Kulbrintesøerne på Titan er fyldt med isflager

Nye undersøgelser af data, som rumsonden Cassini har sendt tilbage fra Saturn-månen Titan, tyder på, at flere af kulbrintesøerne på Titan er fyldt med isflager.

De nye undersøgelser er ledet af Jason Hofgartner fra Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada. Den nye opdagelse af isflager kan være en af årsagerne til de meget varierende målinger, man har set i refleksionen fra søerne på Titan.

Cassini har observeret et omfattende netværk at floder og søer på månens nordlige halvkugle, mens der på den sydlige halvkugle kun findes sporadiske søer.

Medforfatteren på den videnskabelige artikel med resultaterne, Jonathan Lunine, fra Cornell University i Ithaca, New York, påpeger i en pressemeddelelse fra Nasa, at opdagelsen åbner muligheder for liv.

Han understreger, at netop dannelsen af flydende kulbrinter giver mulighed for nogle meget interessante kemiske sammensætninger i grænsen mellem de faste og flydende kulbrinter. På Jorden har denne grænse mellem fast og flydende materiale været vigtig i livets udvikling.

Titan er det eneste legeme i solsystemet bortset fra Jorden, hvor der findes flydende væske på overfladen. Her indeholder cyklussen kulbrinter i form af methan og ethan. Det er netop fra denne slags molekyler, forskerne mener, der kan opstå mere komplekse organiske sammensætninger, som har kunnet danne grundlaget for livets opståen.

Hidtil har forskerne ikke ment, at søerne på Titan kunne have fast is, da fast methan er tungere end den flydende methan og derfor ville synke til bunds.

Nye modeller tager nu samspillet mellem søerne og atmosfæren i betragtning, hvilket giver en anderledes sammensætning, med lommer af kvælstofgas og andre temperaturer.

Dette betyder, at der kan findes vinteris på nogle af Titans søer, som flyder ovenpå, hvis temperaturen er under methans frysepunkt, hvilket er minus 183 grader celsius.

Hvis der findes mindst fem procent gas i isen, vil næsten alle typer af is flyde ovenpå. På Jorden er fem procent et typisk indhold for frisk havis. På Titan indeholder luften mere kvælstof end på Jorden og næsten ingen ilt.

Hvis temperaturen falder blot nogle få grader, vil isen synke. Temperaturen tæt ved frysepunktet af methan kan betyde, at der både findes is, der flyder, og noget, der synker til bunds i søerne.

Forskerne ved endnu ikke helt, hvilken farve isen vil have, måske er den farveløs som på Jorden eller måske med en let rødbrun farve på grund af Titans atmosfære.

Kommende data fra Cassinis radarinstrument vil være med til at bekræfte den nye teori. Kulbrintesøerne tør om foråret, de vil derfor blive mere reflekterende.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Nasa