Kronik: Sluk bålet i stuen
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Kronik: Sluk bålet i stuen

Brændeovne (incl. brændekedler, brændefyr, pejse m.v.) fremhæves løbende som løsningen på forureningen med CO2. Men når luftforureningen og CO2-regnskabet for brændeovne sættes under lup, så er brændeovne ikke en oplagt løsning.

Tværtimod fremstår brændeovne som et alvorligt miljø- og sundhedsproblem. Der er derfor behov for regulering af brændeovne, så forureningen fra landets ca. 600.000 brændeovne reduceres markant. Træet bør i stedet anvendes på energieffektive kraftvarmeværker med effektiv røggasrensning.

Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser og Force Technology står landets brændeovne for ca. 90 pct. af forureningen med giftige tjærestoffer, ca. 60 pct. af den sundhedsskadelige partikelforurening (PM2,5) og ca. 50 pct. af den skadelige dioxinforurening. Brændeovne er derved en af de dominerende kilder til skadelig luftforurening i Danmark.

Forureningen udledes ofte i lav højde i boligområder, hvorved ude- og indeluften i nabolaget ofte forurenes til sundhedsskadelige niveauer. I dag er det således helt legalt at udsætte naboens have, hus og lunger for sundhedsskadelig røg.

Hjerte-kar-sygdomme, luftvejslidelser og lungekræft er veldokumenterede effekter af forureningen. Ifølge Miljøprojekt nr. 1235 er antallet af dødsfald grundet forureningen fra brændeovne af samme størrelsesorden som antallet af trafikdræbte. I dette estimat er dog ikke taget højde for, at røg fra brændeovne er koncentreret i villaområder og har et højt indhold af giftige tjærestoffer, dioxiner og ultrafine partikler, hvorfor det må forventes, at antallet af dødsfald i praksis er betydeligt større.

Dertil kommer de mindre alvorlige, men mere udbredte akutte symptomer som svie og hævelser ved øjne og næse, vejrtrækningsproblemer, hoste, hovedpine m.v. Alene sygdom og død pga. af partikelforureningen fra brændeovne koster samfundet et milliardbeløb årligt.

Vildledende markedsføring

Men hvad så med klimaregnskabet for brændeovne? Træ er jo vedvarende energi og pr. definition CO2-neutralt, hvis det da stammer fra bæredygtig skovdrift. For at besvare dette spørgsmål er det vigtigt at holde tungen lige i munden.

Ethvert valg af én energiteknologi er i realiteten et fravalg af en anden. Træet kan nemlig enten omdannes til varme i en brændeovn, eller det kan omdannes til el og varme på et kraftvarmeværk. Den producerede el kan - via en varmepumpe på kraftvarmeværket eller hos forbrugeren - omdannes til varme med en høj virkningsgrad.

Resultatet er, at der kan opnås den dobbelte varmeenergi, ved at afbrænde træet i et centralt kraftvarmeværk ved samtidig brug af varmepumpe, som der kan opnås ved afbrænding i en brændeovn. Derfor har brændeovne ikke en fremtid i et energieffektivt samfund, så længe biomasseressourcerne er begrænsede.

Stigende priser på olie og gas vil fremover øge antallet af brændeovne og brugen heraf, hvilket yderligere vil øge luftforureningen.

Ældre brændeovne er særligt forurenende, og da ovnene har en lang levetid vil det tage årtier før de ældste og mest forurenende er udskiftet. Men selv nye miljømærkede (svanemærkede) brændeovne forurener på et plan, hvor miljømærket nærmer sig vildledende markedsføring. En miljømærket brændeovn må forurene over 50 gange så meget med partikler som et simpelt oliefyr (målt som PM2,5).

Ikke overraskende har brændeovnsforhandlerne alligevel været hurtige til at udnytte miljømærket til markedsføring. Konsekvensen er, at tilliden til miljømærker udhules. Hvis brændeovne skal miljømærkes, så burde miljømærket forbeholdes den bedst tilgængelige teknologi dvs. svanemærkede brændeovne med effektive partikelfiltre.

Miljøafgift på brændeovne

Roden til problemet er, at der er penge at spare ved at anvende brændeovn, fordi brændefyring ikke er pålagt høje miljøafgifter som andre energiformer, hvilket er paradoksalt, da brændeovne er en af landets mest sundhedsskadelige forureningskilder.

Forureningen fra brændeovne kunne nedbringes ved i højere grad at sidestille brændefyring med andre opvarmningsformer afgiftsmæssigt. Men afgiften må ikke ligge på brændet, da dette kunne friste flere til at fyre med affald.

Det Økologiske Råd ønsker derfor en afgift på brændeovne uden filtre. En sådan afgift f.eks. fra 2011 vil hurtigt få forureningen til at aftage, idet der sættes skub i produktion af partikelfiltre til skorstene. Helt i tråd med statsministerens nye grønne linje, hvor miljøafgifter skal bruges som intelligente skatter mhp. at nedsætte forureningen og finansiere lavere indkomstskat. Miljøafgift på brændeovne uden filter bør derfor helt oplagt indgå i den kommende skattereform.

Men selv om effektive partikelfiltre på skorstenene kan afhjælpe en stor del af partikelforureningen fra brændeovne, så kan der stadig opnås den dobbelte energigevinst ved i stedet at afbrænde træet på centrale kraftvarmeværker, hvor der foretages en effektiv røggasrensning, før røgen udledes i stor højde.

Hvis der ikke gribes ind, bliver der desuden fremover kamp om træet mellem private og kraftvarmeværkerne, der får behov for hele den danske biomasseressource. Derfor er der på sigt behov for at gøre det økonomisk attraktivt at anvende træet på kraftvarmeværker, hvor der kan opnås den absolut største energigevinst og den mindst mulige forurening.

Jeg er meget enig i, at brændeovne ikke skal have lov at svine. Men i stedet for at kræve filter, så opstil målbare krav til partikeludledningen. Har man en finsk masseovn, der forbrænder træet ved høj temperatur og så holder på varmen i lang tid efter, så er behovet for et filter meget lille.
Ideen med at forbrænde brænde i centrale kraftværker og så sende varmen ud som fjernvarme i stedet for at fyre selv, er som at gå over Frank Aaen efter vand. Det der spares på mere effektiv fyring på kraftværket forsvinder i fjernvarmerørstab...og mer' til. Det kan tusindvis af ulykkelige ofre for Svend Aukens barmarksværker skrive under på.
Hertil kommer at private fyrer med sanketræ, træaffald, smågrene o.lign. som de store kraftværker ganske enkelt ikke gider bukke sig efter: Her skal træfældning i industriel skala til. Derfor holder DØR's skrivebordsberegninger bare ikke.

  • 0
  • 0

forkert række følge !

Det første vi bør gå efter at stoppe er skt.hans bål og andre gril og sno brøds bål. Her er brænd temp. lavere og der slipper en større mænge partikler ud i naturen end en god kendt brænde ovn.
Men vente, lad os for alt i verden forbyde skrov brande ! Australien skal lige nu efter jeres syn punkt betale kæmpe bøder til verdens samfundet. Alt den Co2 neutrale brænde de har ødelagt og afbrændt forkert... i sær uden at hæve varme effektiveten via varmepumpe.

I mener at det første man skal gøre er at tage brænde fra alm. folk, mens vi har kæmpe mænger brænde der ligge og frigiver Co2 i skovbunden.

ja vist i skov bunden frigiver træet ikke partikler, men jeg forstår simplenhen ikke hvordan at menneskeheden har kunne overleve til i dag.... Vi har tidligere boet i huler og og hus med åben bål fuld af "fri" røg og dårlig udnyttelse af gassen fra træet.

I en godkendt brænde ovn opnår man god udnyttelse af gassen og ved den store brændtemperatur bliver en stor del af partiklerne også af brændt.

Jeg syntes at i råber ulven kommer, ulven kommer uden grund, og uden samfundsøkonomisk og samfundsmilijøhedsyn i rette perspektiv.
Angrib de steder vi som samfund får mest miljø og livskvalitet for pengene.
Co2 neutral brænde som rådner i skovene er ikke en af disse steder. Faktisk så burde vi med mellem rum brænde vores skove ned. Det har de miljø mæssigt godt af, men hvordan lod det sig gøre tidligere uden filter ?

En skrotnings tilskud til at få fjernet de gamle ineffektive brændeovne, og ind med en svane/DS godkendet brændeovn. Her ville være en kæmpe miljø fordel til næsten ingen penge. Samt at ejeren villle spare på brænde.

  • 0
  • 0

Jeg er meget enig i, at brændeovne ikke skal have lov at svine. Men i stedet for at kræve filter, så opstil målbare krav til partikeludledningen. Har man en finsk masseovn, der forbrænder træet ved høj temperatur og så holder på varmen i lang tid efter, så er behovet for et filter meget lille.

Dokumentation ønskes

Ideen med at forbrænde brænde i centrale kraftværker og så sende varmen ud som fjernvarme i stedet for at fyre selv, er som at gå over Frank Aaen efter vand. Det der spares på mere effektiv fyring på kraftværket forsvinder i fjernvarmerørstab...og mer' til. Det kan tusindvis af ulykkelige ofre for Svend Aukens barmarksværker skrive under på.

Kom venligst med saglige argumenter i stedet for personfnidder.

Desuden så tror jeg du glemmer noget fra artiklen, nemlig det med at træet skulle brændes centralt for at lave el, som ude i villaen skulle bruges til at drive en varmepumpe og derved ville man opnå en højere effiktivitet.

Hertil kommer at private fyrer med sanketræ, træaffald, smågrene o.lign. som de store kraftværker ganske enkelt ikke gider bukke sig efter: Her skal træfældning i industriel skala til. Derfor holder DØR's skrivebordsberegninger bare ikke.

Så lad os se dine saglige beregninger.

Private fyrer med alt der kan brænde, papir, affald, ...

  • 0
  • 0