Kronik: Lokal modstand fejlfortolkes i VE-projekter

I stærk kontrast til den opbakning, der generelt er til vedvarende energiprojekter i Danmark, står den manglende offentlige accept af konkrete projekter eksempelvis i forbindelse med placering af vindmølleparker, solcelleparker og biogasanlæg.

Det kan virke paradoksalt, at folk der principielt er for vedvarende energiteknologier, som alternativ til fortsat at være afhængige af fossile brændsler, ikke vil være nabo til projekterne. Men lokal modstand og konflikter har i høj grad vist sig at være en nøglebarriere i udbygningen af et energiforsynings system baseret på vedvarende energikilder.

Nogle trækker måske på skuldrene af dette tilsyneladende forkælede fænomen, og vi har ofte hørt begrebet NIMBY-syndrom anvendt som beskrivelse af den lokale adfærd. NIMBY er et akronym for ‘Not In My Back Yard’ (ikke i min baghave) og er et udtryk for, at borgerne i et område godt kan se nødvendigheden af et nyt projekt, men alligevel protesterer mod forslag til placering i deres nærområde. Men NIMBY er bare en mærkat, vi sætter på en opførsel, som vi ikke helt forstår, og forklarer ikke, hvordan den lokale modstand opstår.

Forskning i USA har vist at de påvirkninger, som folk er mest bekymrede omkring i forhold til VE-projekter er sundhed, sikkerhed og utryghed. Imidlertid bliver argumenter af den type ofte afvist, med henvisning til at kritikerne ikke har den rigtige eller tilstrækkelig viden om projektet, at de er irrationelle og baseret på følelser. Dermed viftes argumenterne bort som værende ikke-reelle, når der skal træffes politisk beslutning.

I en undersøgelse af en række VVM-sager i Danmark har vi set lignende tendenser, hvor de sociale påvirkninger ikke analyseres i dybden, ikke kvantificeres og sjældent omfatter forslag til afbødning. Når borgerne således oplever, at det der bekymrer dem, ikke håndteres tilfredsstillende, så kan det skabe mistillid, bekymringer og utilfredshed, som kan vokse til organiseret modstand mod projektet.

En mulig konsekvens af den manglende dialog om sociale konsekvenser er, at folk camouflerer deres protester som bekymringer for miljøet, selv om deres bekymring i virkeligheden handler om de sociale konsekvenser. Det så vi for eksempel i 2011, hvor et motorvejsforløb i Nordjylland blev planlagt til at føres via en bro over den lille ø Egholm, på tværs af Limfjorden.

Beboerne på øen var imod projektet, da de frygtede, det ville ødelægge ‘ø-atmosfæren’, og deres slogan var ‘Bevar Egholm som en ø’. Men da de i løbet af VVM-processen opdagede, at en beskyttet art levede på øen, blev beskyttelsen af denne det dominerende argument i deres formelle høringssvar under høringsperioden for den tilknyttede VVM.

En sådan ‘miljø-ficering’ af argumenter tyder på, at offentligheden kan opleve, at miljøpåvirkninger anses som mere legitime argumenter for modstand end påvirkninger af mennesker og deres livsvilkår, og at de føler sig tvunget til at bruge et sprog knyttet op på naturvidenskab og miljøregulering.

I forlængelse af det manglende fokus på de sociale påvirkninger som bekymrer folk, lader det også til, at der samtidig er en tendens til at fokusere udelukkende på de lokale negative konsekvenser i VVM’erne. Her overses potentielt mulige positive konsekvenser og udviklingsmuligheder for lokalområderne i forbindelse med projekterne, hvilket bidrager til at gøre VE-projekter til en negativ historie på lokalt niveau.

Når man ser på den lokale modstand i det perspektiv, så giver det bedre mening. Diagnosen for borgernes ‘lidelse’ kan altså rettes fra NIMBY til MAWANA-syndromet: My Actual Worries Are Not Assessed (mine reelle bekymringer vurderes ikke). Den nye diagnose giver håb for patienten; måske kan VE-projekter godt udvikles med lokal accept.

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

I live in the North East of England next to one of the most industrialised area imaginable. I like wind turbines. I lived near some in Denmark, for several years, and would be happy to do so again. So I approached the owner of the waste ground behind my home and asked whether it was a good area for wind turbines (to my inexpert eye it appears to be very good). The reply was that they had approached local householders for their opinion and had been met with extreme resistence on the grounds of loss of "visual amenity" (a nice view to those who have problems with legal English - like about 50% of the British population). Now across this site march large 200.000V electricity pylons far less attractive than their counterparts in Denmark. A massive industrial complex is clearly visible except for a lucky few (f. eks. we can't see this from house or garden). The local prison is clearly visible to us all. NICE view!!!

Now when I studied Occupational Safety and Health (Arbejdsmiljoe) to BSc, we looked closely at the whole area of motivation for not wanting a particular development locally. It rapidly becomes clear that the first motivation for most people is that they resist change.

A few years back the demolition of an enormous cooling tower on the outskirts of Birmingham was fought tooth and nail. This was not far from where I took my degree and I have many times heard people from the area speak of this very cooling tower as an eyesore, as needing to be "razed to the ground" and so on. Many people who said this to me as a local student then joined the campaign to resist its demolition only a few years later!

In Health and Safety, we have to be really aware of how the majority of people resist change - any change! The critical need is to sweep them up into owning the change. An artful Safety Adviser can persuade people that the whole thing is their idea and that s/he is entirely at the service of her/his workforce in making the changes they have requested... In a similar vein, if the locals had been made to feel that their wish to have that cooling tower removed was being implemented and that the building of the very boring buildings that were proposed to replace it was solely in order to ensure that there was no cost of any sort to the local community and x extra jobs, the whole thing would have passed through the community in a blaze of glory.

Big industry and goverment, especially, usually fail badly in this sort of situation. They simply never even regard getting the local population on-side in such a situation as necessary. I don't believe that the real problem is that the local peoples' real worries are not being attanded to. I believe the real problem is that they are simply not being enabled to own the process of change, whatever that may be. They are clearly told that their interests are of no relevance, in the way that those are totally ignored.

  • 7
  • 1

Perhaps it's different in city areas, where many things change all the time.

In the country, where I live, there have been several fights against wind turbines on the simple grounds that they negatively affect housing prices by maybe 25% or more and also any sort of compensation for putting up the turbines is documented as laughably small.

The housing price problem is real for those who live near turbines out here, but they will also name a number of health reasons on top. One local stated that his kids' started having nose bleeds. Others make complaints about noise. Some will go away on weekends in their caravans, just to get away from the turbines.

Whether these health phenomena actually occur or not (which is usually a big debate), the net effect is that the house becomes extraordinarily difficult to sell, in a market that is already difficult, and that loaning money for house modifications becomes harder or impossible.

It's also a betrayal against the dreams of the people who actively seek the stress free quietness of the country side. So, it's entirely natural for them to fight this change.

  • 2
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten