Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Kronik: Kan vi udelukke, at coronavirusset stammer fra et laboratorium? Nej, ikke endnu

 

Biljana Stangeland er ph.d. og Principal Data Scientist i Mindshift AS Illustration: Privatfoto

Det bygger op til storm i diskussionen om oprindelsen af coronavirusset (SARS-CoV-2), som forårsagede covid-19-pandemien – specielt i USA og Australien, hvor sagen for længst er blevet politisk betændt.

Nu er også store aviser som Newsweek og The Daily Telegraph begyndt at debattere, om virusset kan være kommet fra laboratoriet i Wuhan (Wuhan Virology Institute). Dette på trods af, at amerikanske efterretninger for nylig fastslog, at virusset ikke er menneskeskabt eller genetisk modificeret.

Nogle medier har givet det indtryk, at forskere er enige om, at virusset ikke kommer fra et laboratorium, og at der findes håndfaste beviser for det. Det er simpelthen ikke korrekt.

Hvor let er det egentlig at skabe nye vira i laboratoriet?

Svaret er: ret let.

Vi har på laboratoriet ved Rikshospitalet i Norge lavet mange genmodificerede hiv- og hiv-lignende vira, som vi har brugt i kræftforskning. Vi arbejdede i et godkendt laboratorium med forstærket biosikkerhed på niveau 2. Alle eksperimenter blev logført. Protokollen, som dokumenterede og beskrev de genmanipulerede vira, blev kontrolleret af myndighederne.

Hvad med coronavirusset, kan det være genmanipuleret?

Genmanipulering efterlader spor, som kan opdages ved hjælp af genanalyse, dog ikke med absolut sikkerhed. Ved hjælp af bioinformatik og evolutionsbiologi kan man forfølge virussens ‘evolution’ videre, og se hvor hurtigt der sker små ændringer i virussens arvemasse, når den spreder sig til nye geografiske områder under pandemien. Sådan kan man drage flere konklusioner.

En gennemgang af blogs, arkiver, diskussionsfora for specialister og sider for covid-19-forskning afslører, at et flertal er enige om, at virusset har haft et forløb, man betegner som naturlig evolution. Der er nogle, som ikke er overbevist om denne konklusion, og som stiller kritiske spørgsmål, men før man har samlet troværdige beviser, er det ikke særlig klogt at træde frem.

Et internationalt forskerteam, som har set på sagen, mener, at det ikke er sandsynligt, at virusset er ‘manipuleret med vilje’. Andersen et al. diskuterer i det prestigefyldte tidsskrift Nature Medicine forskellige hypoteser om, hvordan coronavirusset kan være opstået, inklusive laboratoriet som en mulig kilde.

De konkluderer, at viruset ikke er genetisk manipuleret, og at det formentlig er opstået gennem naturlig selektion. Men de tilføjer, at de ikke kan være sikre, og at: »Det er nødvendigt med flere videnskabelige data for at kunne favorisere én hypotese over en anden.«

Det kan tage lang tid, før man har skaffet bevisgrundlag for at kunne foretage en grundig vurdering. En del kritik rettet mod Andersen et al.’s rapport lyder på, at den ikke kan afkræfte, at den særligt omstridte ‘gain-of-function’-metode (GOF) er blevet benyttet. GOF bruges blandt andet til at studere, hvordan flagermus-coronavirus kan mutere for at angribe mennesker.

Metoden er meget anvendelig, men farlig, fordi den kan skabe virus med spredningspotentiale. Den har været forbudt i tre år, men har siden 2017 været tilladt igen.

Ved GOF bruger man genetisk modifikation og/eller en naturlignende metode, som involverer en række overførsler af vira gennem cellekulturer eller levende dyr (‘animal passage’) i laboratoriet. Bagefter kan det være vanskeligt at afgøre, om virusset har tilpasset sig gennem ‘animal passage’ på laboratoriet eller gennem naturlig evolution.

Det at finde virussets ophav har flere motiver ud over det politiske. Er man interesseret i at vide, om covid-19-epidemien kommer til at dø hen på linje med sars i 2003 og mers i 2012, eller om den kommer til at vende tilbage år efter år, må man først finde ud af mere om, hvordan dette virus, som stammer fra dyr (formentlig flagermus), har formået at tilpasse sig mennesker.

Forudsætningen for at kunne inficere en ny vært – som mennesket – er ændringer i virussets arvemasse.

Disse ændringer kan ske enten i mennesket eller uden for det, dvs. i dyr (flagermus, grise, heste etc.). I den ovennævnte forskningsartikel i Nature Medicine henviser Andersen et al. til, at hvis coronavirusset er forhåndstilpasset i en anden dyreart, er der større risiko for gentagelser efter sæsoninfluenza-modellen. Hvis tilpasningen derimod er sket i mennesket, er det en chance for, at sygdommen vil dø ud.

For at finde ud af mere om mekanismerne, som førte til pandemien, spiller prøverne fra dyr, som man mistænker for at have været ophav til virusset, en central rolle. Men det kan være vanskeligt at identificere det konkrete virus, som var ophav til coronavirusset, særligt hvis det oprindelige dyrevirus har cirkuleret i dyr i lang tid.

Ændringerne i virussens arvemasse (tilpasningen) sker tilfældigt og gradvist gennem en række mutationer, mens virus ‘passerer’ gennem dyrene og til slut ‘hopper’ over på mennesker. For at forstå, hvor vanskeligt dette er, kan vi se på eksemplerne på tidligere coronavirus-udbrud.

SARS-CoV-1 er også et coronavirus. Det forårsagede sarsepidemien, som tog livet af 800 mennesker i 2002–2003. Det tog ti års forskning at finde ud af, hvad der forårsagede epidemien, og dengang kom man ikke helt i mål.

I 2013 fandt en stor international forskergruppe, ledet af Peter Daszak (USA) og Zheng-Li Shi (Kina), to flagermusvira, som var 95 procent identiske med menneskets SARS-CoV-1-virus.

I 2015 påviste et andet internationalt forskerteam, ledet af Ralph Baric (USA) og Zheng-Li Shi (Kina), at en gruppe coronavira i flagermus fra en hule i Kina tilsammen havde alle ‘bits and pieces’ af SARS-CoV-1-virusset. Gennem årene har Zheng-Li Shi på laboratoriet i Wuhan samlet over 300 coronavirus fra flagermus.

I et interview i Scientific American sagde Baric: »En konstant blanding af forskellige vira skaber en mulighed for, at farlige nye patogener dukker op.«

Baric og Shis samarbejdsprojekt involverede også GOF-forskning, hvor man kombinerede SARS-CoV-1 og et andet coronavirus fra flagermus for at skabe et nyt virus, som kan formere sig i mus.

Meget af sars-forskningsarbejdet, inklusive det, som førte til de to sidstnævnte Nature-artikler, er finansieret gennem et internationalt samarbejde, hvor USA, Australien, Kina og flere andre lande er involveret.

I en artikel publiceret i det prestigefyldte tidsskrift The Lancet støtter 27 forskere fra flere lande deres kinesiske kolleger med bl.a. ordene: »Vi står sammen og fordømmer konspirationsteorier, som antyder, at covid-19 ikke har et naturligt ophav.«

Peter Daszak, som leder EcoHealth Alliance, og Jonna Mazet, direktør for det globale projekt Predict, var blandt dem, som skrev under på underskriftskampagnen. De har begge påstået, at virusset ikke kommer fra laboratoriet. Både EcoHealth Alliance og Predict inspicerer og studerer nye vira og sygdomme og var med til at finansiere samarbejdet med Wuhan-teamet.

Daszak og Mazet har begge samarbejdet og publiceret artikler med Zheng-Li Shi fra Wuhan. Ifølge Newsweek var EcoHealth Alliance i 2019 involveret i GOF-forskning med mulig deltagelse af forskere fra Wuhan.

Ud fra information, som er tilgængelig på internettet, er det vanskeligt at vurdere, om der foregik GOF-forskning i Wuhan. Men instituttet er udstyret med det højeste niveau af biosikkerhed.

Er covid-19 en naturlig zoonose (smitte fra et dyr i naturen) eller kommer virusset fra et laboratorium? Ingen ved det med sikkerhed, men den nærmeste kendte slægtning er en flagermusvirus, som befinder sig på Zheng-Li Shis laboratorium i Wuhan og er 96 procent identisk med coronavirusset (SARS-CoV-2).

Virusprøven blev hentet nogle år tidligere fra en hule i Kina sammen med mange andre. Man mangler stadig at finde ud af, om dette virus gav ophav til det nye coronavirus, og hvordan det eventuelt skete. Før man har skaffet håndfaste beviser, som kan bekræfte en af hypoteserne, er det helt forkert at aflyse debatten.

Vi har alle legitim grund til at stille spørgsmål, som har med liv og sundhed at gøre. Det meste af den forskning, som er beskrevet her, er finansieret med skattebetalernes penge i flere lande.

Rygter, som kan svække den generelle tillid til forskning, skal tages alvorligt og bekæmpes med videnskabelige beviser og transparens. Derudover skal forskere tale et klart og tydeligt sprog og være habile, når de udtaler sig.

Artiklen med underskriftskampagnen i The Lancet er specielt problematisk. Det er uklart for mig, hvor videnskaben slutter, og hvor politisk aktivisme begynder. Brug af ordet ‘konspirationsteori’ i en naturvidenskabelig argumentation er desuden uhensigtsmæssig. Samtlige medforfatterne burde have udtalt sig om interessekonflikter. Det har de ikke gjort.

Dette indlæg er først publiceret på aftenposten.no.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kan SARS-CoV-2 være lavet i et laboratorium? Ja naturligvis kan det det, vi aner ikke hvor avancerede laboratorier der findes i hemmelighed.

Kan SARS-CoV-2 være lavet af små grønne væsener som har inficeret folk gennem analprober? Ja naturligvis kan det det, vi aner ikke hvormange små grønne væsener der er derude.

Kan SARS-CoV-2 være lavet af Biljana Stangeland? Ja naturligvis kan det det, vi aner ikke om hun har et hemmeligt laboratorium under en vulkanø et sted.

Men Biljana Stangeland bliver nok rimeligt træt af at blive udråbt som skaberen af SARS-CoV-2. Med god ret. Anklagerne om at SARS-CoV-2 kommer fra et laboratorie i Wuhan er politisk motiverede og ingen har formået at komme med bedre indicier end "der er et virusforskningslaboratorium i Wuhan. Det forsker bl.a. i overførsel af virus fra dyr til mennesker. Ergo må SARS-CoV-2 være kommet derfra."

Sålænge det er niveauet, så er det en konspirationsteori.

Det betyder naturligvis ikke at konspirationsteorier ikke skal undersøges. Der KUNNE jo være noget om lige præcist denne -- men det bliver de også. Se f.eks. på den mængde tid og energi som mange har lagt i at undersøge 9/11 eller diverse skader fra mobiltelefoni eller højspændingsledninger. Jeg er overhovedet ikke nervøs for at et udslip fra et laboratorie i Wuhan skal ende med at blive fejet ned under gulvtæppet, fordi alle er for bange til at undersøge det ordentligt.

Jeg ER bange for at konspirationsteorier skal betyde at laboratorier som det i Wuhan lukker, og vi dermed vil være endnu mindre parate næste gang.

 • 22
 • 6

Har et menneskeskabt virus samme mulighed for at overleve i naturen, som et naturligt virus, der gennem evolutionen er skabt til det?

Hvis coronavirussen er skabt i et laboratorium, er det sikkert sket i Kina.

Det er helt utænkeligt andre steder i verden.

 • 0
 • 18

C'mon, covid-19 er fuldkomnen uegnet som våben. Hvorfor i alverdenen skulle man skabe et sådan virus kunstigt - ikke mindst når coronavira findes i rige mængder i naturen? Det er en gennemført uværdig og pinlig påstand.

Måske kan covid/sars være brugt i forskning. Der er intet som gør virussen egnet som våben. Som forskning, kan mekanismen som den angriber lungerne måske være forsket i.

Aids/hiv ligner helt anderledes en forskning der kunne have både millitær og medicinsk interesse. Ikke mindst fordi at den angriber selve forsvaret. Dette er interessant, set i millitært perspektiv.

 • 1
 • 10

Hvis SARS-CoV-2 er opstået i et laboratorie, er der stadigt langt til at påstå der er en politisk sigte med det.

Almindelig inkompetence skal man aldrig undervurdere.

 • Enten stammer virus fra laboratoriet i Wuhan.
 • Eller også er det kommet via kinesernes forkærlighed for at spise hvad som helst. Et forhold som Kina allerede efter SARS forbød, men der skete bare intet.

Uanset hvad, så kommer Kina til at holde for.

 • 2
 • 3

Hvis SARS-CoV-2 er opstået i et laboratorie, er der stadigt langt til at påstå der er en politisk sigte med det.

Der er intet med virussen der ser politisk ud. Det eneste politiske kunne være, at man måske har valgt at lade virussen være en form for test virus, for at se hvordan beredskaberne fungerer, hvis der skulle komme en værre virus. Bill Gates har tidligere luftet, at han var bekymret overfor fremtidige virus angreb, og sat spørgsmål til, om vi var i stand til at håndtere det.

Langt værre var det med AIDS - en virus, der kun ramte sorte bøsser. Jeg forstår ikke, hvordan det kunne bortforklares, at den havde politisk sigte...

 • 0
 • 16

Bill Gates har tidligere luftet, at han var bekymret overfor fremtidige virus angreb, og sat spørgsmål til, om vi var i stand til at håndtere det.

Den melding bør nok være mere specifik. Hvornår tidligere, hvilke former for vira? Særligt i hvilken forbindelse særligt Bill Gates skulle have luftet sine tanker.

Hvis det er beredskabet mod biologiske vira, så har vi slækket paratheden. Det er ikke kun militært udviklede biologiske våben der er en trussel, men almindelige vira. Omfanget af flyrejsende gør det muligt for en virus at spredes jorden rundt på et døgn! Tætheden af mennesker i alle byer, gør det svært at undgå epidemier. Det der nu er blevet opmærksomhed om, er alt det arbejde der udføres til en ringe løn og endnu ringere indkvartering. Ikke så meget i Danmark, men særligt syd for grænsen. Er de tidligere store kolonimagter virkelig af med slavearbejde? Krydstogt: Discount-turisme for middelklassen, bygget på reelt tyende, trælle eller slaver. Har de nogensinde afskaffet slaveriet i mellemøsten? Der bør være en større fokus på kvalitet af hvad der udbydes, og hvilke konsekvenser det har. Hvis noget udbydes til langt under kostpris, så har det haft konsekvenser for et eller flere led.

Det skal vi have i baghovedet, når vi forhandler i EU. Det er forkert blot at sende embedsmænd til møder i EU, når der burde have været en politiker med forhandlingsmandat med til møderne. Det er svært at blive hørt når der ikke er nogen der ytrer de Danske forhold. Løsninger kommer på tværs og for sent. At forlade sig på EU for beredskab, er dybt naivt. Ikke engang et budget kan EU gennemføre. Euro og Schengen er typiske eksempler på de halvfærdige aftaler der har fejlet. Mange lande har set stort på aftalernes pligter og uansvarligheden har rådet. Kan EU overlades et ansvar for sunhedsberedskab?

Vi kan højest bruge EU til koordinering af opbygningen af beredskabet, men selve ansvaret ligger hos det enkelte medlemsland.

Risiko for pandemier vil være stigende.

Computervira? Dem har der været meget mere fokus på gennem årene.

 • 4
 • 0

Langt værre var det med AIDS - en virus, der kun ramte sorte bøsser. Jeg forstår ikke, hvordan det kunne bortforklares, at den havde politisk sigte.

Du er helt væk Jens....... er det noget du selv har fundet på eller noget du har fra nettet? Hvis det er det sidste, så send et link. Hvis det er det første så snak med folk - det hjælper.

Dengang at Aids var relativ ny, forventede man kun at den ramte sorte bøsser. En virus, der kun rammer en bestemt befolkningsgruppe har naturligvis et politisk sigte - det er ikke noget der skal dokumenteres, da det ligger i virussens natur. I dag ved vi, at AIDS rammer alle, og at virussen faktisk er upolitisk. - men da sygdommen var ny, og man forventede sygdommen kun gik efter særlige grupper i samfundet, var det bestemt på sin plads at stille spørgsmål ved hvordan at en politisk virus kunne være opstået. Dertil gjorde netop det at sygdommen ikke smittede så meget, at virussen var brugbar millitært. En virus der er ukontrolabel, og smitter alt, er totalt uinteressant i millitær sammenhæng. Hvis derimod den kan kodes, så den kun smitter personer med bestemt DNA alvorligt, eller personer, som tager bestemt medicin, eller andet der gør disse udvalgte, så er virussen først interessant. Kan angrebet ikke styres, så der ikke rammes ved siden af, så er våbenet uinteressant.

 • 0
 • 14

Dengang at Aids var relativ ny, forventede man kun at den ramte sorte bøsser. En virus, der kun rammer en bestemt befolkningsgruppe har naturligvis et politisk sigte - det er ikke noget der skal dokumenteres

Jo det er. Det er det rene vrøvl du lukker ud.

Skal et virus ramme en specifik befolkninggruppe kræver det at denne specielle befolkningsgruppe adskiller sig genetisk fra resten, og vel at mærke adskiller sig på en måde der kun gør denne specifikke gruppe modtagelig overfor virus.

Genetisk forskel tror jeg ikke på i dit eksempel. At nogle der er i stand til at designe et virus der rammer en specifik DNA forskel indenfor samme race tror jeg endnu mindre på.

 • 9
 • 0

**Spørgsmål sendt til statsministeren: Spørgsmål til statsministeren coronavirus og oprindelse. Indbakke x

Ove Kjær Kristensen ovekjkristensen@gmail.com søn. 17. maj 20.17 (for 5 dage siden) til stm, DEP, 1234, 1224, 1234, Torsten

Kære statsminister..

Vil ministeren ytre ønske om i EU, at det undersøges om corona -virussen er en manipulert virus? I bekræftende fald hvad formålet har været? Det henvises til dette link: https://childrenshealthdefense.org/news/no... **

 • 0
 • 7

Vil ministeren ytre ønske om i EU, at det undersøges om corona -virussen er en manipulert virus? I bekræftende fald hvad formålet har været? Det henvises til dette link: https://childrenshealthdefense.org/news/no...

Det tror jeg ikke du kommer nogen vejne med. Det er falsk information.

Children's Health Defense is an American 501c3 nonprofit advocacy organization,[1] known for its anti-vaccine activism. Much of the material put forth by the organization involves manipulation of information and anti-vaccine propaganda. Fra https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s...

 • 7
 • 0

Jo det er. Det er det rene vrøvl du lukker ud.

Det var det indtryk man fik af medierne dengang at AIDS var ny. Det er muligt, at medierne som DR har lukket det rene vrøvl ud. Det ser vi tit.

Det som gør at AIDS virussen vil være mere sandsynligt skyldes millitær forskning end Corona, er primært at AIDS ikke spredes så nemt. En virus der spredes kan ikke kontroleres, med mindre den kun rammer kontrollerbare udvalgte dødeligt. Et millitært våben, skal helst være præcist og kontrollerbart. Men, ikke mere kontrollerbart, end man kan undlade at tage ansvaret.

En virus som Corona giver der ikke stor mening at sprede bevidst. Hvis dødeligheden er meget lav, kan det højst have interesse for at undersøge sygdomsspredningen. Det giver ikke stor mening.

 • 0
 • 12

hvis du nu går inde på den engelske wiki og læser lidt om hvorledes Hiv menes at være opstået, kan det være du kan holde inde med spekulationerne!

 • 6
 • 0

Situasjonen med Covid-19 minner meg om lufthavarikommisjonenes utvikling. Til å begynne med forlangte pilotene å være representert med noen fra fagforeningene for å ta vare på sine interesser. Fokus på kommisjonenes arbeid var å lete etter skyld. Dette endret seg etter hvert slik at fokus i dag er at kommisjonene skal sørge for en lignende ulykke aldri skal finne sted igjen. En undersøker alle sider ved en ulykke og gir seg ikke før en har en fullstendig forståelse av hva som har hendt. På den måten finner en ut hvordan en skal hindre at noe lignende vil skje igjen. Fra tid til annen vil mennesker og organisajoner bli stilt til ansvar. Allikevel er det en enorm oppslutning om kommisjonene fra piloter, flyveleder, motorfabrikanter, flyfabrikanter etc.

Dagens diskusjoner om hvovidt Covid-19 kom fra et laboratorium eller fra et matmarked er like lite interssante som at en skal ha svar fra en lufthavarikommisjon i løpet av et par måneder (tar ofte et år eller to). Per nå må en fokusere på å bekjempe epidemien. Etter hvert må en finne ut av hva som skjedde (både ved starten og senere forløp) for å være bedre rustet til neste gang. Bare primitive mennesker og idioter fokuserer på skyld!

 • 4
 • 0

Afsendt spørgsmål til statsministeren om corona virussens oprindelse.

Indbakke x

Ove Kjær Kristensen ovekjkristensen@gmail.com søn. 17. maj 20.17 (for 6 dage siden) til stm, DEP, 1234, 1224, 1234, Torsten

Kære statsminister..

Vil ministeren ytre ønske om i EU, at det undersøges om corona -virussen er en manipulert virus? I bekræftende fald hvad formålet har været? Det henvises til dette link: https://childrenshealthdefense.org/news/no...

Mvh.

 • 0
 • 4

hvis du nu går inde på den engelske wiki og læser lidt om hvorledes Hiv menes at være opstået, kan det være du kan holde inde med spekulationerne!

Jeg sætter ingen spørgsmål ved det som står på engelsk wiki. Aldrig. Jeg påstår, at aids vil være mere egnet som våben, end covid 19. Og kun det.

Men, vi kan naturligvis ikke udelukke, at covid 19 i virkelighden er et forsøg på en aids vaccine som viste sig at være smitsom. Gad vide, om den også virker mod aids?

Russerne startede med nogle konspirationer om, at covid 19 var menneskeskabt. Og franskmænende er nu også gået amok, men med en anden historie. Vi ved ikke om nogen, og hvem der er bag.

 • 0
 • 10

@Ove

Vil ministeren ytre ønske om i EU, at det undersøges om corona -virussen er en manipulert virus? I bekræftende fald hvad formålet har været? Det henvises til dette link: https://childrenshealthdefense.org/news/no...

Du linker stadig til en falsk nyhed!

Children's Health Defense is an American 501c3 nonprofit advocacy organization,[1] known for its anti-vaccine activism. Much of the material put forth by the organization involves manipulation of information and anti-vaccine propaganda. Fra https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s...

 • 5
 • 0

@Jens D. Madsen:

Dengang at Aids var relativ ny, forventede man kun at den ramte sorte bøsser.

Fra den allerførste CDC-rapport fra 1981, hvor man indtil videre havde observeret 26 personer med symptomer på den sygdom, der senere fik betegnelsen AIDS:

"The diagnosisi of in all 26 cases were based on histopathological examination of skin lesions, nymph nodes, or tumor in other organs. Twenty-five of the 26 patients were white, 1 was black." https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com...

Jeg skal undlade at tilføje yderligere til Jens' påstand!

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten