Kuldioxidniveauer i atmosfæren er rekordhøje

Illustration: Martin Muránsky/Shutterstock

Selvom nedlukning, hjemsendelser og rejseforbud reducerede CO2-udledningen under coronapandemien, har kuldioxidniveauerne i atmosfæren nået nye højder. Det skriver The Guardian på baggrund af de seneste målinger fra den statslige Mauna Loa-målestation på Hawaii, som ligger langt væk fra verdens CO2-kilder.

Ifølge målingerne ligger kuldioxidniveauerne i atmosfæren 50 procent højere end før den industrielle revolution.

Rekordhøje niveauer

I marts var koncentrationen af CO2 i gennemsnit 417,14 ppm. Tallet angiver, hvor mange CO2-molekyler der er for hver million luftmolekyler. Det rekordhøje niveau forventes at stige yderligere til 419,5 ppm i løbet af 2021.

Læs også: Topforskere åbner for alternativ klimaløsning: Refleksion af sollyset med aerosoler og modificerede skyer

Niveauet svinger i løbet af året, men den langsigtede stigning skyldes ifølge Storbritanniens meteorologiske institut, The Met Office, menneskelig aktivitet og herunder især afbrænding af fossile brændstoffer og skovrydning, skriver The Guardian.

Netto-nuludledning

Ifølge Martin Siegert, der er professor ved Grantham Institute på Imperial College London, er de rekordhøje niveauer og pandemiens manglende indflydelse forventelig.

»Udledningen er muligvis reduceret, men vi udsender stadig masser af kuldioxid, og den atmosfæriske koncentration vil derfor sandsynligvis stige – og fortsætte med at gøre det, indtil vi kommer til et sted nær netto-nuludledning. Vejen dertil er åbenbar, udfordrende og nødvendig, og vi må i gang med overgangen med det samme,« siger han til The Guardian.

Læs også: Studie: Bundtrawling udleder lige så meget CO2 som flytrafik

Ifølge FN’s klimaråd skal de globale udledninger ramme netto-nul inden 2050 eller hurtigere endnu, hvis den globale opvarmning ikke skal overstige 1,5 grader.

Målsætningen er en del af Parisaftalen, der er en juridisk bindende klimaaftale mellem FN’s medlemslande.

Sidste år lå kuldioxidniveauet gennemsnitligt på 413,94 ppm. Gennemsnitsniveauet for 2021 forventes at stige til 416,3 ppm.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et lille regnestykke: Strålefysikere kan ved tabelopslag og formler regne ud, at Jorden med sin nuværende temperatur ville udstråle med 390 W/m2 til verdensrummet, hvis der ikke var klimagasser til stede, men den udstråler kun 240 W/m2, så 150 W/m2 står for den globale opvarming i atmosfæren (33 grader). De 30 af de 150 W/m2 skyldes CO2. Næsten alt resten må så skyldes H2O.

Hvis CO2 blev fordoblet til 800 ppm ville klimagasvirkningen stige til 153,5W/m2 - Småting i den stor sammenhæng og derfor ingen grund til klimapanik. De 240 W/m2 er et ret usikkert tal på grund af naturlige variationer (235 - 245 W/m2), men det ændrer ikke på konklusionen.

Virkning af koncentrationsforøgelse: 0-200 ppm 26,5 W/m2 - 200-400 ppm 3,5 W/m2 - det kaldes 'mætning'

Det er i grove træk hvad jeg har fået ud af dette, som Howard Hayden har skrevet http://www.sepp.org/science_papers/Climate...

 • 8
 • 29

Et andet syn på den sag her - stigningen vil stoppe af sig selv!!: https://www.drroyspencer.com/2019/04/a-sim...

Mener du det seriøst?!

Hvis vi antager at Co2 udledningen fastholdes på det nuværende niveau og antager at optaget af co2 er proportionalt til koncentrationen vil der naturligvis opstå et ligevægtspunkt.

Det er så to antagelser der - populært sagt - er trukket ud et sted fra hvor den indfaldne stråling fra solen er nul.

 • 14
 • 4

Det varede lidt før det gik op for mig hvad du egentlig mente: At du ikke kan lide kilderne. - billedsprog! Synes du slet ikke at det er interessante betragtninger?

'Kilden' - hvis man kan kalde det det - fremfører en simpel påstand som er udledt af matematik på 1.g niveau baseret på to udokumenterede, ureflekterede grundantagelser.

Og fremfører på den baggrund at der ikke er noget problem med CO2 i atmosfæren.

Så nej, det er på ingen måde interessant for nogen der har brugt mere end 2 sekunder på AGW og har en matematisk forståelse omkring grundskoleniveau.

Men for at udpensle det:

Antagelsen af at CO2 udledningen i morgen skulle flade ud er temmelig naiv, og hvis det endelig skulle lykkes, er det sådan set hele kerneideen i at begrænse CO2 udledningen: At CO2 indholdet i atmosfæres så vil stabiliseres og fremadrettet forhåbentlig falde.

Antagelsen om at optag af CO2 er proportional med koncentrationen i atmosfæren er også ulden i kanten. De blandt AGW benægtende er der normalt stor tiltro til iskernedata og de er sjældent sene til at påpege at CO2 tidligere har fulgt efter temperaturstigninger.

Men denne gang er det anderledes?

 • 19
 • 4

Stigningen er vel en naturlig følge af den stigende kulafbrænding i kraftværker i lande der ikke kan eller vil overgå til kernekraft hurtigt nok. Kina ikke mindst. Alt hvad vi gør her i EU er jo ret ligegyldigt når milliarder af mennesker andre steder får dækket deres energibehov med stadig nye og flere kulkraftværker, endda af en forældet type som danske producenter m.fl. kunne bygge langt bedre.

Transportsektoren er hastigt på vej over til emissionsfri kørsel i de velfærdssamfund hvor den repræsenterer et markant energiforbrug, men heller ikke det kan opvejen det stadigt øgede kulforbrug andre steder.

Stigningen stopper ikke før der er opnået ligevægt på et nyt højere niveau, og dertil kræver IKKE fredning af gammel urørt skov. Den optager jo IKKE ekstra CO2. Tværtimod. Men plantning af Ny skov er et must til at modvirke stigningen.

 • 5
 • 15

Hvis CO2 blev fordoblet til 800 ppm... Småting i den stor sammenhæng og derfor ingen grund til klimapanik

Udover alm. sund klimapanik kunne man med fordel også mobilisere lidt intelligent sundhedspanik:

Flere studier viser, at lave til moderate stigninger i CO2 øger i væsentligt omfang oxidativ stress hos folk. Forbindes med 'sickbuilding' symptomer samt en stribe kendte livsstilssygdomme.

Dette studie fra 2015 fandt fx ved forhøjelse af CO2 på 100 ppm indendørs ift. udendørs øget svimmelhed (1.22 OR), træthed (1.16 OR) og tør hals (1.10 OR). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

Næste studie har udspecificeret målte stress-indikatorer (tabel 3) inkl. vejrtrækningsbesvær og opkastninger. Det fremgår, at kvinder er væsentligt hårdere ramt end mænd. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

I dette studie måltes øgede mængder af et kendt stress-stof med det mundrette navn "8-OHdG" med øget CO2 : "... risk of having the urinary 8-OHdG level of greater than the median...at the highest tertile dCO(2) level of >680ppm, odds ratio (OR)=3.37.." https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17034784/

Endeligt påpeger denne sidste debatartikel, at mennesket er udviklet under lavere CO2 (180-280 ppm) end i dag (>400 ppm). Øget CO2 i atmosfæren + stærkt forhøjet indendørs CO2 sænker blodets ph og ændrer i vor proteom; giver stribevis af 'civilisations' sygdomme. (Illustrativ figur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

 • 6
 • 8

"I marts var koncentrationen af CO2 i gennemsnit 417,14 ppm. Tallet angiver, hvor mange CO2-molekyler der er for hver million luftmolekyler."

Er det ikke pr. volumen?

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten