Kronik: Omlægning af PSO er statstilskud til elproduktion
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Kronik: Omlægning af PSO er statstilskud til elproduktion

Flere politiske partier arbejder på at flytte PSO-finansieringen af grøn energi fra elregningen til statsbudgettet i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger.

Ændringen kan imidlertid få skadelige virkninger for både samfundsøkonomien og ambitionerne om et grønt energisystem. Den vil også give principielle konkurrencemæssige problemer, idet man vil anvende statskassen til at subsidiere elproduktion og elforbrug og derved svække markedet for virksomheder, der leverer energieffektive løsninger.

En flytning af PSO støtten fra elforbruget- til finansloven og dermed skatteyderne indebærer nemlig en konkurrence-forvridning til fordel for elproducenterne. De kan nemlig se ind i lavere elpriser og dermed et større elsalg – samtidig med at de alligevel får dækket deres kapacitetsudgifter.

Det koster i gennemsnit ca. 50 øre pr. kWh at producere el, når man medtager investeringer, forrentning, brændselsudgifter og vedligehold med mere (EA Energianalyse 2014), mens markedsprisen på Nordpool markedet i gennemsnit ligger et sted mellem 20 og 30 øre/kWh.

Når Nordpool markedsprisen er lavere end kostprisen, skyldes det, at investeringsomkostninger med mere i stort omfang betales via PSO-midlerne, som for tiden finansieres over elprisen.

Den nuværende PSO-finansiering over elprisen er derfor med til at sikre, at kapacitetsomkostningerne betales af elforbrugerne, og at elprisen derfor bliver omkostningsmæssigt ”rigtig” og ligger på ca. 50 øre/kWh.

Hvis man i stedet indfører skattebetaling af elkapacitetsomkostninger (skattebetalt PSO) vil elprisen falde til Nordpool markedsprisen på 20-30 øre/kWh, og dermed ikke længere omfatte alle elproduktionsomkostninger.

En omlægning fra forbrugerbetalt til skattebetalt elkapacitet (PSO) betyder derfor også, at konkurrencen mellem elproduktion og elbesparelser forvrides - med et samfundsøkonomisk tab til følge.

Hvis en ny Grundfos-pumpe eller Danfoss-termostat kan spare el for 40 øre/kWh, vil den være konkurrencedygtig under det nuværende system med forbrugerbetalt PSO.

Da det koster 50 øre/kWh at producere el, betyder en elbesparelse på f.eks. 1 mill. kWh en samfundsøkonomisk besparelse på 100.000 kroner.

Hvis vi omlægger til skattefinansieret elkapacitetsbetaling (PSO), vil elprisen falde til et niveau, der er lavere end elproduktionsomkostningerne, eller ca. til Nordpool prisen på 20-30 øre/kWh.

Det betyder, at der ikke bliver investeret i Grundfos-pumperne eller Danfoss-termostaterne, og at man dermed ikke får ovennævnte samfundsøkonomiske gevinst på 100.000 kroner.

Den foreslåede ændring fra elforbrugerbetalt til skattebetalt grøn elkapacitet betyder derfor et umiddelbart samfundsøkonomisk tab, samtidig med at besparelsesvirksomheder som Grundfos og Danfoss får formindsket deres omsætning.

I 2002 tabte daværende PreussenElectra (PE) en sag ved EU domstolen, hvor de anklagede den tyske PSO-model for at være ulovlig statstilskud.

PE tabte sagen med bl.a. den begrundelse, at der ikke var tale om overførsel af statsmidler til elproducenter.

Den i Danmark foreslåede statsbetaling af PSO, repræsenterer netop en overførsel af statsmidler til elproducenterne, og derfor er det et åbent spørgsmål om den foreslåede danske skattefinansiering af PSO vil kunne vinde en sag ved EU domstolen.

Dette understreges yderligere af, at det foreslåede statstilskud til elproduktion forvrider konkurrencen mellem elforsyning og elbesparelser.

Virksomheder der laver elbesparende udstyr, som Grundfos og Danfoss, vil derfor med god ret kunne anlægge en sag om unfair konkurrence ved at påberåbe sig konkurrenceparagraffen artikel 87 i EU traktaten.

Den politiske ambition om at finansiere elforsyning via statstilskud er tilsyneladende startet på baggrund af en henvendelse fra EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager. Hun har utrykt bekymring om, hvorvidt eksempelvis en tysk vindmølle forhindres i at sælge strøm på det danske elmarked på grund af PSO-tariffen på elregningen (Energiwatch.dk 23-05-2016).

Men hun har også præciseret, at der ikke foreligger noget EU-krav om afskaffelse af PSO-systemet, og at Danmark er det eneste af de berørte lande, som vil afskaffe PSO-på elregningen. (Børsen, 23-05-2016).

Der foreligger således mulighed for at afsøge andre justeringer, der imødekommer EU-kommissionens synspunkter. Blandt andet at uddele PSO-midler på tværs af landegrænser.

På længere sigt bør man dog søge en løsning, der understøtter en omkostningseffektiv udvikling af et vedvarende energisystem, som også omfatter forsyning af varme- og transportsektoren. For eksempel kunne man sprede finansieringen af sol og vind ud over hele energiforbruget i form af en PSO-tarif på både el, varme og brændsler.

Der kan således på sigt være gode grunde til at omorganisere PSO-systemet. Men statsstøtte til elproduktion er hverken en grøn eller en samfundsøkonomisk god løsning.

Det er unødvendigt at afskaffe PSOen men blot ændre den så udlændinge får adgang.

Der har altid været en PSO. I monopoltiden hed det investeringsbidrag. Forskellen er at dengang optrædte det ikke på elregningen. Det gør det nu og derfor har noget ondt I bagen.

Hvem indbringer det nye statstilskud for EUs konkurrencemyndighed? Udlændinge har heller ikke adgang her.

  • 8
  • 0

Hele diskussionen om PSO eller finanslov ligner manipulation.
"Den i Danmark foreslåede statsbetaling af PSO, repræsenterer netop en overførsel af statsmidler til elproducenterne, og derfor er det et åbent spørgsmål om den foreslåede danske skattefinansiering af PSO vil kunne vinde en sag ved EU domstolen."
Udbetaling af PSO midlerne til danske producenter som også handler med udlandet er konkurrenceforvridende. Hvor svært kan det være at forstå det?
EU er ikke interesserede i opkrævningen, så ville øvrige elafgifter også være i fare. Problemet er til hvem og hvordan midlerne udbetales.
En genial løsning som kunne lukke EU protesten: Opkræv også PSO på den el som sælges til udlandet. På den måde bliver PSO et rent dansk anliggende.

  • 5
  • 2