Kronik: Strid mellem affaldsforbrænding og fjernvarme koster samfundet dyrt

Hammel Fjernvarme overvejer at installere en absorptionsvarmepumpe både til affaldsovnen og flisovnen, men regnestykket for affaldslinjen er mindre rentabelt, når der skal betales afgift af varmeproduktionen. Illustration: Hammel Fjernvarme
Niels Haugaard er direktør i Hammel Fjernvarme Illustration: Privatfoto

Samfundet er taberen i kampen mellem affaldsforbrændingen og fjernvarmen. Ejerskabet, hvor forbrændingsanlæggene ejer produktionsanlæggene og sælger fjernvarme til fjernvarmeforsyningen på nabogrunden, har spillet fallit. Ejerskabet har bevirket, at forbrændingsanlæggene ikke har effektiviseret produktionsanlæggene, fordi effektiviseringerne hovedsageligt kommer fjernvarmeforbrugerne til gode. I stedet har advokater tjent formuer på uenigheden mellem forbrændingsanlæggene og fjernvarmen om fjernvarmepriserne.

Røggaskondensering, der kan få 10-18 pct. mere varme ud af røggassen, er en gammel teknologi, der først nu er ved at blive installeret på flere forbrændingsanlæg. Forbrændingsanlæggene, der ejer produktionsanlæggene, har ikke været interesseret i at etablere røggaskondensering, da anlæggene mest kommer fjernvarmeforbrugerne til gode.

Det er ikke kun organiseringen mellem fjernvarme og affaldsforbrændingen, der har fejlet. Skiftende regeringer og skatteministeriet har udviklet et forfejlet afgiftssystem, der bremser effektiviseringen i sektoren. Da affaldsvarmeafgiften i 2010 blev ændret fra en afgift pr. ton affald til en afgift på varmeproduktionen, blev der introduceret en rabat på røggaskondensering på 10 pct.

Hammel Fjernvarme producerer ca. 15 pct. ekstra varme på værkets røggaskondenseringsanlæg. Det betyder, at Hammel Fjernvarme har fået en ekstra afgift på de sidste fem pct. varme, der bliver produceret på røggasanlægget. Denne ekstra afgift har bremset forbrændingsanlæggenes interesse for røggaskondensering. Varmepumper, der også kan forbedre effektiviteten, er ligeledes en teknologi, der næsten ikke eksisterer på forbrændingsanlæggene, da varmepumperne rammes tilsvarende af affaldsvarmeafgiften.

På Hammel Fjernvarme bliver varmen produceret dels i en affaldsovn og dels i en flisovn. Bestyrelsen overvejer at installere en absorptionsvarmepumpe på begge linjer, men affaldsvarmeafgiften gør, at regnestykket for affaldslinjen er mindre rentabel, når der skal betales afgift af varmeproduktionen.

Hammel Fjernvarme producerer ca. 15 pct. ekstra varme på værkets røggaskondenseringsanlæg, men afgiften på varmeproduktion er med til at bremse den slags effektiviseringer, påpeger kronikøren. Illustration: Hammel Fjernvarme

I disse dage tales der meget om benchmark. Forbrændingsanlæggene har indgået en frivillig benchmark-aftale om at spare 200 mio. kr. Jeg mener, at vi skal vende bøtten og benchmarke politikerne og skatteministeriet. De dumper alle! Afgiftsanalysen er også udsat – politikerne er mange år bag efter udviklingen.

Med en bedre afgiftsberegning, der præmierer de effektive værker, og en samarbejdsvillig fjernvarme og forbrændingssektor kunne der have været installeret røggaskondenseringsanlæg og varmepumper på alle forbrændingsanlæg for 15-20 år siden. Anlæggene ville være afskrevet for længst. Vi kunne have en sektor, der ville være 10-20 pct. mere effektiv, som ville give langt over 300 mio. kr. om året. Så skrot udgifterne til administrationen af en benchmark-analyse. Politikerne bør i stedet ændre afgifterne, således at de effektive værker præmieres. Så kommer udviklingen af sig selv.

Inden for det seneste år er der sket meget positivt nyt. Flere forbrændingsanlæg er blevet købt af fjernvarmeforbrugerne. Tidligere var det kun Aars og Hammel Fjernvarme, der havde dette unikke ejerskab. Ingen dobbelt administration, dobbelt vagtordning, ingen omkostninger til advokater ved prisuenighed. Ingen modpart, der bremser udviklingen, hurtige beslutninger og gennemførelse af alle rentable projekter.

Udviklingen med at lægge fjernvarme og forbrændingsanlæggene sammen bør fortsætte. Så vil flere anlæg gå fra afvikling til udvikling. Bedre sent end aldrig, men vi skal også have politikernes hjælp til at fjerne affaldsvarmeafgiften fra røggaskondenseringsanlæg og varmepumper, for at det kan lykkes.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

De fleste affaldsværker er ejet af kommunerne, det er transmissionsselskaberne og fjernvarmeselskaberne også. I alle disse selvskaber sidder der en hel del gamle kommunal politikere, som alle hæver mellem 25000 og 200.000 kr. årligt i bestyrelse honora. Dette er en af årsagerne til at alle disse selskaber ikke ønsker at fussionere og gøre indsamling af affald, salg af el og fjernvarme billigere. I hovedstaden har vi 3 affaldsselskaber, 2 transmissionsselskaber og ca. 20-25 fjernvarmeselskaber ( både kommunale og amba selskaber) Der har lige været en undersøgelse om 2 af disse affaldsselskaber og 1 af transmissionsselskaber skulle fussioneres, dette faldt til jorden selv om der var en årlig besparelse på administration på minimum 15 mill om året. Det faldt alene pga. ben og fordi de små politikere ville miste deres indflydelse mv.

Der kan spares rigtig mange penge og der kan tænkes rigtig stort og og sikre en effektivt og miljørigtig varme-el og affalds forsyning hvis alle havde samme interresse i stedet for at alle arbejde på at tjene deres egen interresse.

  • 5
  • 0

Blandt andet at det periodevis er smart at dele produktion og levering op, for så en del år senere at sige det er smart at samle det. Hver gang med argumentet, at det bliver billigere for forbrugeren. Opdelingen skulle give konkurrence og derfor billigere varer. Når det har kørt et stykke tid, kan sammenlægning så på besynderlig vis give besparelser ved bedre drift. Hvis disse besparelsesforsøg speedes lidt op, så kan forbrugerne snart få penge for at bruge fjernvarme. :-)

  • 4
  • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten