Kronik: Trafik og brændeovne er også klimapolitik

 

Tina Kramer Kristensen er divisionsdirektør i Rambøll Energi, og Anders Dyrelund er energiplanlægger og markedschef i Rambøll Energi, formand for IDA Energi Illustration: Rambøll

Vores klimapolitik har hidtil haft to ben at stå på: Den skal reducere udslippet af klimagasser, og den skal imødegå virkningen af klimaforandringer. Med regeringens Klima- og luftudspil har klimapolitikken fået et tredje ben, nemlig luftkvaliteten. Det er der gode grunde til.

Ren luft er for de fleste en vigtig forudsætning for, at en by er værd at bo i. Det viser en undersøgelse, som Rambøll gennemførte i efteråret 2017 blandt 3.200 beboere i nogle af vores største byer. Hele 74 procent mente, at ren luft er afgørende for, om en by er attraktiv. Ydermere viste undersøgelsen, at kun 42 procent er enige i, at luften er ren nok i den kommune, de bor i.

Når København fremhæves som en af de bedste byer at bo i, er det også ofte den rene luft, der nævnes som en af årsagerne. Og luftkvaliteten er da også bedre i København end i de fleste andre storbyer. Over de seneste årtier er luftkvaliteten i hovedstaden forbedret, ifølge en rapport fra 2017 udarbejdet af Aarhus Universitet – men den kan naturligvis blive endnu bedre.

Rapporten viser også, hvilke kilder der er til luftforureningen i København, og hvilke helbredsmæssige effekter luftforureningen har, herunder for tidlige dødsfald. Det er især luftens indhold af NOx, SO2 og partikler mv. i gadeniveau, som har betydning.

Den for nogle måske overraskende konklusion i rapporten er, at den lokale forurening fra industrien, herunder fjernvarmeværker, kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg inden for en radius af 30 km kun bidrager med 3,1 pct. af de sundhedsskadelige omkostninger fra alle lokale kilder, mens små fyringsanlæg og vejtransport bidrager med hhv. 39 og 29 pct.

Lige så overraskende er det, at disse lokale kilder tilsammen kun bidrager med 5 pct. af skadesomkostningerne ved for tidlige dødsfald – resten, 95 pct., skyldes baggrundsemissionen primært fra udlandet.

Klik for at forstørre. Illustration: Lasse Gorm Jensen. Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Hemmeligheden bag forsyningens ubetydelige andel er, at 99 pct. af København har fjernvarme, som er baseret på forsyning fra store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg med meget effektiv røggasrensning.

Rapporten kommer ikke nærmere ind på årsag og virkning, men man kan med atmosfæriske beregninger vise, hvordan luftens indhold af skadelige stoffer på gadeplan er mange, mange gange større fra små fyringsanlæg end fra fjernvarme fra store effektive anlæg med stor spredning – også selvom der benyttes samme brændsel. Det er således ikke vindkraftudbygningen, men fjernvarmeudbygningen, som er årsag til den relativt gode luftkvalitet.

Bedre luftkvalitet er med andre ord endnu et godt argument for at etablere fjernvarme, ud over at fjernvarmen er en vigtig teknologi i fremtidens smarte by, der kan udfase brugen af fossile brændsler med de laveste omkostninger.

Allerede midt i 80’erne besøgte chefingeniøren for Beijing Fjernvarme København for at studere vores fjernvarmeudbygning og hente rådgivning og inspiration. I løbet af ti år blev tusindvis af små kulkedler med sort røg og lave skorstene midt i Beijing erstattet af fjernvarme baseret på store kraftvarmeværker med høje skorstene og hvid røg i byens udkant.

Allerede i 2000 var der fjernvarme og forbud mod små kulkedler inden for den tredje ringvej. Ingen byer i verden har gjort så meget for at forbedre luftkvaliteten, men byen plages stadig af forurening fra trafikken og udefrakommende forurening, når der er inversionslag, så luftpuden over byen ikke kan slippe væk. Tilsvarende har Milano, som også plages af inversion, set fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg som et vigtigt redskab til at mindske NOx-forureningen fra trafik og små gaskedler i byens centrum.

Da vi nu kender hemmeligheden, ville det være en god ide at udnytte den til at markedsføre København og fremme danske energi- og miljøteknologier. Det kan gøres på to måder:

 • Vi kunne i højere grad bruge det gode eksempel fra København til at markedsføre København som energi- og miljøhovedstad, eksempelvis i C40 samarbejdet ved klimatopmødet ‘C40 Mayors Summit’ til efteråret i København og samtidig markedsføre de energiteknologier, der både gavner luftkvaliteten og reducerer brugen af fossile brændsler på en omkostningseffektiv og smart måde. Det samme kan i øvrigt siges om Aarhus.

