Kronik: Grøn omstilling er den store udfordring – ikke Togfonden

Faldet i olieprisen nu og her har stort set ingen indflydelse på økonomien bag Togfonden. Det afgørende er, hvad der sker med olieprisen på lang sigt. Og her er det ikke Togfonden, men energipolitikken og den grønne omstilling, som er den helt afgørende udfordring

Indtægterne fra den ekstra Nordsøbeskatning var baseret på Det Internationale Energiagenturs prognose for olieprisen. Der er kommet nye prognoser senest i november 2014, men den fører til stort set samme indtægter. Så på den måde er Togfonden intakt.

Den langsigtede oliepris har ikke så meget med de store kortsigtede udsving at gøre. Men det er meget sandsynligt, at prognosen for olieprisen bliver nedjusteret i næste prognose til november. Den helt store udfordring er dog ikke Togfonden, men prisen for den grønne omstilling.

Den koster allerede 27 mia. kr. i samfundsøkonomiske omkostninger om året – eller det samme som Togfonden i hele dens levetid. Og den politiske målsætning om at blive fossilfri i 2050 indebærer, at den pris med sikkerhed vil stige.

Men ved en lavere pris på fossil energi bliver omkostningen ved den grønne omstilling meget dyrere. Det kræver højere afgifter at gøre vedvarende energi konkurrencedygtig. Man kan f.eks. forudse endnu en stigning i PSO-afgiften på el, som allerede er blevet fordoblet over de seneste år.

Partierne bag energiforliget bør se at komme i arbejdstøjet og få justeret energipolitikken. Jeg regner med, at der vil være rigeligt at tage fat på, når regeringens analyse af tilskuds- og afgiftssystemet på energiområdet snart kommer. For det første kan den nuværende reduktion af drivhusgas opnås på en mere omkostningseffektiv måde.

Det kan gøres 7,5 mia. kr. billigere om året med det nuværende niveau for grøn omstilling. Dernæst bør de opgive selvstændige danske mål, men fokusere på de aftalte mål i EU. Og de bør som minimum lægge et loft over, hvad det må koste. I dag er det kun omkostningerne, der giver sig, uanset hvor dyrt det er at nå målene.

Det blev klart understreget af Serviceeftersynsudvalget, at skønnet for ekstraprovenuet fra den ændrede beskatning er behæftet med stor usikkerhed. I begge retninger. Problemet var, at Togfonden blev koblet op på dem. Det har regeringen dog klogelig fraveget igen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det må være denne rapport du henviser til: http://cepos.dk/content/energipolitikken-k...

Ideen i undersøgelsen er, at CO2-betalingen skal være den samme uanset årsagen. Det er et ædelt princip, men I gemmer den virkelige bombe i undersøgelser så godt, at man selv skal regne på tallene for at opdage den. For det lyder jo meget godt, når I siger CO2-betalingen bør være på 1050 kroner/ton, men det giver nogle interessante betalingsforskydninger:

Produktionserhverv: En ekstraregning på 6,1 mia om året Handel og Service: Sparer 4 mia om året Husholdningerne: Sparer 9,4 mia om året

Jeg er sikker på, at produktionserhvervene næsten ikke kan få armene ned over den ekstraregning :-)

 • 1
 • 0

Det kræver højere afgifter at gøre vedvarende energi konkurrencedygtig. Man kan f.eks. forudse endnu en stigning i PSO-afgiften på el, som allerede er blevet fordoblet over de seneste år.

Hov - Hov. Vi har for mange år siden vedtaget at være markedsorienterede, så at markedet bestemmer prisniveauet på varer.

Hvornår har vi droppet det koncept??

 • 1
 • 0

Ingen kunne finde på at udskyde togfondens budget bare 3 år. Men det skyldes vel mere, at der ikke er tale om brede politiske aftaler. Det er bagsiden af blok-politik.

 • 0
 • 2

Ingen kunne finde på at udskyde togfondens budget bare 3 år. Men det skyldes vel mere, at der ikke er tale om brede politiske aftaler. Det er bagsiden af blok-politik.

I og for sig enig - men DF blev netop inviteret ind i varmen (og fik en legobane til Billund) netop for at gøre forliget 'robust'.

Alt har en pris... Spændt på at se hvordan en kommende regering vil forholde sig til investeringer i kollektiv trafik. Den nyere historie har ikke vist det har været til fordel for effektiv kollektiv trafik på det punkt.

 • 3
 • 3

Hvis vi skulle beslutte os for langsigtet overlevelse vil der være to sikre konsekvenser:

 1. En meget stor del af de kendte fossile reserver skal blive i jorden
 2. På lang sigt vil priserne på fossilt brændsel af samme grund falde

Dvs. målt på "fossil-referencen" vil omstillingen med sikkerhed blive dyrere og dyrere. Med andre ord: Med den reference kommer valget til at stå mellem bedst mulig forretning - og overlevelse.

Det valg forekommer ikke særligt relevant. Måske skulle man forsøge at etablere et nyt sæt referencer - også blandt økonomer.

 • 6
 • 2

"Dernæst bør de opgive selvstændige danske mål, men fokusere på de aftalte mål i EU. "

Hvis alle mål med Togfonden opfyldes, bringer den blot det danske jernbanenet op på østeuropæisk niveau. Selv de såkaldte superlyntog kommer ikke på niveau med de såkaldte højhastighedstog, der har kørt rundt i Europa i mere end 30 år, og de tænkes ikke indført i Danmark før om 15 år.

Kun energipolitisk er Danmark foran EU, og de vigtigste mål på det område er så tilpas langsigtede, at ingen kan huske dem, når de efter planen skal være implementeret. Samtidig tyder meget på, dansk energipolitik er hængt meget op på de energikilder, Danmark sjovt nok gerne eksporterer teknologi til. Dermed tyder meget på, at det primære danske formål ikke er reduktion af CO2-udledning men skabelse af økonomisk vækst og arbejdspladser. Det formål kan bl.a. forfølges ved etablering af et hjemmemarked for vindmøller, energibesparende teknologi og biobrændsel. Modsat var støtten til solceller begrænset.

Dermed er realiteterne formentlig, at det vil være langt dyrere at leve op til EUs mål end markedsføre selvstændige danske mål.

 • 4
 • 1

Alt har en pris... Spændt på at se hvordan en kommende regering vil forholde sig til investeringer i kollektiv trafik. Den nyere historie har ikke vist det har været til fordel for effektiv kollektiv trafik på det punkt.

Storebæltsforbindelsen blev besluttet under en borgerlig regering. Øresundsforbindelsen blev besluttet under en borgerlig regering. Total udskiftning af signalanlægget blev besluttet under en borgerlig regering (18 mia. Kr.) Genopretningsplanen for det danske jernbanenet. København-Køge-Ringsted banen (10 mia. Kr.) Femern-aftalen blev underskrevet i 2008, under de borgerlige.

Jeg tror ikke lige en borgerlig regering er en trussel mod den kollektive trafik.

SR-regeringen har dog også besluttet mange dyre ting, blandt andet køb af IC4-togene.

Togfonden er derimod besluttet af socialisterne alene og Dansk Folkeparti. Der er dog ikke truffet anlægslov for et eneste af togfondens projekter endnu. Og der er snart valg.

Elektrificeringen er der dog næppe nogen som rører meget ved hvad angår hovedbane nettet og de Sjællandske regionaltogsstrækninger. Det ville lægge fundament til en ny IC4 skandale, og der er ingen som vil gøre SR-regeringens fejl om igen.

 • 1
 • 2

HAHAHA Dét kunne få en borgerlig jubelidiot op ad stolen :o)

Ikke et ord om kompensationsmotorveje i Jylland - og aftaleparterne, vel?

Dertil - mindst 10 års slendrian og laden stå til med hensyn til IC4.

Det mest underholdende er, at der findes forblændede idioter som stædigt og endda offentligt hævder det modsatte.

 • 6
 • 1

Hej Ole

Du har helt ret i, at analysen er endnu en af de analyser der viser et meget stort velfærdstab ved den nuværende høje bilbeskatning. Men nu findes der trods alt også langt mere grundige undersøgelser af området - eksempelvis den DØR's lavede i 2013: http://dors.dk/graphics/Synkron-Library/Pu...

I boks II.8 laver de en interessant beregning af, hvad der sker, hvis 70% af registreringsafgiften på nye biler erstattes af en afgift på 1,64 kroner pr. kilometers kørsel i byer i myldretiden. DØR's finder, at det vil begrænse myldretidskørslen i byerne med 36%, mens kørsel i landområder vil øges med 8%. Samlet vil mængden af kørsel øges med 2% (husk, at landevejskørsel bruger mindre brændstof en bykørsel i myldretid).

Det interessante er, at DØRs beregner en velfærdsgevinst på 2098 kroner pr. husstand om året. Da der er ca 2,6 mio husstande i Danmark, svarer det til en samfundsgevinst på omkring 5,5 mia om året. Denne meget simple manøvre (som eksempelvis kunne gennemføres ved at kræve vignet ved kørsel i byer i myldretiden) tåler sammenligning med de 7,5 mia Cepos når frem til ved en endog meget omfattende ændring af afgiftssystemet. Vil man absolut nå tallet 7,5 mia kan det formentligt nås ved i mindre grad at supplere med Cepos tankegang. En lavere elafgift i husholdningerne synes eksempelvis ønskværdig, udfra ønsket om omstilling i retning af elforbrug...

 • 1
 • 0

Vedvarende energi bliver da ikke en øre dyrere af en lav oliepris. Det svarer til at påstå, at det bliver dyrere at cykle, hvis benzinen bliver billigere.

Det bliver relativt dyrere, hvis man da ikke griber ind, men når olie bliver billigere, bliver energi billigere - om man så vil regulere på de relative priser er en politisk sag.

 • 3
 • 1

Jens-Otto Andersen

Jeg er 100% enig i at fossilerne skal blive i jorden.

Jeg er også enig i at der kommer brandudsalg af fossiler.

Der hvor jeg er uenig er din forventning om at det vil gøre omstilling væk fra fossiler dyrere.

104 dollars skal en tønde råolie koste i Saudi Arabien før der er balance i statsbudgettet.

Billigste biofuels er konkurrencedygtig ved 130 dollars med kurs nedad i rask tempo.

Billigste Synfuel baseret på elektricitet og havvand er ligger ifølge offentliggjorte studier på 94,5 dollars per tønde.

Adskillige VE teknologier er virkeligt godt egnede til Synfuel og her inkluderer jeg OTEC, Solceller, Vindmøller og geotermi.

De fleste nyetablerede kulkraftværker tipper jeg vil være udfaset inden deres tekniske levetide udløber og der er en reel chance for at olieudvinding tørrer ind til området omkring den arabiske Golf, da Saudi Arabien har den billigste produktionspris på 17 dollars per tønde.

Blot 50% prisfald på vindenergi vil betyde at det er over and out for langt de fleste af klodens oliefelter. Hvorfor skulle Republikanerne, der traditionelt har været ejet af big oil ellers kæmpe så vildt for at US Navy skal stoppe deres forskning i alternative fuels.

For kul er situationen endnu mere desperat, da eksisterende kulkraftværker ikke betaler de store eksterne omkostninger og alligevel har svært ved at hamle op med VE indenfor en overskuelig fremtid.

PPA I USA er for vindenergi 2,1 US cent per kWh over 20 år. Det kan intet etableret kulkraftværk hamle op med.

Ps. Cepos er altid klar til at give anledning til fnis. Kom nu ind i kampen istedet for at være til grin som en slags post Lomborg fantaster.

 • 7
 • 1

Man kan diskutere om saudiernes omkostninger er over eller under 2 dollar tønden. Hvad man ikke kan diskutere er at det er det niveau, olieprisen slutteligt vil lande på - om alt går godt.

Det, jeg opponerer imod er anvendelsen af den fossile reference når "omkostningerne" ved skiftet til vedvarende energi (og et vedvarende samfund!) skal beregnes. Som om det fossile samfund også fremover var en reel valgmulighed, hvilket indlysende ikke er tilfældet.

Konsekvensen er at investeringer i nødvendig udvikling hele tiden bliver holdt op imod en fossil illusion, hvilket i sig selv ligner grum ironi i en tid, hvor alle taler om "nødvendig politik".

Det er på høje tid at økonomerne slipper illusionerne, og i stedet tager fat på virkeligheden. Indtil da må vi på økonomisiden bygge på vores sunde fornuft - som f.eks. når det længere oppe i strengen meget fornuftigt bemærkes at billigere benzin jo ikke gør det dyrere at køre på cykel. (jeg gad i øvrigt godt vide, hvorledes det udsagn tager sig ud set med økonom-briller..)

 • 6
 • 0

Jens-Otto

Der er nok overvejende tilslutning til din holdning her på ing.dk og den er også på vej i befolkningen.

Vi skal simpelthen videre i teksten og ligesom stenalderen blev afsluttet før vi manglede sten, så skal fossilalderen også i en fart blive fortid.

Et af problemerne med at forlade fossilerne er at dem som ejer dem og handler med dem bliver ruineret i processen og her taler jeg ikke kun om stater, men også om nogle af verdens største selskaber. De vil gøre hvad det skal være for at undgå at deres produkt bliver udkonkurreret eller at deres avancer beskæres. IMO havde en aftale klar om scubbing af bunkerolie til skibe som russerne blokerede. 50.000 europæere årligt dør derfor stadigt af forurening fra den internationale shipping flåde og 7% af sundhedsudgifterne går til at lappe på dem som bliver syge.

Hvad om vi slog to fluer med et smæk og fik presset IMO til fornuft uanset Ruslands interesser og ganske enkelt forbød skibe uden scrubbere adgang til europæiske havne.

Cepos der ellers altid er klar med dynamiske effekter når skingre ideer om skattenedsættelser skal argumenteres sætter kikkerten det helt forkerte sted når VE skal bekæmpes.

Det er patetisk og fjollet at angribe en eksportindustri med 35.000 ansatte, fordi 0,2% af BNP omfordeles med PSO der forøvrigt også lægges ovenpå de 40% af elproduktionen som selvsamme vindindustri står for, hvordan det lykkes for Cepos at blæse resten af regnestykket helt totalt ud af proportioner skal man nok være medlem af LA eller ansat på Cepos for at kunne forstå.

 • 6
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten