Kronik: Kinesisk patent-tsunami skader patentsystemets omdømme

3. februar 2017 kl. 10:1212
Kronik: Kinesisk patent-tsunami skader patentsystemets omdømme
Illustration: Privatfoto.
Artiklen er ældre end 30 dage

 

Frank Petersen er European Patent Attourney Illustration: Privatfoto.

Kineserne gennembrød også i 2015 lydmuren for patenter. I alt 2,8 millioner patentansøgninger blev indleveret ved den kinesiske patentmyndighed, ifølge SIPO Annual Report 2015.

Tallene for 2016 foreligger ikke endnu. Det store tal skal sammenholdes med patentaktiviteten i vesten. Det har taget amerikanerne 179 år at nå op på ni millioner patenter. Det har kineserne klaret alene i de seneste fire år.

De mange patentansøgninger i Kina skyldes den kinesiske regerings incitamentspolitik. Staten, eller mere præcist hver enkelt provins, betaler penge til virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner og private for hver enkelt ansøgning, de laver. Det har fået antallet til at eksplodere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når man taler om patenter i Kina, skal man vide, at der under begrebet patent gemmer sig tre typer immaterialret, nemlig patentet med en levetid på op til 20 år, dernæst den såkaldte brugsmodel, der kan leve i 10 år, samt designpatentet, der vedrører den måde, et produkt ser ud på. Denne tredeling findes mange andre steder i verden, også her i Danmark.

Tallene fra Kina er hæsblæsende og bliver hyppigt citeret, når talen falder på Kinas innovationspolitik. Men der er fare for at drage forkerte konklusioner, når der udelukkende fokuseres på kvantiteten.

For folk med branchekendskab er den lave kvalitet af patentansøgningerne i Kina en kendt sag. Ansøgningerne er som regel korte, kun tre-fire sider mod normalt omkring 20 sider her i vesten, patentkravene er enten meget snævre eller meget brede, og ofte har patentmyndigheden ikke citeret grundige modbeviser mod patentansøgningerne.

Siden 2000 har kineserne ansøgt om sammenlagt 17,3 millioner patenter i Kina, og kun en meget lille del af disse er videreført i resten af verden. De ville simpelt hen ikke kunne modstå testen i verdens skrappeste patentsystem hos EPO. Desuden er videreførsler i andre lande meget dyre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den dårlige kvalitet skyldes flere ting. Bl.a. at de ansatte i de kinesiske patentbureauer har et stort produktionskrav hængende over hovederne, stillet af deres private arbejdsgivere. Det er ikke ualmindeligt, at en agent i et kinesisk patentbureau skal skrive mellem 60 og 100 patentansøgninger årligt.

Det er næsten uoverkommeligt, når man tager i betragtning, at ansøgningerne fra sidste år stadig verserer og også skal behandles af den ansatte. Og dem fra året i forvejen. Så er tiden til at skrive gennemtænkte patentansøgninger af blot nogenlunde kvalitet lille.

Illustration: MI Grafik.

Selvom størstedelen af patentansøgningerne er af lav kvalitet, er en vis andel af almindelig eller høj kvalitet. De kommer særligt fra de store kinesiske internationalt agerende virksomheder, der for at kunne klare sig på det internationale marked er nødt til at følge de højere kvalitetsstandarder uden for Kina.

Når vi ser bort fra kejsertidens helt tidlige fraternisering med en uafsluttet patentlov i slutningen af 1890’erne, så blev et patentsystem først indført i Kina i 1985. Mange, særligt kineserne selv, argumenterer derfor for, at kineserne først skal lære at bruge systemet. Derfor de mange dårlige patenter.

Det er tvivlsomt om dette argument holder. De store kinesiske virksomheder har lært lektien og laver i reglen patentansøgninger, der lever op til kravene. Og på helt andre områder, f.eks. aktiemarkedet, har Kina hurtigt lært lektien. Det burde også være muligt på patentområdet.

For at klare de mange ansøgninger har det kinesiske patentkontor SIPO ansat tusindvis af patentsagsbehandlere. For øjeblikket er tallet stigende og omkring 10.300 mod det Europæiske Patentkontors 4.300.

Politikken er blevet til op gennem 00’erne, og stigningerne i antallet af ansøgninger har været markant i alle årene, lige på nær et enkelt. Det økonomiske incitament varierer fra provins til provins og fra industripark til industripark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En brugsmodelansøgning får typisk et tilskud på 3.000 RMB, ca. 3000 kroner, en patentansøgning ca. 5.000 kr. I nogle provinser får man også tilskud til at bede om prøvning af ansøgningen, nemlig for at undgå, at ansøgningen opgives af ansøgeren kort efter indlevering.

Incitament-udbetaling ved udstedelse af patentet er også set, og bonusser i størrelsesorden 50.000 RMB ses ved videreførelse af patentansøgningen andre steder i verden. Kina betaler således milliarder i statsstøtte til patenter.

Regnestykket er enkelt: Antag at hver ansøgning støttes med blot 1.000 RMB, så skal dette tal ganges med de næsten tre millioner ansøgninger i 2015. Det giver en minimum statsstøtte på tre milliarder RMB i 2015.

Et incitament-system alene baseret på kvantitet skader patentsystemets omdømme. På grund af den dårlige kvalitet skabes negativ branding ikke blot af det kinesiske patentsystem, men også af det internationale patentsystem, der er bygget op siden 1883.

Patentsystemet mister troværdighed, hvilket er lidt synd, for det er ikke så skidt endda. Rent faktisk indeholder den kinesiske patentlov det bedste fra den europæiske, den tyske og amerikanske patentlovgivning, og for knap to år siden indførte Kina en landsdækkende domstol for intellektuel ejendomsret. Altså en kinesisk patentdomstol med specialiserede patentdommere.

En fælleseuropæisk patentdomstol har vi endnu ikke fået indført her i Europa. Det var ellers det vi stemte ja til her i Danmark i maj 2014, men bl.a. Brexit har skubbet projektet længere ud i fremtiden.

Der er andre ulemper ved de mange kinesiske patentansøgninger. Gennem mange år har man brugt antallet af patentansøgninger som mål for innovation. Gælder denne målestok stadigvæk, er den troværdig? Kinas patent output er ikke længere blot en funktion af de R&D penge, der er skudt ind, men også resultatet af bevidst økonomisk støttepolitik. Dette giver en bias på måltallet ‘antal patentansøgninger’.

Et særligt incitament til patentering skabes i den kinesiske skattelovgivning. Kinesiske selskaber kan få reduceret selskabsskatten, hvis de opfylder en række særlige krav som at indlevere mindst én patentansøgning inden for tre år og samtidig har en investering i R&D på mindst tre pct. af omsætningen.

Denne skattereduktion er ganske betragtelig, i omegnen af 10–15 pct., og gives til selskabet, hvis det er blevet godkendt som High and New Technology Enterprise (HNTP), en særlig kinesisk kategori. Lovgivningen på dette område blev fornyet i foråret 2016. Dette incitament bidrager til at øge antallet af patentansøgninger.

En anden bidragende faktor er udbudsprocesserne. Når en offentlig eller privat virksomhed lægger en teknisk opgave i udbud, er der som regel et krav om patentaktivitet. Den bydende virksomhed skal kunne fremvise patenter, gerne mange, for ikke at blive kørt agterud i budprocessen. Kvaliteten af patenterne tjekkes ikke, her tælles igen blot antallet.

Verden har før set dårlige patenter. Det er ikke kun kineserne, der skaber disse. Kendt er patentet US 6,368,227, der vedrører en metode til at gynge sidelæns. Dette patent bragte patentverdenen i kog, og også lægmænd skældte ud, hvilket fik det amerikanske patentkontor USPTO til at stramme op på kvaliteten af de udstedte patenter.

Også AU 2001100012 fra Australien er kendt. Her blev hjulet patenteret, selvom det er en 10.000 år gammel teknologi. Patentet blev udstedt, fordi der var tale en såkaldt brugsmodel, og denne type patenter bliver ikke eksamineret, men udstedes automatisk.

En tredjedel af de kinesiske patenter gennem de sidste 15 år er ikke-eksaminerede brugsmodeller, en anden tredjedel er patenter, og den sidste tredjedel er designpatenter.

Hvad skal en dansk virksomhed, der sælger eller producerer i Kina, stille op med tre millioner kinesiske patenter årligt? For at reducere risikoen for at krænke nogen af patenterne er man nødt til at overvåge en udvalgt del af dem.

Vælg f.eks. blot at kigge på patenter fra de nærmeste konkurrenter og få en mandarin kyndig patentmand eller produktudvikler til at kigge dem igennem. Der vil være meget langt imellem juvelerne, men man kan ikke sidde denne bunke af risikomomenter helt overhørig. Uanset patenternes dårlige kvalitet.

Screeningen er tidskrævende, og vil i sidste ende fordyre den danske virksomheds produkt. Men screeningen reducerer risikoen for patentsagsanlæg i Kina. Restrisikoen kan ikke fjernes, lev med den.

Under alle omstændigheder har Kina bevist, at patent-incitamenter virker. Hvis der var en tvivl, så er den nu entydigt fjernet i et af patenthistoriens største eksperimenter.

12 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
12
15. februar 2017 kl. 19:05

Det er jo altså svært, at vide hvad patenter har gjort for udviklingen af medicin, fordi vi jo ikke ved hvordan udviklingen ville have været uden patenterne.

Men vi ved, at fx Novo-Nordisk eksisterer fordi opfinderne af insulin valgte ikke at udnytte deres patent.

10
14. februar 2017 kl. 12:24

Hvis "man" vidste hvad muligheden for at patentere har betydet - og stadig betyder - for udviklingen af alt fra medicin til hjertestartere og 100 millioner andre hjælpemidler

Lige nøjagtig det medicinske område er specielt på grund af den meget strenge regulation af området.

At patenter bliver brugt som "workaround" for dette problem er langt fra nogen god løsning, ikke mindst fordi der sjældent er mere end et par år tilbage af patentets løbetide når produktet kommer på markedet.

En model hvor det er selve godkendelsen der medfører et tidsbegrænset monopol, tilpasset omkostningerne for det aktuelle produkt, ville være en meget bedre model for alle involverede, ikke mindst medicinalindustrien der i såfald også kunne få en businessmodel ud af smalle produkter med lang udviklingsfase.

9
14. februar 2017 kl. 12:06

Faktum er at patentsystemet for længst er blevet en cancer på både innovation og økonomi.</p>
<p>Hvilken farve cancerknuden har for tiden er bare en distraktion.

Årh - at man ikke kan tænke udenfor sin egen lille "SW-osteklokke". Det er simpelthen utroligt. Hvis "man" vidste hvad muligheden for at patentere har betydet - og stadig betyder - for udviklingen af alt fra medicin til hjertestartere og 100 millioner andre hjælpemidler, så vil man slet ikke overveje at viderebringe sin forstokkede holdning igen og igen og igen :-/

8
4. februar 2017 kl. 00:34

Jeg har ikke hørt råbet "kineserne kommer" i denne artikel. I mine øjne er problematikken den, at det er usikkert, besværligt og kostbart at krydse klinger med kinesiske patentrettigheder - udstedte eller ej. Den diskutable kvalitet af den kinesiske patentsagsbehandling gør det til en risikabel affære at drive eksport til eller produktion i Kina. Endvidere var der indtil 1990, så vidt jeg husker, kun krav til nyhed indenfor Kinas grænser, dvs. udenlandske nyhedsskadelige skrifter talte ikke med i kinesisk sagsbehandling. Dengang kunne en kineser altså få patent på noget, som allerede var kendt og måske patenteret uden for Kina. Sådanne patenter er selvfølgelig udløbet i dag, men det minder om, at det kinesiske patentsystem er forholdsvis nyt og måske endnu ikke helt modent.

6
3. februar 2017 kl. 21:25

Jeg synes det er ret hyklerisk og råbe "kineserne kommer!" når der ikke tilsvarende blev råbt vagt i gevær da det var USA der fik patentantallet til at explodere:

http://patentlyo.com/patent/2014/10/number-patents-force.html

Faktum er at patentsystemet for længst er blevet en cancer på både innovation og økonomi.

Hvilken farve cancerknuden har for tiden er bare en distraktion.

5
3. februar 2017 kl. 21:04

En interessant fremskrivning af tallene! Kina har patentmæssigt været længe om at flytte sig til Europa. De store firmaer som Haier og Huawei har dog patentmæssigt været her et stykke tid. Med de mange kinesiske opkøb af vestlige virksomheder - fx i Tyskland - følger formentlig også en øget kinesisk patentaktivitet i Europa. Blandt europæiske lande er Tyskland iøvrigt den største patentansøger i Kina med 13851 anmeldt i året 2015.

4
3. februar 2017 kl. 20:47

Det er altid rigtigt at drøfte hvad "patent" betyder, når talen er om patentstatistik. Jeg har enkelte steder i artiklen valgt at bruge ordet "patent" i generisk forstand for klarhedens skyld. Svaret på hvor mange patentansøgninger i Kina der rent faktisk ender med at blive udstedt som "Invention patents" er formentlig komplekst. Ihvertfald ser SIPOs årsrapport for 2015 ikke ud til at besvare spørgsmålet. Den nævner, at der i 2015 blev udstedt 359.000 invention patents. En meget god artikel, der grundigt behandler statistikken bag Kinas incitamentspolitik, er denne:

”Patent Statistics: A good indicator for innovation in China? Patent subsidy program impacts on patent quality”, 2013 Jianwei Dang, Kazuyuki Motohashi; Univeristy of Tokyo

3
3. februar 2017 kl. 14:13

Både artiklen og mit indlæg handler om kinesiske patenter og -ansøgninger i Kina. EPO's data kan jeg godt finde, men det er altså ikke dem, det handler om.

2
3. februar 2017 kl. 13:12

Se på "EPO statistics, European patent granted 2006-2015 per country of residence of the first named applicant"

Fr 2006-2015 er tallene for Kina:

115, 136, 270, 351, 432, 513, 791, 941, 1186 , 1407

Til sammenlighning, så er tallene for Danmark: 507, 418, 464, 434, 515, 592, 565, 608, 599, 698

USA er det land, der får flest Europæiske patenter:

14832, 12508, 12728, 11344, 12512, 13391, 14703, 14877, 14384, 14950

Så hvis kineserne fortsætter sådan, så tager det vel 9 år fra nu før de er det land, der får flest europæiske patenter.

1
3. februar 2017 kl. 13:05

Når artiklens forfatter skriver "patenter" må jeg gå ud fra, at han mener "patentskrifter", dvs. ansøgninger og udstedte patenter under ét. Jeg forstår godt, at ikke-udstedte kinesiske ansøgninger er skræmmende, da man jo ikke kender kvaliteten af patentmyndighedens sagsbehandling og derfor risikerer en dyr sag ved patentdomstolen, hvis man vurderer en ansøgning som ufarlig efter vestlige kriterier og derfor ignorerer den. Det kunne dog være interessant at vide, hvor stor en del af de egentlige (tekniske) patentansøgninger, der faktisk når frem til udstedelse i Kina.