 • Vi kunne indføre luftkvalitet som en ekstra parameter i de samfundsøkonomiske analyser, så man fremmer løsninger med god luftkvalitet og lader det indgå i markedsføringen. I dag prissættes kun de samlede emissioner, hvorved man ikke får taget højde for den emission, der giver dårlig luftkvalitet, på gadeniveau.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

WHO har beregnet at ca. 7 millioner mennesker døde "for tidligt" af luftforurening, fra fossile brændstoffer, biomasse og affaldsforbrænding, på verdensplan i 2015. Det svare til 1/1000 af verdens befolkning og det betyder at op mod 130 millioner mennesker er døde alene i dette århundrede (2000 - 2018).

Uheld og udslip fra atomkraftværker, har dræbt mellem 0 og 2 i samme tidsrum, selvom Greenpeace og lignende religiøse grupper vil have os til at tro at det drejer sig om tusinder.

Vindmøller og Solceller, bliver bygget i stadig større mængde og til stadig faldende priser, men kan ikke engang holde trit med stigningen i energiforbruget fra Internettet og Datacentre.

Kina har i løbet af de sidste 6 mdr, startet 6 atomkraftværker med tilsamme 8000 MWe effekt og en årlig produktion (beregnet) på 63 TWh.

Hvornår bygger vi Atomkraft i DANMARK så vi kan få ren luft og billig, pålidelig og sikker energi?

 • 16
 • 24

Godt kommenteret Michael Fos! Jeg håber blot på at den holdning vil brede sig.

Og samtidig skal vi gøre noget ved befolkningstilvæksten, men desværre er der religion ind over, så børnebegrænsning kommer nok desværre ikke på tale.

 • 8
 • 18

skal vi gøre noget ved befolkningstilvæksten,

Det er "fake news" at at befolkningstilvæksten i de fattigste lande er det der giver os klimaproblemer (forøget CO2 udslip). Kilden til det øgede CO2 forbrug er primært mellemklassen i en masse lande der nu ønsker de samme goder (=samme energiforbrug) som vi i den vestlige verden har. Herudover er der så et par meget store lande , med et i forvejen stort fossilt enegiforbrug, der bare buldrer derudaf.

 • 19
 • 3

Ja hvis formålet er at markedsføre København (ligesom med bycykler, melodi grand prix, formel 1 etc) så et par VIP'er kan få rampelys og bifald, så er det jo fint nok at fokusere indsatsen på de 5% af forureningen, særligt når det man vil promovere gammelkendte teknologier og det dermed også er en forholdsvis billig omgang.

Hvis formålet derimod ville være at nedbringe de 95% ad forureningen, som vel er afgørende for den almindelige københavners ve og vel, ville man i stedet fokusere på at gøre noget så kedeligt som at analysere hvor kilderne er og gå igang med at bearbejde dem: Måske er det et brunkulsværk i Polen eller nogen strikse regler for krydstogtskibe, eller lignende kedelige ting, som ikke kræver andet end hårdt arbejde, penge op af lommen og madpakke med hjemmefra. Men ingen pindemadder, asti med mynte, eller grønne priser. Det er fint at man går i den retning som målsætningen kræver.

 • 13
 • 0

Hvornår bygger vi Atomkraft i DANMARK så vi kan få ren luft og billig, pålidelig og sikker energi?

Formentligt aldrig. Prismæssigt har akraft forlængst tabt i forhold til vind, sol, hydre og bio til resten. Husk at akraft er den energiteknologi som har en negativ læringskurve. Frit oversat det bliver dyrere og dyrere for hver gang et nyt værk bygges. samtidigt falder vin, sol etc. i pris.

 • 20
 • 7

Det er "fake news" at at befolkningstilvæksten i de fattigste lande er det der giver os klimaproblemer (forøget CO2 udslip). Kilden til det øgede CO2 forbrug er primært mellemklassen i en masse lande der nu ønsker de samme goder (=samme energiforbrug) som vi i den vestlige verden har. Herudover er der så et par meget store lande , med et i forvejen stort fossilt enegiforbrug, der bare buldrer derudaf.

Det forekommer mig at de folk som ønsker at negligere befolkningstilvækstens betydning for klimaet, er de samme som i høj grad italesætter et ønske om at de fattige netop får bedre vilkår, så de kan vandre ind i den vederstyggelige mellemklasse, som sviner miljøet til. Et bemærkelsesværdig paradoks.

 • 7
 • 7

Det er "fake news" at at befolkningstilvæksten i de fattigste lande er det der giver os klimaproblemer (forøget CO2 udslip).

Du har ikke uret i dit indlæg. Faldende befolkningstal ville dog være en mulig løsning på problemet.

Hvis vi i Europa ikke tog imod indvandring og samtidigt omlagde til vedvarende enegi, ville vi have en dobbelteffekt af faldende befolkningstal og faldende forbrug pr. indbygger, som på et tidspunkt ville blive bæredygtig i sig selv.

Afrika kan ikke brødføde sin befolkning på cirka en milliard mennesker nu. I år 2050 er de 4 milliarder mennesker, og skal så brødfødes ved udpining af naturen med kunstgødning og fældning af skovområder med videre, og den dobbeltfaktor af stigende befolkningstal og stigende forbrug bliver i hvert fald aldrig bæredygtig. Tværtimod.

 • 11
 • 3

Prismæssigt har akraft forlængst tabt i forhold til vind, sol, hydre og bio til resten.

Ja. Og akraft får vi nok aldrig i Danmark. Sikkerhedskravene er blevet så store, værkerne er meget dyre at drive. Og affaldsproblemet blev aldrig løst.

Det efterlader dog spørgsmålet hvad vi skal fyre med om natten, eller en af vores adskellige overskyede dage, når det ikke blæser. Biobrændsel er vist ikke rigtig miljørigtigt viser revisionen, batteriproduktion er ligeledes miljømæssigt problematisk.

 • 4
 • 10

Man kan fjerne 40% af den lokalt udledte forurening, som kun har en beskeden effekt.

"Lige så overraskende er det, at disse lokale kilder tilsammen kun bidrager med 5 pct. af skadesomkostningerne ved for tidlige dødsfald – resten, 95 pct., skyldes baggrundsemissionen primært fra udlandet."

 • 14
 • 1

Når man læser dette: "Lige så overraskende er det, at disse lokale kilder tilsammen kun bidrager med 5 pct. af skadesomkostningerne ved for tidlige dødsfald – resten, 95 pct., skyldes baggrundsemissionen primært fra udlandet"

Så er det ikke det der fremgår af infografikken.

Infografikken burde være todelt, først med en 95% del der er baggrundsemission og 5% der er lokalt. Denne lokale fordeling kunne så vises nedenunder.

Det viker som om nogen har stor interesse i at blæse de lokale tal helt ud af propertioner.

Husk: Det er altid vigtigt at forholde sig til hvem der har skrevet div. kronikker og hvad de og deres firma laver.

 • 9
 • 3

I infografikkens 39,4%, ikke industriel forbrænding.

Er kun en kilde fremhævet. Hvorfor lige denne ?

Hvorfor blev det ikke plæneklippere eller teressevarmere, bålsteder, grill,,,,, der blev fremhævet ?

 • 9
 • 2

Kære Jesper. Gode pointer, for det drejer sig ikke kun om at brande København.

Men synes du ikke, at det er i vores alles interesse, at København udpeges til den by i verden, der er bedst at bo i? Man gør meget for at tiltrække udenlandske virksomheder og turister og promovere København og her vægter god luftkvalitet godt. Men der er to andre forhold, som er lige så aktuelle i denne sammenhæng:

For det første kan vi jo, som du selv påpeger, hjælpe polakkerne med at komme videre og få reduceret den forurening, de sender op til os. Det gør vi faktisk. Eksportnetværket DBDH planlægger netop til april endnu et fremstød til Polen, hvor man med effektiv dansk fjernvarme og bl.a. København som forbillede vil promovere omstilling fra små kulkedler med sort røg til fjernvarme med minimal forurening. Det sker ved erstatte de små kedler med fjernvarme, og ved at effektiviseret deres kraftvarmeværker med bl.a. røggasrensning. I dag får 50% af polakkerne fjernvarme, primært baseret på kul, men det er oplyst, at yderligere 26% får deres varme fra kulkedler. Dertil kommer at vi arbejder på en gasledning fra Norge via Danmark til Polen, så de kan skifte til gas til små huse, hvor fjernvarmen er for dyr for dem.

For det andet har vi interesse i at øge den danske eksport indenfor energiområdet, og her virker det overbevisende i markedsføringen, at Storkøbenhavns fjernvarme er udpeget som et forbillede for resten af EU og, at selskaberne og Københavns Kommune modtager gæster fra hele verden, herunder Polen, så de selv kan se, at det virker, og at kommunerne har en vigtig opgave med at varetage borgernes interesser.

 • 7
 • 2

Kære Michael Helt enig. Det er vigtigt at vide hvad en debattør står for. Jeg har bekendt kulør, men du glemte at skrive hvad du selv og din arbejdsplads laver?

Du har en god pointe med, at vi skal fremhæve forskellen mellem 5% fra lokale kilder og 95% fra baggrundsforurening. Men det har vi jo netop gjort, og hvor mange debatindlæg om sagen har husket det ?

Men vi kan jo selv gøre noget ved de 5%, som Frank Jens også påpeger i Berlingeren i dag. De 95% kan vi desværre ikke gøre meget ved, men kun påvirke indirekte, eksempelvis ved at hjælpe polakkerne, som vi jo har gjort de sidste 30 år (se mit tidligere svar). Desværre er det gået langsomt, da de ligesom kineserne hidtil kun har haft råd til deres egne kul uden perfekt røggasrensning, som vi har installeret på værkerne, men de er stærkt på vej fremad med bedre økonomi og dermed råd til en bedre energistrategi med lavere emissioner af skadelige stoffer og CO2.

En anden pointe er, at den lokale forurening netop kun er 5% på grund af fjernvarmen. Her ville vi meget gerne have haft atmosfæriske analyser, som viser hvor stor forureningen ville have været fra opvarmningen, hvis man havde fortsat med oliefyr siden 1980 eller, hvis man havde skiftet til træpillefyr i hver bygning. Sådanne beregninger lavede vi i Beijing i 1994 og så en enorm forbedring ved at gå fra små kulfyr til store kraftvarmeværker og fjernvarme.

Med hensyn til det vi laver, så er det meget motiverende som energiplanlægger at arbejde med at rådgive kunder i en multidisciplinær virksomhed, som Rambøll, der er uafhængig af kommercielle interesser, og med planer, hvor der kun investeres i fjernvarme, når det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, jf. Varmeforsyningsloven. Vi er 15.000 i Rambøll, heraf 1.800 indenfor energiforsyning (el, gas, olie, affald, vind, sol, fjernvarme mv.), men kun 100, som arbejder med at projektere fjernvarme. Dertil kommer mange hundrede, som arbejder med energianlæg i bygninger. Hvis jeg som planlægger ville prøve af maksimere rådgivningstimer for hele Rambøll, så skulle jeg modarbejde fjernvarmen og prøve at promovere dyre alternativer, der kunne fordyre energiforsyningen og bygningerne og dermed sætte endnu flere i arbejde i firmaet, men det gør jeg ikke.

 • 5
 • 2

Kære Peter Ja, Frank Jensen vil naturligvis gerne have ryddet de sidste lokale forureningskilder af vejen og få København helt i top som den reneste by.

Her ville der være interessant med et bidrag fra eksperterne på Aarhus Universitet, som har lavet rapporten. Det er mit indtryk, at påvirkningen fra de lokale kilder er et gennemsnit for hele byen. Brændeovne og trafik har jo en meget mærkbar forurening i et stort gadekryds i myldretiden eller i en kolonihave en vinteraften, mens netop denne punktforurening ikke mærkes i størstedelen af byen.

Jeg har også ladet mig fortælle, at målinger af forurening i København er placeret på mere udsatte steder end i visse andre byer. derfor er sammenligningerne svære.

 • 5
 • 1

Kære Michael Helt enig. Det er vigtigt at vide hvad en debattør står for. Jeg har bekendt kulør, men du glemte at skrive hvad du selv og din arbejdsplads laver?

Anders Jeg er konsulent, men ikke indenfor energi. Energimæssigt er jeg en forbruger der løbende er i gang med at reducere mit forbrug af energi og øvrige ressourcer.

Naturgaskunde, der kun bruges til varmt vand. El kunde hvor ting løbende skiftes ud til noget lavere forbrug. Trods jeg har brændeovn med gratis træ(de fleste år) som primær varmekilde, så er huset energirenoveret, efterisoleret og fået lavenergi ruder, for i alt 130.000. Det har reduceret mit brændeforbrug med ca 1/3 del. og mit naturgasforbrug med ca 75%. Dette vil aldrig nogensinde vil tjene sig hjem på andet end komfort, og færre timer med at slæbe brænde.

De næste skridt er meget dyre: Yderligere efterisolering vil koste knap 300.000,- og reducere mit brænde forbrug med 1/3 del ift nuværende forbrug. Alternativet er at benytte samme 300.000 til solceller, husstandsbatteri, varmepumpe, akkutank og så lade min næste bil blive en elbil. Det vil kunne slukke brændeovnen helt grundet dovenskab, gasfyret fjernes, brændstof forbrug/forurening forsvinder helt. Mængden af energi købt udefra vil falde markant. Med nuværende regler, vil det give en nulsumsløsning over ca 15-18 år.

Detsværre så er der en masse interesse organisationer og virksomheder der arbejder meget målrettet for at underminere den slags, under dække af såkaldt 'samfundsøkonomiske' hensyn, herunder Rambøll !

 • 7
 • 2

Detsværre så er der en masse interesse organisationer og virksomheder der arbejder meget målrettet for at underminere den slags, under dække af såkaldt 'samfundsøkonomiske' hensyn, herunder Rambøll !

Og politikere.

Hvis Byerne skal have mere frisk luft, er der behov for flere grønne områder (åndehuller, parker, søer mm. Det Borgmestrene har våde drømme om er at plante byområder til med jordopfyld og naturudrydelse, for at sikre stemmer til næste valg. Samme politikere beskylder landbruget for at dyrke jorden fremfor at sælge billigt til en byggematador med politikerforbindelser. Seneste tydeligt motiveret af nogen der blev inspireret af en tur til Dubai

Med disse dobbeltmoralske politikere finder vi ingen holdbare løsninger.

 • 6
 • 0

Kære Hans Jørgen Ja, i konkurrence med hvilke byer, det er et godt spørgsmål.

Det afhænger af de øjne, der ser.

Economist har hitliste, over byer, som de mener er bedst at bo i https://www.eiu.com/topic/liveability. Her rangerer København som nummer 9 blandt verdens byer og nr. 2 blandt Europas byer. Det synes jeg er flot, når de tilsyneladene ikke har inddraget en del miljømæssige forhold, herunder luftkvalitet, som vores kronik jo handler om. Det ser også ud som om de ikke har forstået de goder vi har indenfor sundhedssystemet, for her ligger vi lavere end alle de øvrige byer på top 10.

Hvis vi i stedet ser på en af de hitlister, som rangerer miljøforholdene højere, så kommer København ind som verdens nummer et, mens Danmark ligger nr. 4 på nedenstående liste. Her kommer Stokholm og Amsterdam ind som nærmeste konkurrenter. Det er til trods for, at fordele ved Storkøbenhavns energisystem så vidt jeg kan se endnu ikke er tilgodeset, men det kommer nok, da der er en stigende erkendelse blandt verdens byer, at bæredygtig energi og ren luft er vigtige parametre. https://interestingengineering.com/11-most...

 • 5
 • 1

Kære Peter. Nej min pointe er, at rapporten fra Aarhus Universitet ser på hele København, hvilket giver 5%, mens generne fra brændeovne og trafik kan opleves mere voldsomt på udsatte steder, hvorved 5% er for lavt til at afspejle de forhold, som naboer og politikere tillægger stor vægt.

 • 4
 • 2

Kære Michael

Under dække af samfundsøkonomi? Ja, men det er jo Folketinget som har bestemt, at dele af energiforsyningen herunder varmeforsyningen og alle fjernvarmeprojekter kun må gennemføres når der er bedst samfundsøkonomi, heri indregnet alle miljøomkostninger fra CO2 og skadesemissioner. Det arbejder vi i Rambøll loyalt for at leve op til.

Men den enkelte husejer har omvendt mulighed for at bruge sine penge som han vil på energi projekter, de der er spild af penge ud fra samfundshensyn, ligesom husejeren kan forurene lige så meget han vil med mindre naboerne klager og får medhold af kommunen.

 • 3
 • 2

Vindmøller og Solceller, bliver bygget i stadig større mængde og til stadig faldende priser, men kan ikke engang holde trit med stigningen i energiforbruget fra Internettet og Datacentre.

Kina har i løbet af de sidste 6 mdr, startet 6 atomkraftværker med tilsamme 8000 MWe effekt og en årlig produktion (beregnet) på 63 TWh.

Enig i at udbygningen af vind og sol kunne og burde gå hurtigere, men for lige at tage Kina, som du jo nævner, fordi de er de eneste i verden, der satser på atomkraft i noget betydeligt omfang:

Kina har udbygget i snit 35,5 TWh atomkraft og 49,9 GW vind og sol om året siden 2010, og elproduktion fra vind og sol stiger eksponentielt betydeligt hurtigere end atomkraft i Kina. https://www.bp.com/content/dam/bp/business...

Så hvis vind og sol er så utilstrækkeligt, hvad er atomkraft så?

Globalt set udbyges atomkraft end ikke i et tempo, der kan holde trit med udfasningen af udtjente atomkraftværker!

Hvornår bygger vi Atomkraft i DANMARK så vi kan få ren luft og billig, pålidelig og sikker energi?

Måske når Danmark bliver en diktaturstat, med en centralkommitte, som er stærkt funderet i atomindustrien, og som kan bruge skatteydernes penge som de vil, uden at blive stillet til regnskab for økonomien i det de bruger pengene på.

 • 5
 • 4

Men den enkelte husejer har omvendt mulighed for at bruge sine penge som han vil på energi projekter, de der er spild af penge ud fra samfundshensyn,

Spild af penge ud fra et samfundshensyn? Joh - det er vi solcelleejere efterfølgende blevet fortalt og lært lektien. Nu er vi mange som nok tænker os om en ekstra gang, inden vi inversterer i den slags. Bliver vi straffet for at energirenovere, spare på vandet, inverstere i vindmøller, bytte bilen ud med en elbil, etc. ?? Mvh Fra en som HAR brændt fingrene!

 • 8
 • 0

Det er korrekt at børn er fremtiden hvis de overlever! De som når at blive voksne har vel også et rimeligt krav på at kunne forsørge sig selv og formere sig. Men det gælder da ikke om at sætte så mange børn i verden at halvdelen dør af sult og de der ikke gør det bliver moderløse når moderen dør i barselsenge efter den 10. fødsel.

 • 4
 • 7

Kære Anders

spild af penge ud fra samfundshensyn,

Det er smartphones der koster mere end 750,- også Det er store firmabiler også Det er sejlbåde også Løninger over Kontanthjælps niveauet må også være spild af penge, mange siger jo man godt kan leve af den slags indkomst. .. . Hvilke love foreslår du der skal indføres for at sikre alle altid udviser samfundshensyn?

 • 5
 • 1

Det er korrekt at børn er fremtiden hvis de overlever! De som når at blive voksne har vel også et rimeligt krav på at kunne forsørge sig selv og formere sig.

3 biologiske + 2 på gule plader, som pt er i fuld færd med at formere sig.

De betaler i øjeblikket din og dine jævnaldrendes pension, samt de enorme udgifter, det koster at holde dig i live i mange år endnu, mens du ikke selv bidrager med meget andet end forurening.

Hvorfor mener du dog at du har et medfødt krav på at andre liv må vige, for at du selv kan leve så længe som lægevidenskaben formår at holde dig i live?

Typisk for de, som argumenterer for at begrænse befolkningen, er at det altid er andre befolkningsgrupper end dem de selv er en del af, der må vige.

Hvilke befolkningsgrupper tror du du kan overtale til selv at vige? Eller hvordan forestiller du dig det skal praktiseres?

Hvis du ikke har et fornuftigt bud på det, bør du så ikke i stedet fokusere på hvad folk, især i din egen (stærkt klimaskadelige) befolkningsgruppe, kan gøre for at frigive ressourcer nok til at der er plads til os alle, på den éne planet, vi nu har til rådighed.

.... i stedet for at forsøge at fastholde et religiøst krav på fordeling!

 • 9
 • 3

Kina har udbygget i snit 35,5 TWh atomkraft og 49,9 GW vind og sol om året siden 2010, og elproduktion fra vind og sol stiger eksponentielt betydeligt hurtigere end atomkraft i Kina

- men der kommer måske nye boller på suppen?:

China has said it will not approve wind and solar power projects unless they can compete with coal power prices.

Beijing pulled the plug on support for large solar projects, which had been receiving a per kWh payment, in late May. That news came immediately after the country’s largest solar industry event and caught everyone by surprise...

https://www.forbes.com/sites/johnparnell/2...

 • 1
 • 2

Ja - og det kræver de, men samtidig øger de jo deres målsætninger for både vind og sol.

Dermed kan man jo konstatere at kineserne i dag anser vind og sol for at være i stand til at fortrænge kul ved egen hjælp.

I USA forsvinder den sidste PTC-støtte fra og med næste år, og i Europa udbydes nu den ene havmøllepark efter den anden, helt uden støtte, så hvorfor skulle kineserne ikke stille lignende krav til vindkraft i Kina?

De har mig bekendt ikke stillet stille samme krav til atomkraft, vel ret beset fordi de godt ved at atomkraft ikke er i nærheden af at kunne konkurrere med kul på markedsvilkår. De har i stedet skåret drastisk ned på målsætningen for atomkraft, i modsætning til vind og sol.

 • 8
 • 1

Typisk for de, som argumenterer for at begrænse befolkningen, er at det altid er andre befolkningsgrupper end dem de selv er en del af, der må vige.

I de sidste årtier er det imod alle odds lykkedes at skaffe føde nok til verdens befolkning i kraft af kunstgødning og udbygget landbrugsdrift. Besynderligt nok tordner en vis gruppe imod denne nødvendige form for fremskaffelse af madvarer, SAMtidig med at de ikke vil deltage i diskussioner om at lægge låg på befolkningstilvæksten. Denne befolkningstilvækst sker i høj grad i Afrika, hvor mange folk er fattige. Disse fattige, mener samme omtalte gruppe, skal løftes ud af fattigdom, hvilket jo er ganske sympatisk. Samtidig mener gruppen at mellemklassen i verdens samfund er de værste forurenere og som de så tordner imod, men det er den retning som de fattige skal drage imod. Sammenhæng i disse holdninger glimrer ikke ligefrem i oplagt logik.

 • 3
 • 3

3 biologiske + 2 på gule plader, som pt er i fuld færd med at formere sig.

De betaler i øjeblikket din og dine jævnaldrendes pension, samt de enorme udgifter, det koster at holde dig i live i mange år endnu, mens du ikke selv bidrager med meget andet end forurening.

Vi har selv to børn, og mener egentlig at det er toppen hvis man er frontrunner i klimakampen, og ikke vil fremstå som hykler. Der gælder den helt enkle sammenhæng: Flere mennesker forurener mere end færre ditto! De liv som man IKKE sætter i verden er ikke liv "der må vige". De har jo aldrig været der. Og personligt kan jeg synge med på: Hvorledes bliver mit liv rigere af at have mere end to børn? Ad pensionen - så har jeg faktisk sparet op igennem årtier til mit otium.

 • 4
 • 2

Kære Michael Du har misforstået mig, for jeg har ikke argumenteret for, at alle forbrugsvalg bør ske ud fra samfundshensyn og reguleres med en lov. Man skal da have lov til at feste, og et par "feel good" anlæg skader vel heller ikke, da pengene kunne være brugt på andet ødselt forbrug.

Jeg har blot gjort opmærksom på, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder alle fjernvarmeinvesteringer kun må gennemføres, hvis det kan bevises, at de er bedre for samfundet end de realistiske alternativer. Som planlægger skal vi nøje bruge Finansministeriets forudsætninger og Energistyrelsens beregningsforudsætninger, kommunen kontrollerer valget (ofte med en rådgiver), og afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet. Det sikrer, at der set med samfundets øjene ikke overinvesteres i fjernvarmen, modsat mange individuelle investeringer. Som planlægger er det så en stor fordel, at man har mange kollegaer, som arbejder med alle de alternativer, som man sammenligner og, at man ikke sælger de produkter, der skal benyttes i nogen af alternativerne.

Jeg forstår godt frustrationerne, for dem, der er blevet lokket til at investere i noget de troede var grønt og fordelagtigt, når Folkwrinfwr trækker i hårdt i nødbremsen for at begrænse de samfundsøkonomiske tab og tabet for de øvrige energiforbrugere.

Derfor ville det være en god ide, hvis Folkketinget snarest udmeldte mere klare forudsætninger i form at regulering og afgifter mv. som hjælper alle med at arbejde med de langsigtede energipolitiske mål om at blive uafhængig af fossile brændsler for de laveste omkostninger for alle.

 • 6
 • 0

Termen "Beregnede for tidlige dødsfald" kan af rådgivende ingeniørfirmaer bruges til at legitimere alverdens nye givtige opgaver.

Men beregningningerne er fup og fidus. Dødsfald dokumenteres på dødsattesten, og hvad der er "for tidligt" findes der ikke nogen målestok for.

Ingen har jo et retskrav på en given alder (endnu da !) så allene af den grund er hele argumentationen det rene vås.

I øvrigt er disse såkaldte "studier" over "for tidlig død af partikler" o.l. en useriøs opskalering af små rotteforsøg, vægtmæssigt ganget op til mennesker i f.eks. København. Men mennesker er ikke rotter, og multiplikationen er så stor, at den ststistiske usikkerhed er x milliarder - hvis altså mennesker var rotter.

 • 5
 • 7

"resten, 95 pct., skyldes baggrundsemissionen primært fra udlandet." Med dette forhold er det ret absurd at saette saerlig meget i vaerk for at mindske disse 5%. Jeg er enig med Bertel Johansen, at disse for tidlige doedsfald skal tages med en ordentlig skefuld salt. P.S. For at faa balance i regnskabet eksisterer begrebet "for sene doedsfald" ogsaa. Det er bare ikke noget man hoerer saa meget om.

 • 5
 • 6

Kære Anders Jeg har skrevet det før i andre debatter: Såfremt en vare, f.eks energi, kan laves billigere individuelt end de kollektive systemer kan levere den til, er det kollektive system til skade for samfundet.

Man skal da have lov til at feste, og et par "feel good" anlæg skader vel heller ikke,

Hvis der er tale om økonmisk besparelse, er der ikke tale om "feel good" anlæg, derimod almindelig sund fornuft !

Du har misforstået mig, for jeg har ikke argumenteret for, at alle forbrugsvalg bør ske ud fra samfundshensyn og reguleres med en lov.

Du mener med andre ord, at der kun skal reguleres på de områder hvor Rambøll kan lave profit på konsulent timer.

 • 3
 • 2

I de sidste årtier er det imod alle odds lykkedes at skaffe føde nok til verdens befolkning i kraft af kunstgødning og udbygget landbrugsdrift

Overdrivelse fremmer forståelsen. Hvis vi begynder med >lykkedes at skaffe føde nok< Så er det ikke lykkedes helt, blandt andet på grund af uregelmæssigheder af enhver art og fordi der i vestlige lande bruges meget landbrugsjord til dyrefoder, og mindre energi på bæredygtighed. P.t. bruges 80% af landbrugsjorden i DK til dyrefoder hvor hovedparten af slutproduktet eksporteres til mætte og udviklede lande.

Besynderligt nok tordner en vis gruppe imod denne nødvendige form for fremskaffelse af madvarer

Hvilke normalt begavet og oplyst menneske vil tordne mod det nødvendige, eller er præmissen falsk? Er det utilfredshed med at det fremlægges som livsnødvendigt at manipulere med levende organismers arvemasse, og utilfredshed med at konventionelt landbrug og deres velaflagte leverandører påstår at eneste valg er mellem stadig mere rest-kemi i fødevare eller flere hungerkatastrofer.

SAMtidig med at de ikke vil deltage i diskussioner om at lægge låg på befolkningstilvæksten.

Hvis det er sandt så er det besynderligt! Men det er heller ikke sandt! Der er ingen befolkningstilvækst, men en større portion af os der allerede er født som bliver ældre end vores forfædre. Derfor vil befolkningstallet stige lidt endnu men omkring 2050 begynde at falde fordi fødselstallet allerede er faldende.

Denne befolkningstilvækst sker i høj grad i Afrika, hvor mange folk er fattige. Disse fattige, mener samme omtalte gruppe, skal løftes ud af fattigdom, hvilket jo er ganske sympatisk.

Der er ingen befolkningstilvækst som tidligere anført.

Samtidig mener gruppen at mellemklassen i verdens samfund er de værste forurenere og som de så tordner imod, men det er den retning som de fattige skal drage imod.

Her er det vigtigt at holde sig for øje at menneskeheden ikke er på vej gennem en fastlagt udvikling. Vi har mulighed for at ændre på flere parametre. Den mystiske uforklarede gruppe kan for eksempel have ønsker om større miljømæssig bæredygtighed.

Sammenhæng i disse holdninger glimrer ikke ligefrem i oplagt logik.

Her er det vigtigt vi ikke bruger for megen tid på fordybelse i hvor tåbelige vi tror andre mennesker er men snarere med åbent sind spørger ind til hvordan den ene eller anden holdning kan forklares og legitimeres.

 • 1
 • 4

Der er ingen befolkningstilvækst, men en større portion af os der allerede er født som bliver ældre end vores forfædre.

(Det bliver en kort bemærkning, da jeg ikke har tid til at kommentere mere (vender tilbage))

Se - hvis et defineret område eksempelvis har 100 mennesker på et bestemt tidspunkt, og 110 mennesker et år efter, så er der sket en befolkningstilvækst på 10 procent, og så er det ligegyldigt hvor unge eller gamle de 10 ekstra er. Simpel regning - -bum!

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten