Kronik: Kan vi få mere for mindre, når vi renoverer?

13. maj 2015 kl. 15:28
Kronik: Kan vi få mere for mindre, når vi renoverer?
Illustration: Wikimedia.
Artiklen er ældre end 30 dage

Er det muligt at få mere for mindre? Det korte svar er ja. Når man måler produktivitet, kigger økonomerne på, om man kan få det samme for mindre. Men det er ikke godt nok. For når vi renoverer, skal vi hele tiden gøre det bedre. Det handler på den ene side om energiforbrug og indeklima, tilgængelighed og æstetik, intelligente løsninger og meget andet, som vi forventer af tidssvarende bygninger.

På den anden side skal de gode moderne løsninger udføres på en effektiv måde. Men hvordan gør vi renovering mere effektiv, så produktiviteten øges? Produktivitetskommissionen pegede på, at produktiviteten ikke var i top – men kom til den konklusion uden at have et egentlig billede af, hvordan det faktisk ser ud i branchen. Så gjorde de ikke mere.

Vi er gået videre og har udarbejdet en række anbefalinger, som er lavet på baggrund af en brancheanalyse fra 2014 og en konference i januar 2015. Disse anbefalinger giver gode svar på, hvordan vi kan øge produktiviteten i renovering.

Procesoptimering og samarbejde kan dække over mange ting. Men uanset hvad er tæt samarbejde mellem alle involverede parter i renoveringsprojekter centralt. Det er for eksempel en markant fordel at inddrage alle kompetencer og parter tidligt – både før projektet går i gang og undervejs. På den måde undgår man uhensigtsmæssige beslutninger, fordi man mangler vigtig viden eller erfaringer fra forskellige parter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det samme gælder foranalyse og risikoafdækning. Renoveringsprojekter er modsat nybyggeriet karakteriseret ved en høj grad af uforudsigelighed. Det er derfor ekstra vigtigt at lave grundige foranalyser og afdække risici i projektet, så man på forhånd tager højde for de udfordringer, der kan opstå. Det er også vigtigt, at undersøgelserne spiller ind i planlægningen, så der altid er afsat tid og budget til at håndtere eventuelle udfordringer.

Innovative udbud er også en anbefaling. Det offentlige og almene byggeri er præget af konservative og strikse fortolkninger af udbudsreglerne, som der er en tro på giver billigt byggeri, men hverken gør det på en produktiv eller tidssvarende måde. Der findes dog muligheder for at lave mere innovative udbud, som giver plads til højere produktivitet. Det gælder også i den private sektor.

Særligt i renoveringsprojekter vil det være en klar fordel, at man ikke kun bruger udbuddet til at vælge leverandører, men også til at få en bedre forståelse for sit projekt og projektets kompleksitet. Men det kræver en udbudsform, der tillader, at de bydende parter kommer mere i spil i de tidlige procesfaser.

Udbud – og produktivitet – handler også om drift og vedligeholdelse. Derfor kan vurderingen af større udbud med fordel omfatte totaløkonomi. Det vil sige, at valget af løsninger, metoder og materialer bliver besluttet på baggrund af en totaløkonomisk vurdering af, hvad der bedst sikrer, at omkostningerne til renoveringen og den senere drift- og vedligeholdelse minimeres over hele byggeriets levetid. Det vil på både kort og lang sigt give de bedste løsninger for bygherrerne og for samfundet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hurtigere myndighedsbehandling har længe været et stort ønske i branchen. Men det er lige så vigtigt at involvere myndighederne tidligt – særligt ved større og mere komplicerede projekter – så man kan få skabt en fælles forståelse for det fremtidige renoveringsprojekt, inden det bliver detailprojekteret. Hurtigere myndighedsbehandling og tidlig inddragelse af myndighederne kan altså også øge produktiviteten i renovering.

Omfanget af renovering og ikke mindst det omfang, det vil få i de kommende år, er en ny situation for branchen. Derfor er mere praksisnær forskning og bedre formidling af forskningsresultater også efterspurgt. Der mangler simpelthen mere viden og forskning om renovering. Her er det vigtigt, at forskningen udspringer af reelle problemstillinger og behov, og at forskningen bliver ‘oversat’ til praktikersprog og formidlet, så den kan omsættes til bedre praksis på byggepladsen.

Digitalisering, modellering og simulering bør udbredes i større og mere komplekse renoveringsprojekter, således at alternative løsninger mht. funktionalitet, bæredygtighed, bygbarhed og logistik kan analyseres inden projektet går i gang. På den måde sikrer man, at man vælger de optimale løsninger, og sandsynligheden for, at projektet bliver gennemført inden for den fastsatte økonomiske ramme, øges samtidig betydeligt.

Yderligere brug af standardisering, præfabrikation og industrialisering anbefales desuden – for selv om vores bygninger er karakteriseret ved mange forskelle, er mange konstruktioner også ens. I de tilfælde vil det være oplagt at bruge standardiserede og præfabrikerede løsninger. For eksempel i forbindelse med facadeelementer, tagkonstruktioner, teknikskakter eller badeværelsesunits og generelt byggeri, som allerede var standardiseret ved opførslen.

På baggrund af analysen og konferencen står det klart, at der ikke findes nogen nemme løsninger, når man taler om øget produktivitet i renovering. Dog er proces, samarbejde og grundigt forarbejde vigtigt, og det gælder for langt de fleste renoveringer. Lad os komme i gang med at renovere mere produktivt. Vi skal have mere for mindre. Det er vores ambition!

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger