Kronik: Vi kan lære af Bermuda

Langt ude i Atlanterhavet ud for USA’s østkyst ligger paradisøen Bermuda. Foruden palmerne, det lyserøde sand og myterne om bermudatrekanten rummer øens arkitektur et unikt system for regnvandshøst. Bermuda har i over 400 år håndteret regnvand på helt eksemplarisk vis – et område som vi i Danmark til sammenligning kun lige er gået i gang med at berøre, diskutere og udvikle. Kan denne lille øgruppe mon pege på en løsning af vores problemer med regnvandshåndtering?

Jeg er for nylig hjemvendt fra Bermuda, hvor jeg foretog et fondsstøttet feltstudie. Formålet var at studere og dokumentere øens arkitektur med det specielle system for regnvandshøst, der beror på opsamling af regnvand fra tage og andre overflader, som tillader vandet at blive genanvendt til huslige samt erhvervsmæssige formål. Mine studier af det bermudianske system er foretaget med henblik på at undersøge mulighederne for at implementere af tilsvarende regnvandshøstsystemer i Danmark.

I takt med at klimaforandringerne indfinder sig i Danmark, er der ved at danne sig et paradoks omkring vand. I Danmark er vi storforbrugere af grundvandet, og det rene grundvand er truet. Flere og flere grundvandsboringer lukker, blandt andet pga. menneskelig forurening.

Samtidig oplever vi tiltagende regnvandsmængder, hvor kloaknettet under spidsbelastning har svært ved at rumme de store mængder regnvand, og det skaber problemer i form af oversvømmelser.?Men hvis vi implementerede det bermudianske regnvandssystem, ville det både aflaste brugen af grundvandet samt mindske risikoen for oversvømmelse i udsatte områder.

Bermuda er en gruppe af lavt-dannede vulkaner og består næsten udelukkende af sandsten; derfor har øgruppen meget begrænsede grundvandsressourcer. Samtidig er Bermuda med sine omkring 65.000 indbyggere et af verdens tættest befolkede områder. Da der hverken findes grundvandsressourcer eller naturlige overfladevandkilder til rådighed, opfandt de tidlige nybyggere metoden for opsamling af regnvand, som lige siden har formet arkitekturen.

Regnvandshøstsystemet er anvendt og udviklet i de sidste 400 år, og i 1951 blev det vedtaget ved lov, at alle bygninger som opføres på Bermuda, skal indeholde regnvandshøstsystemer. Via dette system forsynes i dag 96 pct. af befolkningens vandforbrug til alle huslige behov inklusive drikkevand.?

Arkitekturen på Bermuda er karakteriseret ved hustagene, som grundet de særlige jordbundsforhold og klimamæssige forhold er udviklet og designet til at gøre to ting: beskytte husene mod orkaner og høste regnvand. Tagene med de forskudte kalkstensflader er specialdesignet til både at fange, lede og rense regnvand. Lag-forskydningerne bremser de kraftige vandskyl, hvorefter vandet føres fra en direktiv konstruktion til store oplagringstanke i beton, som generelt er placeret under huset. Vandet filtreres, før det pumpes op til genanvendelse i husholdningen.

Tagene vaskes med klor og males med en særlig maling – en moderne erstatning for traditionel kalkvask. Denne procedure skal helst gentages hvert andet år. Det skal nævnes, at rigtig mange husstande ikke renser vandet yderligere, inden det genanvendes, men udelukkende sætter deres lid til rensningsprocessen på selve taget. Når tagene er rene, fremstår de blændende hvide, og med denne visuelle information kan man hurtigt regne ud, i hvilke huse man skal takke nej til et glas vand.

Bermudianerne har på forbilledlig vis formået at vende begrænsninger til muligheder gennem deres arkitektoniske princip ‘Form Follows Nature’. Det indebærer at lade naturlige elementer som klimaforhold, lokale materialer samt mangel på vand være styrende for udformningen af arkitekturen.

Denne bermudianske tilgang til tilblivelsesprocessen af en arkitektur med regnvandshøst kan give os et nyt perspektiv på Danmarks udfordringer med regnvandshåndtering. Mine studier peger lige nu på tre områder, hvor jeg arbejder med og ser potentiale i at implementere et tilsvarende system: eksisterende byggerier, nybyggeri samt fritstående installationer evt. i byrum, hvor risikoen for oversvømmelse er høj.

Ved at tænke proaktivt og bæredygtigt på dette område vil systemet på langt sigt kunne afhjælpe oversvømmelser og begrænse forbruget af grundvand i Danmark.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Kig på tredie indlæg (Foslund):

http://akvariesiden.akvariefisk.dk/forum/t... Citat: "... Hvilket tag har du på dit skur? Hvis det f.eks er nylagt tagpap, så skal du nok ikke lade fiskene bade i vandet. ... - Indsaml ikke regnvand, hvis du bor i områder med stærk luftforurening: I vindsiden af industriskorstene, lige op af tæt befærdede færdselsårer og lignende.

  • Saml ikke den første byge efter længere tids tørke. Luften skal først skylles ren. Efter nogle timers regn, er de fleste partikler af luftforurening skyllet ned.

  • Vær opmærksom på at hustage kan være grundigt tilsmudsede af fugles ekskrementer. Det kan betyde at vandet bliver ”beriget” med både næringsstoffer og eventuelle colibakterier.

  • Tagrender og nedløbsrør af kobber eller blik og indækninger af bly kan frigive tungmetaller, som kan være skadelige. Plastmaterialer er derimod, i denne sammenhæng, uskadelige. ..."

Kvalitetskrav til drikkevand iflg. BEK 292 af 26/03/2014: http://www.tjekvand.dk/kvalitetskrav-til-d... Citat: "..OBS ved forurenet vand:..."

11 september 2015, Genbrug af regnvand: https://www.bolius.dk/genbrug-af-regnvand-... Citat: "... At drikke. Regnvand må ikke bruges som drikkevand, da det kan være forurenet med fx skidt, fugleklatter og lign. fra taget. ..."

hvordan man kan konvertere regnvand til drikkevand: http://www.einsten.net/7/2014/08/hvordan-m...

Opfindelse: Filter omdanner regnvand til kildevand: http://samvirke.dk/sundhed/artikler/opfind... Citat: "... Designet er uhyre simpelt. Filteret er opbygget som en kiksekage. Hvert lag er dobbelt. Ét lag nylon og ét lag kalk. Nylonen, der minder om tjørnekrat, leder vandet hen over kalken i små kanaler. Det lille fald på en procent får vandet til pible frem igennem lagene. ..."

  • 4
  • 1

Min søde kone, præstedatter fra Ebenezer Methodist Church i St. George's, spørger om regeringen stadig uddeler gratis fisk til husejerne. Fiskene spiser de insekter der kommer i nærheden af vandet og sørger for at vandet tanken er rent nok til at drikke.

  • 1
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten