker en levestandard, blot på niveau med som den vi havde i 1960, er der allerede sikret et solidt udslip af CO2 og mange andre spændende former for forurening.

Jeg er alvorligt bange for, at det vil kræve, at vore politikere har 'balls of steel' på linie med f.eks. KGB-trænede Putin eller Filipinernes Duterte at få kontrol med udviklingen. Som Anders Ands talende hund sagde til ham "Det er hårde tider, gamle dreng".

 • 1
 • 1

Med 2-3 milliarder, som ønsker en levestandard, blot på niveau med som den vi havde i 1960, er der allerede sikret et solidt udslip af CO2 og mange andre spændende former for forurening.

Jeg er alvorligt bange for, at det vil kræve, at vore politikere har 'balls of steel' på linie med f.eks. KGB-trænede Putin eller Filipinernes Duterte at få kontrol med udviklingen.

Der er faktisk allerede ret godt styr på udviklingen, de fleste steder. Det er mest i Afrika, der er problemer, som ingen ser ud til at ville gøre noget for.

Ca siden år 2000, har antallet af børn i verden, ligge på et stabil niveau. Tilvæksten skyldes at folk bliver ældre. Var det ikke for Afrika, ville børnetallet være faldende.

Så der hvor der er brug for "balls of steel", "hearts of gold" og "razor sharp minds" er til at hjælpe Afrika ud af deres evindelige konflikter og dårlige regeringer, samt til at føre en politik herhjemme, der alvorligt tilskynder udviklingen af en masse grøn teknologi, så alle ikke behøver at belaste klima og miljø, lige så meget som vi har gjort.

Tror ikke at globalt samarbejde fremmes af hverken Put-in, Duterte eller KGB metoder. De fremmer nok mest egoisme, angst og sortsyn.

 • 1
 • 0

Med 2-3 milliarder, som ønsker en levestandard, blot på niveau med som den vi havde i 1960, er der allerede sikret et solidt udslip af CO2 og mange andre spændende former for forurening.

Danmarks CO2 udslip per indbygger er faktisk faldet siden 1960. Så lad os håbe at de springer noget gammelt teknologi over.

Men stadigt er der en kæmpe stigning i CO2 udleningen som ligger og truer.

I øvrigt vil jeg nærmere sige at det er op mod 6 mia. mennesker. 2-3 i dag og lige så mange på vej.

 • 1
 • 0

Der skal være langt langt færre end nu, som ikke sætter børn i verden.

Mine bedsteforældre kom alle fra store søskendeflokke, men mine forældre havde kun få fætre og kusiner, fordi adskillige af deres forældresøskende forblev ugifte og /eller barnløse.

Allerede i mellemkrigtiden vidste enhver fertil dansker med mere end 2½ aktiv hjernecelle hvordan man undgik at få børn.

Samfundet var da indrettet så det at få mange børn var en økonomisk ulempe, hvilket i mindre velstående lande kræver et stærkt statsapparat, som Mao's Kina, da med ufortøven magt kan fjerne enhver fordel ved at få flere børn.

Dette er totalt fraværende i Afrika, hvor de er nødt til at få mindst lige så mange børn som naboen, for ikke at naboens børn tager ens besiddelser.

Regler virker bedst, når man stilles meget værre efter pågribelse end hvis man havde overholdt reglerne. Snyderen i køen skal ikke sendes tilbage til sin gamle plads, men allerbagest i køen, eller helt ud.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten