Kronik: Kunstig intelligens vil kræve mere menneskelige ledere

 

Jonathan Løw, serieiværksætter, foredragsholder og co-founder af JumpStory Illustration: Privatfoto

Rapporter fra både McKinsey og PriceWaterhouseCoopers har peget på, at kunstig intelligens (AI) kan bidrage med op imod 80 trillioner kroners vækst på globalt plan frem imod 2030. De massive vækstprognoser har fået internationale AI-guruer som Mark Minevich til at konkludere, at hvis virksomheder ikke involverer sig i AI og sørger for at få andel af ‘den intelligente kage’, så vil de blive begravet på den alt andet end kunstige kirkegård.

Spørgsmålet er imidlertid, hvad man skal gøre som medarbejder og leder i en mindre dansk virksomhed, når man hører sådanne prognoser?

Jeg holder årligt mellem 30-50 foredrag og workshops for danske ledere og organisationer. Det er hver gang slående, at der findes et kæmpe underskud af viden, når det kommer til, hvad kunstig intelligens egentlig er for en størrelse. Og det er måske Danmarks største problem netop nu, når det kommer til ledelse!

Jeg har mødt i hundredvis af danske ledere (og medarbejdere), der mangler et ganske basalt overblik over de forskellige teknologier, som typisk indregnes i denne meget brede betegnelse AI. Læg dertil en dybere forståelse af forretningspotentialet i de enkelte teknologier.

Uden denne forståelse bliver det meget vanskeligt at ‘lede ind i fremtiden’, for fremtiden vil bl.a. bestå af AI. Det vil således forudsætte af danske ledere, at de er i stand til at vurdere, hvorvidt man i organisationen har de nødvendige AI-kompetencer samt en infrastruktur, der muliggør det. Det være sig alt fra datakvalitet til de rette talenter. Har I eksempelvis et program eller en plan for, hvordan I får optrænet hele jeres organisation til at forstå forretningsfordelene, der ligger i at implementere kunstig intelligens?

Som stifter af og chef for en AI-virksomhed kender jeg til en hverdag, hvor vi på den ene side forsøger at sætte den menneskelige hjerne på formel og på samme tid diskuterer, hvor AI-teknologiens grænser går og ikke går. AI er altså fortsat eksperimentielt, men det er ikke fremtid. Det er i høj grad nutid!

Ledelse har altid handlet om at træffe både vigtige og vanskelige beslutninger. Især igennem de seneste årtier har stadigt mere vægt været lagt på data, tal og fakta i disse beslutningsprocesser, og præcis denne udvikling er dér, hvor kunstig intelligens excellerer netop nu.

AI er et overlegent værktøj til:

  • at indsamle, behandle og vurdere facts, data og informationer og på den baggrund træffe kvalificerede beslutninger om et givent emne, problemstilling eller potentiale – eller lade AI’en træffe beslutningen for jer.

  • At forudsige fremtidige hændelser og forløb og på den baggrund være i stand til at skabe og udvikle strategier og forudseende træk, så disse hændelser udnyttes til en fordel frem for en ulempe.

Betyder det så, at lederen er på vej ud på et sidespor, mens AI vil tage over og blive fremtidens leder? Svaret er nej, men lederens rolle vil blive en anden.
Igennem årtier har man talt om nysgerrighed, emotionel intelligens og empati som væsentlige lederegenskaber. Jeg har imidlertid samtidig oplevet, at når alt kom til alt, så blev tallene og de benhårde beslutninger vægtet højere end disse ellers ganske populære karakteristika for en god leder.

Imidlertid vil kunstig intelligens paradoksalt nok blive gennembruddet for den menneskelige leder. Efterhånden som den databaserede del af ledelse bliver automatiseret og hvermandseje, så vil det stå stadigt klarere frem, hvorvidt den enkelte leder også står stærkt, når det kommer til de mere ‘bløde’ lederegenskaber såsom at lytte, forstå, inkludere og anerkende.

Ledelse ind i fremtiden bliver således et spørgsmål om at omfavne AI-fremskridtet, samtidig med at man beroliger teamet og gør dem kompetencemæssigt klar til fremtiden. Dette peger på tre lederegenskaber, som kunstig intelligens aldrig vil kunne erstatte, men som netop derfor bliver desto vigtigere i de kommende år og årtier som leder:

  • At lytte højere. Et nyligt amerikansk studie viste, at den gennemsnitlige leder kun lytter i 18 sekunder, før vedkommende afbryder en medarbejder. Ledere skal lære at lytte for at lytte frem for at lytte for at svare.

  • Et forandringsskabende mindset. Det har længe været populært at tale om at være forandringsparat, men det giver ikke mening i fremtiden. Når du er parat, så venter du på, at noget skal ske. I stedet skal ledere skabe forandringerne og tænke som iværksættere.

  • Start med hvorfor. Udviklingen inden for kunstig intelligens kommer nemt til at sløre det klare billede af, hvor organisationen egentlig er på vej hen. Det flytter fokus fra mennesker til teknologi. Derfor bliver evnen til at formulere et stærkt why vigtigere end nogensinde.