Kronik: Gør som Bornholm og skab konkurrence på ladestandere til elbiler

Illustration: Bigstock

 

Lærke Flader er branchechef i Dansk Elbil Alliance, og Torben Lund Kudsk er afdelingschef i FDM Illustration: Dansk Elbil Alliance og FDM

Elbilernes indtog på de danske veje er synligt, og med flere modeller og prisklasser på markedet vil antallet blot stige over de kommende år. Og det er der brug for.

Klimarådet mener, der er behov for halvanden million elbiler i 2030, og IDA siger 1,3 millioner, hvis vi skal nå målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Uanset hvem der regner, er konklusionen den samme: Der kommer rigtig mange elbiler i 2030.

Det skaber behov for flere ladestandere, så udbuddet følger med den stigende efterspørgsel efter at kunne oplade sin el- eller plugin-hybridbil. Udviklingen er allerede i gang, men der er brug for politisk velvilje og en håndsrækning for at komme i mål.

Ladeoperatørerne og elselskaberne investerer i dag milliarder i ladeinfrastrukturen. Tempoet i elbilsalget er dog så stort – koblet med en politisk målsætning om, at det skal være slut med salg af fossile biler i 2030 – at markedet ikke alene kan klare opgaven med at investere i de 30.000 offentlige og semioffentlige ladestandere, der skønnes at være behov for.

Høje investeringsomkostninger er i dag en hæmsko for yderligere opsætning af ladestandere i det offentlige rum. De steder, hvor operatørerne har opstillet ladestandere, afspejler investeringen sig helt naturligt i ladeprisen. Spørgsmålet er ikke, om vi skal have flere ladestandere, men snarere hvor hurtigt vi kan få opsat og etableret det nødvendige antal uden at belaste offentlige kasser unødigt.

Det er afgørende at komme i gang med at skabe flere ladepunkter. Vi ved, at mulighed for hurtig, effektiv og tilgængelig opladning er afgørende for forbrugernes mod på at købe en el- eller plugin-hybridbil og træffe den store privatøkonomiske beslutning, som køb af en ny bil er for de fleste. Derfor er offentlig-privat samarbejde vejen frem, når infrastruktur i denne skala skal rulles ud, og her er Bornholms Regionskommune gået foran med et godt eksempel.

Den bornholmske model består i, at det offentlige i form af kommuner, staten/Vejdirektoratet investerer i nettilslutninger og gravearbejdet – alt det der ligger under jorden. Herefter inviteres ladestanderoperatørerne til at byde på brugsretten til installationen og investere i det, der ligger over jorden: ladestandere, gode betalingsløsninger, konkurrencedygtige priser og abonnementsordninger. Og herefter tilbagebetaler de den underjordiske investering via en omsætningsafgift.

Den offentlige investering, som er en lånepulje, udgør omkring en tredjedel af udgiften til at sætte ladestandere op. Det betyder, at hvis staten investerer en milliard kroner, skal ladestanderoperatørerne investere to milliarder kroner i at sætte standere til installationerne. Det er med andre ord en god investering for den offentlige økonomi og en effektiv måde at få udrullet ny infrastruktur.

Modellen gør det nemmere for mindre virksomheder at komme ind på markedet, og det styrker konkurrencen. Virksomhederne skal binde meget mindre kapital og investerer ikke i anlæg, som går tabt for dem, når kontrakten med det offentlige udløber. Det fører alt sammen i sidste ende til bedre vilkår og lavere priser for forbrugerne.

Private operatører er mange steder allerede godt i gang, men der er dels brug for mere, dels er flere operatører på markedet til gavn for forbrugerne.

Dansk Elbil Alliance og FDM har sammen argumenteret for en grøn lånepulje, hvor staten låner til den underjordiske investering for at holde prisen nede og sikre udviklingen i de områder, hvor kommunerne ikke kan eller vil påtage sig opgaven. Tanken er, at lånet til investeringen efterfølgende afskrives over lejen eller ved en omsætningsafgift fra den ladestanderoperatør, der råder over anlægget. På den måde finansierer puljen sig selv ud fra et omkostningsneutralt ‘hvile-i-sig-selv’-princip, samtidig med at udviklingen sikres i alle egne.

Kun sådan kommer vi videre med udbredelse af opladelige biler til hele landet – og kun sådan når vi klimamålet.

Læs også: Branche: Ladestandere uden for byerne kræver endnu større investeringer

Emner : Elbiler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mener at have set at planen er, at placere flere enkeltstandere rundt på Bornholm. Mener at det er en fejldisponering, frem for at samle dem på f.eks. 2 evt. 3 steder. Èn ladestander blokeres ofte til ladning ½-1 time. Andre må så køre forgæves eller vente længe. Med flere standere bliver ventetiden tilsvarende kortere, hvilket er meget vigtigt, hvis det skal fungere. Lær dog af Tesla - her er aldrig ventetid eller højst nogle ganske få minutter - indtil én af mange er færdig.

 • 15
 • 2

Hørt! Min erfaring er at det oftest fungere meget bedre i Norge på trods af mange flere elbiler. Klynger af standere reducere også risikoen for at komme næsten flad frem til en stander der er ude af drift. Baseret på mine erfaringer fra Norge bør der være mindst to standere og helst tre eller fler.

 • 18
 • 0

Kommunerne må jo vide hvor der i forvejen er nok strøm. Ofte er der knudepunkter eller direkte transformatorstationer. Så bør man i det mindste kunne reducere gravearbejdet.

 • 7
 • 0

Godt tænkt, for det er jo el-selskaberne der har disse steder. Men bør der ikke overholdes nogle sikkerhedsafstande til disse anlæg?

Staten bør være med ved placeringen, for der skal også være nogenlunde tæt ved statsveje, med relativ kort afstand til eksisterende el-infrastruktur hvor der kan reserveres et areal til ladeparkering.

Det er billigere end at skifte alle elkabler til astronomiske dimensioner, blot for at de få kan lynlade overalt. Samfundsøkonomien bør holdes in mente.

 • 0
 • 0

"købe en kasse teknik",

Er det ikke et kæmpe resourcespild og unødvendigt pengeforbrug, at der opstilles ladestandere i tusinder, der i prinsippet ikke er andet end en ensretter ?

Hvis man nu i elbilen valgte batterispænding henholdsvis 350 eller 570 V DC, så kan en 3 faset ensretterkobling til en tusse sammen med powerelektronikken der allerede i rigeligt mål er instaleret i bilen, sagtens løfte opgaven angående ladestyringen.

Selv de mindste elbiler har powerelektronik i 50-100 kW størrelse, så ingen smalle steder her.

Ved ladepladsen er så kun stort set nødvendigt med stik, 3 faset ladekabel kan høre til bilen eller ladepladsen, det kan man så have en mening om. Højtemperatur blød 3 lederkabel kan så lade 100 kW.

 • 2
 • 5

Der er strøm overalt. Du kan bare gå en tur med hunden og se efter 10 kV transformerhuse. De dækker cirka 100 til 500 villaer, så der er også mindst én i dit kvarter. De er altid forsynet fra to retninger, så der ligger et 10 kV kabel i mange fortov.

Almindelige 11 kW AC ladere skal dog ikke på 10 kV nettet. De skal bare til nærmeste elskab som der er et af for hver 4 til 8 huse.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten