Kronik: Registrering af kemiske stoffer udfordrer industrien

Alle danske produktionsvirksomheder bruger kemiske stoffer og vil derfor blive påvirket af EU’s kemikalielovgivning, REACH-registreringen, også selv om de ikke selv producerer kemiske stoffer eller importerer til EU.

I værste fald kan nogle stoffer blive svære at skaffe, fordi producenten eller importøren af økonomiske årsager vælger at reducere deres produktsortiment. Det kan have alvorlige konsekvenser, fordi mange af 2018 stofferne er specialkemikalier, som de pågældende virksomheder er afhængige af.

Det vides ikke, hvor mange danske virksomheder der selv skal foretage registrering af kemiske stoffer, men antallet vil være højere end ved de tidligere registreringsrunder i 2010 og 2013, alene fordi der er tale et stort antal lavtonnagestoffer.

EU’s kemikalieagentur, ECHA, forventer, at der i 2018 skal registreres ca. 25.000 stoffer i tonnagebåndet fra 1 til 100 ton pr. år. Til sammenligning blev der i 2010 og 2013 tilsammen registreret ca. 6.400 stoffer. I 2018 vil mange af de op til 70.000 forventede registranter være små og mellemstore virksomheder.

ECHA arbejder derfor på at lette kravene for især de små tonnager mellem 1 og 10 ton, men også ved bedre information via en REACH 2018-webportal og ved at opdatere it-systemerne, så bl.a. medregistranter kan registrere direkte på nettet og altså ikke behøver at downloade registreringsværktøjet IUCLID.

Udfordringen for industrien er dog tydelig: Et meget stort antal stoffer skal registreres og tilmed ofte af SMV’er, som ingen erfaring har med REACH. Hidtil er registreringsarbejdet drevet af relativt store europæiske virksomheder, der har sat sig i spidsen for konsortier og derigennem oparbejdet en kompetence og erfaring. Denne erfaring vil ikke altid være til stede hos de kommende grupper af registranter.

Men hvad betyder dette for alle de danske virksomheder, som ikke importerer kemiske stoffer fra ikke-EU lande og ikke producerer stoffer i over 1 ton pr. år? Alle brugere af kemikalier skal sikre, at de kemiske stoffer, de anvender eller videresælger, er registreret af producenten eller importøren, da de ellers er ulovligt på markedet. Desuden må stofferne kun bruges til de anvendelser, der registreres, dvs. hvis man bruger et kemisk stof til et formål, der ikke er registreret, står man med en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at sørge for, at anvendelsen bliver registreret.

REACH-lovgivningen pålægger således alle aktører i forsyningskæden pligter, som skal overholdes og dokumenteres i tilfælde af inspektion.
Danske såkaldte ‘downstream brugere’, som ikke producerer stoffer eller importerer dem fra ikke-EU lande, skal være opmærksomme på, at der fra registranternes side vil ske en kortlægning af stoffernes anvendelse.

Der eksisterer sektorspecifikke såkaldte use maps, som vil blive anvendt for at lette kommunikationen i forsyningskæden. Ofte vil kemikalieleverandørerne dog have et overblik og sikre, at de relevante anvendelser kommunikeres, og også de nationale og europæiske industriorganisationer kan hjælpe. Så det korte svar er: kommunikér aktivt med leverandør og forsyningskæde og med jeres organisationer.

En sandsynlig konsekvens af registreringen i 2018 er, at en del af de 25.000 stoffer ikke bliver registreret og forsvinder fra markedet. Det kan selvsagt have alvorlige konsekvenser for virksomheder, som bruger dem i deres daglige produktion, medmindre der findes andre leverandører af samme stof. Selv om omkostningerne ved registrering i de lave tonnagebånd er reduceret betydeligt, er det stadig en forretningsmæssig overvejelse hos importører og producenter, hvilke stoffer og produkter de vil registrere og markedsføre efter 2018.

DHI arrangerer i samarbejde med Miljøstyrelsen og DI en konferenceom REACH-registrering i København 23.-24. september.

Yderligere information om 2018 registreringen kan også findes på ECHA’s hjemmeside.

Emner : Kemikalier