Kultur- og mediedanmark raser: Risikerer at miste vigtige frekvenser til trådløst audio-udstyr

Illustration: Tivoli

Andelen af danskere, der ser tv via en antenne på taget er for nedadgående. Derfor foreslår Energistyrelsen nu at den nedre del af UHF-båndet, 470-694 MHz, skal bruges til 5G i stedet for antenne-tv i fremtiden.

»Energistyrelsen vil arbejde for at muliggøre ibrugtagning af frekvensbåndet 470-694 MHz til mobilt bredbånd, når det ikke længere er relevant til antenne-tv,« skriver styrelsen i et nyt udkast til frekvensstrategi.

Det har vakt stor harme og frustration hos en lang række virksomheder, der til daglig anvender netop den del af UHF-båndet, 470- 694 MHz, til trådløst audio-udstyr, primært mikrofoner, til teater, koncerter, tv-produktion, konferencer og sportsbegivenheder. Det trådløse udstyr er bredt kendt som Programme making and special events(PMSE). For Energistyrelsen har helt overset brugen af PMSE-udstyr i UHF-båndet.

»Vi er meget bekymret over at PMSE ikke nævnes i frekvensstrategien, på trods af at der åbnes op for flere tilpasninger som kan få væsentlig negativ konsevens for PMSE brugernes fremtidige frekvensadgang,« skriver TV2 sammen med TV2-regionerne, DR, Sennheiser, Minitech, NEP, Nordic Pro Audio, Matrix SAles, NEP, Best Broadcast Hire i et fælles høringssvar. Svaret bakkes op af en række større danske kulturinstitutioner, fx Roskilde Festival, Det Kongelige Teater og Tivoli.

Ved det seneste folketingsvalg var der omkring 350 PMSE-frekvenser i brug alene i Folketinget, mens der ved Folkemødet på Bornholm, hvor der både sendes live-TV og anvendes mange trådløse mikrofoner til foredrag, var over 700 PMSE frekvenser i brug. Det er altså langt fra kun antenne-tv, der sendes i den del af UHF-båndet.

I dag anvender langt hovedparten af trådløse mikrofoner, kameraer og andet PMSE-udstyr den nedre del af UHF-båndet. I følge Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.(APWPT), der repræsenterer brugere og producenter af PMSE-udstyr i Europa, sender 85 procent af alt professionelt trådløst PMSE-udstyr i Europa over 470-694 MHz. Den høje koncentration skyldes at 700 MHz-frekvensbåndet er inddraget til 5G i store dele af Europa.

»De fleste moderne trådløse mikrofoner og alt andre PPMSE-produkter opererer i UHF-båndet. UHF-spektrum er kernebåndet for professionelle produktioner. Gennem de sidste ti år har brugere af trådløse mikrofoner tabt en stor procentvis andel af tilgængelig UHF-frekvenser. Alt i alt er det et samlet tab på næsten 50 %,« konstaterer APWPT.

De har igangsat kampagnen SOS - Save our Spectrum.

»Anvendelsen af PMSE er stadigt stigende, og behovet for PMSE-frekvenser i nedre del af UHF-båndet er stigende. Denne del af UHF-båndet er det eneste frekvensområde, hvor det er muligt at etablere robuste audio PMSE løsninger med høj kvalitet. Det er begrundet i i frekvensbåndets radiotekniske egenskaber i forhold til udbredelse og interferens,« skriver gruppen af PMSE-brugere.

Til Folketingets åbning er der omkring 350 PMSE-frekvenser i brug på samme tid. Her er det TV2 der afvikler årets åbning af Folketinget. Illustration: CEPT

Læs også: Digital lyd har sejret: Den kringlede vej fra mono til 3D

Flere forstyrrelser og dyre produktioner

Hos Roskilde Festival forventer de både udfordringer med udenlandske kunstnere, og dårligere lydkvalitet, hvis de mister adgangen til den nedre del af UHF-båndet. Festivalen nævner at mange internationale kunstnere vil skulle ændre på udstyret for at tilpasse sig andre frekvenser end de er indstillet til i resten af Europa. Samtidig vil det gå ud over lydkvaliteten.

»Større frekvenser øger risici for menneskelig ’støj’. Dette har stor betydning for koncertproduktioner. Det risikeres, at artister bevæger sig ind i ‘døde huller’, hvor der ikke er dækning af frekvenser,« skriver Kim Kristensen, logistik- & Produktionschef på Roskilde Festival.

Illustration: TV2

Hos Tivoli i København er produktionschefen heller ikke bleg for at male fanden på væggen.

»For vores virksomhed vil en eventuel begrænsning af adgangen til UHF-frekvenser for PMSE betyde, at vores brede program af teater, koncerter, events og konferencer vil blive svært mod umulige at gennemføre uden brug af trådløse mikrofoner. Vores daglige behov kræver at have mange trådløse frekvenser kørende samtidig, og der er behov for nok tilgængeligt spektrum til at disse arrangementer ikke frekvensmæssigt overlapper og forstyrrer hinanden,« skriver Michael Frejdal, Produktionschef i Tivoli.

På Det Kongelige Teater frygter de for de økonomiske konsekvenser.

»Det ville være MEGET problematisk for teatrets drift og repertoire, hvis vi får begrænset vores tilgængelige frekvenser. Både helt konkret, her og nu, i forbindelse med afvikling af aftenlige forestillinger( hvor vi bruger mange samtidige frekvenser til vores trådløse mikrofoner), også på lang sigt, da vores trådløse udstyr repræsenterer store investeringer og er en central del af vores fastinstallerede lydudstyr,« skriver Mikkel Behrend, lyd og lys ansvarlig på Det Kongelige Teater.

Hos Energistyrelsen arbejder man på at opdatere frekvensstrategien på baggrund af de indkomne høringssvar, og de mange bekymrede indvendinger er blevet bemærket.

»I det udkast til frekvensstrategi, som har været i høring, var der ikke noget indhold om PMSE, idet vi ikke havde planer om ændringer i frekvensanvendelsen for PMSE. På baggrund af de indkomne høringssvar finder vi det imidlertid hensigtsmæssigt at tilføje et separat afsnit om dette emne,« skriver kontorchef Birgitta Bundgaard i et svar til Ingeniøren.

Hun understreger at der ikke er udsigt til, at de nuværende muligheder for anvendelse af frekvenser til PMSE reduceres i de nærmeste år frem mod 2030, ligesom at det vil kræve en ændring af den nuværende medieaftale, hvis frekvenser for antenne-tv skal ændres til mobilnetværk.

»Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at en ændret brug af 470-694 MHz til fx mobilt bredbånd blandt andet forudsætter en mediepolitisk aftale herom, ligesom det har været tilfældet med 700- og 800 MHz beslutningerne, hvor tv-frekvenser overgik til mobil anvendelse. I den forbindelse vil der også blive taget hånd om konsekvenserne for trådløse mikrofoner, der bruger dette frekvensbånd. Selvom frekvenserne internationalt identificeres til mobil formål, vil tidspunktet for en overgang fra tv til mobilformål i Danmark afhænge af ovennævnte mediepolitiske beslutning. Identifikationen til mobilformål vil derfor alene betyde, at vi i Danmark er parate til at foretage en omlægning fra tv til mobil anvendelse, når dette vurderes at være hensigtsmæssigt – og altså først, når frekvenserne ikke længere er relevante til tv-anvendelse« skriver kontorchef Birgitta Bundgaard

Læs også: Trodser chipkrise og event-ørken: Iværksættere gør PA-højttaleren trådløs

5G presser andre frekvensbrugere

Frustrationen blandt brugere af trådløst audioudstyr bliver kun større af, at brugerne af trådløst audioudstyr også for nylig har afgivet væsentlige dele af UHF-båndet frekvenser til 5G.

I 2019 måtte broadcastere som DR og TV2 sidste år sige farvel til 700 MHz til fordel for 5G. Det har indsnævret de mulige frekvenser til trådløst audio-udstyr. En udvikling der allerede nu har tekniske konsekvenser:

»Til større arrangementer, fx folkemøde eller Eurovision er det allerede i dag meget vanskeligt at finde tilstrækkeligt mange gode uforstyrrede frekvenser. En yderligere indskrænkelse af frekvensområdet vil derfor efter DRs vurdering føre til en mærkbar forringelse i kvaliteten af transmissioner fra større liveproduktioner, med betydelig risiko for forstyrrelser og udfald på lydsporene,« skriver Mads Diness Jensen, direktør for Økonomi, Teknologi og Medieproduktion.

Da 700 MHz blev taget fra PMSE og antenne-tv i 2019, kostede det konkret DR 18 millioner kroner at omlægge til andre frekvenser.

Men også almindelige forbrugere blev ramt. Cirka 100.00 husstande blev tvunget til at investere i en ny tv-boks til mellem 300-500 kr, da antennesignalet i DTT-nettet blev flyttet fra 700 MHz til UHF-båndet.

Læs også: Sidste offentlige DVB-transmission er sendt: Farvel til første generation digitalt tv

Sender bredside mod 5G-optimister

5G bliver i disse tider udråbt som den professionelle udgave af mobilnetværksteknologi som er tilpasset de meget høje krav til lave svartider og stor kapacitet. Derfor er det nærliggende at stille spørgsmålet om trådløst PMSE-udstyr ikke kan flytte med over på 5G.

Nej, ikke sådan lige, lyder det fra DR og de mange PMSE-brugere. For mobilnetværk som 5G er typisk konfigureret efter et stort behov for downlink, mens PMSE omvendt har behov for stor uplink-kapacitet.

»Frekvensadgang til audio PMSE i UHF-båndet kan ikke umiddelbart erstattes med alternativ frekvensadgang i højere frekvensbånd uden væsentlige forringelser og følgeomkostninger. Mange PMSE-løsninger i UHF-båndet anvendes i audioproduktion helt i starten af produktionskæden, hvor kravene til kvalitet er de højeste. Høje frekvenser er mere følsomme for forstyrrelser og forhindringer, som forårsager af artisters krop, scene-konstruktioer og andre objekter io omgivernes mellem den trådløse PMSE-enhed og den faste PMSE-installation,« skriver Mads Diness Jensen fra DR.

Læs også: Efter et års forsøg: 5G er stadig for umoden til industrien

Samtidig er det ikke tilpas fleksibelt at etablere private 5G-netværk i Danmark, lyder kritikken.

»Vi ser som udgangspunkt mange muligheder med 5G. Men måden man i forslaget har defineret private mobilnet på, gør det umuligt at anvende private 5G-netværk til noget praktisk formål inden for PMSE.,« skriver PMSE-interessegruppen.

Ved den seneste store frekvensauktion i foråret blev der afsat 60 MHz til private 5G-netværk, som Telia/Telenor er forpligtet til at udleje til virksomheder der ønsker at etablere private netværk. Men den ordning er ikke indrettet til PMSE-brug lyder kritikken. Det skyldes blandt andet at hvis man lejer de 60 Mhz, så må man ikke stille frekvenserne til rådighed for andre, fx underleverandører.

»Vi opfordrer på det kraftigste til at 3,8-4,2 GHz båndet snarest og i sin helhed stilles til rådighed for lokale frekvenstilladelser for privat mobilnet, og at som minimum en tilstrækkelige andel af dette bånd reguleres således at det er egnet til PMSE anvendelser i forhold til rammestruktur, synkronisering, samt effektiv og fleksibel administration af tilladelser,« lyder det fra PMSE-interessegruppen.

Internationalt fastlægges de overordnede rammer for brugen af frekvenser, fx i FNs teleorganisation ITU og i EU. Men det er på nationalt plan at fordelingen af frekvenser fastlægges, og i Danmark er det Energistyrelsen der administrerer fordelingen.

Læs også: Sløvt upload: Private 5G-net dårligt fra start

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg tror der hurtigt vil forekomme ændringer i planerne når/hvis politikerne bliver opmærksom på at mikrofonerne ikke længere opfatter deres politiske budskaber.

Så er det umuligt at snakke sig uden om, når resulaterne står for sig selv.

 • 11
 • 2

Det er ikke kun store events der vil påvirkes. Alle danske kirker (ca 2350 af dem) har et par mikrofoner på 600MHz. Og sognehuse ved siden af bruger også.

Alle må faktisk bruge trådløse mikrofonudstyr, uden at være registreret nogen steder. Blot man lige først finder en mulig frekvens på fx. “Frekvens” App’en

For tiden jages man allerede rundt i manegen eftersom TV senderen ændrer på deres frekvenser og dækningsområder. Derfor er den frekvens man fandt i går måske ikke brugbar/lovlig i dag.

 • 7
 • 1

Lyd- og teleområdet set udefra ligner anarkistisk teknologi på speed uden regulering og kritisk forskning/NGO-arbejde af betydning(?). Ingeniøren synes at have valgt en rolle som lyd-industriens og brugernes talerør og interesseorganisation, der pt. bringer intensiv reklamedækning og primært kritiske ord, når branche og brugere føler sig pressede (som nu på frekvensadgangen).

Jeg savner i den grad systematiske dækninger også af bivirkninger og misbrug af lyd- og teleteknik, hvor man også gransker miljø- og sundheds- samt sikkerhedsaspekterne. Og hvis sådanne udredninger slet ikke findes, burde man skrive kritisk om disse mangler. Hidtil har man mest set klaphatte og juhuu-råb fra 'borgernes vagthunde', journalisterne. Det omhandler uhyre potente højteknologier, der også kan have bivirkninger eller bevidst misbruges. Jeg værdsætter da at læse og lære om dette område i Ingeniøren, men altså gerne dækket mere alsidigt. Håber at #1-overskriften opfyldes.

 • 0
 • 23

@Lone Bech: Skal man forstå dit skriv sådan at du mener der er sundhedsskadelige effekter fra radiobølger fra eks trådløst audioudstyr ? Og dertil sikkerhedsaspekter og miljøaspekter? Og hvad er bevidst misbrug ?

Ville være rart hvis du foldede en forklaring ud

 • 7
 • 0

Lone Bechs indlæg kan give fagjournalisterne en impuls om, at der kan skrives mere om emnet, for at få alle facetter med. For en artikels læsbarhed må journaliste ofte skære i informationsmængden. Ulæmpen ved onlineartikler er, at de nemt bliver for omfattende og derved mister læsernes interesse/opmærksomhed.

 • 3
 • 0

Ville være rart hvis du foldede en forklaring ud

Som jeg forstår det hører Lone stemmer, og er overbevist om at det er nogle "højere magter" der vil hende ondt. Det er ikke noget jeg finder på, det er hendes egne udtalelser. Mener Lone er biolog, eller tilsvarende, hvor hun ser ud til at have viden og skarpe argumenter.

Alt hvad der har med lyd eller beslægtet at gøre - så opfører hun sig som en flat-earther af værste konspiratoriske art. Glem dialog her...

Kan ikke lige finde tråden, men den er < 1år gammel.

 • 3
 • 1

Skal man forstå dit skriv sådan at du mener der er sundhedsskadelige effekter fra radiobølger fra eks trådløst audioudstyr ? Og dertil sikkerhedsaspekter og miljøaspekter? Og hvad er bevidst misbrug ?

som udgangspunkt fokuserer jeg lige så meget på 'sensoriske gener'. Som andre på tråden oplyser, så hører jeg digitalt lydende stemmer non-stop, tilsyneladende out-of-nowhere. Begyndte for mit vedkommende i begyndelsen af 10'erne. Koblede det selv på en daværende ny underbo, der ret demonstrativt legede igennem med diverse smarttek.

Efter at have læst op på bla. manipuleret retningsbestemt ultralyd forstår jeg en del mere. Passer fint med at stemmerne forstærkes af blæst, ventilation ol. Og ja, jeg kan udmærket forestille mig, at IoT indgår.

Og nej Ole Geisler (=lydmand inden for hørebranchen); det er næppe luftige 'højere magter', der er på spil. Snarere smart teknologi udrullet, brugt og misbrugt dels af kriminelle og dels af en masse naive smart-tek sælgere og brugere, fedtet ind i noget, de ikke selv kan overskue.

Mht. bevidst misbrug sås et lidt forkølet eks. i de gængse medier i forbindelse med mordet på Emelie Meng. Hvor nogle borgere udpegede deres nærmeste nabo som mistænkt efter angiveligt at have aflyttet ham. Noget med at de delvist havde boret hul i væggen. Mht. egentlige sundhedsskader er der beretningerne om diplomater, der bliver hønesyge angiveligt af lydteknologiske påvirkninger. Jeg har selv oplevet noget, der kunne minde derom: gennemtrængende summende lyde, der gør én voldsomt svimmel. Ja vel 'leges' der igennem med disse teknikker.

 • 0
 • 5

Som jeg forstår det hører Lone stemmer, og er overbevist om at det er nogle "højere magter" der vil hende ondt. Det er ikke noget jeg finder på, det er hendes egne udtalelser. Mener Lone er biolog, eller tilsvarende, hvor hun ser ud til at have viden og skarpe argumenter.

Alt hvad der har med lyd eller beslægtet at gøre - så opfører hun sig som en flat-earther af værste konspiratoriske art. Glem dialog her...

Ét er at nogle ikke er enige i alt fra min side - ok. Noget andet er, når en professionel inden for lydbranchen afviser al kritik og muligheder for svagheder og misbrug inden for en højavanceret teknologi på så summarisk generaliserende og nedsættende måde. Hvori består egentlig 'dialogen' fra din side?

 • 1
 • 4

smart teknologi udrullet, brugt og misbrugt dels af kriminelle og dels af en masse naive smart-tek sælgere og brugere, fedtet ind i noget, de ikke selv kan overskue.

lige for en ordens skyld. Jeg er ikke ude på at få lukket og slukket danske lydtekniske virksomheder, tværtom. Det ville blot stille DK endnu svagere på dette felt. Snarere at der bliver lukket noget mere op for de tekniske 'godte-poser' mht. viden om, hvilke mindre kønne ting, disse teknikker også kan bruges til. Da samme poser sandsynligvis er i omløb alligevel. Formålet er at gavne sikkerhed, sundhed osv.

 • 0
 • 4

for de tekniske 'godte-poser' mht. viden om, hvilke mindre kønne ting, disse teknikker også kan bruges til.

Ved du hvad - vores fremmeste formål er at hjælpe folk med høretab og høreproblemer, vi udvikler og sælger testudstyr der kan diagnosticere disse, og så kan læger/behandlere tage over.

En af de største ting vi har er høretest af nyfødte, så kan man faktisk hjælpe nye verdensborgere til et normalt liv, UDEN brug af hørepparat, eller som døve, da der kan laves et simpelt indgreb i de første levemåneder. Det synes jeg er stort. Men der indgår selvfølgelig både Otoakustisk emission og hjernestammeaudiometri - det MÅ være farligt, ikke ? ! - NEJ for pokker, det er simpel videnskab, udviklet til at diagnosticere og HJÆLPE folk.

Der er ikke nogen "godte-pose" med skadelige ting, og der findes ikke teknologier der kan injicere stemmer i dit hoved. Søg behandling !

 • 2
 • 1

hej Ole Geisler,

det jeg har efterlyst, er mere fokus også på de mindre idylliske sider af lydtek, inkl. misbrug. Og ikke specifikt kritiseret høreindustrien. På Ing og især V2 kan folk fx udmærket drøfte it-sikkerhed uden at blive angrebet af store grupper vrede, usikkerheds-benægtende IT-folk.

Men ved udtryk for betænkeligheder ved lydteknologiens mulige bagsider, bliver man på Ingeniøren enten ignoreret eller man får læst og påskrevet at en større gruppe faste ing-debattører. Som i vid udstrækning synes at komme fra hørebranchen og anden audio/radioteknologi. Selv blot muligheden for simple, mulige nabo-aflytninger og -overvågninger (selvoplevet) og i den lidt mere avancerede ende 'stemmehøring' (også selvoplevet) er helt urealistiske og umulige i eksperternes øjne/øren. Skønt retningsbestemt ultralyd synes perfekt lige netop til sidste fænomen, og forskning viser, at antallet af 'stemmehørere' langt overstiger andelen af psykotikere.

Særligt interesserede og meget tålmodige læsere henvises til den lange og medrivende debattråd vedr. Havanasyndrom-sagen, som jeg lige ville repetere inden dette svar https://ing.dk/artikel/havana-syndromet-ry....

Netop den indædte modstand fra lydtekniker-bestanden kunne fremme den tanke, at der er ømme tekno-tæer også inden for idylliske DK's ydre grænser.

 • 1
 • 4

Sabine Hossenfelder på YouTube

mange tak for referencen, er udmærket. Også interessante kommentarer, inkl. de, der selv har brugt/misbrugt nogle af disse teknikker. Der synes at være lidt mere åbenhed blandt lydteknisk kyndige uden for landets grænser.

(Selv kunne jeg ønske, at information ala dette kunne tilgås via artikler fremfor videoer og podcasts - en mere tidskrævende og ineffektiv måde at få info på; det er noget sværere at skimme og fange nøgleoplysninger. Slider noget på en hørelse, der i forvejen er grundigt tinnitus mv. -ramt.)

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten