Kurér dine fobier med pc-spil

11,3 procent af den nordamerikanske befolkning vil i løbet af livet ramle ind i en længerevarende fobi, hvor sygelige forestillinger om farerne ved lukkede rum, edderkopper, hvide kitler eller flyhavarier gør livet til et mareridt. Tvangsforestillinger som normalt er kostbare at behandle.

Det er baggrunden for en undersøgelse gennemført af fire forskere fra Institut for Cyberpsykologi ved Quebec Universitet. Cyberpsykologerne fastslår, at specialdesignet virtual reality-udstyr med fordel kan bruges terapeutisk af personer med fobier.

Problemet er blot, at det er meget kostbart at skræddersy teknologien til behandlingsformål.

Derfor gennemførte forskerne et studie, hvor 13 forsøgspersoner mellem 18 og 60 år med fobier skulle anvende almindelige computerspil til behandlingen af fobier. En kontrolgruppe på 13 andre personer uden fobier gennemførte det samme program.

Mødte angstudløsende elementer i spil

De anvendte spil var modificerede versioner af Half-Life og Unreal Tournament. Unreal Tournament miljøet blev tilpasset arachnofobikere, akrofobikere (højdeskræk) og klaustrofobikere. I hvert af de to spilmiljøer blev distraktioner som våben, eksplosioner og fjender slettet.

De skabte spilmiljøer, af psykologerne kaldet TVEDG (Therapeutic Virtual Environment Derived from Computer Games) havde den fordel, at de både tilbød bedre grafik og var nemmere at konfigurere end de originale spil.

Resultatet af forsøget er ifølge forskerne lovende. Hensigten var at vænne forsøgspersonerne til at blive udsat for de angstpåvirkende elementer, så skrækken over tid kan bekæmpes ved tilvænning. Det lykkedes for forsøgspersonerne.

Eneste undtagelse var en klaustrofobiker, som ikke kunne forliges med den VR-hjelm, som forsøgspersonerne måtte iføre sig for at spille.

Ifølge forskerne pger undersøgelsen på, at pc-udstyr til omkring 15.000 kroner kombineret med tilpassede spil har den samme nytteeffekt for folk med fobier som specialtilpasset udstyr til en ti gange højere pris.