Krympning af produktionsanlæg skal standse enormt energispild

To firmaer, et engelsk og et amerikansk, er ved at udvikle en teknologi, der kan standse det enorme og forurenende energispild ved afbrænding af naturgas ved verdens oliefelter.

Begge firmaer arbejder med kendt teknologi til at omdanne gassen til noget brugbart, men ved at krympe produktionsanlæggene, kan teknologien pludselig bruges i rum sø, hvor de store olieforekomster i dag findes.

I danske oliefelter føres gassen ind til land, hvor den bruges til opvarmning, men sådan er det langt fra alle steder. På globalt plan afbrændes gasmængder, der svarer til Tysklands samlede energiforbrug.

Naturgas, svarende til hele Tysklands energiforbrug, brændes af hvert år i forbindelse med hele verdens olieproduktion. Her sker det ved Ta Phut i Thailand. (Foto: Wikipedia) Illustration: Wikipedia/Love Krittaya

Og energispildet ventes at blive endnu værre i fremtiden, fordi de nyeste, betydelige oliefund ligger på store havdybder - hvorfra det er vanskeligt at føre gasledninger ind til land.

Det største, nyere oliefund i den vestlige verden kaldes Tupi, opkaldt efter en brasiliansk indianerstamme. Feltet ligger 250 km fra kysten ved Rio de Janeiro. Tupi blev fundet i 2006, og to år senere fandt Petrobras, Brasiliens største oliefirma, et ligeså rigt gasfelt, Jupiter, blot 37 kilometer længere ude i Atlanterhavet end Tupi.

Produktionsanlæg krympes

Metoden til at omdanne naturgassen til olie er velkendt, men hidtil har metoden været urentabel. Først omdannes methangassen til bygas (kulilte og brint) gennem en såkaldt SMR-proces (Steam Methane Reforming). Derpå bruges en FT-proces (Fischer-Tropsch), som omdanner bygassen til syntetisk råolie.

Disse processer bliver imidlertid først økonomisk forsvarlige, hvis man producerer mindst 30.000 tønder syntetisk råolie om dagen, og så stor en produktion kræver et stort fabriksanlæg, der skal ligge på land.

Så den teknologiske udfordring består i at krympe procesanlægget så meget, at det kan stå på et skib eller en olieproduktionsplatform, men uden at gøre den syntetiske olieproduktion for dyr.

Og her er det, de to firmaer kommer ind i billedet. Det engelske firma Compact GTL har foreløbig en kontrakt med Petrobras om at bygge et pilotanlæg, der kan fremstille 20 tønder syntetisk olie om dagen.

Byggeriet af dette anlæg er netop blevet udliciteret til et japansk firma. Compact GTL har allerede et mindre forsøgsanlæg kørende ved byen Wilton i England. Firmaets første kommercielle produktionsanlæg skal være færdigt i slutningen af 2012.

Det amerikanske firma, Velosys i Ohio, er knap så langt fremme i udviklingen, men ligeledes i gang med opførelsen af et pilotanlæg til Petrobras. Det skal producere fem-ti tønder olie dagligt ved hjælp af en særlig katalysator, der er opfundet af firmaets engelske moderselskab, Oxford Catalysts.

Pilotanlægget skal også bygges af japanske firmaer, Kobe Steel og Modec. Og det skal leveres til Petrobras i 2011.

Begge udviklingsfirmaer satser på brugen af nogle tynde kanaler, som skal accelerere produktionen af bygas. Det sker ved at øge tryk og temperatur meget hurtigt (se links nederst).

Compact GTL's kanaler på 2-5 cm i diameter kaldes minikanaler, og de gør det muligt at bygge et anlæg på 25 tons, som kan producere 300 tønder pr. dag.

Velosys' løsning rummer derimod tusinder af mikrokanaler på under 1 cm i diameter. Det skal gøre det muligt at benytte en superreaktiv katalysator og sætte proceshastigheden yderligere i vejret.

Petrobras' første olieproduktion fra Tupi-feltet ventes at begynde allerede i år eller i 2011.

Dokumentation

Compact GTL's engelske forsøgsanlæg
Artikel i EngineerLive
Velosys' hjemmeside
Artikel i Bloomberg News
Artikel i Technologyreview

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ifølge Teknologisk Institut udleder en ny brændeovn i gennemsnit under tre gram partikler pr. kg træ, men det er stadig flere hundrede gange mere end der udledes fra decentrale forbrændingsanlæg med avanceret filtrering og røgrensning - og langt fra nok ifølge DØR, der også vil have gjort noget ved de brændeovne, der allerede står i folks hjem.

Jamen det er jo herligt, endnu en forholdsvis lavthængende frugt, der kan reducere de fossiles miljøomkostniger...

"........På globalt plan afbrændes gasmængder, der svarer til Tysklands samlede energiforbrug.

Og energispildet ventes at blive endnu værre i fremtiden, fordi de nyeste, betydelige oliefund ligger på store havdybder - hvorfra det er vanskeligt at føre gasledninger ind til land.........."

»

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten