Kun Danmark stemte imod at forbyde kræftmistænkt pesticid

Ifølge regeringen er der intet alternativ til flupyrsulfuron-methyl, når det handler om at bekæmpe græsarten agerrævehale i 110.000 hektar med vinterbyg og på 3.000 hektar med hundegræs til frø. Illustration: Niels Elgaard Larsen / Wikimedia Commons

Da EU-Kommissionen i sommerferien fik bred tilslutning til at forbyde et pesticid, som er mistænkt for at skade fostre og være kræftfremkaldende, var Danmark det eneste land, der stemte imod.

Ifølge afstemningsresultatet fra EU's Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder var der massivt flertal for at forbyde flupyrsulfuron-methyl, som ukrudtsmidlet hedder.

22 lande stemte for forbud, 5 undlod at stemme

22 lande, som repræsenterer 72 procent af befolkningen i EU, stemte for forbuddet, mens fem lande med 26 procent af befolkningen undlod at stemme. Tilbage var kun Danmarks nej-stemme.

»Det er pinligt og meget usædvanligt, at Danmark står alene med at stemme imod et forbud mod et pesticid,« siger landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening.

Politisk var Folketinget splittet i sagen, idet hele rød blok opfordrede regeringen til at droppe enegangen og støtte forbuddet mod flupyrsulfuron-methyl, men det fik altså ingen indflydelse på afstemningen.

Regeringen har argumenteret med, at der ikke er alternativer til flupyrsulfuron-methyl på først og fremmest 110.000 hektar med vinterbyg og på 3.000 hektar med hundegræs til frø, hvor herbicidet benyttes til at bekæmpe græsarten agerrævehale. I værste fald kan forbuddet derfor betyde tabte indtægter i landbruget på 89 millioner kroner, har embedsmændene regnet sig frem til i et notat til Folketingets Europaudvalg.

Læs også: Kræftfremkaldende og skadeligt for fostre: Regeringen kæmper for at beholde omstridt pesticid

Det har hverken regeringen eller Miljøstyrelsen dog bevist, mener miljøorganisationerne og oppositionen. De mener, at regeringen tager mere hensyn til landbrugets indtjening på kort sigt end til folkesundheden og påpeger, at ændret sædskifte samt 'en kombination af andre pesticider og ikke-mekaniske metoder', kan være vejen frem. Den formulering er taget fra oppositionens mindretalsudtalelse, der blev sat sammen i huj og hast i sommerferien.

Ikke enestående med dansk modstand mod hårde miljøregler

Flupyrsulfuron-methyl var i forvejen godkendt i EU, men fødevaresikkerhedsagenturet Efsa hejste allerede i 2014 advarselsflaget for pesticidet. Regeringen har dog lagt vægt på, at pesticidet kun er mistænkt i den laveste kategori for at skade fostre og for at være kræftfremkaldende. Desuden er det vist, at stoffet kan benyttes sikkert i landbruget.

Det udvaskes dog med drænvand fra markerne og er stærkt giftigt for vandlevende organismer.

Læs også: Pesticider dræber smådyr i vandløb

Det er også påvist i grundvandet over grænseværdien, men ifølge regeringen ikke i de mindre koncentrationer, som er tilladt i Danmark.

Læs også: Politikere tillader 7,5 gange flere kemi-rester i grundvandet

Det er ikke enestående, at Danmark stemmer imod stramninger på miljøområdet, som der er bred enighed om blandt de øvrige EU-lande. Således sagde miljøminister Esben Lunde Larsen (V) også nej til, at EU skulle ratificere den internationale Gøteborg-protokol, som regulerer udslippet af sundhedsskadelig luftforurening. Ratificeret blev den nu alligevel, og regeringen er utilfreds med, at det forpligter dansk landbrug til at nedbringe udslippet af ammoniak med 24 procent inden 2020.

Læs også: Økologisk Råd: Danmark skader sit grønne omdømme med nej til ammoniakreduktioner

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er en amerikansk inspireret dyrkningsmetode med "pløjefri dyrkning". Det indebærer storstilet kemikalieudsprøjtning af de såkaldte jordmidler. Metoden har fået tiltagende udbredelse de seneste par årtier, fordi det er den eneste mulighed ved den lave kornpris på verdensmarkedet. Det er vel den superliberale fraktion hos Venstre der er så hensynsløs at ignorere giftens langtidseffekt.

 • 16
 • 7

Ja det er et af argumenterne, den mest positive tolkning er at det svarer til ønsket om et vist humusindhold, men planterne optager ikke C via rødderne men fra luften som CO2. Minimal jordbehandling forøger jordens naturlige bestand af regnorme, men så er spørgsmålet, om regnorme kan tåle de kemiske jordmidler. Og jeg er ikke helt bekendt med den seneste udvikling indenfor denne dyrkningsteknik, og i hvilket omfang at det angår GMO-kulturplanter eller rettere sagt nye laboratoriesorter, idet GMO såvidt jeg ved, angår manipuleret resistens mod kemiske bladmidler, og ikke jordmidler, idet jordmidler almindeligvis fordrer større vægtmæssige kvanta pr. hektar.

 • 1
 • 3

Dybt pineligt og endnu et bevis på at landbrugs lobbyen har ALT for stor mangt !

@Chr. Hansen ..og ikke et bondeparti.

Pinligt ja, men små slag. Lobbyen er (endnu) en kedelig del af vores kultur vest for Valby Bakke. En dødssejler, som bankerne desværre holder kørende.. <<<-- lobby. Banker har ingen problemer med kemi.

Landbrug er i dette århundrede ikke mere idyl og gumlende køer på marken, men fabrikker med store maskiner, bygninger og siloer, og som enhver industri sviner dele af sektoren, med mindre den kommer under effektiv lovgivning og løbende effektiv kontrol.

Store dele af den offentlige administration og mange i regeringen har deres ophav eller oprindelse i 1900-tallet fra et husmandssted eller en gård.

80-90% af vores befolkning er hhv. 2 eller 3. generations "roekuleklapper".

 • 11
 • 9

Engang var jeg stolt af vores Miljøministeriet, men nu er der vist for meget handelskontrakt og penge under bordet!

 • 24
 • 5

"I værste fald kan forbuddet derfor betyde tabte indtægter i landbruget på 89 millioner"

Læser jeg rigtigt? For sådanne håndører blotter man struben for landbruget. Ynkeligere kan det ikke blive.

 • 21
 • 1

Landbrugs lobbyen har meget lidt magt, det her er alene bankerne der snakker. Regeringen ved at vælter landbruget så vælter der et par store banker og så er helvede løs og staten skal ud og endnu engang redde røven på dem hvilket vil gå ud over vælgerne = politikerne mister magten og det er det de frygter mest af alt. Så ret skyderiet hvor der rettelig skal skydes og det er IKKE landbruget med bankerne der i praksis styre landbruget og.. drop nu den der Morten Korch ide om landbruget, det er industri uanset om det er økologisk eller ej.

 • 0
 • 5

Om dansk landbrug skal lukkes og slukkes kan jeg ikke vurdere, men det er klart, at der ligger store økonomiske interesser i, at holde det kørende. Men 89 mio DKK er vel håndøre i hele spillet. Derfor uforståeligt, at Danmark stemte imod sikkerheden. Bondepartiet tækkes kun deres vælgere og storkapitalen.

 • 10
 • 3

Hvad skulle et regeringsskifte dog hjælpe, når vi blot indenfor de seneste år har oplevet hvordan det er embedsværket, helt ned til enkelte medarbejdere der kører klatten. (SKAT, fiskeri m.v.) At skyde skylden på bankerne! Nja, det er vel landbruget der er lånerne og har svært ved at holde deres aftaler med bankerne, eller hvordan? At man sætter ræven til at vogte gæs ved at sammenlægge to modsatrettede ministerier, fatter jeg så ej heller. Men som udgangspunkt strider det jo endnu engang mod vores grønne og løgnagtige selvopfattelse, og jeg mener enhver kan deltage i sådanne debatter, uanset deres faglige grundlag, da det i sidste ende handler om fødevarer vi putter i munden. Nu er der så kommet mere gang i eksporten til Kina, som isoleret set vel er godt for landbruget, men jeg frygter den dag hvor nogen fortæller kineserne hvad det er vi sprøjter på markerne og stikker i vores dyr.

 • 5
 • 2

sufficient chemical alternatives are available in the United Kingdom.”

Hvad er det, der gør, at UK, men ikke DK har et alternativ? Er klima, dyrkningsmetoder og godkendelsesprocedure virkelig så forskellige i to nabo-EU-lande, - og hvad med Nordtyskland og Skåne? Der er noget, der ikke stemmer!

Iøvrigt er et tab på 89 mio. kr et værst tænkeligt og urealistisk scenarie -for at sætte trumf på og skræmme. Økonomi og penge er jo det eneste, der betyder noget i vort samfund - både med en blå og rød regering.

I takt med at landet er blevet rigere på penge, er forekomsten af mange kroniske sygdomme nærmest eksploderet og befolkningens fertilitet forringet.

Der er naturligvis en sammenhæng. Det kan politikere og embedsmænd tilsyneladende ikke indse eller er uvidende om, så de satser kortsigtet på flere penge til medicin og hospitaler, og svigter den langsigtede sygdoms forebyggelse ved at minimere befolkningens udsættelse for sundheds- og miljøfarlige stoffer!

 • 7
 • 2

Jeg har henvendt mig til Folketingets Miljøudvalg vedr. beregninger af de forventede tab ved at forbyde flupyrsulfuron-methyl. Miljøstyrelsen havde beregnet sig frem til , at tabet ville blive på 89 mio. dk.

Ved at se på anvendelserne i dag kommer jeg frem til, at tabet vil være på 18.6 mio. kr. Altså langt mindre med hvad Miljøstyrelsen har beregnet sig frem til. Man har virkelig smurt på. Der er efter min opfattelse tale om misinformation af Folketinget.

I Regeringens notat anvender man at Vinterbygarealet er på 110,000 ha og Hundegræsarealet på 3.000 ha. Det er disse to antagelser, der er forkerte ifølge Sprøjtejournalen for 2015. De faktiske areal er på 7,842 ha og 375 ha, hvor man har anvendt flupyrsulfuron-methyl . Man kan selvfølgelig hævde, at Sprøjtejournalen 2015 er forkert, men det er landmændene selv, der har indberettet dem. Man kan selvfølgelig også hævde, at de arealer, som Regeringen benytter, er forventningerne til fremtiden.

Hvis Regeringen tal holder, vil det svare til mere end en 10 dobling af forbruget af flupyrsulfuron-methyl i forhold til idag, men det taler regeringens notat intet om.

Her er linket til min henvendelse:

Henvendelse til Folketingets Miljøudvalg vedr flupyrsulfuron-methyl]

Jeg har ikke modtaget nogen reaktion fra Folketingets Miljøudvalg til trods for , at der efter min mening er tale om misinformation af Folketinget fra Regeringens side, dvs. Esben Lunde Larsen.

 • 11
 • 2

I Danmark styres landbruget alene af videnskabelige forsøg, ikke ved lobbyer. Fagfolk har undersøgt problemstillingen nøje og har fundet, der ikke er noget alternativ, endnu. Esben Lundes embedsværk har derfor anbefalet at stemme imod. Det mest pinlige ved historien er ikke landbruget, men derimod DNs talsmand, der er uden erfaring med landbrug, udtaler sig som ekspert. Vinterbyg er en stor sag i Danmark, men i en del andre EU-lande ligge4r den i småtingsafdelingen. Bekæmpelse af agerrævehale er gennemprøvet i Danmark, man ved hvad der virker. En græsart som uønsket i en græsafgrøde er ikke en nem sag, og man har naturligvis gennemført mange hundrede forsøg, så man gætter sig ikke frem. Om midlet mistænkes for kræftfremkaldende er ret underordnet, medmindre man drikker midler direkte. Behandling af frøafgrøder konsumeres ikke, det kan man se væk fra. Det er alene spørgsmålet om, hvad der rent faktuelt findes i den høstede afgrøde, der anvendes til konsum, der er afgørende. Her har eksperter fundet, der ikke er noget problem ved at anvendes midlet på de arealer, der er befængt med agerrævehale. En par forslag om ændring af jordbehandlingen er da fint nok, men det spørgsmål er så grundigt belyst i forsøgsarbejdet, at det ikke er vejen frem. Man kan fkes. ikke forøge jorden kulstofindhold uden at ødelægge dyrkningspotentialet, idet det kræver at jordens iltadgang forringes.

 • 5
 • 12

Bondepartiet skal jo give landmændene noget igen for de mange rare millioner, erhvervet hvert år lægger i Venstres partikasse, inkl. Løkke-fonden. Hvis ikke Venstre yder noget til gengæld, så tørre pengestrømmen jo ud. Såre simpelt.

 • 9
 • 3

John Elkington har for 20 år siden foreslået et lignende system for virksomheder (Cannibals with forks - the triple bottom line of 21st century business).

Der er virksomheder, der har adapteret ideen for branding, men den økonomiske bundlinje vil altid være vigtigst for virksomhedsejerne, ligesom for politikerne.

Om Alternativets politikere reagerer anderledes, hvis de engang får flertallet og ansvaret, vil tiden vise, men jeg tvivler!

Det er ligesom, når oppositionen eller fx Donald Trumf kommer til magten og bliver en del af systemet og har ansvaret, så ændres standpunkter fra valgkampen.

Derfor er der i DK i disse årtier stort set ingen forskel mellem en blå og rød regering. Det kraftigt voksende embedsværk af DJØF'ere har magten centralt, regionalt og lokalt, og dette kan de skiftende regeringer, inkl. en fremtidig med Alternativet, nok ikke ændre på! Men held og lykke!

 • 3
 • 2

Kære Per A Hansen

Du har en noget alternativ opfattelse af virkeligheden. jf.

I Danmark styres landbruget alene af videnskabelige forsøg, ikke ved lobbyer. Fagfolk har undersøgt problemstillingen nøje og har fundet, der ikke er noget alternativ, endnu. Esben Lundes embedsværk har derfor anbefalet at stemme imod.

Dansk Landbrug er netop berømt for deres lobby-virksomhed.

Det er lykkedes dem at fordreje og lyve om næsten enhver ting, der har med landbruget at gøre. Det drejser sig om MRSA, CC398, pesticider, om svindel med EU-midler,...... Du synger med på denne sang.

Senest har Karen Hækkerup sunget på den sang i JP

 • 10
 • 3

Er klima, dyrkningsmetoder og godkendelsesprocedure virkelig så forskellige i to nabo-EU-lande, - og hvad med Nordtyskland og Skåne? Der er noget, der ikke stemmer!

Ja, godkendelsesprocedurer er forskellige. Vi er politisk tilvalgt den nordiske zone, der er forskellig fra den UK eller Tyskland er med i. Hvordan det ligger med Skåne, så er vinterbyg ikke så udbredt som i DK, selvom det ligger i samme zone. Danske særkrav gør det ikke bedre. Mere herom: http://www.plantevaern.dk/aktuelt/nyheder/...

 • 0
 • 1

http://www.plantevaern.dk/aktuelt/nyheder/...

Tak til Damgaard for nyttig kilde til EU's lyksaligheder!

Men godkendelsessystemet med en Nordzone virker da helt idiotisk. Det danske klima, dyrkede afgrøder og landbrugsmetoder minder vel mere om situationen i Nordvesttyskland, Holland og England end om tilsvarende i Nordsverige, Finland og Baltikum. Hvad tænker de da på i Brussels? Er Molboerne emigreret dertil?

Når der er et alternativt præparat i brug i England, så vil dette også kunne bruges i DK.

Så frem for at give en fortsat tilladelse til en meget farligt stof, hvorfor laver man så ikke en lyngodkendelse af det engelske mindre farlige alternativ? Det kan ikke koste 18 eller 89 mio. kr., men måske skal det først diskuteres i flere Nordzone arbejdsgrupper, som vil tage flere år og koste millioner! Det er også i modstrid med EU's ide - så vidt muligt samme regler for at forhindre handelshindringer.

I et privat firma eller i Det Hvide Hus ville en ledelse, der laver et sådant makværk være fyret øjeblikkeligt!

 • 1
 • 1

Det kraftigt voksende embedsværk af DJØF'ere har magten centralt, regionalt og lokalt, og dette kan de skiftende regeringer, inkl. en fremtidig med Alternativet, nok ikke ændre på!

- nej! Professor Jørgen Grønnegård Christensen skriver i seneste udgave af Weekendavisen om dét, han kalder 'forligskulturen':

FORLIGSKULTUREN har stille og roligt udviklet en ny praksis. De politiske aftaler bag forligene fastlægger – udover politikkens indhold – også procedurer for dens udmøntning og forvaltning. De gør forudsætninger om, at den minister, hvis politik aftalen dækker, med mellemrum skal orientere sine partnere om de fremskridt, som han/hun gør med aftalen. De gør også forudsætninger om, at ministeren skal gennemføre supplerende forhandlinger med partnerne, hvis der dukker problemer op. Følger De bare lidt med i Deres avis, vil De have noteret, at sådan er det på for eksempel politiforligets og folkeskoleforligets områder. Der er to konsekvenser. Den ene er, at Folketingets stående udvalg i høj grad bliver spillet af banen. De interessante ting sker i forligskredsen. Den anden konsekvens er, at politikken flytter over i ministerierne. Så udgangspunktet er nok parlamentarisk svage ministre, men resultatet er omdannelsen af ministerierne til politiske fora, hvor ministrene og deres aftalepartnere sammen med ministerens embedsmænd kan møde hinanden for at aftale både politikkens indhold og politikkens praktiske forvaltning...

 • hvis han har ret, synes jeg, det er en urovækkende 'udvikling', som mudrer adskillelsen mellem lovgivende og udøvende statsmagt og gør beslutningsprocesserne (endnu mere) uoverskuelige for borgerne.
 • 4
 • 1

Jeg var lidt for hurtig med at udslynge en "10 dobling" i Folketingets Miljøudvalg misinformeret/ 10 dobling af forbrug :

Hvis Regeringen tal holder, vil det svare til mere end en 10 dobling af forbruget af flupyrsulfuron-methyl i forhold til idag, men det taler regeringens notat intet om.

Det skulle have være en faktor 4.39 svarende til en forøgelse på 339% . Se sidste i notatet:

Henvendelse til Folketingets Miljøudvalg vedr flupyrsulfuron-methyl

 • 0
 • 0

hvis han har ret, synes jeg, det er en urovækkende 'udvikling', som mudrer adskillelsen mellem lovgivende og udøvende statsmagt og gør beslutningsprocesserne (endnu mere) uoverskuelige for borgerne.

Enig!

Hvem har mon designet "Forligskulturen"? Formentlig embedsmændene, som jo støber kuglerne for minister og andre politikere. Det passer også med at forligsforhandlingerne foregår i ministerierne, hvor embedsmændene regerer.

 • 3
 • 0

hvis han har ret, synes jeg, det er en urovækkende 'udvikling', som mudrer adskillelsen mellem lovgivende og udøvende statsmagt og gør beslutningsprocesserne (endnu mere) uoverskuelige for borgerne.

Det er urovækkende at Christiansborg er på vej til at blive et firma der som alle andre firmaer helst sælger den vare der ligger på lageret, og lageret fyldes velvilligt op af firmaer der mangler, penge, og hvem gør ikke det. De samme ganske altruistiske aktieselskaber kan også producere mangel på arbejdskraft, så der kan komme en sund konkurrence om arbejdspladserne. At bestride to job på en gang er helt fint så længe det ikke er af nød, men meget af det der foregår på borgen minder for meget om at lagre benzin i rummet over soveværelset. Undskyld nu bliver det vist off topic

 • 0
 • 1

"However, there are insufficient chemical alternatives to flupyrsulfuron-methyl for weed control in spelt (except for Belgium), oats, linseed and Dactylis glomerata. For winter barley, there are insufficient chemical alternatives to flupyrsulfuron-methyl for weed control in Denmark, an intermediate situation in Austria and sufficient chemical alternatives are available in the United Kingdom."

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903...

 • 2
 • 0

Nej, men det er meget lidt kendt udenfor landbruget. Landbruget har længe fortalt at paletten af midler er begrænset.

Den ekstraordinært potente gift Dioxin er da stadig tilladt, er den ikke? hvor i den civiliserede verden er mængden af "midler" =gift ubegrænset?

At tilladelser uddeles rundhåndet af staten demonstreres tydeligt af mængden af tilladelser der igen må inddrages.

 • 1
 • 1

Jeg har fået et svar fra Miljøministeren på min henvendelse vedr flupyrsulfuron-methyl og et påstået tab på 89 mio.dk.

Henvendelse til Folketingets Miljøudvalg vedr flupyrsulfuron-methyl

Miljøministerens svar

Min beregning af et tab på 18.3 mio.dk. er godkendt af Miljøministeren, men de fastholder imidlertid vurderingen af et tab svarende til worst case.

Så kan man diskutere om Miljøministeren har overdrevet tabet overfor Folketinget.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten