Kuldioxid til gavns i gartnerier

Det er teknisk muligt og realistisk at udnytte lidt af det danske kuldioxid-overskud som tilskud til luften i Danmarks drivhuse. Der kan gassen nære planterne og mindre kuldioxid vil slippe ud i atmosfæren.

Det mener lic. agro. M. G. Amsen, leder af Gartneriteknisk Laboratorium i Årslev på Fyn.

Ideen bruges allerede i Holland, hvor gartnerierne henter kuldioxid fra deres varmefremstilling, siger han.

Årligt sælges herhjemme omkring 8-10. 000 ton kuldioxid til gartnerierne, oplyser leverandøren, Hydrogas Danmark, og peger på, at firmaets kuldioxid allerede er genbrug den er overskud fra andre produktioner. Samtidig forslår mængden kun lidt mod de 55 millioner ton, der ifølge Energistyrelsen årligt slipper ud herhjemme.

10-20 øre pr. KWh vil det koste at rense kuldioxid fra kraftværksrøg og deponere den i undergrunden eller på store havdybder, skriver Mogens Weel Hansen fra dk-teknik.