Kul eller gas i Europa: Udspil fra Hedegaard vil afgøre sagen

Den grønne omstilling af det europæiske energisystem halter gevaldigt. Lave priser på CO2-kvoter bærer en stor del af skylden, men nyt udspil fra klimakommissær Connie Hedegaard skal puste liv i kvotesystemet.

Det store problem er, at kvoteprisen er alt for lav, og der er for stort overskud af kvoter. Konsekvensen er, at det langt bedre kan betale sig at erstatte kul med kul frem for renere energikilder, hvilket blandt andre Dong Energy måtte sande med deres seneste milliardnedskrivning af gasinvesteringer.

Læs også: CO2-kvotesystemets skaber: »Systemet fungerer ikke«

Som en anden paramediciner forsøger EU-Kommissionen derfor nu at genoplive det kvotesystem, der skulle sikre grønne investeringer, men som gisper efter ilt. Det sker med en rapport, der lander i dag onsdag, og som vil foreslå en række konkrete ændringer.

»Det er i bund og grund en redningsaktion af kvotesystemet,« siger Ulrich Bang, der er EU-chef i Dansk Energi.

Problemet er, at der er et stort overskud af kvoter i systemet, blandt andet på grund af den økonomiske krise. Det holder kvoteprisen nede på 8 euro, hvilket er langt fra de 30 euro, der oprindeligt var forudsagt, og som skulle lede vejen for en grøn omstilling af energisektoren.

Seks forslag skal gøre fremtiden grønnere

Ved udgangen af 2011 var der i alt 8.720 millioner kvoter i cirkulation i det europæiske kvotesystem ETS, mens kun 7.765 millioner var brugt. Det giver et overskud på 955 millioner kvoter, som kommissionen forventer vil stige yderligere i 2013, og som er med til at holde kvoteprisen i bund.

Derfor lægger kommissionen op til, at man udskyder aktioneringen af 900 millioner kvoter til fase tre, som udløber i 2020.

»Det vil hjælpe med til at øge prisen på den korte bane, hvilket er bydende nødvendigt,« siger Ulrich Bang.

Kommissionen ønsker at puste nyt liv i kvotesystemet, så prisen på at udlede CO2 kan stige, og klimavenlige investeringer bedre kan betale sig. Ifølge et udkast ser de seks konkrete løsningsforslag ud som følger:

 • EU's samlede reduktionskrav øges fra 20 til 30 procent i 2020
 • Et antal kvoter fjernes permanent i fase tre
 • Den gradvise reduktion af kvoter skal øges 1,74 procent årligt
 • Nye sektorer skal ind under ETS, herunder brændstofforbrug i transportsektoren
 • Man skal fjerne eller reducere internationale kreditter fra projekter uden for EU (CDM)
 • Endelig bør der introduceres en mekanisme, der løbende kan justere kvoteprisen.

Forslagene fra kommissionen skal behandles politisk og vil, som de er fremlagt, give forbedringer både på den korte og den lange bane, vurderer Ulrich Bang, der følger situationen tæt.

70 procent af Europas værker skal ud eller skiftes

Og det er absolut nødvendigt, hvis man mener det alvorligt med at sikre en grøn omstilling af energisektoren.

70 procent af de europæiske kraftværker er over 30 år og skal derfor enten levetidsforlænges eller udskiftes for at levere en produktion, der svarer til det europæiske forbrug. Det er især i store EU-lande som Polen, Tyskland og Storbritannien, og det kan derfor få store konsekvenser.

Læs også: Europas kraftværker synger på sidste vers

Men den lave CO2-pris betyder, at kul i dag er langt billigere end alternativerne. I realiteternes verden bliver kulkraftværker derfor erstattet med kulkraft, da det ganske enkelt er for dyrt at investere i vedvarende energikilder sammenlignet med kul og selv gas, der i grove tal kan halvere udslippet sammenlignet med kul.

Da CO2-fangst og -lagring samtidig har lange udsigter, går det den forkerte vej i forhold til det globale CO2-udslip.

Ifølge Ulrich Bang har forslaget gode chancer for at gå igennem det politiske system, selv om langtfra alle ønsker at optimere kvotesystemet.

»Modstanden mod ETS er ingenting mod den massive modstand mod energieffektivisering og nye klimamål. Jeg er rimelig optimistisk. Men det er også vigtigt, for det her vil afgøre, om der skal bygges kul eller gas fremover i Europa,« lyder det fra Ulrich Bang.

Dokumentation

Meddelelse fra EU-Kommissionen om kvoter
Se rapport fra Hedegaard

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kvotesystemet har længe vist sin manglende funktion.

Nu prøver man igen, selv om metoden ikke viser reduktioner men blot flytning af industriskorstene af tvivlsom kvalitet til østliggende lande.

Og ret grotesk ser man nu fossile brændsler som gas og kul som de realistiske muligheder, idet de fleste øvrige VE har vist sig langt dyrere end forventet(for nogle).

Så mon ikke man skulle kigge med åbne øjne på løsninger, som er realistiske særlig økonomisk, således vi ikke blot nedlægger arbejdspladserne i EU og sidder tomhændede tilbage.

 • 0
 • 0

i et økonomisk system er, at man først bruger de billigste rescourcer, indtil de er brugt op, eller er blevet så sjældne, at de stiger uforholdsmæssigt i pris. Så tager man fat i den nu billigste resource og bruger den indtil... etc. etc.

Ethvert indgreb i denne udviklingsrækker er kunstigt, og kan kun opretholdes med brug tvang eller subsidier, og er derfor dømt til at falde tilbage til default første gang lejlighed byder sig.

Det er al ære værd, at der er personer og institutioner, som prøver at holde den grønne fane højt, men når tiderne er trange, og hestene bides i den tomme krybbe, træder naturkræfterne ubønhørligt i karakter - på godt og ondt.

 • 0
 • 0

Problemet er bare at denne gang har det ikke noget med "den grønne fane" at gøre. Det drejer sig ikke om økologi eller at redde truede dyrearter. Det drejer sig om ALT. Og i modsætning til mange "grønne" dagsordener, så er [b]"failure not an option"[/b].

 • 0
 • 0

Helt enig - min pæne lille slutbemærknig var egentlig også kun for at markere, at jeg da ikke har noget principielt imod grønlig adfærd - hvis der ellers er penge til det !

MEN, når der, som her, er masser af politikere med i spillet, er der altid mindst lige så mange skjulte dagsordner involveret - til eventuel senere opportunisk anvendelse.

I øvrigt skulle man måske prøve at få inddraget begrebet "forsyningssikkerhed" i overvejelserne, da det meget nemt kan gå hen og blive det aller væsentligste parameter i bedømmelsen af, hvad der for tiden er billigst og vigtigst - under stregen...

 • 0
 • 0

Kvotesystemet har længe vist sin manglende funktion.

Lave priser er netop et tydeligt tegn på at det har virket efter hensigten, dvs at der er sparet CO2 indenfor de områder der er dækket af kvoteordningen, hvis vi i bagklogskabens klare lys skal kritisere noget, så kunne vi have indbygget at aftagende aktivitet skulle skærpe målene, det ville på den anden side blive ekstra hårdt for et land på økonomisk rutschetur.

Den store succes med de nuværende mål må på den anden side ikke føre til at vi nu bliver overmodige, vi skal binde os til det der giver udfordringer men som kan løses med fornuftig tilgangsvinkel.

 • 0
 • 0

Udnyttelsen af miljøtrusler til opkrævning af ekstra afgifter og skatter er gået over gevind. - Boblen kan briste når som helst. Fyringen af Bjørn Lomborg var en stor fejl, idet hans tanker og prioriteringer er meget mere realistiske, end det vi ser, miljø-, skatte-, erhvervs og finanspolitikerne er ved at køre i sænk med for tiden.

 • 0
 • 0

i et økonomisk system er, at man først bruger de billigste rescourcer, indtil de er brugt op, eller er blevet så sjældne, at de stiger uforholdsmæssigt i pris. Så tager man fat i den nu billigste resource og bruger den indtil... etc. etc.

Ethvert indgreb i denne udviklingsrækker er kunstigt, og kan kun opretholdes med brug tvang eller subsidier...

Udfordringen er vel, at den NATURLIGE UDVIKLING I ET ØKONOMISK SYSTEM er en illusion. Det Internationale Energi Agentur (IEA) opgjorde tidligere på året, at fossile energikilder i 2010 modtog subsidier på ca. 410 Mia USD eller i omegnen af 10 gange så meget som de fornybare energikilder. Så der findes ikke et frit energimarked, jeg ved ikke om det nogen sinde har eksisteret, og jeg tvivler på det nogen sinde kommer til at eksistere. Konkurrenceevnen mellem forskellige energiformer er et politisk valg.

 • 0
 • 0

Ja, man bliver nok nødt til at beskatte fossile energikilder/produkter internationalt og ikke kun nationalt. Det kunne passende være en indtægtskilde for EU og FN? Men det er nok urealistisk i et globalt kapitalistisk økonomisk system

 • 0
 • 0

Den store succes med de nuværende mål

Det sædvanlige skud over mål at betegne kvoteordningen som en succes.

De forhøjede priser har som beskrevet blot medført massiv udflagning af industriarbejdspladser til lande udenfor ordningen. Tilbage sidder EU med masser af arbejdsløse.

Hvis nogen synes det er en succes, ja så er jeg uenig.

Og man skal jo erindre, at vi importere de fremstillede varer fra de nye produktionslande uden at medregne udledningerne, så den store succes er vist temmelig falsk og naiv.

 • 0
 • 0

Energimarkedet er nød til at afspejle de totale omkostninger ved de forskellige energiformer. Inkl. omkostninger ved at nuværende generationer tager klimaet fra fremtidige. - ellers kan markedet ikke løse problemet. CO2-kvoter virker ikke.

Det man bør gøre er at fjerne afgifter på energi-forbrug og erstatte dem med afgifter på kulstof ved kilden. Dvs. der hvor den bliver hevet op af jorden. Det burde både være nemmere at afministre og ikke stå ivejen for reele CO2-frie teknologier som solenergi og syntetisk diesel fremstillet af CO2 fra atmosfæren (og noget sol/atom-energi).

 • 0
 • 0

Til: Mikael Ibsen 14. nov 2012 kl 13:39 som skriver:

i et økonomisk system er, at man først bruger de billigste rescourcer, indtil de er brugt op, eller er blevet så sjældne, at de stiger uforholdsmæssigt i pris. Så tager man fat i den nu billigste resource og bruger den indtil... etc. etc.

Ethvert indgreb i denne udviklingsrækker er kunstigt, og kan kun opretholdes med brug tvang eller subsidier, og er derfor dømt til at falde tilbage til default første gang lejlighed byder sig.

Det er al ære værd, at der er personer og institutioner, som prøver at holde den grønne fane højt, men når tiderne er trange, og hestene bides i den tomme krybbe, træder naturkræfterne ubønhørligt i karakter - på godt og ondt.

.

Ja det er den umidelbare mulighed.

En anden er, at man aksepterer nye lösninger på virkelige eller menneskeskabte problemer f. eks. - Kernekraft uden CO2 til luften - Magasin for 100 % vindenergi tilsträkkelige for 100 % elforsyning hele tiden. Med eller uden skatter, afgifter og subsidier

Det vi kan väre nogenlunde sikre på er at:

Udvikingen går frem og tilbage med stormskridt

Det ser vi lige nu med hensyn til klassisk kulkraft i Tyskland, hilser Tyge

 • 0
 • 0

Kvote- og tilskudsordninger vil altid være kilde til svindel eller misforstået administration.

Hvis vi konsekvent ville udvikle lavstrålingsreaktorer, ville deres brug i el-produktionen bidrage til en sænkning af CO2-udledningen.

Men vi er så bange og forskrækket, bare ordet atomkraft nævnes.

 • 0
 • 0

hedder samarit på dansk.

Paramediciner hedder enten paramediciner eller ambulancebehandler niveau 3 på dansk. Det har intet at gøre med samariter.

 • 0
 • 0

Hvis ikke vi bruger det, gør kineserne, og de sviner meget mere per enhed. Så det er da bedst for miljøet, hvis vi fyrer med kul.

Kinesiske kulkraftværker sviner meget, ikke bare med partikler som sværter sne og is til, men også med tungmetaller og radioaktive isotoper.

En dag er det slut med kullene.

 • 0
 • 0

En dag er det slut med kullene.

Du skal nok regne lidt på hvornår den dag er. Så vidt jeg husker har vi brugt ca. 300Gt og har mindst 5000Gt endnu. Peak coal forventes at være omlring 2150.

Du kan selv slå op hvad det betyder or klimaet hvis det brændes af. Jeg gider ikke slås med dig om ord.

 • 0
 • 0

Ja, man bliver nok nødt til at beskatte fossile energikilder/produkter internationalt og ikke kun nationalt. Det kunne passende være en indtægtskilde for EU og FN?

Sikkert en våd drøm for EU og FN men en uhyggelig tanke - så mister vi for evigt al kontrol over disse udemokratiske organer som hverken fornuft eller nogen borger kan nå

Lidt som det Engelske kongehus som til forn måtte leve på folkets nåde men nu kan give dem fingeren fordi de tjener egne penge på at udleje havbunden til mølleparker http://www.dailymail.co.uk/news/article-13...

 • 0
 • 0

[quote] En dag er det slut med kullene.

Du skal nok regne lidt på hvornår den dag er. Så vidt jeg husker har vi brugt ca. 300Gt og har mindst 5000Gt endnu. Peak coal forventes at være omkring 2150. [/quote]

Enig, men pointen er jo, at hvis vi afskriver os billig elproduktion, så flytter produktionen bare ud til Kina, og så bliver varen transporteret tilbage med skib. Vi skal ikke være så bly, for Verden fortsætter altså ligemeget om vi sidder og surmuler eller ej. Den iPad jeg skriver på nu, er lavet i Kina, sandsynligvis med en stor andel kulkraftt.

Kulkraft ER meget billig.

 • 0
 • 0

[quote] Kulkraft ER meget billig.

Regner du den pris dine børnebørn skal betale med der? [/quote]

Har du da prisen present? - og har du modregnet en eventuel istid som vi også har gevaldig til gode + ditto vulkanudbrud?

 • 0
 • 0

Når man indregner de fantastiske subsidier der indgår samt helbredspåvirkningen af befolkningen og så, naturligvis også naturen.

Der er kun få gode alternativer: A-kraft og vedvarende energiformer - geotermisk,sol og vind. Alger skal man i virkeligheden også passe på med da det stadigvæk er en forarmning af naturen - og det skal ske på en betydelig skala.

Hvad angår den istid - så kan vi vist godt lægge den på hylden indtil videre med det co2 indhold vi allerede har og den tid det vil tage for den at komme ned på "normalt" niveau.

 • 0
 • 0

[quote][quote] Kulkraft ER meget billig.

Regner du den pris dine børnebørn skal betale med der? [/quote]

Har du da prisen present?[/quote]

Det kan man jo regne på ligesom man kan lægge budget for mange andre investeringer. Og det er der så flere økonomer, der har gjort. Et eksempel: http://www.diw.de/documents/publikationen/...

Det er muligvis lidt svært at læse tabeller og grafer uden at tænke lidt over hvordan de læses, men det fremgår at det at vente 15-20 år med at gøre noget øger prisen med ca. 12 billoner US dollars (danske billioner - ikke amerikanske. Dvs. 12 trillioner dollars for de anglo-file)

 • og har du modregnet en eventuel istid som vi også har gevaldig til gode

Nej. For det er en skrøne og det siger mere om din seriøsitet i tilgangen til emnet end om energipolitik at du nævner det.

 • ditto vulkanudbrud?

Vulkanudbrud sker uanset hvad. Og i øvrigt gælder det samme som ovenfor.

 • 0
 • 0

Hvad angår den istid - så kan vi vist godt lægge den på hylden indtil videre med det co2 indhold vi allerede har og den tid det vil tage for den at komme ned på "normalt" niveau.

Men den viden vi har om årsagerne til istiderne nu, så ville det ikke have været noget vi skulle frygte de næste 16.000-50.000 år. Som minimum Når folk trækker istids-kortet, så viser de at de egentlig er ligeglade med om forksningen faktisk siger. De har andre motiver.

 • 0
 • 0

Hvilke motiver har de så?

Det må du spørge dem om. Jeg ved ikke hvorfor de fabler om istider. Forskningen er ret klar på det område. Men udfra et ønske om at forstå, kan det ikke være.

 • 0
 • 0

Nå ja... Der findes mennesker, der bekymrer sig om forhold, de ikke har nogen indflydelse på og helt sikkert ikke oplever, som f.eks. en kommende istid.

 • 0
 • 0

Nu er det jo nok sådan at vi indtil videre godt kan tillade os at kalkulere med at vi om 16.000 år har teknologi til at forhindre en istid. (også selvom vi ikke havde pillet ved klimaet)

Det er ganske enkelt ikke relevant.

Hvad der derimod er relevant og noget vi kan gøre noget ved er hvad vores børn og børnebørn skal slås med fordi vi syntes det var nemmere at benægte videnskabelig fakta end at gøre noget ved problemet.

Jeg er ihvertfald ikke ligeglad med hvad jeg skal fortælle mine børnebørn om 50 år.

 • 0
 • 0

Vi bør ikke skue fremtiden an med pessimisme, men analysere teknologiens udvikling: I dag arbejder vi med en langt bedre teknisk end vore forældre og vore børnebørn vil om 50 år have teknologier til rådighed, der kan løse de problemer, vi har kæmpet med i dag. Derfor skal vi ikke bekymre os ret meget om vore børnebørn, men om os selv. Vi skal fremme den udvikling, som vi kan se, bringer det gode, som f.eks. lavstrålingsteknologien. Vi skal ikke være bange for de nye ting, selvom fortiden har givet nogle negative erfaringer. Hvis vi ikke er nysgerrige, står vi i stampe. Vi anser vindkraften og sollyset for de eneste ene rigtige miljøvenlige tiltag og er ikke nysgerrig nok til at udforske fremtiden. Hvis den europæiske energisektor ikke snart retter sit blik mod den nye teknologi, vil vi miste endnu mere terræn til de lande, der enten forsyner os med energi eller producerer billigere til hjemmemarkedet og derfor kan udkonkurrere vore produktionsvirksomheder. Europa kaldes også for den Gamle Verden: ja, gammel og forstokket.

 • 0
 • 0

Suk... Jeg bliver nød til at fortælle dig hvor træt jeg er af at enhver diskussion om det uhensigtsmæssige i fossile brændstoffer nærmest per definition skal ende med en klagesang fra atomkraft tilhængere om at deres hjertensbarn ikke får nok opmærksomhed i forhold til sol og vind ... og næste skridt plejer som regel at være en klage over at det er det samme "hippie-segment", der er imod atomkraft, som der snakker om CO2 nu.

Nej det er ej.

Min pointe er udelukkende at vi skal holde op med at øge CO2 indholdet i atmosfæren. Og helst i går.

Hvis du kan løse det med atomkraft, så - by all means. Det eneste jeg ikke gider at høre på er mere videnskabsbenægtelse og konspirationsteorier om den globale opvarmning.

 • 0
 • 0

CO2 er et velstandsprodukt; forstået på den måde, at en øget verdensbefolkning giver mere CO2 udslip. Hvis vi vil forhindre en stigende migration, skal vi fremme velstanden i de fattige lande og det skal ikke være med kontanter men med muligheden, at de kan være selvforsynende. Det koster energi... Per Stig Møller foreslå en gang, at der skulle plantes et skovbælte på 100 km bredde syd for Sahara for at imødegå CO2 tilvæksten og samtidig give regn til området.... Hvis vi vil CO2 til livs, nytter det ikke noget med at handle med kvoter. Skovrejsning, omlægning af landbrug og forbedrede teknologier er vejen frem. Måske burde vi lade være med, at flyverejse så meget, men det vil igen betyde en nedgang i turistindtægterne... Det er slet ikke så let, at reducere CO2 - men benægtelse løser ikke problemet.

 • 0
 • 0

Det er slet ikke så let, at reducere CO2 - men benægtelse løser ikke problemet.

Nå. Det er vi da enige i.

Det nytter bare ikke noget, hvis du vil forhindre folkevandringer at du gør det ved at fylde CO2 i atmosfæren, så du kan gøre dem velstående. Jeg er sikker på at folk i Bangladesh helt vil være velstående, hvis det ikke er det i vand til halsen.

 • 0
 • 0

Per Stig Møller foreslå en gang, at der skulle plantes et skovbælte på 100 km bredde syd for Sahara for at imødegå CO2 tilvæksten og samtidig give regn til området.... Hvis vi vil CO2 til livs, nytter det ikke noget med at handle med kvoter. Skovrejsning, omlægning af landbrug og forbedrede teknologier er vejen frem.

Ja - der mangler ikke forslag fra alle mulige folk. Skovrejsning omkring Sahara løser ikke noget problem. Der fanges lidt CO2 på et område langt fra problemet - den nordlige halvkugle. Det er her der udledes CO2 i stor stil. Efter kort tid er der balance mellem CO2-binding og -frigørelse, for ingen med fornuften i behold vil vel finde på at deponere træet dybt nede i Jorden? Omlægning af landbruget, hvad består det i? At producere fødevarer binder da en mængde CO2, der imidlertid leveres tilbage til naturen igen når produkterne forbrændes.

 • 0
 • 0

Der fanges lidt CO2 på et område langt fra problemet - den nordlige halvkugle. Det er her der udledes CO2 i stor stil

Ud over at det er en misrepræsentation (igen) vi snakker om her, så indeholder dit argument også en simpel misforståelse om CO2. Det er ganske vel fordelt i atmosfæren og blandet op mellem den nordlige og sydlige halvkugle på få år. Så det er komplet ligegyldigt hvor man fanger den ind henne.

 • 0
 • 0

THORIUM blev opdaget af svenskeren Berzelius i 1828. Først nu sker der noget. Men ikke i Danmark. THORIUM er billigere end kul. THORIUM udvikler ikke CO2. THORIUM anvendt i anlægget kan IKKE nedsmelte. THORIUM kan forbruge og omdanne uran 238 til uskadeligt stof ved indfødning i energibrændslet THORIUM' tilberedning. Råstoflagrene er betragtelige. Alene i Danmark/Grønland er opregnet til 54.000 t. Har du først fået indsigt med dette brændsels fordele, spørger man sig selv, hvorfor Danmark ikke for længe siden har startet bygning af sådanne anlæg. I 2016 starter de første anlæg, og det er ikke i Danmark, det sker. Vil du vide mere kunne en henvisning til www.global-alarm.dk være starten på vejen mod viden, indsigt og bevisthed.

 • 0
 • 0

Det nytter bare ikke noget, hvis du vil forhindre folkevandringer at du gør det ved at fylde CO2 i atmosfæren, så du kan gøre dem velstående. Jeg er sikker på at folk i Bangladesh helt vil være velstående, hvis det ikke er det i vand til halsen.

 • foreløbig øges Bangladeshs areal med flere tusind ha årligt. Så nogen større vandstigning har de ikke set endnu.
 • 0
 • 0

@John, der er meget store ressourcer i Thorium, men det gælder også for uran. Sverige har nogle af klodens største forekomster - og kan sammen med Grønland forsyne kloden med energi indtil næste Istid.

THORIUM anvendt i anlægget kan IKKE nedsmelte. THORIUM kan forbruge og omdanne uran 238 til uskadeligt stof ved indfødning i energibrændslet THORIUM' tilberedning. Råstoflagrene er betragtelige. Alene i Danmark/Grønland er opregnet til 54.000 t.

 • Forskellen på thorium og uran som energikilde er den, at der endnu ikke er prototyper klar af thoriumreaktorer, der er en lille en på vej i Indien, så der mangler erfaringer med brændslet. Men det kommer nok engang, men foreløbig er uran billigt.
 • 0
 • 0

@Peter,

Enig, men pointen er jo, at hvis vi afskriver os billig elproduktion, så flytter produktionen bare ud til Kina, og så bliver varen transporteret tilbage med skib.

 • det har vi gjort længe, tekstilbranchen har været her i mange år. Det holder såmænd ikke så længe, for i takt med at kineserne øger velstanden bliver det for dyrt. I fremtiden vil produktionen flytte til Afrika, hvor lønnen endnu er meget lav. Vedrørende kul så vil det være et af de bærende energikilder i mange år endnu. I Tyskland anvender EON over 60% af fossil energi, det tal øges sikkert i takt med at de udfaser den nukleare del. 11% stamme4r fra VE, hvilket koster den 67 mia. Euro/år - de 21% fra den nukleare del giver til gengæld et stort overskud - og den nedlægger de så. CO2-kvotesystemet må siges at have spillet fallit, da Verdens største lande ikke er med.
 • 0
 • 0

Helt rigtigt, men det er en rød klud for politikerne, der ikke vil røre nogen diskussion, der indholder ordet 'atom' eller kernekraft. Se blot den forskrækkelse i Tyskland efter hændelsen i Japan! USA forskede i LFTR allerede i 1950erne: minireaktorer skulle drive B-52 flyvene. I Sydafrika pusler forskere med teknologien og også i Bergen skulle være et projekt i gang. I teorien burde der kunne bygges små reaktorer som drivkilde for lokomotiver og skibe, måske endda for road trains. Vi kunne forbedre vor konkurrenceevne, om vi kunne få billig energi fra LFTR . Affaldsproblemet skulle være nemt at håndtere. www.reo.dk

 • 0
 • 0

[quote]Det nytter bare ikke noget, hvis du vil forhindre folkevandringer at du gør det ved at fylde CO2 i atmosfæren, så du kan gøre dem velstående. Jeg er sikker på at folk i Bangladesh helt vil være velstående, hvis det ikke er det i vand til halsen.

 • foreløbig øges Bangladeshs areal med flere tusind ha årligt. Så nogen større vandstigning har de ikke set endnu.[/quote]

Det kaldes sedimentaflejring og det er sådan et flod-delta fungerer. Det ændrer ikke på pointen. Om du har 1000 eller 2000 hektar i 1 meters højde, det bliver ligemeget oversvømmet ved en havstigning på 1 meter.

 • 0
 • 0

Kul eller gas ....... eller fy-da-føj-energi? Selv om flere har nævnt kernekraft som et alternativ til de fossile, vil jeg lige tilføje, at selv om det ville være allerbedst med 2-3-4 mellemstore kk-værker i Danmark, så er der den næstbedste mulighed: - at vi medfinansierer kk-projekter i udlandet (Sverige, Finland eller Kaliningrad) og dermed sikrer os billig og stabil strøm i nogle årtier..... - eller det tredje bedste: at vi prøver at opnå acceptable aftaler med især Norge, Sverige og Finland om at modtage strøm, når de danske vindmøller står stille - mod at de til gengæld får strøm, når det blæser i Danmark. - En slags netto-måler-ordning, hvor vi blot gemmer noget strøm på det skandinaviske net - til vi får brug for det! (;-) På den måde får vi en stabil el-forsyning - på en politisk korrekt måde. Og langt billigere end der er lagt op til i energiforliget.

 • 0
 • 0

En havstigning på een meter har lange udsigter .

Det afgøres udelukkene af stabiliteten af iskapperne. Hvis du er vilig til at stille garantier ang. det, så er jeg interesseret i at høre om du kan finde et forsikringsselskab til at dække.

 • 0
 • 0

Jeg har også meget svært ved at se hvordan vi kommer uden om atomkraft.

Vandkraft, vind, bølger osv. er fint, men ud over at de ikke altid er tilgængelige, når vi har brug for dem, så er det også et ret simpelt regnestykke at der kun findes 3 energi-kilder, der kan dække verdensbruget: Sol, kulstof og atomkraft.

Kulstof skal udfases. Helst i går. Solen, hvor attraktiv den så er, skinner heller ikke altid, når vi skal bruge den og det vil tage alt for lang tid at få effektivtet og lagrning af den. Atomkraft bliver nød til at dække os ind indtil vi kan tøjle solkraften.

 • 0
 • 0

Det kommer vel an på med hvilken tidshorisont jeg opererer... 2020 vil vi endnu ikke have oplevet en stigning på een meter.

Klart. Og det er der heller ingen, der har påstået. Det er bare en ganske uinteressant tidshorisont. Det CO2 vi udleder i dag vil vi først for alvor mærke konsekvensen af om 30 år pga. internti i klimasystemet. Og selv det er en uinteressant tidshorisont, for er det en arv vi kan tillade os at efterlade til vores børnebørn?

Når du snakker med dine børnebørn, så vil du snakke med nogen, der kommer til at opleve klimaet på den anden side af 2100. - ganske givet med en gennemsnitning temperaturstigning på hen imod 6 grader eller mere og irreversibel udvikling videre. Hvad er formålet med det hele, hvis vi blot accepterer det?

 • 0
 • 0

Det kaldes sedimentaflejring og det er sådan et flod-delta fungerer. Det ændrer ikke på pointen. Om du har 1000 eller 2000 hektar i 1 meters højde, det bliver ligemeget oversvømmet ved en havstigning på 1 meter

 • det ved alle, men måske skal vi lige nævne, at ved havstigning formindskes arealet - det øges ikk4e som i Bangladesh. IPCCs dommedagsestimat over Bangladesh vil blive oversvømmet ser ud til at være sat på stand-by. Deres prognoser, der heldi´gvis viste sig at være forkerte, betød at man skulle flytte sig 15 cm. tilbage i gns ved kysten.

Det samme gælder for prognoserne over oversvømmelse af Danmark, der imidlertid ikke vil ske - i følge eksperter. Ingen grund til at opføre diger. Fænomenet kaldes for landhævning Peter. Den sker fordi afsmeltning i Arktis betyder mindre masse, der igen betyder landhævning og mindre tyngdekraft vil få noget af havet til at søge mod syd - forudsat at afsmeltningen fortsætter. I følge eksperter vil det sikkert ikke ske, idet Grønland afsmelter hver ca. 150 år - i følge iskerneforskningen. Det kaldes for en cyklisk foreteelse.

At den globale temperatur er sat på stand-by på trods af stærkt stigende CO2-udledning - der beklageligvis vil fortsætte de næste 50 år - vil være interessant at se, hvad IPCC vil bortforklare i sin næste rapport.

Bortset fra det så tager nogle en smule fejl på andre punkter - kul er faktisk billige - i USA graves kulle direkte op af jorden - fyldes på jernbanevogne mens toget kører - og så afsted til diverse kulkraftværker. Kul og skifergas er så billigt, at den statsstøttede VE desværre har dårlige kår, hvilket Vestas kan se på deres aktiekurs.

Det bliver sikkert ikke bedre foreløbig, for i USA gider man ikke redde klimaet - så længe der er så mange, der dør af kulde i de voldsomme sne- og isvintre, de har oplevet. Om det sker fordi Al Gore sagde på et universitet: Kald mig løgner, hvis USA for snevejr igen. Så Al Gore kan fortsætte sit eget energiforbrug, der svarer til en mindre statiponsbys.

Det ville nok hjælpe lidt, hvis man lod være at blande klima ind i sagen og bare prøve at fortælle, at vi er nødt til at udfase fossil energi.

 • 0
 • 0

Peter, du har ret! Solen skinner (i Danmark) ca. 1/10 af tiden. Vinden blæser tilstrækkeligt i ca. 1/3 af tiden. Altså er vindenergi mere anvendelig end solcelle-strøm. Kul, gas og kernekraft leverer strøm, når der er brug for den. Det samme gælder vandkraft, som DK desværre ikke har. Det er derfor ikke mærkeligt, at alle lande, vi normalt sammenligner os med - i 100 år har brugt kul, olie, gas, vandkraft (og i 50 år) kernekraft til at dække 99% af energien. Resten var brænde. Men nu vil politikere (ikke teknikere!) have de varierende energikilder til at dække først 50% og så 100% af energien. Men så dør baby! - Go-nat - og sov godt!

 • 0
 • 0

Ud over at jeg er enig med dig i at der skal en hel anden form for politisk handling til før "baby ikke dør", så var det nu globalt set jeg snakkede om.

Du behøves bare kigge på Wikipediasiden og dens tal for 2008 for at se at regnestykket simpelthen ikke går op uden en af de tre energiformer: sol, kulstof, kernekraft. http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_...

Og da kulstof er absolut nødvendigt at stoppe og solenergi - omend der er rigeligt - ikke er til at få udnyttet ordentligt i den nære fremtid, så er der kun kernekraft tilbage.

Jeg er ikke nogen fan at risikoen for nukleare ulykker som Fukushima, men hvis valget står mellem at fortælle mine børnebørn at vi desværre "kom til" at gøre planeten ubeboelig bortset fra nogle få polare egne indenfor et par århundrede eller blot at skulle fortælle dem at der er et par steder på jorden hvor der er lidt mere cæsium ender burde være, så ved jeg godt hvad jeg ville vælge.

Vi skal nok lære at tøjle solenergi, så den kan dække hovedparten af vores behov. Eksperterne i befolkningstilvækst siger at det stopper ved ca. 10 milliarder og når vi har fundet et fælles levestandardniveau, så burde der også være en øvre grænse for verdens energibehov. Men ligenu gælder det om at komme af med kulstof ASAP - og helst i går.

 • 0
 • 0

Vi skal nok lære at tøjle solenergi, så den kan dække hovedparten af vores behov. Eksperterne i befolkningstilvækst siger at det stopper ved ca. 10 milliarder og når vi har fundet et fælles levestandardniveau, så burde der også være en øvre grænse for verdens energibehov. Men ligenu gælder det om at komme af med kulstof ASAP - og helst i går.

Jeg er generelt meget enig i dit indlæg, Peter, og solenergi kommer helt sikkert til at udgøre en meget stor og vigtig rolle i fremtidens civilisation, globalt set, når levestandarden i 3. verdens lande stiger.

Ikke mindst fordi langt det meste af verdens befolkning, især den del der kommer til at vokse, ligger mellem de 45. breddegrader, hvor solceller virker hele året rundt, især på de årstider hvor de har mest brug for energi (til køling).

Solcellerne giver i disse egne næsten dobbelt så meget energi som fx i Danmark, og koster derfor kun godt det halve pr kWh.

Derudover er der jo CSP, som allerede i dag er konkurrencedygtig med combined cycle gaskraft, og klart billigere end akraft.

Til lidt højere CoE kan det levere el med lastfølge hele døgnet rundt, og det er på ingen måde begrænset af resourcer.

Selvom befolkningen når 10 mia, og 3. verdens levestandard vil tilnærme sig den vestlige, er der solenergi nok til at dække behovet mindst 5 gange, og det er i de nævnte egne ret ligetil at udvinde, når teknologien er moden - hvilket den formentligt vil være hurtigere end man overhovedet kan nå at opføre et nyt akraftværk.

Skal du derimod forsøge at dække nogen betydelig del af verdens kommende energiforbrug med akraft, så får verdens lødige resourcer af uran hurtigt ben at gå på.

Udover de lødige uranresourcer, findes der mange andre, så som thorium og uran fra havvand, men disse teknologier er slet ikke i nærheden af at være så modne som CSP og PV.

Så hvad verdens energibehov angår, kan jeg anbefale at du flytter fokus fra akraft over på solenergi.

Det er kun i egne >5000 km fra ækvator det er problematisk at udnytte solenergi. Vi har til gengæld vestenvindsbæltet, som leverer energi der matcher vores energiforbrug, lige så godt som solenergien matcher de egne der ligger tættere på ækvator.

 • 0
 • 0

Hvis dit primære argument er at der ikke er nok Uran og Thorium ikke er klar endnu, så vil jeg lige genopriske at jeg kun så kernekraft som en løsning til: 1) Her og nu lave kraftige nedskæringer i CO2-udledning. 2) Give energi nok til at drive en økonomi udelukkende baseret på kilder direkte eller indirekte afledt af solen.

Vi kommer ikke udenom at den eneste måde ikke at forstyrre jordens energibalance på principielt er kun at udnytte solen. Om det så er via indirekte (som via vind) eller direkte med CSP eller solceller, så er det der vi skal hen. Jeg tror bare ikke at det kan ske hurtigt nok uden at have rigelige energimængder til rådighed og hvis det ikke skal være ved at skyde sig selv en sidste gang i foden med CO2, så bliver vi nød til at udnytte kernekraft i overgangsperioden.

Og det skal igang [b]NU[/b]! Vi har ikke 10-15 år mere til at tænke over om CO2-kvoter måske kan få os til at ændre adfærd. Det virker ikke. CO2-kvoter ender blot som spekuleringsobjekter.

Vi har desværre indrettet os sådan at vi har baseret vores markedskræfter på at vi kan stjæle værdier fra fremtidige generationer ved at sætte omkostningen ved at sende CO2 ud i atmosfæren til 0 kr. Vi finder ikke en løsning før markedet kommer til afspejle den reellle pris - også for fremtidens generationer.

Som jeg ser det, så er der kun en løsning, der kan stoppe udviklingen i tide og det er midlertidig accept af kernekraft og en gradvist stigende provenu-neutral afgift på fossile brændstoffer der hvor de hentes op af jorden. Med provenu-neutral, mener jeg efter det tax-and-dividens James Hansen foreslå. Pengene må kun bruges til at give tilbage til befolkningen. Formålet er udelukkende at få markedet til at afspejle de reelle omkostninger ved fossile brændstoffer - ikke at lukke huller i velfærdsbudgetter. Ellers ender de blot med at blive genstand for politisk diskussion og evige justeringer.

Når så vi har styr på solenergi i hele vores infrastruktur, så kan vi for min skyld gerne afvikle kernekraft.

 • 0
 • 0

Holger Skjerning skriver 18. nov 2012 kl 12:20 i:

VE = Varierende energi...!

"Kul, gas og kernekraft leverer strøm, når der er brug for den." - Med den forudsätning at systemerne er tilsträkkeligt udbyggede og driftsikre.

"Det samme gælder vandkraft, som DK desværre ikke har." - Det gælder IKKE vandkraft, og det har man vist i 100 år! - Derfor udrustes vandkraften med magasin for energien i form af af vandmagasiner, og alligevel oplever man gang på gang rationeringer. - Det kan nemlig ikke betale sig at udbygge til 100 % forsyningssikkerhed, for så får man alt for store overlöb.

 • Det gälder nok også dansk vindkraft

Vandkraften så langt nordpå som i Skandinavien behöver större magasiner end vindkraften i Danmark både for at begränse rationering og for at begränse overlöb. I December 2010 hade Sverige rationering med lukkede industrier ca 2000 MW i 3 uger; i 2011 og -12 har man haft overlöb til midt i dec. Dette med udnyttelse af de tilgängelige sömagasiner.

Det er en fatal misforståelse at tro, at vandkraften ikke behöver langt större magasiner end det er muligt med söerne i Sverige for at opnå forsyningssikkerhed i dag. Derfor byggede man dampkraft og en del kraftvarme i Sverige fra ca 1950.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Det første råd jeg vil give dig Peter Mogensen ,er lad være med at få børn! For så får du ikke problemer med at skulle fortælle dine børnebørn sandheden.

Du medvirker derved også til at personantallet her på kloden ikke vokser.

Nu har du i indlæg efter indlæg har vist ,du ikke har forstået ret meget af energidebatten, samtidig med at du trækker børnebørn kortet.

Du starter med : failure is not an option.

Du fortsætter med at: Jeg er træt af alle KK tilhængerne jamren over at deres kæledægge ikke får nok opmærksomhed.

Og her til tilsidst slutter du af med dit forslag om varierende energi.

Kan du nævne bare en "KK tilhænger" der IKKE går ind for brug af alle energikilder.

For de de gør alle fortalerne....hver en......Brug vandkraft hvor den findes. Brug vindkraft til områder hvor den er bedst og brug solpaneler og solceller hvor de giver fordele, men erkend at til 24 timers grundlast i samfund som vore, kan kul olie og gas kun teknologisk erstattes af kernekraft. Hvis man vil CO2 friheden

Jeg gider modsat dig ikke høre mere om atomørkener og det farlige ved Akraft ,fordi tre værker til dato haft større problemer og de to af dem er havareret......Landskabet omkring Chernobyl er ikke en ørken, men en begyndende urskov med et rigt dyreliv. Hvor farligt det reelt er at opholde sig i området skal jeg ikke ikke udtale mig om , men da jeg har set en del fjersynsudsendelser fra det forladte område er det ikke ligefrem ørken jeg kommer til at tænke på.

I Japan er det tusindvis af beboere der er evakueret og 2 er døde hvilket er utroligt synd for dem.

Men når jeg tænker på at 10000 familier bliver faderløse hvert år, ved kulmine gas og olie frembringelser ,så må en evakuering siges er være en rimelig oplevelse.

Men gasekplosioner og dæmningsbrud er andre store dræbere i energisektoren. Bare de to har slået langt flere ihjel i det sidste århundrede, end A kraft med den nuværende hastighed ,vil gøre det i den næste million år.

Banqui, Vaiont bare for at nævne to af de grimme dæmningsbrud og Vaiont dæmningen holdt men blev overskyllet af resultatet af et jordskred.

Hvis man er interesseret i gasulykker, kan man bare søge efter "Gasulykker i verden". Der er rigeligt at vælge imellem.

 • 0
 • 0

Det første råd jeg vil give dig Peter Mogensen ,er lad være med at få børn!

Så kan jeg til gengæld give dig det råd at lade være med at indlede sådan, hvis du vil have mig til at læse resten af dit indlæg.

 • 0
 • 0

Hvis dit primære argument er at der ikke er nok Uran og Thorium ikke er klar endnu, så vil jeg lige genopriske at jeg kun så kernekraft som en løsning til: 1) Her og nu lave kraftige nedskæringer i CO2-udledning.

Hej Peter,

Dit indlæg illustrerer at vi generelt er meget, meget enige om stort set alt hvad der har med energi og klima at gøre. Reelt er vi vist kun uenige om én detalje, nemlig den danske nettomålerordning, som sikker får betydning for 0,00001% af verdens energiforsyning. ;-)

Det er fint med mig, at lande der umiddelbart ikke kan se andre muligheder for at blive fri af fossilerne, satser på akraft.

Men sagen er jo:

1) at man slet ikke kan lave kraftige CO2-nedskæringer med akraft her og nu. Det tager typisk 10 år fra du tager beslutningen, til værket begynder at fortrænge CO2, og de penge der bruges på at opføre værket, kunne fortrænge endnu mere CO2 for pengene, og allerede fra om et år af, hvis de investeres i vindmøller, og ligeså meget CO2 for pengene, fra om en måned af, hvis de investeres i solceller på gode placeringer.

2) at der rent faktisk sker meget lidt indenfor akraftudbygning for tiden. I Europa er 2 reaktorer under opførelse. De har foreløbig overskredet både deres byggebudgetter og byggetider med over 100%, mens mindst 50 står overfor at lukning pga alderdom inden, man kan nå at opføre den næste reaktor.

Flere og flere lande og teknologiudbydere dropper ud af akraft - ikke bare pga Fukushima, men i ligeså høj grad pga økonomien.

UK taler som det eneste land i Europa om at installere akraft i noget betydeligt omfang - ikke for klimaets skyld, men for at redde deres store akraftindustri - men selv ikke deres egen industri er interesserede i at investere flere penge i akraft.

UK står nu med en hovedpine på 7 mia £, som franske EDF forlanger for den første nye reaktor ved Hinkley Point - mens RWE, E.ON og SSE har forladt pladsen - og ingen kan tilbyde at gøre det billigere.

Hitachi har købt rettighederne til Horizon projektet, men har endnu ikke afsløret hvad de skal have for at opfører reaktorerne.

Kina så om nogen ud til at gøre noget seriøst ved deres CO2-udledning vha akraft, men efter Fukushima gik processen helt i stå, og selvom regeringen for et år siden sagde at de vil fortsætte udbygningen, så sker der ikke rigtigt noget, sammenlignet med aktiviteten i 2007-2010.

Det er derfor på tide at verden her og nu retter fokus på de kilder der skal løse problemet. Det vil netop give både solceller, CSP og havvindmøller det afgørende skub der skal til, for at modne teknologierne, og den 3. verdens lande kan få den energi de behøver for at kunne udvikle deres samfund.

Når mange lande hænger i bremsen, herunder USA, er det da også mest fordi de har ladet sig styre af deres gamle industrier så længe at de nu må indse at deres fremtidige energiteknologi må importeres fra andre lande.

 • 0
 • 0

Du har ganske ret Søren . Akraft kan ikke medvirke til CO2 reduktion før end den er udbygget og din tidshorisont for at den skulle virke, er også sandsynlig da Rom ikke blev bygget på en dag :o)

Vi må antage at der er politiske, følelses økonomiske og tekniske barrierer der tager tid at gennemføre .

Vi har diskuteret dette længe, men når du siger modne teknologierne, hvordan hænger det så sammen med prokuratorproblemet som vi oplever det lige for tiden, med lovændringen på solcelleområdet. Som jeg ser det så er det da barnet der bliver kvalt ved fødslen ligenu.

 • 0
 • 0

Well... hvis du er tilfreds med den løsning, der kom på nettomålerordingen, så er jeg også. Min anke var at det ville være selvmord for private investeringer, hvis man blot sørgede for at X% af dem, der havde ladet sig lokke kunne få deres penge igen. De 10 år var helt hen i vejret. Og som jeg tidligere skrev, så havde man jo fortalt folk at de også gjorde noget for miljøet og jeg mener ikke man kan forvente at folk sætter sig ind i energipolitik så meget at de selv opdager at det er begrænset sandt. Hvis nettomålerordningen var dum, så var dumheden allerede begået da den blev indført og så måtte man lukke den uden at det gik ud over dem, der havde taget imod den.

Men bortset fra det ... du har sikkert ret. Jeg vil stadig mene at uanset hvordan man skaffer den alternative energi, så er det vigtigst at markedet afspejler de sande omkostninger - og for fremtiden. Jeg har ladet mig overbevise af folk som James Hansen fra NASA og hans forslag om at det er den eneste mulige løsning. Det "løser" ikke klimaproblemet (det er for sent), men alle andre forslag jeg har set indtil nu er åbenlyst ineffektive. Markedet MÅ OG SKAL afspejel den sande pris uden at der kan spekuleres i det som med CO2-kvoter. Ellers vil markedet kun modarbejde en løsning.

Når mange lande hænger i bremsen, herunder USA, er det da også mest fordi de har ladet sig styre af deres gamle industrier så længe at de nu må indse at deres fremtidige energiteknologi må importeres fra andre lande.

Tjae... det og så at de har en skræmmende stor del republkanske politikere, der tror at siden Gud lovede Noah at han aldrig igen ville sende en syndflod (eller lign.) at at mennesket naturligvis ikke kan ændre på Guds skaberværk selv ... ja så er der jo intet at bekymre sig om.

 • 0
 • 0

I December 2010 hade Sverige rationering med lukkede industrier ca 2000 MW i 3 uger

Ja - pga 3800 MW svigtende akraftværker!

Samme vinter leverede danske vindmøller et overskud på 132.000 MWh, relativt til forbruget, svarende til 1/3 af den nævnte rationering.

Desværre var det jo kun Danmark og Nordtyskland, der havde noget vindkraft af betydning, så Sverige måtte jo dække deres svigtende akraftværker ind med importeret kulkraft og rationeringer.

Måske medvirkende til at Sverige øgede vindkraftkapaciteten med hele 50% i 2011 ?

 • 0
 • 0

Vi har diskuteret dette længe, men når du siger modne teknologierne, hvordan hænger det så sammen med prokuratorproblemet som vi oplever det lige for tiden, med lovændringen på solcelleområdet. Som jeg ser det så er det da barnet der bliver kvalt ved fødslen ligenu.

Jeg er slet ikke bekymret - baby er kommet for at blive! ;-)

Men som jeg skriver, så bliver det ikke på dansk grund solcellerne kommer til deres ret, og vores alt for dyre nettomålerordning, får ca 0,00001% betydning for det globale energiforbrug, så baby lever nok fint videre uden den.

Og Danfoss skal nok få deres del af kagen. ;-)

Derimod har vores engagement i vindmøller langt større betydning for udbygningen af den globale udbygning, så det er sandelig langt vigtigere at vi koncentrerer danske midler i at bevise at en meget stor del af et lands energiforbrug kan dækkes med vores teknologier, uden strømmen bliver for dyr - ikke bare for vores egen vindmølleindustri, men også for verdens fremtidige energiforsyning.

 • 0
 • 0

Danske vandkraftværker er delvist blevet nedlagt af hensyn til enten miljøet eller fiskevandring - især snæblen - men jeg kan remse følgende op: Hartevæket ved Kolding, Christiansdal ved Vojens, Tangeværket, St. Jyndevad plus et i nærheden af Varde - kan ikke lige huske navnet. Nogle værker havde forældet teknik, men det burde i dag være muligt, at få turbiner med større ydeevne. Men når det er forbudt, at rense mølledamme op og det er ilde set, at fiske ikke kan komme op ad åen for at gyde, fordi der ligger et vandkraftværk eller en mølle, ja så kan vi ikke udnytte vandkraften....

 • 0
 • 0

Jeg er glad for at du i det mindste tror på at vi kan opretholde vor levestandard her i landet Søren , med vindmøller.

Selv om arbejdspladser rejser udenlands.

Jeg er ikke ekspert som du i outsourcing og jeg er derfor glad for din optimisme for landets fremtid.

Især undrer det mig hvorledes man skaber arbejdspladser, til de mennesker der kun kan lave det samme som alle andre i denne verden magter, når denne sektor vokser ret fare truende udelands.

De hjemlige kan ikke svejse mølletårne, ja de kan præcis det samme som en robot kan magte. De klarer det bare kun 8 timer om dagen . En robot kører i døgndrift.

Men selv de pladser som skal servicere robotterne kan ikke konkurrere. Så disse pladser flytter også udenlands......jævnfør Republic of Fritz Hansen der fik robotprisen i 2001 nu flytter til Polen .

Vi mangler vindkraft kirker hvor de folk som ikke har arbejde kan møde op og bede til et bedre liv efter dette med den grønne vindkraft,

 • 0
 • 0

@Søren,

Men sagen er jo:

1) at man slet ikke kan lave kraftige CO2-nedskæringer med akraft her og nu. Det tager typisk 10 år fra du tager beslutningen, til værket begynder at fortrænge CO2, og de penge der bruges på at opføre værket, kunne fortrænge endnu mere CO2 for pengene, og allerede fra om et år af, hvis de investeres i vindmøller, og ligeså meget CO2 for pengene, fra om en måned af, hvis de investeres i solceller på gode placeringer.

2) at der rent faktisk sker meget lidt indenfor akraftudbygning for tiden. I Europa er 2 reaktorer under opførelse. De har foreløbig overskredet både deres byggebudgetter og byggetider med over 100%, mens mindst 50 står overfor at lukning pga alderdom inden, man kan nå at opføre den næste reaktor.

Flere og flere lande og teknologiudbydere dropper ud af akraft - ikke bare pga Fukushima, men i ligeså høj grad pga økonomien.

 • som sædvanlig en gang ønsketænkning, realiteterne er nogen andet, selv om der naturligvis er sket en vis afdæmpning. I Kina bygger man da på en række a-værker, Ningde var f.eks. klar til start 44 måneder efter det første beton blev lagt ind. Ikke 10 år, men 4-5 år. Tjekkiet vil udvide, de færdiggør Temelin reaktor 3 og 4, de udvidelser d fire eksisterende enheder i Dukovany og opfører en ny enhed på Dukovany etc. Mht. USA - se Vogtle - og se på den stgigende kapacitet, der svarer til et par KK-værker. Problemet i USA er den meget billigere skifergas og kullene, der skovles op af jorden med gravemaskiner - 2 mundfulde om at fylde 180 tons på en vogn - det får folk i DK til at juble, for det holder den afskyelige atomenergi fra døren. Nej, så er det er lettere og billigere at lave strøm på gas og kul, hvor ingen brokker sig nævneværdigt over at dø for tidligt pga. luftvejslidelser. Kina bygger på 26, stk., Rusland 10, Indien 7, Korea 4, Emiraterne hver 1 stk. Finland arbejder på et få ordret er par stykker mere. Alt i alt en noget større aktivitet end f.eks vindsektoren, der ligger stille og afventer at USA skal forlænge sit statstilskud - mange håber det sker inden Vestas forbløder. I USA er der forresten flertal for atomenergi, størst tilslutning jo nærmere man bor på et KK-anlæg!

Det er ret irrelevant, hvor lang tid der går med at diskutere et KK-anlæg - byggetiden er ca. 5 år fra byggestart til det sættes i drift - for et standardværk. Protytyper tager naturligvis længere tid. Vi kan jo sammenligne med Vestas 8 MW vindmonster. Det har man arbejdet med i mange år, men hvornår kommer den til at producere strøm? Lad os høre hvad vindekspeterne siger om det - og hvad vil den kunne producere en kWh til?

Det er let at sidde på Sjælland og brokke sig over atomenergien, men rent faktuelt drives Sjælland pt. med atomstrøm fra Sverige - der vælter ca. 1000 MW ind det meste af tiden. Hvorofr ikke nøjes med den solenergi, man selv laver?

 • 0
 • 0

Jorden er ved at få en alvorlig influenza; den er ved at have feber... og den vil svede sig sund, så den slipper af med virus = menneskeheden.

Når den har udryddet menneskeheden, vil den regenere sig, der kommer en hvileperiode og derefter opstår der noget andet...

Måske om 400 mill. år kommer der igen menneskeligende dyr, der udvikler noget lignende, som vi kender til i dag.

Jeg er slet ikke bekymret for fremtiden; den skal nok komme...

Hele vor miljøhysteri vil kun forsinke den cykliske udvikling med nogle få årtier; splitsekunder set i forhold til Jordens alder.

Hvis vi vil passe på vort miljø, så bør vi indse, at energiproduktion med LFTR for tiden er den mindst risikobetonede.

Vi skal naturligvis undgå bevidst forurening og LFTR er et meget godt bud på, at mindske CO2 udledningen og anvendelse af et brændstof, der ikke kan bruges våbenteknisk.

Men det er naturligvis ikke politisk korrekt, at nævne nogle løsninger, som det politiske liv og dets embedsvælde ikke forstår teknisk end sige fremtidsfilosofisk. Fremtiden ligger inden for den igangværende valgperiode.

Så 2020 er meget langt i fremtiden.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten