KU og Novo Nordisk afviser beskyldninger om ulovlige ansættelser

Novo Nordisk Fonden giver 885 mio. kr. til et nyt forskningscenter på Københavns Universitet. Universitetet ansætter samtidigt en Novo Nordisk forskningsleder som en af de ledende medarbejdere. Forskningslederen vil gerne have sin egen forskningsgruppe med over i det nye universitetscenter.

Betyder det, at Novo Nordisk kan købe sig ind på Københavns Universitet? »Klart nej«, siger universitetet. Alle regler omkring alle ansættelser er og vil blive overholdt.

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Reserach eller i daglig tale blot Metabolismecenteret skal ledes af en centerleder og fem forskningschefer.

Den ene af forskningscheferne bliver professor Oluf Borbye Pedersen, hvis hovedansættelse i dag er som forskningsleder for Diabetes Genetics Forskningsgruppen på Hagedorn Research Institute i Gentofte - en forskningsinstitution der ejes af Novo Nordisk. Oluf Borbye Pedersen har desuden i dag en deltidstilknytning (5 pct.) til Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, hvor han bl.a. er projektkoordinator for to forskningsprogrammer.

KU henviser i en redegørelse til Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet til paragraf 9 i "Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter".

Ifølge denne paragraf er det muligt, »hvis .. ikke statslige bevillingsgivere har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed for ansættelse af en person .. kan rektor ansætte denne uden opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse«. Denne paragraf har universitetet anvendt for Oluf Borbye Pedersen, og den vil også blive anvendt for andre ledere på centeret.

Forskningsgruppen skal med

Lige før påske kom det frem, at Oluf Borbye Pedersen (OBP) gerne vil medbringe sin egen forskningsgruppe fra Hagedorn. Det får Københavns Universitet til at skrive følgende til Universitets- og Bygningsstyrelsen:

"I forbindelse med etableringen af Metabolismecenteret overvejes mulighederne for at lade OBP's nuværende forskningsgruppe på Hagedorn Instituttet følge med til KU. Gruppen består dels af 9 tidsbegrænsede ph.d.-studerende/post.docs, dels af 6 fastsansatte medarbejdere (1 VIP og 5 TAP). Der er flere muligheder for, hvordan gruppen af fastsatte medarbejdere i OBP's forskningsgruppe kunne tilbydes stilling i Metabolismecenteret. KU påtænker at gennemføre en model, hvor Hagedorn-medarbejdere får mulighed for at søge stillinger i Metabolismecenteret efter opslag"

Det overrasker ikke Peter Kurtzhals, der er direktør for Novo Nordisks diabetesforskning, at Oluf Borbye Pedersen gerne vil have sin gruppe med over i centeret, Han forklarer i en pressemeddelelse følgende:

"Jeg kan godt forstå Olufs ønske om at medbringe den gruppe, som sammen med ham har skabt de resultater, han i dag høster stor international anerkendelse for. Jeg kan også godt forstå Københavns Universitets beslutning om at prøve at finde en model, der kan efterkomme hans ønske, da forskning i stigende grad er en holdindsats. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at det ikke har været noget krav fra Novo Nordisk, at medarbejderne ansættes uden jobopslag.«

Københavns Universitet arbejder hen mod at åbne centeret den 1. oktober 2010, og ansættelseskontrakterne vil derfor blive færdiggjort over det næste halve år.

Ingeniøren bringer i morgen en større artikel i tilknytning til denne problematik. Artiklen beskriver, hvordan universitetsansatte forskeres faglige vurderinger kan påvirkes af bevillingsgivere.