Kronik: Tiden er inde til en arbejdsmiljøuddannelse for professionelle

 

Christian Uhrenholdt Madsen er post.doc., og Peter Hasle er professor ved Institut for Materialer og Produktion, Aalborg Universitet Illustration: privat

Arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne er inde i en rivende udvikling. Der var en tid, hvor arbejdsmiljøarbejde var synonymt med besøg fra Arbejdstilsynet, og hvor de højere ledelsesniveauer trygt overlod arbejdsmiljøet til en sikkerhedsleder og til sikkerhedsrepræsentanterne. Krav fra forbrugere og samarbejdspartnere om social ansvarlighed i hele forsyningskæden, samt bevidstheden om produktivitetsgevinster i trivsel og medarbejderinvolvering kræver dog for nutidige virksomheder, at arbejdsmiljø håndteres refleksivt og strategisk – også på ledelsesgangen.

Denne udvikling er absolut glædelig og kan ses som en opfyldelse af det mangeårige behov for at rykke arbejdsmiljøet ‘væk fra sidevognen’. Men midt i begejstringen må vi stille spørgsmålet, om hvad disse tendenser til professionalisering og ‘mainstreaming’ faktisk har af konsekvenser.

Arbejdsmiljøet samtænkes i stigende grad med andre virksomhedssystemer. Der er en synergieffekt i, at det er samme interne afdeling som står for at opretholde arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetscertifikaterne. På samme måde er det mere effektivt at HRøstrategier for kompetenceudvikling og medarbejderpleje samtænkes med arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø frem for i de traditionelle adskilte siloer.

Og her er vi ved kernen af dilemmaet. For mens ovenstående udvikling er ønskværdig for både medarbejdere og virksomheder, mener vi også, at den danske model med samarbejde og et helhedsorienteret arbejdsmiljøbegreb er et ubetinget gode, og det stemmer ikke nødvendigvis overens med en udvikling hvor interne arbejdsmiljøeksperter tager ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet.

Spørgsmålet er derfor hvordan vi kan sikre en udvikling, der ikke hindrer integration og mainstreaming af arbejdsmiljøet, men samtidigt bevarer den særlige danske regulerings- og arbejdsmarkedsmodel.

Helt centralt er efter vores mening at sikre uddannelsen af professionelle arbejdsmiljøeksperter, som har kompetencerne til at forestå disse integrationsprocesser uden at give køb på helhedsudviklingen af arbejdsmiljøarbejdet. Eksperter, som kan interagere med de lokale arbejdsmiljøgrupper og understøtte deres arbejde, og som også kan diskutere strategi med bestyrelse og direktion. Som kan implementere og understøtte certificerede ledelsessystemer i globale værdikæder, og som samtidig kender den danske samarbejdsmodel og kan diskutere risici og forebyggelse, både når det gælder stress, mobning, kemi og ergonomi.

Vi har netop undersøgt dette behov blandt interne arbejdsmiljøeksperter på store danske virksomheder. Her besøgte vi medarbejdere, der havde arbejdsmiljø som en primær opgave. De delte sig ganske interessant i to grupper.

En gruppe bestod af folk med baggrund i arbejdsmiljøfeltet og mange med erhvervserfaring fra eksempelvis BST. I denne gruppe var der en stor bevidsthed om alle dele arbejdsmiljøet, historien og sammenhængen mellem forskellige typer af risici og deres løsninger, men mindre erfaring med virksomhedsinterne emner som strategi, ledelse og kvalitet.

Modsat fandt vi en gruppe af arbejdsmiljøeksperter, der igennem deres arbejde med emner som eksternt miljø, HR, eller risikoledelse, havde fået dele af arbejdsmiljøarbejdet som et ‘ekstra’ ansvarsområde. Her havde man stor viden om klassiske ledelses- og produktionstemaer, men mindre refleksivitet omkring arbejdsmiljøarbejdet og dets mange facetter.

Danmark er samtidig særegent som det eneste land i Norden og Nordeuropa som ikke har en arbejdsmiljøuddannelse på masterniveau. Derfor er vores opfordring til politikere, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og danske virksomheder: Start dialogen om en samlet arbejdsmiljøuddannelse for både interne og eksterne arbejdsmiljøeksperter.

Der kunne være flere modeller: Et forslag kunne være skabelsen af en masteruddannelse på et ingeniøruniversitet med et specielt fokus på arbejdsmiljøarbejde og sikkerhed. Hvordan modellen end bliver, er opfordringen i hvert fald givet videre herfra, med håb en frugtbar dialog fremover.

Emner : Arbejdsmiljø
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvad så med arbejdsmiljøet på sygehusene, folkeskolen, hjemmeplejen, blandt asfaltarbejderne, tømmerne osv. dvs. alle andre steder end industrivirksomhederne. Desuden hvis arbejdsmiljøet skal varetages af folk med en boglig master hvad ved de om de praktiske opgaver som manden på gulvet udføre? At virksomhederne er begyndt at tænke det ind alle mulige steder gøres jo kun alene fordi det giver ekstra profit ikke pga. medarbejderens sikkerhed eller naturen udenfor. Så hold venligst skidt og kanel adskilt virksomhedens profit er ledelsens opgave arbejdsmiljøet og sikkerheden er en udgift for virksomheden og skal ikke varetages af folk der ikke har direkte praktisk kendskab med det pågældende arbejde, akademisering af ting har vi set så rigeligt af og resultaterne deraf. At tage udgangs punkt i industrivirksomhederne og mene at det er sådan alle steder viser jo netop hvor nemt folk uden praktisk kendskab til praktiske arbejde kan komme galt afsted når de tror at deres virkelighed er alles virkelighed.

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten