Kronik: Sådan transformerer vi energisystemet til et virtuelt batteri

10. oktober 2018 kl. 14:4492
Kronik: Sådan transformerer vi energisystemet til et virtuelt batteri
Illustration: Rambøll.
Artiklen er ældre end 30 dage

 

Anders Dyrelund er energiplanlægger og markedschef for energi, Rambøll Energi Illustration: Rambøll.

Energikommissionen anbefaler, at vi skal basere os på vindenergi og bruge mere el, når vinden blæser, og prisen er lav, og undgå at bruge el, når det er vindstille, og prisen er høj. Den politiske energiaftale fra juni er et godt skridt på vejen. Næste skridt må være at skabe incitamenter til at bruge strømmen fornuftigt.

Her er det nærliggende at udvikle vores energiinfrastruktur for el, gas, fjernvarme og fjernkøling med tilhørende kendte omkostningseffektive teknologier for konvertering og lagring. Fjernvarmen skal udbygges med varmelagre og suppleres med store varmepumper, der kan afkoble, når prisen er høj, og elkedler, der opsamler billig el fra vind og sol.

De gasfyrede kraftvarmeværker skal bevares til at producere el ved høje elpriser og sikre høj forsyningssikkerhed. De biomasse- og affaldsfyrede kraftvarmeværker, som udgør en stabil grundlast, skal afkoble elproduktionen ved meget lave elpriser, og de biomassefyrede skal stoppe helt i perioder med lave elpriser. Hvor fjernvarmen er for dyr i gasområder med lav varmetæthed, kan man opnå næsten samme fleksibilitet ved at kombinere små varmepumper og gaskedler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der bliver også brug for fjernkøling, som med kølelagre kan fremme fleksibelt elforbrug. Fjernkølingen udnytter den kolde side af fjernvarmens varmepumper, så vi sparer energi og ikke mindst store investeringer i små, ufleksible køleanlæg. Der er store synergier mellem fjernvarme og fjernkøling, som vi bl.a. har vist i Køleplan Danmark. Investeringen kan udnyttes dobbelt, og effektiviteten stiger, når både den kolde og den varme side af varmepumpen udnyttes.

Fjernvarmeværkerne er i fuld gang med at udnytte mulighederne. Der etableres fjernkøling, varmepumper, elkedler og varmelagre, og man tilslutter flere kunder. Fjernvarmen og fjernkølingen fungerer, som var det et gigantisk el-batteri. Storskala-solvarme har været drivkraften for at få flere værker til at udvikle store varmelagre, der kan lagre solvarme fra sommer til vinter på kommercielle vilkår. Resten af året er der lagerkapacitet til at lagre billig varme fra skiftevis varmepumper, kraftvarmeværk og elkedler.

Vi får også brug for gasinfrastrukturen til at lagre og distribuere opgradere biogas og på lang sigt også gas, der er baseret på et fleksibelt elforbrug. VE-gassen bliver dyrere end fossil gas, men værdifuld som CO2-neutral reserve for el- og varmeproduktionen. Naturgasnettet får en ny rolle som leverandør af reservekapacitet for el og varme frem for energi.

Flere fjernvarmeværker er allerede i stand til at reagere kraftigt på elprisen, og omkring 400 andre værker står i kø for at komme i gang. Vi mangler blot, at rammebetingelser, skatter og tariffer rettes mod 2050.

  • Bygningsreglementets energifaktorer kunne justeres, så de ikke diskriminerer fjernvarme og fjernkøling. I BR18 beregnes faktorerne uden at skelne mellem biomasse og fossile brændsler og mellem billig overskuds-el og dyr el fra kondensværker. Det må siges at være i strid med Varmeforsyningsloven samt Danmarks og EU’s energipolitik

  • Elafgiften kunne justeres til en procentdel af markedsprisen med samme provenu. Så vil den fremme brug af billig el fra vind og straffe brug af dyr el, der primært kommer fra kondensproduktion med fossile brændsler.

  • El-distributionsafgifter kunne udformes som ‘smartgrid’-tariffer med stor rabat til store fleksible elforbrugere, som kan afkobles automatisk, så længe der er behov for det, og måske endda med et tillæg for ufleksibelt forbrug, der udløser investeringer i elnettet. Øget elforbrug slider som bekendt ikke på nettet.

  • Endelig kunne Energistyrelsen begynde at justere de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, så de afspejler, at vi bør forberede os på at blive uafhængig af fossile brændsler.

Danmark er allerede førende i verden med energiteknologier som vindenergi, fjernvarme og varmelagre. Ved at udbygge et smart energisystem – som et virtuelt batteri – vil vi styrke vores position på eksportmarkedet yderligere, og vi når målsætningen for de laveste omkostninger.

92 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
92
12. januar 2019 kl. 10:14

Løsningen

11. jun 2018, ing.dk: Canadisk virksomhed indfanger CO2 til en sjettedel af prisen: Citat: "... For bare 100 dollars pr. ton [0,1 dollar/kg 66øre/kg] – eller en sjettedel af, hvad det hidtil har kostet – kan CO2 trækkes ud af luften og omdannes til klimaneutralt brændstof. ... I en totrinsproces kan luftens CO2 indfanges og omdannes til ren CO2, der kan indgå i produktion af flydende brændstof. Det har den canadiske virksomhed Carbon Engineering vist i samarbejde med forskere fra Harvard University.Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige magasin Joule og kan læses her. ..."

Alternativ effektiv måde at omdanne CO2 og H2O til længere carbonkæder - en slags omvendte brændselceller:

19 December 2018, videnskab.dk: Forskere vil forvandle CO2 til produkter, som i dag laves af olie. Når olien slipper op, har vi stadig brug for at lave en masse produkter, som i dag er baseret på olie. Rundt omkring i verden arbejdes der nu mod at kunne lave andre stoffer af CO2 gennem en slags kunstig fotosyntese: Citat: "... I stedet for at bruge varme og tryk til at sætte reaktioner i gang har den amerikanske forskergruppe brugt elektrolyse til at omdanne CO2. Stoffet, det skal reagere med, er noget så enkelt som vand. Det ligner kunstig fotosyntese, fordi det bruger energi, CO2 og vand til at danne nye forbindelser. Forskerne har fundet nye katalysatorer, som består af en blanding af fosfor og nikkel – stoffer, som er billige og lettilgængelige. Det får reaktionerne til at ske. Ved hjælp af en elektrokemisk proces mener de at kunne danne avancerede molekyler, som kan laves om til plast og en række andre produkter. Resultaterne har de publiceret i en forskningsartikel. »Resultaterne demonstrerer, at elektrisk energi er ekstremt effektivt, hele 99 procent, uden det behøver varmeenergi. Høj temperatur eller højt tryk er ikke længere nødvendigt. Det hele sker ved stuetemperatur i et apparat, der minder om en brændselscelle, men som kaldes en 'electrolyzer',« skriver Charles Dismukes, som har ledet arbejdet, i en email til Forskning.no. ..."

Issue 9, 2018, pubs.rsc.org: Selective CO2 reduction to C3 and C4 oxyhydrocarbons on nickel phosphides at overpotentials as low as 10 mV: Citat: "... We introduce five nickel phosphide compounds as electro-catalysts for the reduction of carbon dioxide in aqueous solution, that achieve unprecedented selectivity to C3 and C4 products (the first such report). Three products: formic acid (C1), methylglyoxal (C3), and 2,3-furandiol (C4), are observed at potentials as low as +50 mV vs. RHE, and at the highest half-reaction energy efficiencies reported to date for any >C1 product (99%). The maximum selectivity for 2,3-furandiol is 71% (faradaic efficiency) at 0.00 V vs. RHE on Ni2P, which is equivalent to an overpotential of 10 mV, with the balance forming methylglyoxal, the proposed reaction intermediate. ..."

91
2. november 2018 kl. 13:29

Det lyder meget besnærende, at hvert enfamiliehus bare skal have sit eget damvarmelager indenfor klimaskærmen. Men ideen er ikke ny. Allerede sidst i 60'erne etablerede man et "nulenergihus" på DTU nord for lab. for varmeisolering, hvor der var et underjordisk lager under en glasoverdækket udestue. Så vidt jeg ved var der nogle af forudsætningerne, som ikke holdt. I hvert fald har det ikke været nogen kommerciel success, selv med de ret høje energiafgifter vi har.

Derimod kan de storskala solvarme og damvarmelagre i mindre byer konkurrere på kommercielle vilkår i forhold til gaskedler inkl. energiafgift.

Forklaringen skal søges i storskalafordele for lagre (musen og elefanten) og solvarme samt øvrige teknologier til fjernvarmen.

90
25. oktober 2018 kl. 13:49

Er ellagring i norge billigt, 700mw koster da ellers kassen Det samlede anlægsbudget for Skagerak 4 lyder på cirka 3,3 milliarder kr. Den danske del af investeringen ventes at blive cirka 1,8 mia. kroner.

88
25. oktober 2018 kl. 12:35

Ja. Som det også fremgår af artiklen.

Artiklen er primært centreret om at el-lagring er hundedyrt.

Fakta er dog at el-lagring i nordisk hydro er meget billigt. Ligeledes er fakta at lagring via fortrængt forbrug også er meget billigt.

Dertil kommer at Dansk energi flere gange har fremturet med at fremtiden bare kan komme an; El-nettet er klar !

Dermed har jeg ret svært ved at se den dersens 'ulven-kommer-ekstremt-dyre-opgradering' af elnettet. Kan være meget andet end et patetisk forsøg på at tale et 'ikke-problem' op !

86
25. oktober 2018 kl. 10:50

Jeg vendte forleden hjem fra Mallorca. På øen er der masser af biler, men jeg så ialt kun to ladestandere (i Palma) og tre el-biler! Mht. VE så jeg ganske få solceller/-paneler og nul vejrmöller!

(Ganske tankevækkende, synes jeg - selvom jeg naturligvis ikke nåede rundt til alle (af)kroge af denne smukke ø).

84
24. oktober 2018 kl. 08:12

Hvis vi satser ensidigt på elvarme, venter en kæmperegning for udbygning af elnettet:</p>
<p><a href="https://ing.dk/artikel/professor-elvarme-s..">https://ing.dk/artikel/pr…;.

Gør der ?

El nettet er dimensioneret til kogespidsen. Al ledig kapacitet uden for kogespidsen kan udnyttes til opvarmning og elbiler.

20 timer a 5KW =100Kwh pr hus, skulle nok række et godt stykke frem i tiden

200 km kørsel (40Kwh) 150Kwh varme (60Kwh @ COP 2,5)

Lagring af strøm i Nordisk hydro koster kun få øre.

81
24. oktober 2018 kl. 02:34

Havde danske og andre europæiske politikere, været lidt mere fremsynede for allerede 30 - 40 år siden og ikke ladet sig bekymre over en risiko på 1/10e12, kunne mange af disse dødsfald været undgået i dag.

For 30-40 år siden besluttede mange europæiske politikere sig for bruge atomkraft, og gjorde det sikkert efter at være blevet forsikret om at var risikoen kun var 1/10e12.

Den reelle risiko har så vist sig at være 2/173

Man arbejder hårdt på at få risikoen ned, men det er for dyrt.

80
23. oktober 2018 kl. 20:46

Jo vist er der det. Men det er stadigvæk ikke 100% sikkert, og det vil det aldrig blive. Hvis ikke det er dårligt design eller tsunami eller flystyrt eller sabotage, så er det noget andet.
Årsagen er ikke vigtig.
Selv 1/10e12 er ikke godt nok når ethvert tab af land er fuldstændig uacceptabelt, fordi vi ikke har land nok at give af.

Imens vi venter på at vindmøller redder verden, dør der ca. 23.000 mennesker alene i Europa hvert år(heraf 140 danskere) som følge af forurening fra kulkraftværker.

Havde danske og andre europæiske politikere, været lidt mere fremsynede for allerede 30 - 40 år siden og ikke ladet sig bekymre over en risiko på 1/10e12, kunne mange af disse dødsfald været undgået i dag.

Kigger man på den Generelle Eldeklaration for Danmark i 2017, vil man se, at 42% af den el, der sælges i Danmark stammer fra Kul og Brunkul, 20% stammer fra atomkraft og kun 7% stammer fra vind, vand og sol (på trods at vi har vindmøller nok til i princippet at kunne dække over 40% af vores elforbrug)

https://orsted.dk/Privat/Priser/Koeb-el/Eldeklaration

Hvis, vi effektivt skal have stoppet forurening fra kulkraftværker, er der ingen vej uden om atomkraft.

79
23. oktober 2018 kl. 08:41

Hvis decentrale velisolerede varmelagre kommer op i nærheden af 20m3.
Så kan det svare sig at opsætte solceller og husstandsbatteri og supplere med vindmøllestrøm om vinteren.

Michael.

Enig.

Som jeg nævnte længere oppe, så vil solceller være en del af løsningen, det kan der ikke herske tvivl om, pristrenden taget i betragtning.

Jeg ser for mig at det bliver økonomisk stærkt energifirma, der ved storkøb kan opnå favorable priser og effektive montører, gør gavn af kundes tag, mod afslag i et eller andet omfang.

Hvad skulle der være i vejen for at udtjent elbilbatteri, kommer ind som husstandsbatteri og derved få nogle ekstra leveår og komme til gavn.

78
23. oktober 2018 kl. 08:20

Det er nok de færreste der vil bruge overskudsstrøm til 20-40 øre/kwh(inkl transport) på opvarmning af pools, dertil at vi danskere alligevel en tand for nærige.

Michael.

Hot pools kommer.

Heroppe er de populære i størrelse 1 - 3 m3 og i et støt voksende antal.

At sidde sammen med familie - venner - naboer og et passende antal bajere i det varme vand er saliggørende.

Hærdede bruger ynder at smutte op og vælte sig i sneen, for sidenhen at hoppe ned i varmen.

Det giver et kick af dimensioner, kan varmt anbefales, når man først har prøvet det, så er der opstået et behov, som man ikke vil være foruden.

At der ryger 75 - 150 kWh til forbrug adskillige gange gennem året, er jeg ikke i tvivl om.

At energien kommer fra vinden der lige raser, hjælper enormt på samvittigheden. ;-)

Andgående nærighed så er oplevelsen billigere end obligatorisk flyrejse sydpå, samt langt bedre for miljøet.

77
23. oktober 2018 kl. 07:09

Der skal sandsynligvis to elbiler indover.
Hot pool i haven, IR varme ved grillen bare for at nævne nogle forbrug, som kan bruges i forhold til mølles overproduktion.

@Magnus Det er nok de færreste der vil bruge overskudsstrøm til 20-40 øre/kwh(inkl transport) på opvarmning af pools, dertil at vi danskere alligevel en tand for nærige.

Hvis decentrale velisolerede varmelagre kommer op i nærheden af 20m3. Så kan det svare sig at opsætte solceller og husstandsbatteri og supplere med vindmøllestrøm om vinteren.

76
23. oktober 2018 kl. 00:03

Magnus - det håber jeg da virkeligt IKKE.</p>
<p>Et normalt hus forbruger 3.500 kWh/ år til lys m.m. - det vil sige du mener at det fremtidige forbrug vil være mellem 17.500 og 35.000 kWh/ år?</p>
<p>Dybt bekymrende, da jeg i min 70'er villa med luft/ luft varmepumpe bruger 7-7.500 kWh/ år - alt inklusive

Karsten.

Der skal sandsynligvis to elbiler indover. Hot pool i haven, IR varme ved grillen bare for at nævne nogle forbrug, som kan bruges i forhold til mølles overproduktion.

Jeg er lidt i tvivl med varmepumpes berettigelse, koster ca 2500 kr/ år i lovpligtig syn, eventuelt levetidsproblem, lav kondenseringtemperatur til at løfte temperatur i lagertank, om der skal sikres høj COP. El-patron bliver førstevalg i huse med lavt varmeforbrug, grundet lav pris, lang levetid og højt temperaturspænd.

Stilles der møller op i mængder, så skal forbruget op, husk mølles effektkurve i forhold til vindhastighed, og alt skal komme til gavn.

Så alt i alt så kommer man at se forbrug stige. ( Jeg kan erindre snydeprop i loft, forbrug er kun steget sidenhen ) ;-)

75
22. oktober 2018 kl. 23:13

Mængde af el der skal ind på matrikel, vil vokse 5 til 10 fold.

Magnus - det håber jeg da virkeligt IKKE.

Et normalt hus forbruger 3.500 kWh/ år til lys m.m. - det vil sige du mener at det fremtidige forbrug vil være mellem 17.500 og 35.000 kWh/ år?

Dybt bekymrende, da jeg i min 70'er villa med luft/ luft varmepumpe bruger 7-7.500 kWh/ år - alt inklusive

74
22. oktober 2018 kl. 22:52

Niels - hvis forretningen i mellemtiden har fusioneret sig til monopol, så går prisen op.</p>
<p>Kik på Scandlines ...</p>
<p>Har du ikke hørt om hvile i sig selv princippet sammen med monopoler som f.eks. praktiseres i fjernvarmeområder

Niels.

Der kan ikke sås tvivl om, den individuelle løsnings berettigelse og i fleste tilfælde overlegenhed i fremtidens el - samfund.

Jeg ser for mig, helt nye aktører på elmarkedet, begrundet i det langt større forbrug fremtiden har at byde. Mængde af el der skal ind på matrikel, vil vokse 5 til 10 fold.

Der vil opstå firmaer der vil gøre gavn af tagflader til solceller, yde varmepumpe, damlager, el-patron , lager til varmt brugsvand samt ladning af elbil.

Firmaer der er dygtigst at købe ind i overskudsel og distribuere hvor det gør mest gavn, vil sikre brugeren den bedste pris, samt sikre firmaet opnår afkast.

Fremtidige bedre vejrprognoser, micro grid, salg af solcellestrøm, machine learning af forbrug, IoT, bare for at nævne nogle af de værktøjer fremtiden har at byde.

Hvad ser du af fremtid i trægt og tabstort system med varmt vand i rør, i forhold til el fremtiden der kan reagere i millisekunders hastighed ?

69
22. oktober 2018 kl. 18:32

Når prisen I dag er 40 - 50 øre,

Hvis jeg dobler mit forbrug vil jeg havne på 35 øre/kwh Hvis alle gjorde det, er Magnus påstand om 20 øre ikke helt skævt.

Men nu bor jeg også udenfor Ørsteds profit zone.

68
22. oktober 2018 kl. 18:28

og en betragtelig udvidelse af kapaciteten, så den forøgede mængde el kan komme frem med samme ekstremt høje forsyningssikkerhed som i dag.
Og det forøger jo omkostningerne, bare så der ikke er tvivl om den del.

Så længe vi forbrugere kun bruger elpatronerne udenfor kogespidsen skal der ikke opgraderes nogen kapacitet.

Lovgivningen er strukket sådan sammen at øget forbrug der ikke overbelaster nettet skal give faldende priser.

Radius har udstukket linierne for hvordan forbrugerne kan tilpasse sig at nettet ikke overbelastes.

66
22. oktober 2018 kl. 18:12

Tag også i mente, at forbruget vil stige betragteligt i kommende el-samfund, hvilket uværgeligt fører lavere tariffer med sig.

og en betragtelig udvidelse af kapaciteten, så den forøgede mængde el kan komme frem med samme ekstremt høje forsyningssikkerhed som i dag. Og det forøger jo omkostningerne, bare så der ikke er tvivl om den del. Hvilken effekt, der bliver dominerende kan hverken du eller jeg sige ret meget om.

64
22. oktober 2018 kl. 17:57

</p>
<p>En virksomhed som bruger 100.000 MWh i 2013 <a href="https://di.dk/SiteCollectionDocuments/Energ..">https://di.dk/SiteCollec…;. betalte 20 øre/Kwh. En bolig med varmepumper som bruger 10 - 12.000 Kwh vil prisen være i nærheden af de 20 øre.

Niels - hvordan er det lige gået med energiselskabernes konkurrenceevne og forbrugerpriser efterhånden som de har fusioneret? Og kan man forvente det vil gå meget anderledes i fremtiden?

61
22. oktober 2018 kl. 16:14

Med al respect, så har du vist ikke et realistisk bud, som du kan dokumentere. Vel ?

Flemming.

Jeg fandt link til norske priser ca 30 øre x 0,8 kurs = 24 øre DK prishttps://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/hoyeste-strompris-pa-sju-ar

Det er helt urealistisk at sammenligne norsk netpris, med tanke hvor udfordrende omgivelserne er i forhold til Danmark, så alt i alt er 20 ører nok for højt sat.

56
22. oktober 2018 kl. 12:56

Se <a href="https://nhsoft.dk/a2018/work1/Samso.pdf">https://nhsoft.dk/a2018/work1/…;

Niels.

Heroppe indebærer 32,5 øre kWh afskrivning forrentning og drift i 10 år, med forventet levetid på 25 år, så ser det attraktivt ud.

Med faldende møllepriser i Danmark, kan man ikke forestille sig 17,4 øre hos Samsø vindmøllepark er i overkanten, opførelses tidspunkt taget i betragtning ?

Individuelle løsninger med lager, der reducerer mulighed for negative elpriser, stop af mølle samt yde køb af overskudsel, vil fremadrettet sikre lav pris på el til opvarmning, 5 - 10 øre kWh er vel ikke urealistisk ?

Skal man ikke bare se i øjnene og erkende, at individuel løsning sammen med mølle, sætter ultimativ stop for manisk trang, til at levere varme med tabsgivende rør.

52
22. oktober 2018 kl. 00:08

JO men hvor meget energi kan der gemmes. 500 l som kan opvarmes fra 20 til 95 C og afkøles indeholder ca. 44 Kwh energi.</p>
<p>Når man får mange møller så vil man gerne kunne lægge forbruget når møllerne forsyner, som vil sige at der skal kunne gemmes til lange perioder når møllerne ikke forsyner.

Niels.

Varmtvandsforbrug er i størrelsorden 150 - 200 kWh / mdr, så var tanken at løfte varmtvand fra 30 C damlager ( som er temperatur ved næsten tomt lager ) til nødvendig legionella fri højde. der vil i min optik 500 - 750 l sikre varmt brugsvand i fleste tilfælde.

Lige så snart der er overskudsel , har lille lager 1 prioritet og temperatur løftes til 95 C.

Damlager 30 - 65 C eksempelvis vil sikre opvarmning med gulvvarmen og forvarmning af brugsvand, til lang periode med vindstille.

51
21. oktober 2018 kl. 23:37
49
21. oktober 2018 kl. 22:08

Overskuds el fra vind eksisterer stort set ikke.

ikke i dag, men det vil det gøre 'i morgen'

Det bliver en nødvendighed at have masser af overskudsstrøm i rigtigt mange timer, da backup for sol og vind er dyrere end at dumpe overskudsproduktion fra disse i decentrale batterier(elbiler) og varmelagre.

48
21. oktober 2018 kl. 20:44

Den individuelle varmepumpe den kan kører når der er overskud af strøm og varmer dammen til en middeltemperatur ved en høj cop. Varmepumpen kan så indsættes til eftervarmning af damvandet til brugsvand ved et meget minimalt strømforbrug som så også sker når der er underskud af strøm.

Niels.

Har du gjort dig tanker om, kun at bruge low tech løsning med elpatron + mølle + damlager + lille lagertank, især møntet på nybyg BR 18 huse.

Her kan man montere en lille lagertank 60 - 95 C + elpatron indenfor klimaskærm til varmt brugsvand, som jeg har nævnt længere oppe i tråd. Det ville så sikre at opvarmning og varmtvandsforbrug kunne sikres alene med overskudstrøm, samt uden varmepumpe.

Bette møller heroppe, med al den logistisk udfordring omkring mølle, vandt bud på 32,5 øre kWh, 11.000 kr kW i indstalleret effekt

Når kæmpemøller i Danmark stilles op i mængder, hvad er realistisk kWh pris ? og pris på indstalleret effekt ?

( Der er her talen om pris varmepumpe i forhold til større mølle betragtning )

47
21. oktober 2018 kl. 18:40

Niels.</p>
<p>Løsning med damlager på matriklen, sikrer nettop minimalt tab !</p>
<p>Standardhus opvarmningsbehov 18,1 MWh /år</p>
<p>Fyringssæson 227 dage 5448 t x 150 W = 817 kWh tab i dammen.</p>
<p>Mølle skal yde til matriklen 18,1 + 817 = 18, 917 kWh</p>
<p>Fjernvarme med 20 % tab 18,1 + 3620 = 21,720 kWh

Magnus

Det er jo langt være end det der!!

Den centrale varmepumpe ender med at yde 60 - 70 % af varmen ved en middelmådig cop og varmepumpen kører også når der er underskud af strøm og vigtigst alt den varme den producerer skal ske ved minimum 70 C. OG så vil man typisk producerer 1/3 af varmen ved at brænde noget af, fordi hvis hele produktionen skulle komme fra varmepumper vil den samlede investering blive meget stor, når anlægget skal have en overkapacitet. .

Den individuelle varmepumpe den kan kører når der er overskud af strøm og varmer dammen til en middeltemperatur ved en høj cop. Varmepumpen kan så indsættes til eftervarmning af damvandet til brugsvand ved et meget minimalt strømforbrug som så også sker når der er underskud af strøm.

Eller den centrale varmepumpe skal producere 25 % mere varme end den individuelle pga. tabet, og hele produktionen for den centrale enhed skal produceres ved en høj temperatur som giver et stort strømforbrug sammenlignet med den individuelle varmepumpe der kan afsætte ved lav temperatur ved mindre strømforbrug.

45
21. oktober 2018 kl. 16:28

Tænk så, hvis 4 matrikler gik sammen om et lager på 72 m3.
Hvad bliver tabet så pr matrikel. ?

Flemming.

Jeg har nævnt længere oppe i tråd overflade / rumfang problematikken, tabet bliver mindre.

Da tabet nu var negligerbart i forvejen, så kan det store lager ikke svare sig økonomisk.

Udstyr til afregning, lange twin pipe rør, hvem der skal lægge grund til, tinglyst ret, undersøge jordbunds beskaffenhed, for at nævne nogle.

Er udfaldet på grund af størrelse, at damlager kommer at fremstå som gravhøj fra forn vikingetid, så er faren overhængende for, at haven bliver overrendt af arkæologer, som i deres iver, kommer at punktere og ødelægge lager. ;-)

43
21. oktober 2018 kl. 13:55

Et 18 m3 lager 3 x 3 x 2 meter i højden vil med 50 cm isolering kræve at der fjernes i omegn</p>
<p>50 m3 . Tabet ved delta t 50 C vil være ca 150W udenfor klimaskærmen.</p>
<p>Lager indenfor klimaskærmen kunne nyde godt af nedenstående link.</p>
<p><a href="https://eu.industrial.panasonic.com/produc..">https://eu.industrial.pan…;
<p>Magnus du skal op i tab, ned i isolering, og ned i temperaturen så strømforbruget til varmeproduktionen for varmepumpen reduceres så er det uden problem at tabet er stort, når bare strømforbruget er mindre for den forbrugte varme i huset. Men det alt overskyggende at den store dam gør at varmeproduktionen kan placeres når der er strøm til overflod.

Niels.

Løsning med damlager på matriklen, sikrer nettop minimalt tab !

Standardhus opvarmningsbehov 18,1 MWh /år

Fyringssæson 227 dage 5448 t x 150 W = 817 kWh tab i dammen.

Mølle skal yde til matriklen 18,1 + 817 = 18, 917 kWh

Fjernvarme med 20 % tab 18,1 + 3620 = 21,720 kWh

Næsten 3000 kWh mere tab i fjernvarmeløsningen end i damløsningen, det er da skræmmende / tankevækkende.

Der er selvfølgelig et tab elnet der skal medregnes. Det er størst om vinteren, når møller yder i overflod, om sommeren når vinden er sparsom og man er nødt til at trække på solceller samt anden dyr back up, er tabet i elnet beskeden.

Fjernvarmen har til gængæld, nogenlunde konstant tab i rør året rundt.

42
21. oktober 2018 kl. 09:17

Elafgiften kunne justeres til en procentdel af markedsprisen med samme provenu. Så vil den fremme brug af billig el fra vind og straffe brug af dyr el, der primært kommer fra kondensproduktion med fossile brændsler.

Hvis der de næste mange år opstilles varmepumper som efterspørger strøm når der er varmebehov så vil der være fjernvarmerør som skriger på varme som spild fra en el-produktion som i dag nedprioteres når ene og alene brændsler brændes af for at yde varme. Eller meget illusorisk at der skulle produceres varme fra et kraftværk som bortventilerer spildvarmen netop når der er behov for varme fra varmepumper.

41
20. oktober 2018 kl. 17:55

Der er beregnet et scenarie i 2014.
Som er udgiftsneutralt i forhold til fortsat fossilt forbrug.
<a href="https://ing.dk/artikel/her-er-vejene-til-d..">https://ing.dk/artikel/he…;
<p>Læs den i stedet for at gætte. Det vil kvalificere debatten en hel del.

Flemming.

6 Tykke rapporter af historisk værdi, er liige i overkanten af hvad jeg kan byde min gamle hjerne at tumble med. ;-)

Opført møllepris bygger sandsynligvis på Anholt og voldsomme elforbrug hos datalagre ( som man ikke engang evner, at få spildvarmen til gavn fra ) figurerer sandsynligvis heller ikke, elbiler i mængder ligeledes.

Fremtids scenario med faldende solcelle og møllepriser, gør det muligt at løfte ambitionsniveauet betragteligt. Voksende antal HVDC udlandsforbindelser på kryds og tværs, åbner også flere muligheder for salg af overskudsstrøm.

40
20. oktober 2018 kl. 16:32

I varmeplanlægningen har vi altid arbejdet på at finde den økonomisk optimale grænse for fjernvarmens udbredelse i forhold til bedste individuelle alternativ. Udfordringen med vind og sol uden fossile brændsler vil flytte de nuværende grænser, så fjernvarmen kommer længere ud i villaområder, men ikke ud, hvor det koster 200.000 kr pr hus eller mere. Derfor er der hårdt brug for at udvikle individuelle fleksible løsninger for ejendomme på landet. Godt at få gang i debatten om den udfordring. Næsten al ny bebyggelse sker imidlertid i tætte klynger, hvor der er storskalafordele ved at koble bygningerne sammen med fjernvarme eller nabovarme. Man kan starte med at sammenligne 100 små ufleksible varmepumper med en fælles stor fleksibel varmepumpe med lager og back-up. Er det i tilknytning til eksisterende fjernvarme, bliver fordelen endnu større. Skal man medtage individuelle varmelagre eller batterier i det individuelle alternativ for at opnå samme grad af fleksibilitet bliver fordelen ved fjernvarme endnu større.

Hvis meningen er at det nye fjernvarmeområde for en by skal økonomiserer med brændsler og skal derfor bruge biomasse til el-produktion i kraftværksanlæg som er meget effektive og så spildvarmen kan tilflyde byen og byen skal så iøvrigt forsynes med varmepumper, sol-varme, akkumuleringer mm. så er 200.000 kr pr. parcelhus lavt sat.

Men det som står tilbage er at de mindre kraftvarmeværker der installeres som f.eks. i Brønderslev de yder en minimal el-produktion og derfor ender det samlede brændselsforbrug for et givent nyt fjernvarmesystem med at være stort.

Det er dog klart hvis man opstiller en varmepumpe og yder 50 - 60 % af varmen når strømmen er billig og resten af varmen så kommer fra et fliskedel så er økonomien en anden. I den situation er det brændsel udbytter langt bedre i effektive centrale kraftværker som supplerer individuelle varmepumper som overvejende bruger strøm fra møller..

38
20. oktober 2018 kl. 15:42

Overskuds el fra vind eksisterer stort set ikke.
Dee er eet tilfælde hvor det kan betegnes som så og det et når vindmøller må standses ved mangel på afsætning af dens produktion.
Her i Danmark vest med verdens største vindkraft andel taler vi om timer. På årsbasis. Nemligt de ca 50 timet hvor elpriserne er negative.

Flemming.

Heroppe som jeg sidder er vindel 44 % i øjeblikket , masser af regn sikrer 56 % hydro.

https://www.sev.fo/Default.aspx

Planen er at de kommende år, skal opstilles 10 gange så megen mølle kapacitet, hvilket vil sikre en hel del overskudsel.

Vores energiminister er lige nu på vej i lagtinget med forslag om afslag på 50 øre kWh til elbiler og varmepumper. Faldende priser på vindmøller har banet vej for grøn omstilling, nu er det bare med at få sat forbruget op.

Ønsket om differentierede priser kommer fra elselskab, der allerede nu med den beskedne mængde møller, har problemer med at komme af med møllestrømmen vindrige nætter. (elselskabet vil over net kunne styre opladningstidspunkt for elbiler, hvilket vil sikre minimal styrkelse af net ).

Hvis ambitionsniveau i Danmark kommer op på 10 gange flere møller, hvad skulle ligge til hinder for at det samme skulle ske som på Færøerne ?

36
20. oktober 2018 kl. 14:28

overskudsstrøm

Overskuds el fra vind eksisterer stort set ikke.
Dee er eet tilfælde hvor det kan betegnes som så og det et når vindmøller må standses ved mangel på afsætning af dens produktion. Her i Danmark vest med verdens største vindkraft andel taler vi om timer. På årsbasis. Nemligt de ca 50 timet hvor elpriserne er negative.

35
20. oktober 2018 kl. 13:01

Målet er netop at reducere forbrænding med de centrale lagre.
Udover varmepumpen, som du dog medtog, så er diverse overskudsvarme, inkl. varme fra (fjern-) køleanlæg, affaldskraftvarme, geotermi, varme fra flytning af energi mellem de forskellige energibærere (gas til el og varme, elektrolyse, opgradering af biogas etc.) vigtige kilder.
Skulle disse kilder slippe op, så er det varmepumper og / eller solvarme, som skal supplere det manglende.</p>
<p>

Flemming.

Nybyg opført i tæt klynge, kan drage fordel af central lager + stor varmepumpe( pris +tab betragtning) nærvarmesystem hvor fremløb er 30 C, men det fordrer at der er individuel varmepumpe til varmt forbrugsvand.

Optimeret løsning baseret på overskudel fra mølle, samt kan dække uden anden elproduktionsform er indover, kunne så være:

1 m3 lager 60 - 95C sammen med elpatron til at dække varmtvandsbehov på 160 kWh / mdr, som er low tech løsning, kunne sikre brugsvandsbehov, hovedsagligt leveret af overskudsstrøm fra mølle,

34
20. oktober 2018 kl. 11:25

Central damlager skal have bål indover, ( kan klares med central varmepumpe også )

Målet er netop at reducere forbrænding med de centrale lagre. Udover varmepumpen, som du dog medtog, så er diverse overskudsvarme, inkl. varme fra (fjern-) køleanlæg, affaldskraftvarme, geotermi, varme fra flytning af energi mellem de forskellige energibærere (gas til el og varme, elektrolyse, opgradering af biogas etc.) vigtige kilder. Skulle disse kilder slippe op, så er det varmepumper og / eller solvarme, som skal supplere det manglende.

33
20. oktober 2018 kl. 11:05

Et 18 m3 lager 3 x 3 x 2 meter i højden vil med 50 cm isolering kræve at der fjernes i omegn</p>
<p>50 m3 . Tabet ved delta t 50 C vil være ca 150W udenfor klimaskærmen.</p>
<p>Lager indenfor klimaskærmen kunne nyde godt af nedenstående link.</p>
<p><a href="https://eu.industrial.panasonic.com/produc..">https://eu.industrial.pan…;.

Magnus du skal op i tab, ned i isolering, og ned i temperaturen så strømforbruget til varmeproduktionen for varmepumpen reduceres så er det uden problem at tabet er stort, når bare strømforbruget er mindre for den forbrugte varme i huset. Men det alt overskyggende at den store dam gør at varmeproduktionen kan placeres når der er strøm til overflod.