Kun to procent af svinebesætningerne bliver tjekket for MRSA

Omfanget af smitten med MRSA i svinestalde bliver kun baseret på prøver fra lidt over to procent af samtlige 9000 svinebesætninger i Danmark. Det oplyser fødevareminister Dan Jørgensen (S) og Fødevarestyrelsen.

Helt præcis vil 2,3 procent (210 besætninger) af de danske svinebesætninger blive tjekket for MRSA, og det er faktisk færre end i tidligere undersøgelser. Den begrænsede danske screening af svin har medført voldsom kritik herhjemme fra eksperter, der mener, at Danmark burde gøre som Norge og screene samtlige stalde. Men det er ikke nødvendigt, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

»Fødevarestyrelsen finder, at stikprøvebaserede undersøgelser er tilstrækkelige til at bestemme prævalensen og således give et overblik over, hvor udbredt husdyr-MRSA er i danske svinebesætninger. De stikprøvebaserede undersøgelser kan således anvendes til at vurdere effekten af iværksatte tiltag, som måtte have en betydning for forekomsten af husdyr-MRSA i svinebesætninger og hos mennesker,« skriver styrelsen i et svar til SF's Trine Mach.

Læs også: Minister om screening for MRSA i svinestalde: Nej, nej og atter nej

Stikprøvekontrollen i de danske svinebesætninger er et særskilt projekt, som blev igangsat i 2013. Fødevarestyrelsen har siden 2005 gennemført en række undersøgelser for MRSA, og i nogle tilfælde med en større procentdel af svinebesætningerne end i dag. De tidligere undersøgelser har dog haft forskellige formål, som »udbredelsen af MRSA i forskellige dyrearter, samt afklaring af hvilke metoder, der var bedst egnede til at påvise MRSA,« oplyser Annette Perge, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen.

Ifølge hende er det dog ikke muligt at afgøre, om man i dag undersøger færre eller flere dyr.

»For nogle projekter har vi for eksempel undersøgt dyr, der kommer ind på slagteriet, og for andre er der taget prøver ude i besætningen,« siger hun.

Kopi af norsk løsning vil koste 3,5 mia. kr.

Flere danske eksperter, herunder Yvonne Agersø, der er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttets afdeling for epidemiologi og genomisk mikrobiologi, så ellers gerne, at Danmark gjorde som Norge og fjernede smitten fra de sygdomsramte stalde ved at slagte alle svin og rengøre alt før en sund flok grise lukkes ind igen.

Læs også: Norge går langt mere drastisk til værks end Danmark i kamp mod svine-MRSA

Men Dan Jørgensen vil ikke bruge de omkring 3,5 milliarder kroner på et sådant initiativ, som efter hans eksperters vurdering ikke vil virke, fordi der vil ske en reinficering. I stedet skal alle svinebesætninger opføre sig, som om de havde smitten, og øge hygiejnen gennem håndvask og tøjskift ved udgang fra svinefarmene. Det er et af de centrale elementer i den nye fem-punktsplan, der skal begrænse smitten.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Rigtig trist at vi i dette svineland ikke forstår den risiko som MRSA i svinebesætninger udgør. I Norge har Matttilsynet udgivet et rapport d. 1. Juli i år med 4 scenarier, hvoraf den første indebærer en total sanering fra starten af inficerede svinebesætninger. Den ender med at være den langt mest økonomiske af de 4 scenarier. Man påregner endvidere med at mellem 3 og 13 nordmænd dør af MRSA cc398 pr. år, såfremt man ikke før noget. Og det endda ved kun 60% smittede svinebesætninger.

Læs evt selv. http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/...

Det er landbruget som har infektionen, men det er resten af Danmark som kommer til at betale prisen for denne lempfældige måde at tage hånd om dette problem.

  • 10
  • 4

Det er præcist sådanne sager som får mig til at foragte politikere. Dan Jørgensen er et velmenende menneske, men som politiker lader han sig åbenbart køre over af "realpolitiske hensyn". Intet ville være lettere end at tage prøver fra samtlige besætninger, når svinene kommer til slagteriet, men det ville jo udstille problemets omfang og dermed skade eksporten! Hvor mon alle de aktive samfundskritikere er i denne sag - de spiser måske, som jeg, ikke svinekød og er derfor ligeglad med at en virkelig tung sag bliver fejet ind under gulvtæppet. (Jeg er ikke ligeglad fordi jeg bor ved siden af en svinebesætning og får dens gylle spredt lige udenfor matriklen!) Jeg vil da lige slå et slag for en fornyelse af det nuværende men forældede politiske system. "Demokratiets problem og dets løsning" http://videnskabeligindsigt.blogspot.dk/20...

