Kun kloning af dyr under skarp kontrol

Et lovforberedende udvalg under Videnskabsministeriet offentliggjorde på et pressemøde torsdag den 23 oktober deres rapport »Genmodificerede og klonede dyr,« der skal danne grundlag for lovgivningen på biotekområdet.

Rapporten anbefaler i grove træk, at genmodificering af dyr kun foregår under skarp kontrol og i forskningsmæssig sammenhæng. Miljøministeriet er repræsenteret i udvalget, men de miljømæssige problemstillinger fylder kun godt én side i rapporten, som til gengæld bruger meget plads på dyrevelfærd, hvilket også var omdrejningspunktet på pressemødet.

Her diskuterede man den amerikanske lovgivning på området, som ikke overraskende er mere liberal end den danske. Eksempelvis har man i USA givet tilladelse til at klone en rigmands elskede - men afdøde - kat. Projektet kaldes Copycat.

»Man burde måske hellere allokere ressourcerne til psykologhjælp,« annoncerede averlæge, dr.med. Ole J. Hartling, som er formand for Etisk Råd.

Holdningen i udvalget er, at man krænker dyrenes integritet, hvis man eksempelvis producerer en selvlysende hund - det kan lade sig gøre - som er nemmere at finde i mørket, hvis den ikke kommer, når man kalder.

Konsekvenser for miljøet

Rapporten beskæftiger sig meget lidt med de miljømæssige følger af, hvad der sker med affald eller rester fra genmodificeret arvemateriale i henhold til, at der findes et EF-direktiv fra 1992. Ifølge udvalgets formand, professor Axel Kornerup Hansen fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, danner direktivet lovgrundlag for lukkede systermer.

De citerede dele af direktivet beskæftiger sig ligeledes i høj grad med dyrevelfærd og dækker ikke over embryonal- og somatisk genmodificerede dyr. Det vil sige dyr, der er klonet ved enten at dele et befrugtet æg, eller ved at bruge ikke-kønsbestemte kropsceller, som der i forvejen er to af.

I rapporten hedder det: "Der er ikke publiceret oplysninger om udsætning i naturen af et klonet dyr, eller dyr der stammer fra klonede dyr, og der er ikke rapporter om, at sådanne dyr er undsluppet."