Kun overfladisk undersøgelse af alternativer til mølletestcenter

Regeringen ønsker at få vedtaget et testcenter for megavindmøller i Østerild Klitplantage, men har ikke kunnet skaffe flertal til forslaget i Folketinget.

Derfor har miljøminister Karen Ellemann (V) lovet, at alternative placeringer bliver grundigt gennemgået, så de andre folketingsmedlemmer kan se, hvorfor et testcenter med plads til syv kæmpevindmøller kun kan ligge i en nordjysk fredskov.

»Vi skal sammen vende hver en sten, så Folketinget kan se, hvorfor regeringen er så afklaret om Østerild,« sagde Karen Ellemann tilbage i april måned.

Men ikke alle sten vendes.

I en mail fra Miljøministeriet står der:

»Som miljøministeren gentagne gange har slået fast, arbejder regeringens lovforslag alene med Østerild som hjemsted for et nationalt testcenter. Regeringen arbejder således ikke med at finde alternativer til Østerild. Miljøministeren har tilbudt at tilvejebringe oplysninger om eventuel skovfældning, ekspropriationer, EF-fuglebeskyttelsesområder mm. for henholdsvis Kallesmærsk Hede samt området omkring Stauning Lufthavn. Disse oplysninger vil være tilgængelige for Folketingets medlemmer tidsnok til ikke at forsinke behandlingen af lovforslaget.«

Margrethe Vestager mener ikke, at undersøgelserne kan bruges til ret meget. Regeringen vil have testcenteret vedtaget inden sommerferien, og derfor er der blandt andet ikke tid til at kigge på økonomien i projekterne.

»Jeg giver ikke meget for de undersøgelser. Jeg har været uden illusioner i hele denne proces, når perspektivet er, at loven skal besluttes inden Grundlovsdag. Hvis der skal laves en vurdering af, hvad der kan laves andre steder, så tager det tid,« siger Margrethe Vestager og fortsætter:

»Det underbygger bare min mistanke, der grundlæggende er imod det her projekt. Jeg tror ikke, at vi får et sammenligningsgrundlag til Østerild.«

Heller ikke Danmarks Naturfredningsforening (DN) er tilfredse med gennemgangen.

»Det ser desværre ud til at være spil for galleriet, når miljøministeren taler om, at hun grundigt vil belyse alternativer,« siger vicepræsident Poul Hald Mortensen:

»Hvis det skal laves ordentligt, skal der laves en VVM af de alternative placeringer, og der skal laves visualiseringer. Og så skal man have en konkret sammenligning af økonomien i Østerild og de to alternativer.«

Vicedirektør i By- og Landskabsstyrelsen, Sven Kofoed-Hansen, bekræfter, at alternativerne ikke udsættes for samme grundige gennemgang som Østerild.

Der bliver ikke udarbejdet VVM-undersøgelser, og økonomien bliver heller ikke gennemgået for de alternative placeringer.

»Der er noget skov, som man fælder, og noget erstatningsskov og natur der skal betales. De tal har man for Østerild, det har man ikke for de andre. Regeringen arbejder jo med Østerild. Det er deres forslag. Så er vi blevet bedt om at skaffe oplysninger om nogle fravalg, og det er det, vi gør nu.«

Det er ikke klart, hvornår oplysningerne om alternativer er klar. Men placeringen i Kallermærsk Hede ved Oksbøl er blevet afvist af Forsvaret, ligesom regeringen er meget imod den.

DN's forslag om en placering ved Stauning giver ifølge Sven Kofoed-Hansen også nogle problemer, fordi møllerne ikke står på en lang række.

»Det opstillingsmønster, DN har foreslået, er ikke et, vi har forslået. Der står møllerne adskilt, og der er en række problemer med det i forhold til at prøve møllerne på nettet,« siger han.

Der går rygter om, at Dansk Folkeparti allerede har besluttet sig for at stemme for forslaget ved Østerild, men det afviser miljøordfører Jørn Dohrmann.

Emner : Vindmøller