  • 12
  • 3

En screening af alle stalde vil kun give mening, hvis man vil sanere. At en sådan sanering vil koste 3,5 mia undrer mig dog lidt, men det er dyrt. Jeg ville dog gerne have set at avlsbesætninger renses for smitten.

En anden ting er virkeligheden http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/201... I perioden 2009 til 2013 er der i alt 1241 danskere der er døde af blodforgiftning med Stafylokokker. Heraf var 27 smittede med MRSA-typer - og af disse 27 var de 3 af svine-MRSA typen.

Er det sådan at svine MRSA er det største problem, bare fordi man kan skyde skylden på Danmarks største eksporterhverv? Løsningen som jeg ser det er at der ikke produceres svin i Danmark om 10 år, så er vi af med det skandaleramte skidt. Og så kan vi importere svinekød fra Norge og Sverige til 2-3 gange så høje priser.

Eller også skal man se mere på 8 ud af 9 MRSA relaterede dødsfald som ikke skyldes "svineriet". Mig bekendt har ingen af MRSA typerne udviklet sig i Danmark, hvor vi trods alt har stramme regler. Det kommer udefra hvor alt er tilladt (men det er ikke Danmark der tjener penge på det, så der gør det ikke noget)

Tænk på hvor mange lande, hvor penicillin blot kan fås i håndkøb! Og vi mennesker rejser som aldrig før. Stopper vi Svine MRSA, så stopper vi altså kun 1/9 af problemet! Så MRSA eksplosionen vil fortsætte, spørgsmålet er bare om det blive med eller uden fortsat Dansk svineproduktion. Er det umagen værd at bruge 3,5 mia på 1/9 af et stort problem.

Brug hellere pengene til at stoppe smittespredningen på sygehusene!

  • 3
  • 3

Ud fra de undersøgelser som tidligere er lavet burde man kunne få noget at vide. Hvorfor får man ikke informationen? Manglende information gavner ikke.

Listen med navne på landmænd med MRSA må ikke offentliggøres i øjeblikket. Men hvorfor får man ikke at vide antallet af svinebesætninger, der er smittet/ikke smittet? Og er de alle placeret fx i Jylland osv.?

  • 1
  • 1

Det lugter af manipulation når man ikke foretager en konsekvent kontrol af de indleverede svin fra hver enkelt besætning. Såfremt det ikke drejer sig om et større problem, ville man ud fra en sådan kontrol let og forholdsvis billigt kunne foretage yderligere kontrol i de berørte besætninger. Det indtryk den nuværende strategi efterlader hos mig og åbenbart alle Svenskere er, at der er tale om et nærmest alt omfattende problem i besætningerne. Hvor mange der pt. er blevet smittet "den vej" burde ikke være et gyldigt argument for ikke at gøre mest mulig for at kortlægge og begrænse problemet. At slynge screening omkostning på 3,5 mia. ud, virker som forsøg på at manipulere offentligheden! Jeg kan ikke lade være at spørge mig selv, om jeg nogen sinde har oplevet landbrugserhvervet handle ud fra samfundets interesser og ikke udelukkende ud fra egne snævre økonomiske interesser. Man ender næppe inde på en af landbrugets internetsider ved at søge på begrebet "Proaktiv"!

  • 6
  • 2

Ved en screening kan man finde de besætninger, som p.t. er smittet med MRSA og hvad skal man så bruge det til?.

MRSA skyldes en bakterie, som er resistent overfor flere typer antibiotika, men ikke nødvendigvis fordi besætningen er blevet smittet udefra selv om det nok er det hypigste. MRSA er ikke en typisk smitsom sygdom og derfor må tilgangen til bekæmpelse af problemet være anderledes end traditionel bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme. MRSA er et problem nu og besætningen kan smittes udefra eller den resistente Stafylococcus aureus kan udvikles i besætningen, i fremtiden kan der komme andre resistente bakterier med værre problemer til følge.

Problemets kerne er selektion af resistente bakterier pga. antibiotika og løsningen må være at ændre på brugen af antibiotika, så man fjerner selektionspresset på de andre ikke-resistente bakterier. Problemet er nok at den nuværende produktion er baseret på antibiotika og en ændring risikerer at blive dyr for erhvervet i form af dyrere svinekød og dermed manglende konkurrencefordel.

Vi mangler viden og dermed forskning om:

  1. Hvor hurtigt udvikles MRSA eller andre resistente bakterier i en besætning?
  2. Vil MRSA forsvinde fra en besætning, hvis man helt fjerner antibiotika eller lægger kraftige restriktioner på brug af antibiotika (formentlig, fordi de resistente bakterier nok vil blive udkonkurreret af ikke-resistente bakterier, da der ikke længere er en selektionsfordel ved at være resistent).
  3. Har probiotika en effekt i MRSA-besætninger, hvor stor effekt og hvor hurtigt virker det? Foreløbig forskning har vist at det nedsætter sygeligheden og dermed antibiotikaforbruget i en besætning. Det har mest været smågrisebesætninger med diarre, der har været undersøgt, men det er nok også dem der er mest udsat pga. manglende etablering af en mikroflora i tarmen.
  4. Kende samspillet mellem immunsystem og mikroflora i tarmen eller på huden (gælder iøvrigt også mennesker)

I stedet for at kæmpe mod naturen med antibiotika skal vi kæmpe med naturen med probiotika.

  • 5
  • 0

En screening kunne sige noget om hvor problemet er, smitteveje osv.

Reelt ved man ikke ret meget. Hvis man havde kortlagt spredningen blandt grisene, kunne man gøre noget reelt ved problemet. Men det gør man ikke. Man vil ikke vide. Teorierne står i kø. Er de små grise inficeret, inden de bliver solgt videre? Er rengøringen tilstrækkelig i staldene, fx de nye regler? Bliver grisene smittet i bilen på vej til slagteriet (tilsyneladende bliver grisene oftere undersøgt på slagteriet end hos landmanden)? Hvad er betydningen af antibiotika, probiotika, økologi, bedre forhold for grisene fx frisk luft, motion, god mad og evt underholdning for grisenes psykiske velbefindende :-)

  • 5
  • 0

@Torben,

Men jeg forstår nu slet ikke landbrugets modstand for at give de nødvendige oplysninger, de burde i stedet være mere åbne for risikoen for at flere lande vil indføre restriktioner, for deres import af dansk svinekød.

Hvad er det for "nødvendig oplysninger" du tænker på? Landbruget er modstandere af, at enkelte personer skal sættes i en gabestok - endda på et usagligt grundlag. Landbruget er langt dårligere stillet indenfor retsplejeloven, hvor man end ikke må offentliggøre navne på spritbilister, som er en større fare for tilværelsen - eller hvad med en liste over personer, der snakker i biltelefon? Den sport kræver langt flere menneskeliv end MRSA.

  • 0
  • 3

@Per A. Hansen Det var da godt nok noget af en påstand! Men jeg er heller ikke særlig kyndig inden for jura.

Med udtrykket "de nødvendige oplysninger" mener jeg så blot de oplysninger, som forskerne ønsker for at komme til bunds i denne debat. Dermed mener jeg så ikke at de skal "hænges ud i en gabestok", blot at de skal være åbne om det de foretager sig. Men må på den anden side indrømme at jeg gerne så at oplysninger om hvor MRSA tilfældene er sporet tilbage til, er mere tilgængelige, end det er idag. Og dermed ikke forstået med angivelse af private navne og adresser, den slags bør være anonyme, for private forbrugere.

Hvad brugen af mobiltelefoner angår, er jeg helt enig - jeg forstår heller ikke at man ikke kan holde ind, og så tale i mobiltelefonen, og så køre videre når samtalen er slut.

  • 1
  • 1

I dag advarer en norsk professor mod indførsel af dansk svinekød, se http://epn.dk/landbrug/ECE6875582/norsk-pr...

Som Per Hansen skriver, kan MRSA også smitte fra mennesker til svin. Det er relevant at have i baghovedet, fx når en medarbejder fra en svinestald med MRSA skifter arbejde til en anden svinestald, hvor grisene bliver smittet af den vej. Men ingen ved hvilke stalde, der har/ikke har MRSA.

  • 0
  • 0

Enhver detailhandler har en smiley ordning som alle kan gå ind og se. for at få en dårlig smiley skal du kun have lidt rod i papirerne. Dinne temperaturer, rengøring, vedligehold alt kan være iorden, men har du glemt at notere dette er du hængt ud også på nettet. Så det er noget vrøvl at landbruget er dårlig stillet rets systemet. Det ville være fint at få offentlig gjort hvad hver landmand brugte af medicin per gris og at man i butikken kunne se hvor grisen kommer fra. Som man kan med æg. Så havde man som forbruger jo en chance for at vælge dem fra som har MRSA og også dem der har et højt antibiotika forbrug

  • 1
  • 1

Vi kan ikke sammenligne os med Norge - deres forsøg på at sanere var en dyr fiasko som ikke bør gentages i Danmark. Spørg en der reelt ved noget om sagen. Sverige og Norge er jo heller ikke på den måde producenter af svinekød i et omfang så de kan sammenlignes med Danmark. Se på Holland, Tyskland, Polen og de sydeuropæiske lande. Her kunne en indsats som den danske være med til at hjælpe på problemet.

Der er mange lande i Europa, der har langt større problemer med MRSA end Danmark. Fx Holland. Danmark er tværtimod blandt dem, der kan være med til at løse problemet. Forskellen er at Holland har en selvopfattelse af at være guds gave til verden, og de elsker deres landbrug, mens danskerne har en jantelovsagtig tilgang til landbruget. Det kan godt være, at landbruget er førende i Verden og tjener millioner til dansk velfærd, men de skal fandme ned med nakken - eller hvad er det reelt man prøver at sige?

Der er ikke beviser for at MRSA overføres via kød, men mange der spekulerer i det og der er så stor opmærksomhed, at det nok ville være fundet hvis det var der. Der bliver hele tiden råbt ulven kommer, men ingen har set den.

Der er for lidt forklaring på hvad MRSA reelt er, og hvad det betyder. MRSA og svine-MRSA sammenblandes og der er alt for lidt fokus på den generelle antibiotikaresistens i samfundet.

Mens svinebranchen har skåret i antibiotikaforbruget har sundhedsvæsnet haft et markant øget forbrug af de allerværste typer antibiotika de senere år. Alle de typer som forlanges fjernet fra landbruget fordi de simpelthen har for stor en risiko for resistens. Det har Landbruget gjort, men hvor er sundhedsvæsnets vilje til at løse problemet? De glæder sig bare over at landbruget sidder med aben og den offentlige opmærksomhed. Hvorfor må børn af overlægers børn komme til børnefødselsdag når svineavleres børn ikke må? Det giver ingen mening.

Hvor er eksperterne henne? Det er kun mikrobiologer og ikke epidemiologer, der fylder mediebilledet. Bare fordi man er overlæge behøver man ikke vide en pind om smittespredning. En civilingeniør inden for kemi er heller ikke den rette til at bygge en bro selv om det er en ingeniøropgave.

Og tag så lige Nina alvorligt. Hendes eneste problem er jo at hun kender til det faglige i sagen og ved at det journalisterne bringer og den bølge af blodrus der kan ses i disse indlæg bygger på manglende indsigt.

Hvorfor er det, at journalisterne ikke vil lytte til dem der vil give en saglig version af sagen, men gerne stiller deres spaltepladser og mikrofoner klar til personer, der i kraft af en generel medicins uddannelse påberåber sig ekspertstatus uden at de reelt spiller en rolle i de sammenhænge hvor de egentlige førende eksperter er samlet for at løse problemet. Det giver en misinformation af den brede offentlighed som ingen kan være tjent med.

Om det præcis er hver tredje er usikkert, men nogen lunde i det omfang bringer vi resistente bakterier med os hjem fra ferier i udlandet. Der er et globalt problem med resistens, hvor Danmark rent faktisk er blandt dem der har formået at holde det nede. Mange lande har ikke svineMRSA ene og alene fordi de ikke tør undersøge sagen og stikprøver viser at det er der - og i større omfang end vi har set det i Danmark.

Men alt i alt skal problemet med MRSA da tages alvorligt, uden at vi derfor skal gå i selvsving. En god ting ved debatten om svineMRSA er for mig og mange andre mere pragmatiske mennesker, at der er rigtig mange gode udskæringer til en billig penge. Både fra konventionelle og ikke mindst fra økologiske besætninger, for de bruger jo også antibiotika. Men det er synd for landbruget at miste en kæmpe indtjening på grund af folks grundløse frygt og manglende viden.

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten